Rastislav Petras

VOĽBY 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – Obecné zastupiteľstvo Lipník

Uznesenie č. 32/2022:

Obecné zastupiteľstvo v Lipníku určuje v obci Lipník jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Ing. Stanislava Líšková, Ing. Ján Šovčík, Ing. Ľudovít Vojtko

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Uznesenie č. 34/2022 :

Obecné zastupiteľstvo obce Lipník určuje  v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v z. n. p  na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipník: 5.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Ing. Stanislava Líšková, Ing. Ján Šovčík, Ing. Ľudovít Vojtko

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

VOĽBY 2022 – Menovanie zapisovateľky – Viera Lenhardtová

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb – 585

________________________________________________________________________________

2018

Výsledok komunálnych volieb v obci Lipník dňa 10.11.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 36/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lipníku určuje v obci Lipník jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Vladimír Lekár, Ján Mikuško, Ing. Ján Šovčík, Peter Znamenák

Proti – 0                                                          Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Uznesenie č. 38/2018 :

Obecné zastupiteľstvo obce Lipník určuje  v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v z.n.p  na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lipník: 5.

Hlasovanie:

Za – Pavol Bobok, Vladimír Lekár, Ján Mikuško, Ing. Ján Šovčík, Peter Znamenák  

Proti – 0                                                                   Zdržal sa – 0

Schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb – 535

Záverečný účet obce Lipník za r. 2022

Individuálna výročná správa obce Lipník za r.  2022

Záverečný účet obce Lipník za rok 2021

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2021

Záverečný účet obce Lipník za rok 2020

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2020

Záverečný účet obce Lipník za rok 2019

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2019

Záverečný účet obce Lipník za rok 2018

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2018

 

Záverečný účet obce Lipník za rok 2017

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2017

Záverečný účet obce Lipník za rok 2016

Individuálna výročná správa obce Lipník za rok 2016

2023:

  1. Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 20.02.2023
  2. Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.04.2023
  3. Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 30.05.2023

2022:

  1. Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 21.02.2022
  2. Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 23.05.2022
  3. Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 08.08.2022
  4. Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 03.10.2022
  5. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.11.2022 
  6. Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2022

2021:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 20.01.2021

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 15.02.2021

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 17.05.2021

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Lipníku dňa  16.08.2021

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 13.12.2021

 

2020:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 17.02.2020

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 16.03.2020

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ  zo dňa 18.05.2020

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 17.08.2020

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2020

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2020

 

2019:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 28.01.2019

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa  08.04.2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 08.07.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 02.08.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 07.10.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 09.12.2019

2018:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 12.03.2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 11.06.2018

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 10.09.2018

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 29.10.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018

 

Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na rok 2018  150,27  Zmluva č. 6812917524  02.01.2018 Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 82/25, Banská Bystrica 1         97401
2/2018 Platobný výmer na úhradu členského na rok 2018 ZMOS 84,48 03.01.2018 Združenie miest a obcí Slovenska            Bezručova 9, 811 09 Bratislava
3/2018 Členské na rok 2018 – RVC Nitra 150,00 03.01.2018 RVC Nitra                 Fraňa Mojtu 18, 97901 Nitra
4/2018 Zálohová faktúra za elektrinu na 1/2018 266,25 Zmluva č. 231320021213/2013 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
5/2018 Záloha za plyn na 1/2018 244,11 Zmluva č. P231320021334/2013 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
6/2018 Stravné lístky 120 ks 437,28 Objednávka č. 01/2018 05.01.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
7/2018 Poplatky za telekomunikačné služby – pevná linka za 12/2017 31,36 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 81762 Bratislava
8/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 355,46 08.01.2018 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná č. 20, 97251 Handlová
9/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 460,36 08.01.2018 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná č. 20, 97251 Handlová
10/2018 Outsourcing IT 308,40 08.01.2018 erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
11/2018 Tovar do MŠ – jedáleň 265,69 08.01.2018 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
 12/2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobilná sieť za 12/2017 97,80 10.01.2018  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 13/2018 Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 – preplatok  – 416,12  10.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
14/2018 Vyúčtovanie plynu za rok 2017 – nedoplatok 416,57 15.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
15/2018 Vyúčtovanie elektriny     7 b.j. za rok 2017 – nedoplatok 38,80 15.01.2018 SSE stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
16/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 18.01.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
17/2018 Za konzumné zemiaky do MŠ – 100 kg 33,60 18.01.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
18/2018 Za základnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce 180,00 22.01.2018 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
19/2018 Členský príspevok  ZMOHN na rok 2018 101,89 25.01.2018 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V.Clementisa 52 97101 Prievidza 1
20/2018 Nákup stravných lístkov 55 ks 204,32 Objednávka č. 04/2018 29.01.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
21/2018 Sviečka „prezent“ Lipník 480,00 29.01.2018 Ráczko Tibor      Lipník č. 251, 97232
22/2018 3 ks plastový kôš 187,56 Objednávka č. 13444921 31.01.2018 MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574, 04951 Brzotin
23/2018 Plyn – záloha na 2/2018 278,76 02.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
24/2018 Elektrina – záloha na 2/2018 238,76 02.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
25/2018 Služby pevnej siete za 01/2018 31,81 06.02.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
26/2018 Odvoz kO za 1/2018 255,46 08.02.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
27/2018 Zneškodnenie odpadu 389,49 08.02.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
28/2018 Outsourcing IT 51,60 09.02.2018 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
29/2018 Pracovný stôl ku kuchynskej linke 150,00 09.02.2018 Peter Gramblička Nábrežie sv. Cyrila 179/19, 97232 Prievidza
30/2018 Služby mobilnej siete za 1/2018 40,81 11.022018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
31/2018 Úhrada za služby verejnosti poskytovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,16 12.02.2018 Rozhlas a televízia Mlynská dolina 84545 Bratislava
32/2018 Tovar do MŠ Lipník – potraviny za 1/2018 506,03 13.02.2018 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
33/2018  Aktualizácia mapového portálu obce pre rok 2018 320,00  15.02.2018  MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214
34/2018  Hasičská prilba + tovar pre DHZ Lipník  174,58 16.02.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
 35/2018 Tovar do MŠ Lipník – potraviny na 2/2018 175,27 19.02.2018  COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
36/2018 Nákup plastových známok pre psa 50 ks 31,10 Objednávka č. 201488668 19.02.2018 Ing. Miroslav Sukeník – KOPEX Centrum 19/24 Považská Bystrica
37/2018 Aktualizácia programov za rok 2018 114,00 19.022018 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava
38/2018 Publikácia: Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018 29,50 19.02.2018 ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
39/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21.60 20.02.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
40/2018 Nastavenie 1 ks váhy a výmena závažia 34,80 21.02.2018 OPRAVA VÁH – KRÁLIK Východná 63, 97101 Prievidza
41/2018 Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na detskom karnevale 14,40 23.02.2018 SOZA     Rastislavova 3 82108 Bratislava
42/2018 Výplň dverová biela hladká 42,60 26.02.2018 EŠTOK obchodno-montážna firma Školská 47, 972 51 Handlová
43/2018 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 20,40 28.02.2018 SOZA      Rastislavova 3 82108 Bratislava 2
44/2018 Závažia triedy M1 a M2 do 2 kg vrátane – následné overenie, Váhy tiredy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane – overenie 29,16 28.02.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica
45/2018 Odvoz a likvidácia odpadovej vody z MŠ Lipník 65,00 02.03.2018 Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21 Handlová
46/2018 Elektrina – záloha na 3/2018 238,76 02.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
47/2018 Plyn – záloha na 3/2018 278,76 02.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
48/2018 Zneškodnenie odpau 389,12 05.03.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
49/2018 Členský príspevok na rok 2018 262,00 06.03.2018 ŽIAR – miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno
50/2018 Časť nákladov na spoločenské podujatie Dni kolied kresťanov Slovenska dňa 6.1.2018 58,70 06.03.2018 Obecný úrad

