Rastislav Petras

!!! Integrovaný záchranný systém SOS !!! 112

!!! Záchranná služba!!! 155

!!! Hasičská a záchranná služba !!! 150

!!! Polícia !!! 158 

 

PORUCHY VODA – dispečer 048 / 43 27 311
PORUCHY VODA 0850 111 234
VEOLIA – vývoz septikov a žúmp 0850 111 234
PORUCHY – ELEKTRO 0800 159 000
PORUCHY – ELEKTRO dispečer Prievidza 52 56 938
PORUCHY – PLYN 0850 111 727
PORUCHY – PLYN Prievidza 542 26 45
PLYN – SPP – zákaznícka linka 0850 111 363

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)

 

1/14

 

členský príspevok r. 2014

 

96,12 

 

 

02.01.2014

ZMOHN Prievidza

V.Clementisa 52

971 01 Prievidza

IČO: 31924794

 

2/14

 

členský príspevok r. 2014 

 

130,00 

 

 

02.01.2014 

RVC Nitra

Farská 7

949 01 Nitra

IČO: 0034006656 

 

3/14

 

ESET 2PC licencia  + toner

 

107,92 

 

 

02.01.2014 

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01 Bojnice

IČO: 45852723

 

4/14

 

outsourcing IT 

 

51,60 

 

 

02.01.2014 

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01 Bojnice

IČO: 45852723

 

5/14

 

stravné lístky 

 

158,18

 

 

03.01.2014 

DOXX, s.r.o.

Kálov 356

010 01 Žilina 

 

6/14

 

pevná linka OcÚ + MŚ 

 

62,87 

 

 

07.01.2014 

Slovak Telekom a.s

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO: 35763469 

 

7/14

 

poistenie majetku

 

29,54 

 

 

08.01.2014 

Komunálna poisťovňa, a.s.

Horná 25

974 01 B.Bystrica

IČO: 31595545 

 

8/14

 

náklady na separ. odpadu 

 

 87,71

 

 

08.01.2014 

HATER, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

IČO: 31633765 

 

9/14

montážne práce

na verejnom osvetlení 

 

745,44 

 

 

09.01.2014 

EL-MONT

Peter Babuljak

Mostná 32

972 51 Handlová

IČO: 10890831 

 

10/14

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 

 

518,12 

 

 

09.01.2014 

COOP Jednota SD

A.Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

IČO:316337765

11/14

odvoz KO 

355,46 

 

09.01.2014 

 

HATER, s.r.o.

 

Potočná 20

 

972 51 Handlová

 

IČO: 31633765 

 

12/14

 

zneškodnenie odpadu 

384,29 

 

 

09.01.2014 

 

HATER, s.r.o.

 

Potočná 20

 

972 51 Handlová

 

IČO: 31633765 

 

13/14

 

členský príspevok r. 2014 

 

78,83 

 

 

10.01.2014 

ZMOS

Bezručova 9

811 09 Bratislava

IČO: 00584614 

 

 

14/14

 

 

aktualizácia programu KEO 

 

 

13,50 

 

 

 

10.01.2014 

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

991 06 Záhorce

IČO: 36739464 

 

15/14

 

elektrina – január 2014

 

289,38 

 

 

 14.01.2014

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

16/14

 

plyn – január 2014

 

349,24

 

 

14.01.2014 

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

17/14

 

mesačný paušál 0911364655

 

50,90 

 

 

16.01.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

IČO: 35763469

 

18/14

 

distribúcia elektriny

 

441,92 

 

 

20.01.2014 

SSE, Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

IČO: 36403008 

 

19/14

 

poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov

 

39,96 

 

 

22.01.2014 

Prima banka Slovensko

Hodžova 11

010 11 Žilina 

IČO: 31575951

 

20/14

mesačný paušál 0905789362

starosta obce – exkluzívna starostlivosť

 

4,00 

 

 

22.01.2014

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270 

 

21/14

 

vyúčtovanie elektriny  

 

1065,36 

 

 

23.01.2014 

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

22/14

 

členský príspevok r. 2014

 

419,90 

 

 

23.01.2014 

Združenie obcí Handlovskej doliny

Morovnianska 464/1

972 31 Ráztočno 

IČO:37917773

 

23/14

 

tlačivá DzN, register obyv. 

 

 26,60

 

 

24.01.2014 

FVCC Rim. Sobota

Hviezdoslavova 25

979 01 Rim. Sobota

IČO: 10907343

 

24/14

 

stravné lístky DOXX

 

158,18

 

 

29.01.2014

DOXX-strav.lístky

Kálov 356

010 01 Žilina

IČO: 36391000

 

25/14

 

plyn – vyúčtovanie

 

-1074,35

 

 

29.01.2014

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

26/14

 

aktualizácia programu KEO

 

 13,50

 

 

04.02.2014

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

991 06 Záhorce

IČO: 367394464

 

27/14

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

04.02.2014

ERPE servis, s.r.o

SNP 1153/9

972 01 Bojnice

IČO: 45852723

 

28/14

 

plyn – február 2014

 

349,24

 

 

04.02.2014

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

29/14

 

elektrina – február 2014 

 

289,38 

 

 

04.02.2014 

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565  

 

30/14

 

pozinkovanie stĺov VO

 

119,57 

 

 

05.02.2014 

SIGNUM-SK, spol. s r.o

Nábr. Sv.Cyrila 47

971 01 Prievidza

IČO: 36329380 

 

31/14

 

pozinkovanie stĺpov VO 

 

307,82 

 

 

05.02.2014 

SIGNUM-SK, spol. s r.o

Nábr. Sv.Cyrila 47

971 01 Prievidza

IČO: 36329380 

 

32/14

 

potraviny pre ŠJ pri MŠ 

 

 378,48

 

 

 06.02.2014

COOP Jednota SD

A.Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

IČO: 00169005 

 

33/14

 

mesačný paušál pevná linka OcÚ a MŚ 

 

62,36 

 

 

07.02.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

IČO: 35763469

 

34/14

 

oprava kanalizácie  

 

606,00 

 

10.02.2014 

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

97101 Prievidza

IČO: 14198843 

 

35/14

 

separácia odpadu – január 2014 

 

76,50 

 

 

10.02.2014 

HATER, spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

IČO: 31633765 

36/14

zneškodnenie odpadu  

307,56 

 

10.02.2014 

HATER, spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

IČO: 31633765 

 

37/14

 

odvoz komunálneho odpadu 

 

355,46 

 

 

12.02.2014 

HATER, spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

IČO: 31633765  

 

38/14

 

aktualizácia programu KEO 

 

13,50 

 

12.02.2014 

KEO, s.r.o.

Poľná 151

991 06 Záhorce

IČO: 36739464 

 

39/14

 

zemiaky  

 

52,50 

 

 

13.02.2014 

Ing. Daniel Leitman 

Agrodan

Okružná 838/117

97241 Koš 

 

 

40/14

za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

 

56,78 

 

 

14.02.2014 

 rtv Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

 

 

41/14

Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu – Rekonštrukcia fasády budovy materskej školy podľa ZOD 01/2014 zo dňa 3.2.2014

 

 

585,00 

 

 

 

19.02.2014

 

 

PROJEKTING –

Ing. Stanislav Poliak

Chrenovec-Brusno 242

972 32 

 

 

42/14

 

 

Mesačný paušál – 0911364655

 

31,14 

 

 

19.02.2014 

Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 

43/14

 

Mesačný poplatok – 0905789362 

 

1,16 

 

 

19.02.2014 

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

 

44/14

Za ciachovanie 1 ks váhy, 1 ks závažia 

 

66,56 

 

 

21.02.2014

Oprava váh – Králik

Východná 63

971 01 Prievidza

 

 

45/14

 

 

Za odber stravných lístkov  

 

 

158,18 

 

 

 

26.02.2014 

DOXX-stravné lístky, spol. s r. o.