Malá Čausa

51/2018 Za stravné lístky 100 ks 363,80 06.03.2018 DOXX Strvné lístky, spol. s  r. o. Kálov 356, 01001 Žilina
52/2018 Tovar do MŠ – potraviny za 2/2018 239,36 07.03.2018 COOP Jedota A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
53/2018 Medaile a odznaky na kultúrne akcie obce poriadané pre deti 52,68 07.03.2018 KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové zámky
54/2018 Odvoz KO za 2/2018 355,46 08.03.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
55/2018 Za publikácie      Čarovná Horná Nitra   35 ks 577,50 09.03.2018 CBS spol., s.r.o. Kynceľová 974 01
56/2018 Outsourcing IT 135,60 09.03.2018 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
57/2018 Za služby mobilnej siete za 2/2018 40,20 12.03.2018 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
58/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 14.03.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
59/2018 Obsluha ČOV v období júl 2017 až február 2018 160,00 14.03.2018 Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232
60/2018 Zemiaky konzumné do MŠ Lipník 100 kg 33,60 19.03.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
61/2018 Nákup stravných lístkov 300 ks 1084,80 19.03.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
62/2018 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 39,00 20.03.2018 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14, 82107 Bratislava
63/2018 Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. 73,00 21.03.2018 Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová
 64/2018  Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt „Úprava hasičskej zbrojnice  600,00  28.03.2018  Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec
65/2018 Plyn – záloha na 4/2018 278,76 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
66/2018 Elektrina – záloha na 04/2018 238,76 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
67/2018 Tovar do MŠ školskej jedálne na 03/2018 703,98 05.04.2018 COOP Jednota Prievidza, SD, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza
68/2018 Služby pevnej siete za 2/2018 31,36 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
69/2018 Služby pevnej siete za 03/2018 31,36 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
70/2018 Združené poistenie majetku 25,49 09.04.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica
71/2018 Dopravné výkony 93,26 10.04.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
72/2018 Odvoz kom. odpadu za 3/2018 355,46 10.04.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
73/2018 Zneškodnenie odpadu 484,63 10.042018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
74/2018 Za služby mobilnej siete za 3/2018 48,01 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
75/2018 Outsourcing IT 51,60 11.04.2018 ERPE servis, s.r.o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
76/2018 Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – cintorín 2,88 16.04.2018 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
77/2018 Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – cintorín 93,68 16.04.2018 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
78/2018 Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – OcÚ+KD 23,05 16.04.2018 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
79/2018 Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – bytovka 253,66 16.04.2018 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
80/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník – 3/2018 21,60 16.04.2018 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
81/2018 Dodanie a montáž kanalizačného potrubia 2550,00 20.04.2018 MEKA-MONTYS Michal Medera Kostolná Ves 66 97226
82/2018 Za konzumné zemiaky 100 kg 33,60 20.04.2018 AGRODAN,s.r.o. Okružná 117, Koš 97241
83/2018 Balíček Zákonník práce po novom 14,90 26.04.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
84/2018 Elektrina – záloha na 05/2018 238,76 02.05.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
85/2018 Plyn – záloha na 05/2018 278,76 02.05.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
86/2018 Tovar do MŠ na 4/2018 546,87 04.05.2018 COOP Jednota A. Hlinjku I. 437 Prievidza
87/2018 Stojan na fotku do domu smútku 47,82 04.05.2018 Jozef Kovalčík – DEWI SLOVAKIA Dulova Ves 08252
88/2018 Za telekomunikačné služby pevnej siete za 4/2018 31,36 07.05.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762
89/2018 Záloha za predplatné  Poradca 2019 Zákony 2019 28,40 09.05.2018 PORADCA s.r.o.Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
90/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 4/2018 355,46 10.05.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
91/2018 Dopravné výkony 229,18 10.05.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
92/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 728,44 10.05.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
93/2018 Za telekomunikačné služby mobilnej siete 51,55 11.05.2018 Slovak Telekom  a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
94/2018 Outsourcing IT 51,60 14.05.2018 ERPE SERVIS, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 97201
95/2018 Prevádzka webstránky obce www.lipnik.sk + emaily podľa zmluvy 38,28 17.05.2018 LUNETA s.r.o. Pribišova 47, Bratislava 841054
96/2018 Odber kuchynského odpadu za 4/2018 21,60 17.05.2018 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín
97/2018 Poradca 2019 Zákony 2019 28,40 18.05.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina
98/2018 Čerpadlo + príslušenstvo 2042,66 18.05.2018 Kamil Nevřela Prodej a servis hasičské techniky, Sádek 118, 747 75 Veľké Heraltice
 99/2018 Detské šiltovky pre deti do škôlky 95,00 31.05.2018 Agentúra Tympany, s.r.o. Partizánska 12/1650, 97251 Handlová
100/2018 Plyn na 6/2018 278,76 01.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
101/2018 Elektrina na 6/2018 238,76 01.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
102/2018 Oprava vodovodu 23,59 04.06.2018 Pavol Bobok ml. Lipník 208, 97232 Chrenovec
103/2018 Obecné noviny – doplatok na rok 2018 20,80 04.06.2018 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
104/2018 Zákon o obecnom zriadení 10,70 04.06.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina
105/2018 Konzumné zemiaky do materskej školy 31,50 06.06.2018 AGRODAN s.r.o. Okružná 117 97241 Koš
106/2018 Odborná prehliadka plynových kotlov v bytovke 230,00 06.06.2018 Milan Čajka CARBON servis Majerská 924/8, Prievidza
107/2018 Za služby pevnej siete za 5/2018 31,36 07.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
108/2018 Tovar do MŠ 531,31 07.06.2018 COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
109/2018 Zneškodnenie odpadu 729,94 07.06.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
110/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2018 355,46 07.06.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
111/2018 Oprava jestvujúcich výtlkov na miestnej komunikácii 1542,60 11.06.2018 STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A SK-82518 Bratislava / SK
112/2018 Služby mobilnej siete za 5/2018 55,07 11.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
113/2018 Outsourcing IT 51,60 11.06.2018 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice
114/2018 Odber kuchynského odpadu za 5/2018 21,60 12.06.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
115/2018 Verejný sektor bez chýb, pokút a penále – publikácia 7,50 15.06.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
116/2018 Poistné – Majetok a zodpovednosť podnikateľov na obdobie 16.07.2018 – 16.07.2019 395,37 19.06.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
117/2018 Preprava dňa 15.06.2018, smer Bojnice – MŠ Lipník 80,00 25.06.2018 SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza
118/2018 Stravné lístky 200 ks 746,88 25.06.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 01001 Žilina
119/2018 sieť na ihrisko 221,24 26.06.2018 Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianksa 6, Nové Zámky
120/2018 audit obce 500,00 28.06.2018 Ing. Korcová Milena, Ul. Š. Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom
121/2018 Pracovný komplet s nápisom HASIČI LIPNÍK 248,00 29.06.2018 RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová
122/2018 Triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa 18,94 02.07.218 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 74 Banská Bystrica
123/2018 Plyn – záloha na 7/2018 278,76 03.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
124/2018 Elektrina – záloha na 7/2018 238,76 03.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
125/2018 Dopravné výkony 90,95 09.07.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
126/2018 Odvoz KO za 6/2018 355,46 09.07.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
127/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 558/79 09.07.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
128/2018 Tovar do MŠ na 6/2018 549,70 09.07.2018 COOP Jednota Prievidza A.Hlinku I. 437 Prievidza
129/2018 Služby pevnej siete za 6/2018 31,36 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
130/2018 Mimoriadny členský príspevok na rok 2018 512,00 09.08.2018 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava
131/2018 Servis hasičského auta IVECO DAILY EČ: TN-164EF 237,41 11.07.2018 SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1873, Bánovce nad Bebravou
132/2018 Služby mobilnej siete za 06/2018 47,70 12.07.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
133/2018 Outsourcing IT + náplne do tlačiarní 100,80 12.07.2018 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice
134/2018 Odber kuchynského odpadu 21,60 12.07.2018 Inta s.r.o. Rybárska 18,  911 01 Trenčín
135/2018 Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek 144,00 12.07.2018 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
136/2018 Poistenie: Majetok a zodpovednosť podnikateľov na obdobie 09.08.2018-09.08.2019 82,98 13.07.2018 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 82007
137/2018 Montáž odbočky miestneho rozhlasu do časti IBV – preddavok 1000,00 16.07.2018 EL-MONT,  Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
138/2018 Oprava verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby 283,02 16.07.2018 EL-MONT,  Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
139/2018 Oprava 3 ks uličných vpustí 1306,80 25.07.2018 STAVIS-Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza
140/2018 Oprava dažďovej kanalizácie 5607,68 25.07.2018 STAVIS-Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza
141/2018 Poskytnuté služby v hoteli Remata pre členov MAS ŽIAR 107,04 25.07.2018 Obec Chrenovec-Brusno