Kálov 356

010 01 Žilina 

46/14

Outsourcing IT, + 500 GB hardisk 

 

104,40

 

 

04.03.2014 

 eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01 Bojnice

47/14

Autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel 

 

20,40

 

 

 

04.03.2014

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2 

48/14

plyn – marec 2014 

 349,24

 

 

04.03.2014

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany 

49/14

elektrina – marec 2014 

289,38 

 

 

05.03.2014 

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany 

50/14

separácia jednotlivých komodít za 02/2014 

 

132,74 

 

 

06.03.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20

972 51 Handlová 

51/14

zneškodnenie odpadu 

 

305,00 

 

 

06.03.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20

972 51 Handlová 

52/14

odvoz komunálneho odpadu – február 2014 

 

355,46 

 

 

06.03.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20

972 51 Handlová  

53/14

pevná linka OcÚ + MŠ 

60,41 

 

 

10.03.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

54/14

montáž VO – IBV Lipník II. časť 

2.000,00 

 

 

10.03.2014 

EL – MONT

Babuljak Peter

Mostná 32

972 51 Handlová 

55/14

záloha za modul – účtovníctvo programu KEO WIN

 

59,88 

 

 

10.03.2014 

KEO, s. r. o.

Poľná 151/5, Záhorce

991 06 

56/14

za tovar – školská jedáleň dodávka č. DL14000601 

 

622,32 

 

 

10.03.2014 

COOP Jednota Prievidza

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

57/14

Náklady hlavného kontrolóra za II. polrok 2013 

 

331,80 

 

17.03.2014 

Obec Chrenovec-Brusno, 972 32 

 

58/14

 

Mesačný paušál – 0911364655 

 

27,42 

 

17.03.2014 

Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava 

 

59/14

odborná prehliadka plynových spotrebičov v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a súvisiacich predpisov a STN 

 

 

230,00 

 

 

 

19.03.2014

 

 

Carbon servis Milan Čajka, Banícka 176/15, Prievidza 

60/14

Mesačný paušál – 0905 789 362 

2,99 

 

19.03.2014 

Orange Slovensko, a. s. Mtodova 8, 821 08

Bratislava 

61/14

A3 digit.kopír.stroj + čb GD1 laserová tlačiareň+čiernobiely skener – DEVELOP ineo 185 

555,60 

 

20.03.2014 

Tesco copiers, s.r.o.

Opatovce nad Nitrou 367, 972 02 

62/14

Za overenie účtovníctva a účtovnej závierky r. 2013 – audit  

300,00 

 

 21.03.2014

Ing. Milena Korcová

Štefana Moysesa 38/9

96501Žiar nad Hronom 

63/14

 Za obsluhu ČOV – 7-b.j.

200,00 

 

26.03.2014 

Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, Chrenovec 

64/14

Za rekonštrukciu autobusovej zástavky a opravu sociálneho zariadenia  

 

419,15 

 

 

PVK Pavol Bobok, Lipník 208, 972 32 

 

65/14

 

Montáž VO – IBV-Lipník II. časť. 

 

1.795,63 

 

 

28.03.2014 

EL-MONT, Babuljak Peter, Mostná 32,

972 51,Handlová 

 

66/14

aktualizácia programu KEO 2014/4 

 

13,50 

 

 

28.03.2014

KEO, s. r. o.

Poľná

991 06 Záhorce

67/14

aktualizácia programu KEO WIN 2014/04 

 

13,50

 

 28.03.2014

KEO, s. r. o.

Poľná

991 06 Záhorce

68/14

Odber stravných lístkov 50 ks 

158,18 

 

31.03.2014 

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.

Kálov 356

010 01 Žilina 

69/14

110 l kontajnery – 15 ks

369,00

 

02.04.2014 

FEREX, s.r.o.

Vodná 23, 949 01 Nitra

70/14

Plyn – apríl 2014

 349,24

 

02.04.2014

Magna E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany 

71/14

Elektrina – apríl 2014 

289,38 

 

03.04.2014 

Magna E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany 

72/14

Outsourcing IT – služby 

51,60 

 

04.04.2014 

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01 Bojnice 

73/14

poistenie majetku 

25,49 

 

04.04.2014 

Komunálna poisťovňa

Horná 25

974 01 Banská Bystrica 

74/14

zemiaky konzumné  

52,50 

 

04.04.2014 

AGRODAN

Okružná 838/117

972 41 Koš 

75/14

 mesačný poplatok – pevná linka

59,74 

 

08.04.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

76/14

zneškodnenie odpadu 

317,41 

 

08.04.2014 

Hater – Handlová spol. s. r. o.

Potočná 20, Handlová 

77/14

za tovar do ŠJ  

557,02 

 

 08.04.2014

COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 

78/14

 separácia – marec 2014

80,50 

 

09.04.2014 

Hater- Handlová spol. s r. o. Potočná 20

972 51 Handlová 

79/14

odvoz KO – marec 2014 

355,46 

 

11.04.2014 

Hater – Handlvová

spol. s r. o. Potočná 20

972 51 Handlvoá

80/14

likvidácia odpadovej vody  

162,97 

 

14.04.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsosť, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

81/14

Mesačný poplatok 0911364655 

29,39 

 

16.04.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

82/14

Aktualizácia KEO 2014/05 

13,50 

 

17.04.2014 

KEO s. r. o.

Poľná, Záhorce 

83/14

 Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (bytový dom)

 

403,88 

 

 

28.04.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánkska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 

84/14

Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (cintorín) 

 

 

2,72

 

 28.4.2014

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 

85/14

Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (KD) 

 

35,53 

 

28.4.2014

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 

86/14

Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (MŠ)

 

79,21 

 

28.4.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 

87/14

Zemiaky konzumné 

48,00 

 

 29.4.2014

 Ing. Daniel Leitman – AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 972 41

88/14

Stravné lístky  

156,82 

 

30.4.2014 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, Žilina, 010 01 

89/14

Pevná linka 4/2014 

57,68 

 

9.5.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 81762 

90/14

Elektrina  5/2014  

289,38 

 

9.5.2014 

Magna E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany, 921 01 

91/14

Plyn  5/2014  

 349,24

 

 9.5.2014

Magna E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany, 921 01

92/14

Tovar do ŠJ pri MŠ 

509,78 

 

9.5.2014 

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68 

93/14

Separácia – apríl 2014 

84,25 

 

9.5.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

94/14

Dopravné výkony  

82,30 

 

9.5.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

95/14

Zneškodnenie  

321,42 

 

9.5.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

96/14

Odvoz KO 4/2014 

355,46 

 

9.5.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

97/14

Outsourcing IT 

51,60 

 

9.5.2014 

ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 

98/14

Záloha za materiál + časť výkonanej práce

4666,20 

 

13.5.2014 

Ivan Dobiš, Lipník 64,

97232 

99/14

Služby mobilnej siete

0911 364 655 

29,39 

 

15.5.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 

100/14

Poplatok za doménu pre sk-nic, prevádzka webstranky old.lipnik.sk

48,00 

 

16.5.2014 

Luneta, spol. s r.o.,

L. Fullu 9,

Bratislava 841 05

101/14

zemiaky konzumné do MŠ 

48,00 

 

 20.5.2014

Ing. Daniel Leitman-AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 97241 

102/14

montážne práce na verejnom osvetlení 

3.000,00 

 

26.05.2014 

EL-MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, handlová, 97251 

103/14

plastové okná a doplnky do MŠ Lipník, č. 47 

580,80 

 

26.5.2014 

Milan Koša – M + M, Uhlištná 31, Prievidza, 971 01 

104/14

za stravné lístky 

466,20 

 

29.5.2014 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 01001 

105/14

Za zemiaky konzumné do MŠ 

52,50 

 

29.5.2014 

 Ing. Daniel Leitman – AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 97241

106/14

Elektrina za 6/2014 

289,38 

 

2.6.2014 

MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01 

107/14

Plyn za 6/2014 

349,24 

 

2.6.2014 

MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01

108/14

Outsourcing IT 

51,60 

 

4.6.2014 

eRPe servis, s.r.o., SNP 115/9, Bojnice, 972 01 

109/14

separácia za mesiac máj 2014 

126,36 

 

6.6.2014 

Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

110/14

zneškodnenie odpadu  

242,62 

 

6.6.2014 

Hater – Handlová spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

111/14

odvoz KO – apríl 2014 

355,46 

 

6.6.2014 

Hater – Handlová spol. s r.o., Potočná 20, handlová 97251 

112/14

dopravné výkony – VKK 

59,11 

 

6.6.2014 

Hater – Handlová, Potočná 20, Handlová 972 51 

113/14

Doprava na školenia 

 15,71

 

 6.6.2014

Obec Chrenovec-Brusno 97232

114/14

Za pevnú linku 05/2014 

37,45 

 

9.6.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 81762 

115/14

Tovar do MŠ

547,51 

 

10.6.2014 

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 97168 

116/14

Poplatok za mobil 0911364655 

29,39 

 

13.6.2014 

Slovak Telekom, a.s., bajkalská 28, Bratislava,

817 62 

117/14

Poistenie – majetok a zodpovednosť podnikateľov 

395,37 

 

18.6.2014 

Uniqa poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava 27,

820 07 

118/14

Rekonštrukcia MŠ – zmluva o dielo zo dňa 28.04.2014 

4786,16 

 

24.6.2014 

Ivan Dobiš, 972 32,

Lipník 64, IČO 41057007 

119/14

Montážne práce na verejnom osvetlení 

1410,11 

 

23.6.2014 

EL-MONT, Peter Babuliak

Mostná 32, 972 51 Handlová 

120/14

Triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky, osvedčenie o oabsolvovaní predprimárneho vzdelávania  

9,37 

 

24.6.2014 

Šewt – štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.

Cementárska cesta 16, Banská bystrica 

121/14

zneškodnenie nebezpečného odpadu

34,80 

 

 25.6.2014

Hater-Handlová

Potočná 20, Handlová, 97251 

122/14

dopravné výkony zvoz NO 

17,40 

 

25.6.2014 

Hater-Handlová, Potočná 20,

Handlová, 972 51 

123/14

Likvidácia odpadovej vody

zo 7 b.j. 

91,50 

 

27.6.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, Banská bystrica 

124/14

Elektrina za 7/2014 

289,38 

 

3.7.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 

125/14

PLYN za 7/2014

349,24 

 

3.7.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s.

Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 

126/14

Outsourcing IT 

51,60 

 

3.7.2014 

eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 

127/14

Tovar do MŠ  

406,96 

 

7.7.2014 

COOP Jednota Prievidza

A. Hlinku I. 437, Prievidza 97168 

128/14

dopravné výkony 

106,38 

 

7.7.2014 

Hater Handlová, spol.s r. o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

129/14

separácia jednotlivých komodít za mesiac jún 2014 

214,16 

 

7.7.2014 

Hater- Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

130/14

pevná linka 6/2014 

33,86 

 

8.7.2014 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  

 131/14

aktuallizácia KEO WIN 2014/06 

13,50 

 

8.7.2014 

KEO, s.r.o. Poľná 151/5, Záhorce. 99106 

 132/14

Zneškodnenie KO  

390,75 

 

9.7.2014 

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handová, 97251 

 133/14

odvoz KO 6/2014 

355,46 

 

9.7.2014 

Hater-Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

 134/14

paušálny poplatok – mobil – 0911 364 655 

29,39 

 

14.7.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, Bratislava 81762 

 135/14

Plastové tabule – označenie MŠ Lipník

44,98 

 

15.7.2014 

LOP reklama s.r.o.

J. Frandisciho 21/5, Prievidza 97101 

 136/14

Poistenie – Majetok a zodpovednosť podnikateľov 

9.8.2014 -9.8.2015

82,98 

 

21.7.2014 

UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27, 820 07 

 137/14

Outsourcing IT 

 51,60

 

04.08.2014 

 eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9, Bojnice, 97201

138/14

 Elektrina za 8/2014

289,38 

 

04.08.2014 

MAGNA energia a.s., Nitrianska 7555/16, Piešťany 

139/14

 Plyn za 8/2014

349,24 

 

04.08.2014 

MAGNA energia, a. s., Nitrianska 7555/16, Piešťany

140/14

 Poplatok za pevnú linku

35,33 

 

06.08.2014 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

141/14

Separácia za 7/2014 

127,66 

 

06.08.2014 

HATER – Handlová, 

Potočná  20, Handlová,

972 51 

142/14 

7 b. j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete 

SO-03. 1 Vodomerná prípojka f2

1445,89 

 

 06.08.2014

Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza 

143/14 

7 b.j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete 

SO-09 Spevnené plochy a UTF1 

1570,16 

 

06.08.2014 

Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza 

144/14

7 b.j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete

SO-05 ČOV BDČP 4,5-pre 30 obyvateľov ZMENA F2

5174,98 

 

06.08.2014 

Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza 

145/14 

Zneškodnenie KO 

243,72 

 

08.08.2014 

HATER – Handlová,

spol. s r.o. , Potočná 20,

Handlová, 972 51

146/14 

Odvoz KO za 7/2014 

355,46 

 

11.08.2014 

HATER – Handlová,

spol. s r.o., Potočná 20,

Handlová, 972 51 

147/14

Mesačný poplatok za mobil 0911364655 

29,39 

 

15.08.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, Bratislava

817 62 

148/14 

Dovoz štrku – prepravné 

50,05 

 

21.08.2014 

Ján Brundza, nákladná doprava, Nábr. sv. Cyrila 379/44, Prievidza 

149/14 

Za stravné lístky – 40 ks 

128,18 

 

22.08.2014 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 01001 

150/14

Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník č. 47 

39,60 

 

28.08.2014

Kooperatíva poisťovňa, a.s. Piaristická 16, Trenčín 1,

911 01 

151/14

PLYN – 09/2014 

349,24 

 

02.09.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

152/14

ELEKTRINA – 09/2014 

289,38 

 

02.09.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

153/14

 Outsourcing IT – servis PC

51,60 

 

04.09.2014

 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9, Bojnice, 97201

154/14

separácia – august 2014 

144,94 

 

05.09.2014 

Hater-Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

155/14

pevná linka – 8/2014 

35,88 

 

05.09.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bakalská 28, Bratislava, 81762 

156/14

zneškodnenie odpadu 

305,00 

 

08.09.2014 

Hater-Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

157/14

odvoz KO – 8/2014 

355,46 

 

11.09.2014 

Hater-Handlová, Potočná 20, Handlová 97251 

158/14

predplatné časopisu ŠKOLA 2014 

22,00 

 

16.09.2014 

JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava 2, 82108 

159/14

Mesačný paušál 0911364655 

29,39 

 

16.09.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajklaská 28, Bratislava 81762 

160/14

Predplatné za časopis do MŠ – Naša škola na školský rok 2014/2015 

14,40 

 

18.09.2014 

PAMIKO spol. s r. o. Račianska 89, Bratislava 83102 

161/14

 Konzumne zemiaky pre MŠ

 34,50

 

22.09.2014

 AGRODAN, Ing. Leitman Daniel, Kanianka

Koš, 972 41

162/14

dopravné zrkadlo (800×600) 

171,60 

 

29.09.2014 

Viapro, s.r.o.

Strojárenská 4, 917 02 Trnava 

163/14

za stravné lístky 

203,88 

 

30.09.2014

Doxx, stravné lístky

Kálov 356, Žilina, 010 01

164/14

Elektirna 10/2014

289,38 

 

06.10.2014 

Magna Energia, a. s.

Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 

165/14

PLYN 10/2014 

349,24 

 

06.10.2014 

Magna Energia, a. s.

Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 

166/14

Outsourcing IT – servis PC

65,40 

 

06.10.2014 

eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 

167/14

Mesačný poplatok – pevná linka 

36,54 

 

06.10.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava,

817 62  

168/14

separácia jednotlivých komodít za mesiac september 2014 

76,19 

 

06.10.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, 972 51 Handlová 

169/14

tovar do MŠ – potraviny 

660,98 

 

06.10.2014 

COOP Jednota, SD

A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 01 

170/14

zneškodnenie odpadu 

295,89 

 

07.10.2014

Hater – Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, 972 51 Handlová 

171/14

odvoz KO 9/2014 

355,46 

 

09.10.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, 972 51 Handlová 

172/14

Predplatné mesačníka na rok 2015 – Manažment školy v praxi 

66,00 

 

10.10.2014 

Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09 

173/14

Za inzerciu v RN PRIEVIDZKO v č. 41/2014 

54,00 

 

13.10.2014 

Helena Drexlerová TRIDEM, Lúčna 35/11, 971 01 Prievidza 

174/14

Mesačný poplatok – mobil

29,39 

 

 15.10.2014

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 81762

175/14

Za kontrolu a servis hasiacich prístrojov a pož. hydrantov 

169,56 

 

20.10.2014 

M. Vjtko-ELEKTROSERVIS Opravy a údržba el. zar. Clementisova 2005, Topolčany 955 01 

176/14

Voda bytový dom + ihrisko – vyúčotvanie 

388,88 

 

23.10.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 

177/14

Voda cintorín – vyúčtovanie 

16,61 

 

 23.10.2014

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prtizánska cesta č. 5, Banská Bystricda

178/14

Poistné -ˇMŠ Lipník Poistenie malých a stredných podnikateľov. 

17,63 

 

27.10.2014 

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Piaristická 16, Trenčín, 911 01 

179/14

za separáciu 

90,40 

 

30.10.2014 

Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová, 97251 

180/14

Voda KD- vyúčtovanie 

33,35 

 

30.10.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

181/14

Voda MŠ – vyúčtovanie 

63,88 

 

30.10.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

182/14

Za mäso do MŠ 

8,16 

 

29.10.2014 

Masiarstvo u Borku veľkonecpalská 142, Prievidza, 971 01

183/14

Dopravné výkony 

178,99 

 

3.11.2014 

Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová, 97251 

184/14

za stravné lístky 60 ks 

200,74 

 

4.11.2014

DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 

185/14

Elektrina 11/2014 

289,38 

 

5.11.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

196/14

Plyn 11/2014 

349,24 

 

5.11.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

187/14

Outsourcing IT – poplatok 

51,60 

 

5.11.2014 

eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice, 97201 

188/14

Predplatné 13 čísiel mesačníka Verejná správa 2015 

39,00 

 

5.11.2014 

Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 01001 

189/14

toner do tlačiarne 

28,00 

 

5.11.2014 

Camea Computer Systems a.s. Sabinovská 67, Prešov 080 01  

190/14

Ročná licencia KEO 

244,98 

 

6.11.2014 

KEO s.r.o. Poľná, Záhorce, 991 06 

191/14

Zánik poistenia a doplatenie poistného – Komunálna poisťovňa 

56,42 

 

6.11.2014 

Komunálna poisťovňa a.s.

Štefánikova 17, Bratislava 

192/14

zneškodnenie odpadu 

450,21 

 

6.11.2014 

Hater Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, Handlová 972 51 

193/14

Odpredaj kontajnerov 2 ks 

470,00 

 

 6.11.2014

Pavel Hudec Cesta na Hajik 84/7, Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 

194/14

Mesačný poplatok – pevná linka 

33,13 

 

7.11.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

817 62 

195/14

Za potravinový tovar do MŠ

454,48 

 

7.11.2014 

COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 

196/14

Inzercia v MY Prieboj 

61,44 

 

7.11.2014 

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, Bratislava 

197/14

Murárske práce v MŠ 

300,00 

 

7.11.2014 

 Jozef Hanuska, Ondrejova 12/3, Prievidza, 971 01

198/14

Separácia – október 2014

207,54 

 

10.11.2014 

Hater-HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová 97251 

199/14

odvoz KO – október 2014 

355,46 

 

10.11.2014 

Hater HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 97251 

200/14

Poskytnutie služby s V3S  

16,80 

 

 14.11.2014

Obec Jalovec, Mlynská 636, 97231 Jalovec 

201/14

Mesačný paušál 0911364655 

29,50 

 

18.11.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 

202/14

Mäso a mäsové výrobky do ŠJ MŠ Lipník 

33,83 

 

20.11.2014 

Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza 

203/14

Preprava tovaru – 2 ks kontajnerov z Kamenca pod Vtáčnikom do Lipníka 

 

84,00 

 

21.11.2014 

HA-Z Trend-Koloman Hrnčiar Kpt. Nálepku 202/9, Zemianske kostoľany 97243 

204/14

Za stravné lístky 

184,61 

 

26.11.2014 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina 01001 

205/14

Zemiaky konzumné pre MŠ Lipník

27,00 

 

 27.11.2014

Ing. Leitman Daniel, Kanianka, AGRODAN

97241 Koš 

206/14

Reprezentačné – ďakovný list – kovotlač na drevenom podklade. 

44,00 

 

1.12.2014 

LIMPO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov 

207/14

Predplatné – Obecné noviny na rok 2015 

67,60 

 

1.12.2014 

INPROST, spol. r. o., Cmrečianska 29, 811 05 Bratislava 

208/14

Pílenie topoľa 

50,00 

 

1.12.2014 

Radoslav Uhrin, Chrenovec 371, 972 32 

209/14

Za mäso a mäsové výrobky 

41,10 

 

2.12.2014 

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01, Prievidza 

210/14

Elektrina 12/2014 

289,38 

 

3.12.2014 

Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

211/14

Plyn 12/2014 

349,24 

 

3.12.2014 

Magna energia, a.s.

Nitrianska 7555/18, Piešťany 

212/14

Separácia – 11/2014 

67,39 

 

3.12.2014 

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

213/14

Dopravné výkony 

52,49 

 

3.12.2014 

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

214/14

Outsourcing IT 

51,60 

 

4.12.2014 

ERPE – service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 

215/14

Občerstvenie na predvianočné posedenie 

100,44 

 

5.12.2014 

Krško Miroslav, Reštaurácia MLAĎ, Pstruhárska ul. 3, Handlová, 972 51 

216/14

Mesačný poplatok za pevnú linku 

37,07 

 

8.12.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 

217/14

SOZA poplatok –

kultúrno-spoločenská akcia na silvestra 

 

90,00 

 

8.12.2014 

Slovesnský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,  Rastislavova 3, Bratislava 

218/14

COOP – za tovar 

393,74 

 

8.12.2014 

COOP Jednota, SD

A. Hlinku I. 437, Prievidza 971 68 

219/14

Predplatné :

Predškolská výchova

Vrabček 

 

17,80 

 

10.12.2014 

Slovenská pošta, a.s. Partizánksa cesta 9, Banská Bystrica 

220/14

Zneškodnenie KO  

368,86 

 

10.12.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, Handlová 97251 

221/14

Odvoz KO 10/2014 

355,46 

 

10.12.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.

 poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

 

87,40

 

 

 

4.1.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

2.  zemiaky konzumné – ŠJ pri MŠ 18,84    5.1.2012

Ing. Leitman Daniel

Kanianka, AGRODAN

972 41 Koš

3. združené poistenie majetku 29,54   5.1.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25

974 01 Banská Bystrica

4. zneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová

 

174,05

 

Zm04Ko0605

 

5.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

5. outsorcing 51,60   5.1.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

6. náklady spojené so separáciou 106,94   9.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

7. odvoz komunálneho odpadu na skládku TKO a PTO Hadlová

 

332,51

 

Z 09/02/2009

 

9.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

8. náklady spojené so zvozom nebezpečného odpadu

 

16,50

 

 

9.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 9.  zneškodnenie nebezpečného odpadu

 

132,29

 

 

9.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová 

 

10.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

403,01

 

 

11.1.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 11. odmena za znalecký posudok 169,47    11.1.2012

Ing.Pavol Jurkovič, znalec

972 28 Valaská Belá 593

 12.  poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2011

 

39,96

 

 

 

12.1.2012

Dexia banka Slovensko,a.s

010 11 Žilina

 13.

aktualizácia programu KEO

č. 1/2012

 

13,42

 

 

16.1.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

14.  doplatok modulu mzdy KEO WIN

 

50,57

 

 

16.1.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

15. stravné lístky

 

466,20

 

 

20.1.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

 16.

 

členský príspevok na rok 2012

 

389,27

 

 

20.1.2012

Združenie obcí handlovskej doliny, 

972 31  Ráztočno

 17.  mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

40,00

 

 

20.1.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 

 18.

 

stavebné práce na 7bj Lipník

 

24541,30

 

 

20.1.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 19.  zemný plyn OcÚ + MŠ (vyúčtovanie za obndobie od 19.1.2010 do 18.1.2011

 

-123,54

 

 

 

26.1.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 20.

predplatné časopisu

Škola 2012

 

20,00

 

 

31.1.2012

JurisDat – M.Medlen

Redakcia 3kola_MEL

Ondavská 8

821 08  Bratislava

 21.  zemný plyn OcÚ + MŠ za obodibie 19.1.2012-29.2.2012

 

571,00

 

 

 

2.2.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 22. outsourcing IT  51,60   2.2.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 23.  poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

64,28

 

   

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 

24.

 

 tovar – potraviny pre MŠ

 

493,24

 

 

 

7.2.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

25. odmena za znalecký posudok 75,56   9.2.2012

Ing.Pavol Jurkovič, znalec

972 28 Valaská Belá 593

26. zneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová 219,50  

 

9.2.2012

 

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

27.  autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel

 

20,40

 

 

10.2.2012

SOZA, Rastislavova 3

821 08  Bratislava 2

28.

odvoz komunálneho odpadu na skládku TKO a PTO Handlová

 

332,51

 

 

10.2.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

29.  náklady spojené so separáciou 93,54   15.2.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 30.  prezentácia na maľovanej mape Horné a Stredné Ponitrie

 

243,00

 

 

15.2.2012

Združenie obcí handlovskej doliny, 

972 31  Ráztočno

31. služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

 

56,68

 

 

 

17.2.2012

RTVS, s.r.o. 

Staré Grunty 2

841 04  Bratislava

32.  prezentácia obce na portáli www.slovakregion.sk

 

27,88

 

 

17.2.2012

Peter Jurík – LISA

925 06 Čierna Voda

33. ciachovanie váhy a závažia pre MŠ

 

53,46

 

 

22.2.2012

Oprava váh Králik

Východná 63

971 01 Prievidza

34. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362 40,00   22.2.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 35. seminár:webové stránky miest, obcí a ich RO a PO, tvorba a zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

 

15,00

 

 

 

22.2.2012

 

Ing. Erika Kusyová

R.Jašíka 1874/10

960 01 Zvolen

 36. stravné lístky 158,18  

 

27.2.2012

 

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

37. doplatok pre program KEO WIN – modul MAJETOK

 

23,88

 

 

28.2.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

38. zemiaky konzumné 33,60   24.2.2012

Ing. Leitman Daniel

Kanianka, AGRODAN

972 41 Koš

 39.  stavebné práce 7b.j Lipník 24821,52   29.2.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 40.  geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie parc.č. 552/18 v k.ú. Lipník

 

751,80

 

 

20/-20/2012

 

2.3.2012

Geodézia Žilina, a.s.

Hollého 7

010 50 Žilina

 41. zemný plyn OcÚ a MŠ za obdobie 1l3l2012-31.3.2012

 

558,00

 

 

2.3.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

42. outsourcing IT 51,60   2.3.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

43. výkon technického dozoru na stavbe 7 b.j. Lipník

 

1635,00

 

 

2.3.2012

PROJEKTING

Ing. Stanislav Poliak

972 32 Chrenovec-Brusno

44.

 poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

75,29

   

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

45. zneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová 216,22  

 

7.3.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

46. odvoz komunálneho odpadu na skládku TKO a PTO Handlová

 

345,48

 

 

7.3.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

47. náklady spojené so separáciou

 

196,16

 

 

7.3.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

48. obrusy (20 ks á 8€) 160,00   8.3.2012

Farkaš Tibor

Vinohrady 992/5

952 01 Vráble

49. 3CD Zlatá brána pre deti MŠ 26,79  

 

13.3.2012

Pavol Bacigál

Piaristická 2

949 01 Nitra

 

50.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

501,42

 

 

13.3.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

51. mzda opatrovateľky Evy Kmeťovej

 

389,50

 

 

14.3.2012

Obec Chrenovec-Brusno

972 32 Chrenovec-Brusno

52. montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase + montáž a demontáž vianočnej výzdoby

 

882,25

 

 

15.3.2012

EL-MONT, Peter Babuliak

Mostná 32

972 51 Handlová

53. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

40,00

 

 

22.3.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

54. odborná literatúra: Poradca – balíček Sociálne služby

 

12,60

 

 

26.3.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke 40

010 01  Žilina

55. stavebné práce na 7bj Lipník + dodávka ČOV

 

11778,13

 

 

27.3.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

56. stravné lístky

 

188,52

 

 

29.3.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

57. údržba tlačiarne Konica Minolta bizhub 160 – OcÚ

 

27,60

 

 

3.4.2012

Tesco copiers, s.r.o.

Štefánika 31

971 03 Prievidza

 58.  zemný plyn OcÚ a MŠ za obdobie  od1.4.2012-30.4.2012

 

459,00

 

 

3.4.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 59. outsorcing IT 51,60   4.4.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 60.

 poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

89,00

 

 

 

4.4.2012

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 61. zneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová 282,92   4.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

62.

 

stavebné práce na 7bj Lipník

 

28972,60

 

 

5.4.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 63. náklady spojené so separáciou  109,66   10.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 64. odvoz komunálneho odpadu na skládku TKO a PTO Handlová

 

345,48

 

 

10.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

65.

 

publikácia pre MŠ Tancuj, tancuj vykrúcaj

 

6,90

 

 

10.4.2012

PhDr. Marta Horváthová – AT Publishing

Rovniakova 5

851 02 Bratislava

 

66.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

420,44

 

 

10.4.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 

67.

združené poistenie majetku

 

25,49

 

 

13.4.2012

Komunálna poisťovňa, a.s.

Horná 25

974 01 Banská Bystrica

68. dopravné výkony, nakládka a vykládka odpadov

 

84,35

 

 

13.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

69.

dodávka a distribúcia elektriny

obec Lipník – výst.7bj – vyúčtov.

362,34

-150,00

212,34

 

    6318378 1

 

17.4.2012

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

Pri Rajčanke 8591/4B

010 47 Žilina

70. tonery do tlačiarní Lexmark a Minolta – OcÚ

 

83,52

 

 

17.4.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 71.  aktualizácia programu KEO 2/2012

 

13,42

 

 

17.4.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

 72. materiál na vodovod.prípojku pre 7bj Lipník

 

880,96

 

 

20.4.2012

 

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 73. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

84,08

 

 

 

23.4.2012

 

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 74.

vyúčtovanie elektrickej energie

OcÚ Lipník

 

-8,47

 

 

 

23.4.2012

 

Slovakia Energy, s.r.o.

Panenská 29

811 03  Bratislava

 75.

 vyúčtovanie elektrickej energie

Dom smútku Lipník

 

-249,41

 

 

 

23.4.2012

 

Slovakia Energy, s.r.o.

Panenská 29

811 03  Bratislava

 76.

vyúčtovanie elektrickej energie

verejné osvetlenie

917,80   23.4.2012

Slovakia Energy, s.r.o.

Panenská 29

811 03  Bratislava

 77. vyúčtovanie elektrickej energie MŠ Lipník

 

-583,18

 

 

 

24.4.2012

Slovakia Energy, s.r.o.

Panenská 29

811 03  Bratislava 

 78. dopravné výkony, nakládka a vykládka odpadov

 

107,93

 

 

 

26.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

79. stravné lístky

 

188,52

 

 

2.5.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

80.  outsourcing IT 51,60   3.5.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

81.  stavebné práce na 7bj Lipník 13575,01    4.5.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

82.  zemný plyn OcÚ a MŚ 384,00    4.5.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 83.  poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

72,66

 

 

 

7.5.2012

 

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

84.  údržba vodoinštalácie a plynového kúrenia na OcˇU, KD a MŠ v Lipníku

 

50,00

 

 

 

7.5.2012

 

PVK Pavol Bobok

Lipník č. 208

972 32 Chrenovec-Brusno

 85.  zneškodnenie odpadxu na skládke odpadov Handlová 392,59  

 

7.5.2012

 

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

86.  náklady spojené so separáciou 97,81  

7.5.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

87.

 

vodné, stočné 7bj Lipník

 

11,26

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

88.

 

vodné, stočné Lipník – ihrisko

 

7,93

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

89.

 

vodné, stočné Lipník – cintorín

 

2,42

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

90.

 

vodné, stočné – MŠ Lipník

 

67,04

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

91.

 

vodné, stočné – KD a OcÚ Lipník

 

40,16

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

92.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

520,13

 

 

 

10.5.2012

 

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

93. odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová 4-2012

 

345,48

 

 

10.5.2012

 

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

94. dopravné výkony – nakládka a vykládka odpadov

 

56,05

 

 

11.5.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 95.  elektromontážne práce TV rozvodov na7bj Lipník

 

192,20

 

 

14.5.2012

Lachký Ján – REZUM

Tajovského 593

972 31 Jalovec

 96. webhostingové služby – prevádzka webstránky old.lipnik.sk a reg.poplatok za doménu 

 

48,00

 

 

14.5.2012

Luneta, spol. s r.o.

L.Fullu 9

841 05  Bratislava

 97. tlačivá pre MŠ 9,59   18.5.2012

ŠEVT, a.s.

Plynárenská 6

821 09  Bratislava

 98. vyznačenie hraníc pozemkov 120,00    21.5.2012

GEOmark s.r.o.

G. Švéniho 6

971 01  Prievidza

99. zemiaky pre ŠJ – MŠ Lipník 8,40   22.5.2012

Ing. Leitman Daniel

AGRODAN

972 41  Koš

100. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362 

 

40,00

 

 

22.5.2012

 

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

101. zemiaky pre ŠJ – MŠ Lipník 7,20   25.5.2012

Ing. Leitman Daniel

AGRODAN

972 41  Koš 

102.

stavebné práce na 7bj Lipník

inžinierske siete, dažďová kanaliz

 

4 410,70

 

 

28.5.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

103. dopravné výkony – nakládka a vykládka odpadov

 

57,80

 

 

28.5.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

104.

 

nakládka a vykládka štrku – 7bj

 

59,88

 

 

28.5.2012

STAVIS Prievidza, s.r.o.

Skladová 18

971 01 Prievidza

105. stravné listky 173,18  

 

29.5.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

 

106.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

285,65

 

 

30.5.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 

107.

 

zemný plyn – OcÚ a MŠ Lipník

 

358,00

 

 

4.6.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 

108.

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

5.6.2012

 

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 

109.

poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚa 046/5471523 –  M

 

80,88

 

 

5.6.2012

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 

110.

 

oprava obecnej komunikácie

 

398,24

 

 

5.6.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 

111.

 

stavebné práce 7bj Lipník

 

37 049,82

   

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

112. náklady spojené so separáciou 121,82   6.6.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 113. zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová

 

327,01

 

 

6.6.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 114. ročná licencia na www.virtualnycintorin.sk

 

64,89

 

 

 

6.6.2012

 

3W Slovakia s.r.o.

Na Vinohrady 50

911 05  Trenčín – Zlatovce

115.  hádzanárska sieť 55,70   7.6.2012

ZEGA s.r.o 

Zlatovská 27

911 05 Trenčín

 

116.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

211,74

 

 

 

12.6.2012

 

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

117. odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová

 

345,48

 

 

12.6.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

118.

 

odborná literatúra pre MŠ

 

38,21

 

 

13.6.2012

RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo

Trnavská cesta 84

821 02  Bratislava

 119.

strešná krytina na budovu

MŠ Lipník

 

3 914,99

 

 

20.6.2012

Ing. Ladislav Centár – s.c.s. Šimonovianska 5/18

958 03 Partizánske

 120. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

40,22

 

 

 

20.6.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 121. poistenie majtetku a zodpovednosti podnikateľov

 

395,37

 

 

 

21.6.2012

 

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

820 07 Bratislava

 122.  stravné lístky 203,88  

 

23.6.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

 123. náklady spojené so separáciou 53,09   29.6.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 124. stavebné práce na 7bj Lipník 19 796,91    2.7.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 

125.

 

outsourcing IT 

 

1,60

 

 

3.7.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 

126.

 

zemný plyn OcÚ a MŠ Lipník

 

356,00

  3.7.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

127. zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 231,85    

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

 128.

poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

53,12

 

 

 

6.7.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 

 129.

 

potraviny pre ŠJ – MŠ Lipník

 

432,29

 

 

6.7.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 130. zneškodnenie nebezpečného odpadu

 

35,51

 

 

6.7.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 131. náklady spojené so zvozom nebezpečného odpadu

 

16,56

 

 

6.7.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 132. odvoz komunálneho oodpadu na skládku odpadov Handlová

 

345,48

 

 

6.7.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 133. náklady spojené so separáciou 340,25   6.7.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 134. aktualizácia programu KEO 4/2012

 

13,42

 

 

11.7.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

 

135.

 

obrubníky cestné – IBV cesty

 

224,92

 

 

11.7.2012

Prefabetón Koš, a.s.

Rastislavova 33

040 01 Košice

136. auditorské služby za rok 2011 400,00   12.7.2012

Ing. Milena Korcová

Štefana Moysesa 38/9

965 01  Žiar nad Hronom

137. stavebné práce na 7bj Lipník 23 896,24   13.7.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

138. mesačný paušál za MT 0911364655

 

9,98

 

 

17.7.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

139. poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov

 

82,98

 

 

20.7.2012

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

820 07  Bratislava

 

140.

mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

40,00

 

 

31.07.2012

 

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 

141.

 

zemný plyn OcÚ a MŠ za obdobie  od1.8.2012-31.8.2012

 

356,00

 

 

02.08.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 

142.

 

stravné lístky

 

203,88

 

 

 

02.08.2012

 

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

 

143.

 

Outsourcing IT

 

51,60

 

 

03.08.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 144. rekonštrukcia strechy, výmena strešnej krytiny na budove MŠ v Lipníku – zálohová faktúra

 

 

4517,46

 

 

03.08.2012

 

Ján Pekár

Chrenovec-Brusno 211

972 32

 

145.

 

dodávka piesku – frakcia 0,32

 

205,50

 

 

03.08.2012

BaB plus s.r.o. 

Okružná 99

Nitrianske Rudno

 

146.

poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚa 046/5471523 –  MŠ

 

54,18

 

 

 

07.08.2012

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 

147.

zneškodnenie odpadxu na skládke odpadov Handlová

 

439,08

 

 

 

07.08.2012

 

 

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

 148.

 

dopravné výkony-odvoz odpadu

 

327,60

 

 

 14.08.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

149.

náklady spojené so separáciou odpadov

 

96,01

 

 

 07.08.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

150.

odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová

 

345,48

 

 

09.08.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

151. montáž krovu a krytiny na budove MŠ v Lipníku

 

718,50

 

 

10.08.2012

Ján Pekár

Chrenovec-Brusno 211

972 32

 

152.

montáž vodovodnej prípojky s vodomerom na 7bj

 

172,86

 

 

14.08.2012

VEOLIA, Stredoslovenská vodoárenská prevádzaková spoločnosť

Partizánska cesta

Banská Bystrica

153. montážné práce na verejnom osvetlení

 

599,58

 

 

15.08.2012

EL-MONT, Peter Babuliak

Mostná 32, Handlová

154. geometrický plán na vyporiadanie pracely v k.ú.Lipník

 

270,00

 

 

15.08.2012

GEO DVA a.s.

Mišíka 26

Žilina

155. geometrický plán  na oddelenie parcely v k.ú. Lipník

 

200,00

 

 

15.08.2012

GEO DVA a.s.

Mišíka 26

Žilina

 

156.

 

potraviny pre MŠ

 

44,73

 

 

15.08.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 

157.

 

mesačný poplatok 0911364655

 

20,02

 

 

15.08.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

 

158.

mesačný paušál 0905789362 za obdobie 15.08.2012 – 14.09.2012

 

40,08

 

 

21.08.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 

159.

 

klampiarske práce na objekte MŠ v Lipníku

 

302,40

 

 

24.08.2012

PLEMONT – stavebné klampiarske a pokrývačské práce

Tajovského 565, Jalovec

 

 160.

poistenie MŠ Lipník č. 47

od 20.09.2012 – 20.09.2013

 

39,60

 

 

24.08.2012

 

Kooperatíva poisťovňa,a.s

Piaristická 16, Trenčín

161. vodné, stočné 7bj Lipník 47,62   24.08.2012

Veolia, STVS, a.s.

Partizánska cesta 5

Banská Bystrica

 

162.

montáž bleskozvodu + revízna správa bleskozvodu na objekte MŠ Lipník

 

1412,20

 

 

 

31.08.2012

 

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32, Handlová

 163. stravné lístky 158,18   31.08.2012

DOXX – stravné listky

Kálov 356, Žilina

 

164.

 

strešná krytina na MŠ Lipník

 

120,90

 

 

03.09.2012

Ing. Ladislav Centár-c.s.s.

Šimonovianska 5/18

Partizánske

 165. outsourcing IT 51,60   04.09.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

Bojnice

 166. zemný plyn pre OcÚ a MŠ Lipník 375,00   04.09.2012

SPP, Mlynské nivy 44/a

Bratislava

 

167.

mesačný poplatok za telefón + internet OcÚ a MŠ Lipník

 

56,32

 

 

05.09.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

 

168.

zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová

 

387,77

 

 

05.09.2012

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20, Handlová

 

169.

 

potvrdenie údajov pre ŠFRB

 

6,00

 

 

05.09.2012

Prima banka Slovensko 

Hodžova 11, Žilina

 

170.

 

stavebné práce na 7bj

 

52.933,62

 

 

07.09.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

Prievidza

 

171.

 

piesok na 7bj Lipník

 

56,10

 

 

03.09.2012

BaB plus, s.r.o.

Okružná 99, Nitr. Rudno

 

172.

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

219,46

 

 

07.09.2012

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I. 437

Prievidza

 

173.

 

učebné pomôcky pre deti MŠ 

 

38,33

 

 

10.09.2012

NOMI Slovakia, s.r.o.

Magnezitárska 11

Košice

 

174. 

 

archívne škatule II/350

 

17,56

 

 

13.9.2012

EMBA TRADE, 

Komárňanská cesta 13

Nové Zámky

 

175.

odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová za august 2012

 

345,48

 

 

 

11.09.2012

HATER Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

176.

predplatné časopisu Naša škola na šk.rok 2012/2013-MŠ Lipník

 

12,72

 

 

13.09.2012

PAMIKO spol. s r.o.

Račianska 89

Bratislava 3

177. poplatok za pripojenie 7bj 205,92   21.09.2012

SPP, Mlynské nivy 44/b

Bratislava

 

178. 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby plynovod 7bj

 

30,00

 

 

14.09.2012

 GEOmark s.r.o.

G.Švéniho 6

Prievidza

 

 179.

 

mesačný poplatok 0911364655

 

13,99

 

 

14.09.2012

Slovak Telecom

Karadžičova 10

Bratislava

 

180.

 

vyhotovenie duplikátu Odborného stanoviska č. 10629/4/2008

 

18,00

 

 

 

14.09.2012

 

Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56

Nitra

 

181.

 

doprava zámkovej dlažby na 7bj

 

52,49

 

 

14.09.2012

BAK spol.s r.o. 

Staničná ul. 18

Prievidza

 

182.

 

poplatok za modul Register hrobov WIN

 

143,40

 

 

14.09.2012

KEO, s.r.o.

Poľná

99106 Záhorce

 

183.

dopravné výkony za odvoz odpadov na skládku Handlová

 

86,10

 

 

14.09.2012

HATER Handlová s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

 184.

 

náklady spojené so separáciou

 

219,97

 

 

17.09.2012

HATER Handlová s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

185.

 

tlačivá pre ŠJ pri MŠ 

 

8,00

 

 

19.09.2012

Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT

Kráľov Brod

 

186.

paušál za MT 0905789362 

za obdobie 15.09.2012-14.10.2012

 

40,33

 

 

 

19.09.2012

 

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

Bratislava

187. potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 284,29   25.09.2012 COOP Jednota SD A. HLinku I. 437; Prievidza

 

188.

náklady hlavného kontrolóra za 

I. polrok 2012

 

143,28

 

 

26.09.2012

Obec Chrenovec-Brusno

 

189.

 

geometrický plán na pozemok

 

150,00

 

 

28.9.2012

GEO DVA a.s.

Mišíka 26

Prievidza

 

190.

 

geometrický plán na stavbu 7bj

 

200,00

 

 

28.9.2012

GEO DVA a.s.

Mišíka 26

Prievidza

 

191.

 

zemný plyn pre MŠ a OcÚ

 

454,00

 

 

02.10.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 

192.

 

stavebné práce na 7bj Lipník

 

13.351,38

 

 

2.10.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

Prievidza

 

193.

 

stavebné práce na 7bj Lipník

 

7.365,00

 

 

 

02.10.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

Prievidza

 

194.

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

02.10.2012

ERPE servis

SNP 1153/9

Bojnice

 

195.

mesačný paušál + internet pre 

MŠ a OcÚ

 

56,20

 

 

03.10.2012

 

Slovak Telekom

Karadžičova 10

Bratislava

 

196.

 

piesok 0,8 

 

215,28

 

 

03.10.2012

BaB plus s.r.o

Okružná 99

Nitrianske Rudno

 197. dopravné výkony s likvidáciou  78,24   05.10.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

198 projekt plynovej prípojky pre 7bj  150,00   09.10.2012

Projekting,

Ing.Poliak Stanislav

Chrenovec 242

 

199.

 

zneškodnenie odpadu 

 

208,09

 

 

09.10.2012

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

Handlová

 

200.

 

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

121,09

 

 

 

09.10.2012

 

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

Handlová

 

 201.

 

odvoz komunálneho odpadu

 

345,48

 

 

09.10.2012

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

Handlová

202. potraviny pre ŠJ v MŠ 261,31  

09.10.2012

COOP Jednota, SD

A.Hlinku I. 437

Prievidza

 

203.

 

dlažba pre 7bj Lipník

 

1196,00

 

 

12.10.2012

Orva color s.r.o.

Bojnická cesta II.

Prievidza

 

204.

mesačný poplatok za mobil 0911364655

 

13,99

 

 

16.10.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

 

205.

 

fotografovanie obce

 

65,00

 

 

16.10.2012

CBS Vydavateľstvo, s.r.o.

Kynceľová 54

Banská Bystrica

 

206.

 

vodné a stočné obecný úrad a KD

 

68,78

 

 

18.10.2012

 

StVS, a.s. Banská Bystrica

 

 

207.

 

vodné a stočné cintorín

 

27,78

 

 

18.10.2012

 

StVS, a.s. Banská Bystrica

 

208.

 

vodné a stočné MŠ

 

60,84

 

 

18.10.2012

 

StVS, a.s. Banská Bystrica

 

209.

 

mesačný paušál za MT 0905789362

 

40,00

 

 

22.10.2012

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

Bratislava

210. stravné lístky 203,88   23.10.2012

DOXX stravné lísky s.r.o

Kálov 356, Žilina

 

211.

 

výjazd zapríčinený zákazníkom NN

 

30,05

 

 

24.10.2012

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

 

212.

vypracovanie energetického certifikátu na 7bj Lipník

 

220,00

 

 

26.10.2012

Ing. Peter Mihálka, PhD

TOB projekt

Gorkého 17/10, Prievidza

 

213.

konzervácia pozemkovej knihy obce Lipník

 

307,00

 

 

26.10.2012

Hornonitrianske múzheum

Košovská cesta 9

Prievidza

 

214.

revízia plynového zariadenia a vnútornej inštalácie

 

576,00

 

 

23.10.2012

Adrián Múčka AM MONT

Záhradnícka 368/14

Veľké Úľany

 

215.

 

dopravné výkony

 

39,12

 

 

31.10.2012

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

Handlová

 

216.

 

odber zemného plynu OcÚ a MŠ

 

530,00

 

 

05.11.2012

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava

 

217.

 

mesačník „Manažment školy v praxi“

 

56,16

 

 

05.11.2012

IURA EDITION, s.r.o.

Oravská 17, Bratislava

 

218.

 

za telefónne hovory OcÚ a MŠ

 

55,92

 

 

05.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, Bratislava

 

219.

 

stravné lístky

 

188,52

 

 

06.11.2012

DOXX – stravné lístky, sr.o.

Kálov 356, Žilina

 

220.

 

oursourcing IT

 

51,60

 

 

06.11.2012

ERPE servis, s.r.o.

Nábrežná 4, Prievidza

 

221.

 

potraviny pre MŠ

 

512,87

 

 

08.11.2012

COOP Jednota SD

A.Hlinku I. 437

Prievidza

 

222.

 

predplatné mesačníka Verejná správa

 

69,60

 

 

08.11.2012

Poradca, s.ro.

Pri celulózke 40

Žilina

 

223.

zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej

 

335,68

 

 

 08.11.2012

Hater Handlová, 

Potočná 20

Handlová

 

224.

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

96,85

 

 

08.11.2012

Hater Handlová, 

Potočná 20

Handlová

 

225.

 

dopravné výkony podľa priložených príloh

 

134,47

 

 

 

08.11.2012

 

Hater Handlová, 

Potočná 20

Handlová

 

226.

 

vodné a stočné ihrisko

 

 1,32

 

 

09.11.2012

StVS Banská Bystrica

Partizánska cesta 5

Banská Bystrica

 

227.

 

vodné a stočné 7bj Lipník

 

 13,22

 

 

09.11.2012

StVS Banská Bystrica

Partizánska cesta 5

Banská Bystrica

 

228.

odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová

 

345,48

 

 

08.11.2012

Hater Handlová, 

Potočná 20

Handlová

 

229.

 

encyklopédia Elita armády

 

 60,00

 

 

13.11.2012

Emineo Partners,

Hviezdoslavovo nám. Bratislava

230.  mesačný poplatok za MT 0911364655  13,99    14.11.2012

Slovak Telekom

Karadžičova 10, Bratislava

 231.  vyhotvenie mapy cintorína 47,36   45,36 3W Slovakia, s.r.o Trenčín
232.  stravné lístky 173,18   28.11.2012

DOXX, stravné lístky

Kálov 336, Žilina

 

 233.

 

predplatné časopisov pre MŠ

 

31,50

 

 

28.11.2012

Slovenská pošta, a.s. 

Partizánska cesta 9

Banská Bystrica

 

234.

 

mesačný paušál za MT 0905789362

 

88,33

 

 

30.11.2012

Orange Slovensko

Metodova 8

Bratislava

 

235.

 

opravné výkony

 

53,09

 

 

04.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

 236.

 

zemný plyn pre OcÚ  a MŠ

 

564

 

 

04.12.2012

SPP, a.s. Mlynské Nivy 44

Bratislava

 

237.

 

mesačný paušál tel.5471155,54711523

 

57,47

 

 

04.12.2012

Slovak telekom, 

Karadžičova 10

Bratislava

 

238.

 

potraviny pre ŠJ MŠ

 

559,36

 

 

07.12.2012

 COOP Jednota, SD

A.Hlinku I. 437; Prievidza

 

239.

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

07.12.2012

ERPE servis, s.r.o.

Nábrežná 4, Prievidza

 

240.

 

zneškodnenie odpadu

 

324,06

 

 

07.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

241.

 

členské na rok 2013

 

78,08

 

 

07.12.2012

ZMOS, Bezručova 9,

Bratislava

 

242.

 

odvoz KO

 

345,48

 

 

10.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

243.

 náklady spojené so separáciou odpadu

 

200,00

 

 

10.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

 244.

mesačný paušál 0911364655

za obdobie 08112012-07122012

 

13,99

 

 

17.12.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, Bratislava

 245. ročný poplatok programu KEO 200,84   17.12.2012

KEO, s.r.o. Poľná, V.Krtíš

 246. prenájom motorovej striekačky 0,36   27.12.2012

SAD Prievidza, a.s.

 

247.

 

kalandár zvozu druhotných surovín

 

32,40

 

 

27.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

248.

 

fotografovanie obce – 2. časť platby

 

64,00

 

 

27.12.2012

CBS Vyydavateľstvo s.r.o.

Kynceľová 54, 974 01

 

249.

náklady hlavného kontrolóra za II. polrok 2012

 

74,00

 

 

27.12.2012

 

Obec Chrenovec-Brusno

250. predplatné časopisov pre MŠ Lipník 31,50   27.12.2012 Slovenská pošta, B.Bystrica

 

251.

 

poistenie 7bj – nájomného byt.domu

 

147,32

 

 

28.12.2012

Komunálna poisťovňa, Bratislava

 

252.

 

mesačný paušál  0905789362

 

63,42

 

 

28.12.2012

Orange Slovensko, a.s.

Metodova , Bratislava

 

 253.

inzercia v regionálnom týždenníku Hornonitrianske noviny – PF 2013

 

39,60

 

 

28.12.2012

Petit Press, a.s. Lazaretská12, Bratislava