97232

142/2018 Montáž odbočky miestneho rozhlasu do časti IBV – doplatok 1200,00 30.07.2018 EL-MONT,  Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
143/2018 Plyn-záloha na 8/2018 278,76 02.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
144/2018 Elektrina – záloha na 8/2018 238,76 02.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
145/2018 tovar do MŠ za júl 2018 162,50 03.08.2018 COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
146/2018 Rukavica Tiffany 6 ks (DHZ) 238,00 06.08.2018 Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa
147/2018 Za služby pevnej siete v mesiaci 7/2018 31,36 08.08.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62
148/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 771,89 07.08.2018 HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251
149/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2018 355,46 07.08.2018 HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251
150/2018 Dopravné výkony 317,89 07.08.2018 HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251
151/2018 Oprava RS Mikroterm 100,00 07.08.2018 Bc. Juraj Baluch Malookružná 186/25, 971 01 Prievidza
152/2018 Za služby mobilnej siete 49,88 13.08.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62
153/2018 Odber kuchynského odpadu  z mŠ Lipník za 7/2018 10,80 13.08.2018 INTA, s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín
154/2018 betónová zmes 258,18 16.08.2018 STAVIS-Prievidza spol. s r.o., Skladova 1B 97101 Prievidza
155/2018 Outsourcing IT 51,60 16.08.2018 ERPE service SNP 1159/9 97201 Bojnice
156/2015 Nákup stravných lístkov 70 ks 265,25 22.08.2018 DOXX-Stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina
157/2018 Rekonštrukcia chodníka v obci Lipník 2652,00 22.08.2018 Eštok s.r.o. Školská 47, 97251 Hanldová
158/2018 Poistenie malých a stredných podnikateľov , adresa rizika:  MŠ Lipník, č. 47 58,66 24.08.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 Bratislava 1 81623
159/2018 Elektrina – záloha na 9/2018 238,76 03.09.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
160/2018 Plyn – záloha na 9/2018 278,76 03.09.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
161/2018 Ležadlá s nízkym čelom 22 ks + matrac nepremokavý 22 ks 1595,00 03.09.2018 Baribal, s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča
162/2018 Mapa 1. Československej republiky 1918 na exteriérovej tabuli 178,80 06.09.2018 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová
163/2018 Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného – Vatra SNP 25.08.2018 80,40 07.09.2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 82108 Bratislava
164/2018 Za služby pevnej siete v 8/2018 31,36 07.09.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
165/2018 Občerstvenie na Zasadnutie OZ 27,98 10.09.2018 Krško Miroslava Reštaurácia Mlaď Pstruhárska 3 972 51 Handlová
166/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 401,49 10.09.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
167/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2018 355,46 10.09.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
168/2018 Za služby mobilnej siete za 8/2018 53,82 11.09.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
169/2018 Kontrola bezpečnosti detského ihriska – areál MŠ 193,20 13.09.2018 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
170/2018 Outsourcing IT 51,60 14.09.2018 ERPE servis, s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice
171/2018 Konzumné zemiaky do MŠ 36,00 20.09.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
172/2018 Nákup stravných lístkov 100 ks 375,84 20.09.2018 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
173/2018 Oprava výtlkov a asfaltovanie komunikácií v obci pri cintoríne 5 363,36 25.09.2018 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B,  971 01 Prievidza
174/2018 Likvidácia odpadových vôd zo žúmp 124,09 26.09.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
175/2018 Perá 148,49 26.09.2018 National Pen Reklamné produkty, Bratislava
176/2018 Vypracovanie dokumentácie GDPR 298,72 26.09.2018 TOMIRA s.r.o. Muškátová 495/38, 04011 Košice
177/2018 Kancelárske potreby do MŠ 165,40 27.09.2018 INSGRAF s.r.o. Murgašova 27 92701 Šaľa
178/2018 Oprava výtlkov a asfaltovanie MK pri železničnom priecestí 3 263,75 Objednávka č.

OcUL-O-17/2018

01.10.2018 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza
179/2018 Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome č. 250 105,00 Objednávka č.

OcUL-O-20/2018

02.10.2018 KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3 97231 Jalovec
180/2018 Záloha za plyn na 10/2018 278,76 02.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
181/2018 Záloha za elektrinu na 10/2018 238,76 02.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
182/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 9/2018 355,46 05.10.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
183/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 388,00 05.10.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
184/2018 Tovar – potraviny do MŠ Lipník za 9/2018 617,91 05.10.2018 COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
185/2018 Za služby pevnej siete za 9/2018 31,72 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
186/2018 Výroba, dodávka a montáž brán vrátane oplotenia na cintoríne v Lipníku 13 236,00 Objednávka č.

OcUL-O-10/2018

08.10.2018 REMO,          spol. s r.o.          S. Chalupku 6, 97251 Handlová
187/2018 Za služby mobilnej siete za 9/2018 52,48 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
188/2018 Odber kuchynského odpadu za 9/2018 21,60 11.10.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
189/2018 Inzerát v MY Hornonitrianske noviny – výberové konanie na riaditeľku MŠ 36,00 12.10.2018 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava
190/2018 kalendáre na      r. 2019 – 100 ks 249,00 12.10.2018 Plat4M Distribution, s.r.o. Ševčenkova 27, 85101 Bratislava
191/2018 Outsourcing IT 51,60 15.10.2018 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice
192/2018 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 197,32 15.10.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
193/2018 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 13.10.2018 – mesiac úcty k starším 14,40 18.10.2018 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 82108 Bratislava
194/2018 Odvoz nebezpečného odpadu 31,08 18.10.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
195/2018 Plakety pre poslancov 28,75 19.10.2018 Victoria AG Art, s.r.o. Šancová 41, 831 04 Bratislvava
196/2018 Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany 162,00 19.10.2018 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
197/2018 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 23,06 23.10.2018 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
198/2018 Vyúčtovanie za vodu – bytový dom 309,86 23.10.2018 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
199/2018 Nákup stravných lístkov 60 ks 228,38 24.10.2018 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
200/2018 Elektromontážne práce – výmena svietidiel v dome smútku 144,32 24.10.2018 EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
201/2018 Vyúčtovanie za vodu od 10.04.2018 do 18.10.2018 – Materská škola 102,32 25.10.2018 StVPs, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
202/2018 Vyúčtovanie za vodu od 10.04.2018 do 18.10.2018 – Kultúrny dom 15,85 25.10.2018 StVPs, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
203/2018 Publikácia: Miestna samospráva – základné princípy fungovania III. 91,00 29.10.2018 RVC Nitra  Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
204/2018 Inštalačné práce  v materskej škole 190,56 31.10.2018 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec
205/2018 Elektrina – záloha na 11/2018 238,76 05.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
206/2018 Plyn – záloha na 11/2018 278,76 05.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
207/2018 Štrúdle na kultúrnu akciu venovanú úcte k strarším 101,42 05.11.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza
208/2018 Predplatné odborného časopisu Naša škola na šk. rok 2018/2019 15,00 05.11.2018 PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3
209/2018 Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2018 31,36 06.11.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
210/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 818,70 08.11.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
211/2018 Za služby mobilnej siete v mesiaci 10/2018 76,79 12.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
212/2018 Vlajka SR 18,60 09.11.2018 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
213/2018 Dopravné výkony 214,15 09.11.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
214/2018 Odvoz KO za 10/2018 355,46 09.11.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
215/2018 Tovar do MŠ za 10/2018 436,52 12.11.2018 COOP Jednota spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
216/2018 tovar do MŠ za 10/2018 11,16 12.11.2018 COOP Jednota spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
217/2018 Outsourcing IT 51,60 14.11.2018 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
218/2018 Za hudobný program SIMSALALA v MŠ Lipník 50,00 14.11.2018 SIMSALALA Simona Hudáková, Veľké Ripňany 134/140
219/2018 Členský príspevok na rok 2018 434,92 14.11.2018 Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1, Táztočno
220/2018 Odvoz kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 10/2018 21,60 20.112018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
221/2018 Ročná licencia KEO WIN 224,16 21.11.2018 KEO s.r.o. Poľná 15/5, 991 06 Záhorce
222/2018 Konzumné zemiaky do MŠ 36,00 22.11.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
223/2018 Nákup stravných lístkov 55 ks 209,95 23.11.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina