Rastislav Petras

 

Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2020 Hračky pre deti do MŠ Lipník 184,80 Objednávka č. 2191437-Do 07.01.2020 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča
2/2020 Členské na rok 2020 150,00 07.01.2020 RVC Nitra       Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
3/2020 Členské na rok 2020 89,43 07.01.2020 ZMOS              Bezručova 9, 81109 Bratislava
4/2020 Odber kuchynského odpadu 21,60 07.012020 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
5/2020 Outsourcing IT 214,56 07.01.2020 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97101 Bojnice
6/2020 Látka a molitan na podsedáky do Domu smútku 144,00 07.01.2020 Andrea Zimová, AMITEX, Lipník 212, 97232
7/2020 Tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 227,48 07.01.2020 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
8/2020 Za služby pevnej siete v mesiaci 12/2019 34,39 07.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
9/2020 Elektrina – záloha na 1/2020 98,76 07.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
10/2020 Plyn – záloha na 1/2020 271,16 07.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
11/2020 Elektrina – záloha na 1/2020 – Lipník 41 71,92 07.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
12/2020 Nákup stravných lístkov  110 ks 457,76 07.01.2020 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
13/2020 Servis + kanc. papier 42,36 09.01.2020 MeliTech – Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
14/2020 Dopravné výkony pri zvoze NO 20,50 09.01.2020 HATER spol. s r.o. Piotočná 20, 97251 Handlová
15/2020 Odvoz KO za 12/2019 436,66 10.01.2020 HATER spol. s r.o. Piotočná 20, 97251 Handlová
16/2020 Zneškodnenie odpadu 660,68 10.01.2020 HATER spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
17/2020 za služby mobilnej siete v mesiaci 12/2020 33,51 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
18/2020 Montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase 1 147,16 13.01.2020 EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32 97251 Handlová
19/2020 Členský príspevok ZMOHN na rok 2020 130,75 13.01.2020 ZMOHN            V.Clementisa 52, 97101 Prievidza
20/2020 Kúpa pozemku 115,50 13.01.2020 Helena Boboková, Lipník č. 208, 97232
21/2020 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2019 – OcÚ, DS, MŠ 100,48 15.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
22/2020 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2019 – VO 77,37 15.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
23/2020 Odber kuchynského odpadu za 12/2019 21,60 16.01.2020 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
24/2020 Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – odberné miesto 7b.j. -289,98 17.01.2020 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
25/2020 Plyn – vyúčtovanie za  rok 2019 242,92 20.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
26/2020 Aktualizácia programu topset 4,20 23.01.2020 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava
27/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 27.01.2020 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
28/2020 Členský príspevok na rok 2020 280,00 29.01.2020 Žiar miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno, 97232
29/2020 Elektrina – záloha na 2/2020 105,09 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
30/2020 Plyn – záloha na 2/2020 292,72 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
31/2020 Elektrina – záloha na 2/2020 – VO 64,44 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
32/2020 Tovar do školskej jedálne do MŠ Lipník 599,13 04.02.2020 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
33/2020 Servisno-materiálová zmluva 89,05 06.02.2020 MeliTech, Ján Meliško, Prievidza
34/2020 Vytvorenie geometrického plánu 200,00 06.02.2020 Geodézia LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina
35/2020 Za služby pevnej siete za 1/2020 31,36 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
36/2020 Zemiaky konzumné 100 kg 45,10 07.02.2020 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
37/2020 Montáž batérie a ventilu v MŠ Lipník 133,52 07.02.2020 Pavol Bobok ml., Lipník 232, 97232
38/2020 Za služby mobilnej siete za 1/2020 23,57 10.02.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
39/2020 Vlajka SR 19,20 12.02.2020 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok
40/2020 odvoz KO za 1/2020 448,37 12.02.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
41/2020 Zneškodnenie odpadu 451,38 12.02.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
42/2020 Elektrina – vyúčtovanie 67,27 12.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
43/2020 Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SR 224,46 12.02.2020 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545
44/2020 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za 2020 20,40 13.02.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
45/2020 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 13.02.2020 INTA s.r.o. Rybárska 18, 81101 Trenčín
46/2020 Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budovách obce 1 382,39 14.02.2020 EL-MONT, Peter Babuljak Mostná 32 97251 Handlová
47/2020 Outsourcing IT 51,60 14.02.2020 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
48/2020 Plán pohrebiska formát A1 2x 37,20 17.02.2020 3W Slovakia Na vinohrady 692/59, 91105 Trenčín
49/2020 Nákup závažia k váhe do školskej kuchyne 36,00 21.02.2020 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
50/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 24.02.2020 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356,   010 01 Žilina
51/2020 Sprístupnenie balíčka pre Materskú školu, Lipník č. 47 9,00 28.02.2020 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice
52/2020 Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu 320,00 02.03.2020 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214
53/2020 Tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 401,77 02.03.2020 COOP Jednota, Prievidza, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
54/2020 Elektrina – záloha na 3/2020 105,09 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
55/2020 Elektrina pri 41 – záloha na 3/2020 64,44 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
56/2020 Plyn – záloha na 3/2020 292,72 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
57/2020 Servisno-materiálová zmluva za 2/2020 42,61 05.03.2020 MeliTech, Ján Meliško           V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
58/2020 Členský príspevok na rok 2020 ZHK SR 20,00 06.03.2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
59/2020 Za služby pevnej siete v 2/2020 31,36 09.03.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
60/2020 Outsourcing IT 111,00 09.03.2020 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
61/2020 Odvoz KO za 2/2020 448,37 09.03.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
62/2020 Zneškodnenie KO 514,13 09.03.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
63/2020 Za služby mobilnej siete 2/2020 24,04 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
64/2020 Elektrina – vyúčtovanie 48,68 12.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
65/2020 Aktualizácia programu za r. 2020 114,00 16.03.2020 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava
66/2020 Viazanie materiálov – Zápisnice OZ Lipník 37,08 18.03.2020 Knihárstvo + kartonáž s.r.o. Vápenická 736/20, 97101 Prievidza
67/2020 Odber kuchynského odpadu z ŠJ MŠ Lipník 21,60 23.03.2020 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
68/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 414,40 24.03.2020 DOXX – stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina
69/2020 sviečky-erb 100 ks 550,00 25.03.2020 Tibor Ráczko TER-CREATIV Lipník č. 251, 97232
70/2020 Kniha s partmermi Prievidza a okolie z neba – prezentácia v knihe – pol strany 35 ks 577,50 Objednávka č. OcUL-O-21/2019 31.03.2020 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica
71/2020 Tovar do MŠ Lipník za 3/2020 262,46 03.04.2020 COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
72/2020 Služby pevnej siete za 3/2020 36,04 06.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
73/2020 Elektrina – Lipník 41      záloha na 4/2020 64,44 03.042020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
74/2020 Elektrina – záloha na 4/2020 105,09 03.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
75/2020 Plyn – záloha na 4/2020 292,72 03.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
76/2020 Outsourcing IT za 3/2020 51,60 08.04.2020 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
77/2020 Služby mobilnej siete za 3/2020 23,18 14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
78/2020 Za služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany za 2020/01 – 2020/03 162,00 14.04.2020 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
79/2020 Odber kuchynského odpadu za 3/2020 10,80 14.04.2020 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
80/2020 Servis kopírovacích strojov – 3/2020 54,02 14.04.2020 Ján Meliško-MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
81/2020 Dopravné výkony 715,46 14.04.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
82/2020 Odvoz KO za 3/2020 448,37 14.04.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
83/2020 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov 987,17 14.04.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
84/2020 Elektrina – vyúčtovanie za 3/2020 39,43 14.04.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
85/2020 konzoly+vlajky+trodat 469,84 14.04.2020 Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka
86/2020 súpisné čísla 139,70 14.04.2020 Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka
87/2020 Poistné: Firma & Ochrana za obdobie 01.05.2020 – 01.05.2021 880,64 16.04.2020 Uniqa poisťovňa, a.s. Krasovského 15 85101 Bratislava
88/2020 Audítorské služby rok 2020 600,00 20.04.2020 Ing. Milena Korcová, audítor  Májová 315/50 96681 Žarnovica
89/2020 Thermax junior: 10/120 16 ks 52,04 20.04.2020 PIR company s.r.o. Hlavná 597/61, 90031 Stupava
90/2020 Servisná prehliadka 295,13 21.04.2020 SPAREX SK, spol.  s r.o. Horné Ozorovce 298 95703 Bánovce nad Bebravou
91/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 28.04.2020 DOXX – Stťravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356,   010 01 Žilina
92/2020 Vyúčtovanie za vodu – OcU + KD 21,62 29.04.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica
93/2020 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 4,32 29.04.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica
94/2020 Vyúčtovanie za vodu – Materská škola 82,15 29.04.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica
95/2020 Vyúčtovanie za vodu – 7 bytová jednotka 302,65 29.04.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska 5 97401 Banská Bystrica
96/2020 Čistenie komína –        7 bytová jednotka 135,00 04.05.2020 Peter Čuga-KOMINÁR Kútovská 940/11, 97101 Prievidza
97/2020 Za služby pevnej siete za obdobie 4/2020 42,46 06.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
98/2020 Obuv + rúška pre DHZ 225,00 06.05.2020 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Duklianska 19 08501 Bardejov
99/2020 Elektrina – záloha na 5/2020 105,09 06.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
100/2020 Elektrina, Lipník č. 41 – záloha na 05/2020 64,44 06.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
101/2020 Plyn – záloha na 5/2020 292,72 06.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
102/2020 Za prevedené maliarske a murárske práce v MŠ Lipník 3 211,00 Objednávka č. OcUL-O-09/2020 07.05.2020 KONTRA Beňadik Anton Hviezdoslavova 473/45, 97212 Nedožery-Brezany
103/2020 Za vymaľovanie Domu smútku v Lipníku 639,00 Objednávka č. OcUL-O-11/2020 07.05.2020 KONTRA Beňadik Anton Hviezdoslavova 473/45, 97212 Nedožery-Brezany
104/2020 Za služby mobilnej siete za 4/2020 21,55 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
105/2020 Servis kopírovacích strojov+materiál 168,14 11.05.2020 Ján Meliško-MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
106/2020 Dopravné výkony 103,20 11.05.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
107/2020 Odvoz KO za 4/2020 448,37 11.05.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
108/2020 Zneškodnenie odpadu na skládke 1066,00 11.05.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
109/2020 Poplatok Prima banke – za potvrdenie pre audítorku 60,00 11.05.2020 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01001 Žilina
110/2020 Dvere a zárubne + montáž do MŠ 454,90 12.05.2020 Patrik Turčan Gallery interier design, Kpt. Nálepku 4, 97251 Handlová
111/2020 Bezkontaktný teplomer do MŠ 74,50 14.05.2020 MAVEX, spol. s r.o. Dlouhá 164, 76001 Zlín
112/2020 Služobná rovnošata pre DHZ – 4 ks 705,00 14.05.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
113/2020 Outsourcing IT 51,60 14.05.2020 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
114/2020 Elektrina – vyúčtovanie 20,96 14.05.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
115/2020 Nábytok do MŠ 174,80 14.05.2020 ASKO nábytok Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava
116/2020 Pomôcky pre DHZ – svietidlo, prilba, hadica, ventil, držiak 1 643,40 14.05.2020 Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501, 02321, Korňa
117/2020 Prevádzka webstránky obce www.lipnik.sk+ emaily 38,28 15.05.2020 LUNETA, s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava
118/2020 Dopravno-psychologické vyšetrenia vodiča vozidla s VRS 225,00 18.05.2020 Katarína Vidová, PhD.-privátna psychologická prax, Malonecpalská 55, 97101 Prievidza
119/2020 Komoda do MŠ Lipník 58,90 25.05.2020 ASKO nábytok spol. s r.o. Cesta na Senec 28, 821 04 Bratislava
120/2020 Nákup stravných lístkov v množstve  100 ks 416,80 27.05.2020 DOXX – stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
121/2020 Služobná rovnošata pre členov DHZ Lipník 445,20 28.05.2020 DPO SR Kutuzovova 17, 93103 Bratislava
122/2020 Inštalácia IKT zostavy v materskej škole 169,00 29.05.2020 TA BB Slovakia, s. r. o. Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
123/2020 Odvoz a likvidácia odpadovej vody 80,00 01.06.2020 TOMFEK-Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová
124/2020 3D kovová magnetka Lipník – 360 ks 1008,00 01.06.2020 Ing. Stanislav Kurbel, Poruba 351, 972 11
125/2020 Plyn – záloha na 6/2020 292,72 03.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
126/2020 Elektrina – záloha na 6/2020 105,09 03.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
127/2020 Elektrina pri dome 41 – záloha na 6/2020 64,44 03.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
128/2020 Úhrada mimoriadneho členského na rok 2020 543,00 04.06.2020 ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava
129/2020 Za služby pevnej siete za 5/2020 42,14 08.06.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
130/2020 Servisno-materiálová zmluva za máj 2020 91,10 08.06.2020 MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
131/2020 Výmena sifónov a ventilu 48,40 08.06.2020 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232
132/2020 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2020 448,37 08.06.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
133/2020 Zneškodnenie odpadu na skládke 730,08 08.06.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
134/2020 Za služby obilnej siete v mesiaci 5/2020 21,00 10.06.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
135/2020 Elektrina – vyúčtovanie 8,50 10.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
136/2020 Outsourcing IT 117,60 11.06.2020 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
137/2020 Poplatok za školenie 80,00 11.06.2020 Agentúra vzdelávania, s.r.o. 97101 Prievidza
138/2020 Nákup stravných lístkov – 100 ks 416,80 Objednávka č. 13/2020 17.06.2020 DOXX – stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
139/2020 Nákup konzumných zemiakov 50 kg do materskej školy 27,50 19.06.2020 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
140/2020 Odborná prehliadka plynových kotlov 230,00 29.06.2020 Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16, 97201 Bojnice
141/2020 Tovar do materskej školy za 5/2020 38,70 01.07.2020 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
142/2020 Časopis – predplatné Predškolská výchova 10,80 01.07.2020 ARES s.r.o. Elektrárenská 12091, 83104 Bratislava
143/2020 Tovar do materskej školy za 6/2020 150,42 02.07.2020 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
144/2020 Záloha za plyn na 7/2020 292,72 03.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
145/2020 Záloha za elektrinu na 7/2020 105,09 03.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
146/2020 Záloha za elektrinu na 7/2020 (Lipník č. 41) 64,44 03.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
147/2020 Za služby pevnej siete v 6/2020 29,20 07.07.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
148/2020 Zneškodnenie odpadu 667,14 08.07.2020 HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
149/2020 Odvoz komunálneho dopadu na skládku odpadov za 6/2020 448,37 08.07.2020 HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
150/2020 Dopravné výkony 91,45 08.07.2020 HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
151/2020 Elektrina – vyúčtovanie -1,44 10.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
152/2020 Za služby mobilnej siete v 6/2020 21,26 10.07.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
153/2020 Servisno-materiálová zmluva za jún 2020 – stroj + kópie 32,92 10.07.2020 MeliTech – Ján Meliško, Ul. V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
154/2020 Outsourcing IT 51,60 15.07.2020 ERPE servis Nábrežná 4, 97104 Prievidza
155/2020 Vyúčtovanie za vodu v MŠ 27,38 15.07.2020 Stredoslovenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
156/2020 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 4/2020 – 6/2020 163,80 16.07.2020 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
157/2020 Odber kuchynského odpadu z materskej školy 21,60 16.07.2020 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
158/2020 Oprava sporáka v MŠ Lipník 45,00 16.07.2020 Patrik Nechala-Elektro opravovňa u Nechalu, Ružičková 546/38, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom
159/2020 Za ročnú licenciu na portál – virtuálny cintorín 95,88 20.07.2020 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín
160/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 29.07.2020 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
161/2020 Elektromonážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase 2062,96 04.08.2020 EL-MONT      Peter Babuliak Mostná 32, 97251 Handlová
162/2020 Elektrina – záloha na 8/2020 105,09 05.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
163/2020 Elektrina – záloha na 8/2020 pri dome č. 41 64,44 05.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
164/2020 Plyn – záloha na 8/2020 292,72 05.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
165/2020 Tovar do jedálne materskej školy 73,32 05.082020 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza
166/2020 Tovar do jedálne materskej školy 1,09 05.08.2020 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza
167/2020 Servis a materiál 49,12 05.08.2020 MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
168/2020 Za služby pevnej siete 31,36 06.08.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
169/2020 Mandátny certifikát 151,20 07.08.2020 BROS Compuýting, s.r.o. Zábudnie 169, Žilina
170/2020 Mandátny certifikát 105,60 07.08.2020 Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava
171/2020 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 10,80 10.08.2020 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
172/2020 Za služby mobilnej siete za 7/2020 21,92 10.08.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
173/2020 Outsourcing IT 51,60 12.08.2020 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
174/2020 Elektrina – vyúčtovanie 3,74 12.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
175/2020 Práce – úprava skládky 172,80 12.08.2020 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
176/2020 Dopravné výkony 100,31 12.08.2020 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
177/2020 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2020 448,37 12.08.2020 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
178/2020 Zneškodnenie odpadu na skládke 761,85 12.08.2020 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
179/2020 Obsluha ČOV v období 12/2019 – 07/2020 160,00 20.08.2020 Pavol Bobok ml. Lipník 232, 97232
180/2020 Vyhotovenie geometrického plánu 190,00 20.08.2020 ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, Považská Bystrica
181/2020 Kontrola bezpečnosti detského ihriska podľa telefonickej objednávky – MŠ Lipník č. 47 193,20 24.08.2020 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 Bratislava 84103
182/2020 Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník 63,35 28.08.2020 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava
183/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 03.09.2020 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
184/2020 Tovar do MŠ Lipník za 8/2020 422,70 03.09.2020 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
185/2020 Žalúzie s montážou 12 ks a sieťky proti hmyzu 3 ks 260,00 04.09.2020 Bowi, s.r.o. Družstevná 873/26, 97101 Prievidza
186/2020 Plyn – záloha na 9/2020 292,72 04.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
187/2020 Elektrina – záloha na 9/2020 105,09 04.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
188/2020 Elektrina – záloha na 9/2020 – Lipník 41 64,44 04.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
189/2020 Za služby pevnej siete v 8/2020 31,99 07.09.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
190/2020 Sumarizácia obecných parciel 30,00 07.09.2020 Mapa Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214
191/2020 Zneškodnenie odpadu na skládke 805,38 08.09.2020 HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná  20, 97251 Handlová
192/2020 Dopravné výkony 81,22 08.09.2020 HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná  20, 97251 Handlová
193/2020 Odvoz KO za 8/2020 448,37 08.09.2020 HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná  20, 97251 Handlová
194/2020 Kúpa pozemku 535,52 09.09.2020 Katarína Chudá, Lipník č. 120, 97232 + súrodenci
195/2020 Elektrina – vyúčtovanie 19,71 11.09.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
196/2020 Za služby mobilnej siete 8/2020 22,11 11.09.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
197/2020 Outsourcig IT 76,20 16.09.2020 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
198/2020 Servis kopírovacieho stroja + kancelársky papier 41,40 16.09.2020 Ján Meliško – MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
199/2020 Konzumné zemiaky do MŠ Lipník – 150 kg 49,50 21.09.2020 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
200/2020 Odber nebezpečného odpadu 119,12 23.092020 HATER Handlová, spol. s r.o. Potočná  20, 97251 Handlová
201/2020 Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Lipník 190,00 24.09.2020 ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, 017 01 Považská Bystrica
202/2020 Projekt Rekonštrukcia verejného priestranstva – chodníky na cintoríne 840,00 28.092020 AM – studio, s.r.o. Továrnická 2104/19, 95501 Topoľčany
203/2020 Viazanie materiálov – Zápisnice OZ Lipník 12,36 28.09.2020 Knihárstvo+kartonáž s.r.o. Vápenická 736/20, 97101 Prievidza
204/2020 Elektrina – záloha na 10/2020 105,09 02.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
205/2020 Elektrina – záloha na  10/2020 Lipník 41 64,44 02.10.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
206/2020 Plyn – Záloha na 10/2020 292,72 02.10.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
207/2020 Za služby pevnej siete – 9/2020 34,15 05.10.2020 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
208/2020 Kalendáre na rok 2021 3 ks 9,60 objednávka 07.10.2020 Nová práca, s.r.o. Barónka 12, 83106 Bratislava
209/2020 Odvoz KO za 9/2020 448,37 08.10.2020 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
210/2020 Dopravné výkony 151,75 08.10.2020 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
211/2020 Zneškodnenie odpadu 1227,79 08.10.2020 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
212/2020 Servisno-materiálová zmluva za 9/2020 stroj + materiál 89,82 09.10.2020 MeliTech – Ján Meliško V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
213/2020 Elektrina – vyúčtovanie  za 9/2020 31,27 09.10.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
214/2020 Za služby mobilnej siete v 9/2020 22,99 12.10.2020 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
215/2020 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 07/2020 do 09/2020 162,00 12.10.2020 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
216/2020 Outsourcing IT 91,20 14.10.2020 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9,97201 Bojnice
217/2020 Voda za 4-10/2020      KD 21,62 14.10.2020 StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
218/2020 Voda za 4-10/2020 bytovka 272,39 14.10.2020 StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
219/2020 Voda za 4-10/2020 cintorín 15,86 14.10.2020 StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
220/2020 Voda za 4-10/2020 materská škola 25,94 14.10.2020 StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
221/2020 Odber kuchynského odpadu 9/2020 21.60 21.10.2020 INTA a.s. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
222/2020 Komponenty na detské ihrisko 5996,64 22.10.2020 ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, 94905 Nitra
223/2020 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO na rok 2021 180,63 23.10.2020 Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava 1
224/2020 Vyhotovenie geometrického plánu 170,00 26.10.2020 ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, 01701 Považská Bystrica
225/2020 Vyhotovenie geometrického plánu 220,00 26.10.2020 ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, 01701 Považská Bystrica
226/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 26.10.2020 DOXX – stravné lístky spol. s r. o. Kálov 356, 01001 Žilina
227/2020 Kancelárky materiál 107,56 29.10.2020 Ing. Ivana Staneková, STANA papiernictvo, 29. augusta 79/22, 97251 Handlová
228/2020 Aktualizácia a servis k programu Š14 za obdobie 02.09.2020 do 02.09.2021 48,00 02.11.2020 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice
229/2020 Pomôcky na dezinfekciu 126,51 02.112020 THONHAUSER SLOVAKIA  s.r.o. Kpt. Nálepku 14, 95801 Partizánske
230/2020 Tovar do MŠ za 10/2020 208,29 03.11.2020 COOP Jednota SD  A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
231/2020 Elektrina – záloha na 11/2020 pri dome č. 41 64,44 03.11.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
232/2020 Plyn – záloha na 11/2020 292,72 03.11.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
233/2020 Elektrina – záloha na 11/2020 105,09 03.11.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
234/2020 Tovar do materskej školy na 9/2020 362,73 05.11.2020 COOP Jednota SD  A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
235/2020 Služby pevnej siete za 10/2020 31,36 05.11.2020 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
236/2020 Zneškodnenie odpadu 746,55 06.11.2020 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
237/2020 Dopravné výkony 77,39 06.11.2020 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
238/2020 Odvoz komunálneho odpadu za 10/2020 448,37 06.11.2020 HATER Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
239/2020 Cateringové služby (počas testovania na covid 19) 170,00 09.11.2020 Elena Kubáleková Údernícka 332, 97251 Handlová
240/2020 Kúpa pozemku 399,00 09.11.2020 JUDr. Jana Ľahká Lipník č. 107, 97232
241/2020 Kúpa pozemku 1648,50 09.11.2020 Ľubomíra Bullová, Lipník č. 185, 97232
242/2020 Elektrina – vyúčtovanie 50,78 09.112020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
243/2020 Outsourcing IT 51,60 09.11.2020 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9,97201 Bojnice
244/2020 Za služby mobilnej siete v 10/2020 28,78 10.11.2020 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
245/2020 Vyhotovenie geometrického plánu 220,00 10.11.2020 ANSADAR, s.r.o. Rozkvet 2045/91, 01701 Považská Bystrica
246/2020 Servisno-materiálová zmluva za 10/2020 102,53 11.11.2020 Ján Meliško – MeliTech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
247/2020 Kúpa 30 ks 110 l kukanádob + doprava 992,40 18.11.2020 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 04951 Brzotin
248/2020 Licencia – nahrávanie obrázkov na portáli www.virtualnycintorin.sk 10,00 20.11.2020 3WSlovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín
249/2020 Cateringove služby – testovanie na covid19 90,00 23.11.2020 Elena Kubáleková, Údernícka 332/8 97251 Handlová
250/2020 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 23.11.2020 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
251/2020 Ročná licencia KEO-WIN 2021 224,16 23.11.2020 KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 99106 Záhorce
252/2020 Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE 95,00 25.11.2020 Wolters Kluwer SR, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
253/2020 Materiálno-spotrebné normy do MŠ 50,49 26.11.2020 Verejná informačná služba spol. s r.o. J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
254/2020 Kontrola požiarnotechnických zariadení 109,20 27.11.2020 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
255/2020 Členský príspevok za rok 2020 464,80 27.11.2020 ZMOHN Morovnianska 464/1 97231 Ráztočno
256/2020 Tovar do MŠ na mesiac 11/2020 403,17 02.12.2020 COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
257/2020 Elektrina – záloha na 12/2020 Lipník 41 VO 64,44 02.12.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
258/2020 Elektrina – záloha na 12/2020 105,09 02.12.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
259/2020 Plyn – záloha na 12/2020 292,72 02.12.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
260/2020 Za služby pevnej siete v mesiaci 11/2020 31,36 07.12.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
261/2020 Kúpa nehnuteľnosti rodinný dom č. 35 s príslušenstvom 35000,00 01.12.2020 Michal Ťažiar,   Veľká Čausa 160, 97101 Prievidza
262/2020 Predplatné – Predškolská výchova  VRABČEK 19,30 08.12.2020 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
263/2020 Servisno-materiálová zmluva za 11/2020 64,67 09.12.2020 MeliTech Ján Meliško, Ulica V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
264/2020 Elektirna – vyúčtovanie 59,75 09.12.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 214/2020
265/2020 Outsourcing IT 51,60 09.12.2020 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
266/2020 Zneškodnenie KO 576,54 09.12.2020 Hater-Handlová spol. s.r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
267/2020 Odvoz KO za 11/2020 448,37 09.12.2020 Hater-Handlová spol. s.r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
268/2020 Za služby mobilnej siete v 11/2020 22,23 09.12.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
269/2020 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2020/10 do 2020/12 162,00 17.12.2020 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
270/2020 Vianosčný vinš v novinách MY Hornonitrianske noviny 46,80 17.12.2020 PetitPress, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
271/2020 Predplatné – Obecné noviny na rok 2021 93,60 18.12.2020 INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1
272/2020 Stavebné práce – Prekrytie kanalizácie a úprava vjazdov k rodinným domom 10938,74 18.12.2020 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 971 01 Prievidza 1
273/2020 Poplatok banke 46,61 21.12.2020 Prima banka Slovensko a. s. Hodžova 11, 01011 Žilina
274/2020 Konzumné zemiaky do MŠ Lipník 100 kg 30,80 21.12.2020 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ

 

[wptab name=’Archív‘]

Rok 2013
Rok 2012
1/2012 O vyhradení miest a umiestnovaní volebných plagátov
2/2012 O podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
3/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2012 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2013
Rok 2011
7/2011 O pohrebníctve
6/2011 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2011 O poskytovaní sociálnych služieb
4/2011 O poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
3/2011 O výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 O výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník
2/2011 O povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác
1/2011 O podnikateľskej činnosti a pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lipník
Rok 2010
4/2010 O dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011
3/2010 O organizácii miestneho referenda
2/2010 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipník
1/2010 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Lipník
Rok 2009
3/2009 O dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010
2/2009 O mieste na vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich pre voľby v obci Lipník
1/2009 VZN, ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území Obce Lipník
Rok 2008
6/2008 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2008 Daň za používanie verejného priestranstva
4/2008 O dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2009
3/2008 O dani za psa
2/2008 Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
1/2008 O výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Lipník
Rok 2007
2/2007 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Lipník
1/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2008 a ďalšie obdobia
Rok 2006
3/2006 O vyhradení plochy na lepenie plagátov
2/2006 O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
1/2006 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Rok 2005
6/2005 O dani za užívanie verejného priestranstva
5/2005 O dani za nevýherné hracie prístroje
4/2005 O dani za psa
3/2005 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2/2005 O dani z nehnuteľnosti
1/2005 O vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby

[/wptab]

 

Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2018/10 do 2018/12 162,00 07.01.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
2/2019 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 168,13 07.01.2019 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 81105

Bratislava 1

3/2019 Členské na rok 2019 87,34 07.01.2019 Združenie miest a obcí Slovenska  Bezručova 9, 81109 Bratislava
4/2019 Členstvo v RVC Nitra na rok 2019 150,00 07.01.2019 RVC Nitra Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra
5/2019 Za služby pevnej siete v 12/2018 31,36 07.01.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
6/2019 Pomerná časť verejného obstarávania k projektu OPKZP-P01-SC111-2017-23 198,00 07.01.2019 Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1, Ráztočno
7/2019 Elektrina – záloha na 1/2019 238,76 07.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
8/2019 Plyn – záloha na 1/2019 278,76 07.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
9/2019 Tovar do MŠ (strava) 266,13 07.01.2019 COOP Jednota Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
10/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 11/2018 21,60 07.01.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
11/2019 Aktualizácia programov na rok 2019 4,20 07.01.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
12/2019 Cateringové služby – Dni kolied kresťanov Slovenska dňa 06.01.2019 560,00 07.01.2019 Elena Chovancová Údernícka 332/8, 97251 Handlová
13/2019 Zneškodnenie odpadu 494,74 08.012019 HATER HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
14/2019 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2019 355,46 08.01.2019 HATER HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
15/2019 Nákup stravných lístkov 412,70 Objednávka č. 1/2019 08.01.2019 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
16/2019 Outourcing IT 51,60 08.01.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
17/2019 Za služby mobilnej siete 46,34 10.01.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
18/2019 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2018 -239,91 11.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
19/2019 Snehová fréza 713,00 11.01.2019 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
20/2019 Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2018 19,02 16.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
21/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 12/2018 21,60 17.01.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
22/2019 Montážne práce na VO a MR + montáž a demontáž vianočnej výzdoby 459,80 18.01.2019 EL – MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
23/2019 Plyn – vyúčtovanie za rok 2018 -52,68 18.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
24/2019 Dodanie bezpečnostného materiálu 7,69 18.01.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
25/2019 Nákup benzínovej kosačky 265,80 21.01.2019 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
26/2019 Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník 38,40 21.01.2019 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
27/2019 Nákup stravných lístkov 375,84 Objednávka č. 2/2019 21.01.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
28/2019 Náklady hlavného kontrolóra za rok 2018 329,60 21.01.2019 Obec Chrenovec-Brusno, 97232
29/2019 Tlačivá do MŠ – Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 6,10 24.01.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
30/2019 Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus 9,00 29.01.2019 KOMENSKY, a.s. Park Mládeže 1 04001 Košice
31/2019 Elektronický prepis obecnej kroniky – digitálna archivácia 250,00 30.01.2019 SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ, s.r.o. Palisády 733/42, 811 06 Bratislava
32/2019 Plátená taška s tlačou 360,00 30.01.2019 HANEL s.r.o. Volgogradská 13, 08001 Prešov
33/2019 Účasť zástupcov obce (starostu a poslancov) na školení Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov 37,50 31.1.2019 Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová
34/2019 Tovar do MŠ Lipník na 1/2019 537,27 05.02.2019 COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
35/2019 Za služby pevnej siete za 1/2019 31,36 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
36/2019 Zneškodnenie odpadu 345,85 07.02.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
37/2019 Záloha za plyn na 2/2019 271,16 08.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
38/2019 Záloha za elektrinu na 2/2019 224,28 08.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
39/2019 Služby mobilnej siete za 1/2019 47,40 11.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
40/2019 Odvoz KO za 1/2019 364,90 11.02.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
41/2019 Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,16 14.02.2019 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava
42/2019 Outsourcing IT + repas toneru 80,40 14.02.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
43/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 1/2019 21,60 14.02.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
44/2019 Použitie hudobných diel 20,40 15.02.2019 SOZA                pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
45/2019 Toner do tlačiarne 67,20 20.02.2019 MeliTech Ján Meliško V.Benedikta 208/22, Prievidza, 97101
46/2019 Nákup stravných lístkov 120 ks 449,57 20.02.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
47/2019 Členský príspevok na rok 2019 272,00 27.02.2019 ŽIAR, miestna akčná skupina Chrenovec 367 97232
48/2019 Nákup LED trubíc na pouličné osvetlenie 15 ks 430,20 05.03.2019 AB-COM s.r.o. M. Rázusa 4795/34, Topoľčany
49/2019 Obsluha ČOV za 2/2018 – 2/2019 240,00 05.03.2019 Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232
50/2019 Záloha za elektrinu na 3/2019 224,28 06.03.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
51/2019 Záloha za plyn na 3/2019 271,16 06.03.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
52/2019 Za služby pevnej siete za 2/2019 31,36 08.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
53/2019 Za služby mobilnej siete za 2/2019 47,74 08.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
54/2019 Za tovar do MŠ za 2/2019 496,33 08.03.2019 COOP Jednota SD Prievidza, A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
55/2019 Odoz KO za 2/2019 364,90 11.03.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
56/2019 Zneškodnenie odpadu 459,40 11.03.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
57/2019 Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce pre rok 2019 320,00 11.032019 MAPA Sovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214
58/2019 Konzumné zemiaky do školskej jedálne 38,40 12.03.2019 AGRODAN, s.r.o.  Okružná 117, 972 41 Koš
59/2019 Čistenie miestnych komunikácií 292,40 13.03.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
60/2019 Outsourcint IT + Soft ESET na 1 rok 86,40 15.03.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
61/2019 Údržba plastových dverí a okien v MŠ 160,00 18.03.2019 Bowi, s.r.o Družstevná 873/26, 97101 Prievidza
62/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 2/2019 21,60 18.03.2019 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín
63/2019 Likvidácia odpadových vôd zo žúmp + doprava 83,71 18.03.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
64/2019 Členský príspevok v ZMOHN za rok 2019 128,00 21.03.2019 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa 52, 97101 Prievidza
65/2019 Oprava chodníka v obci Lipník 4 986,23 25.03.2019 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B, 97101 Prievidza
66/2019 Nákup 100 ks stravných lístkov 375,84 27.03.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
67/2019 Korpus Ježiša do DS 85,50 01.04.2019 Roman Varhoník BENEDETTO   M. Chrasteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom
68/2019 Osadenie dopravného značenia – železničné priecestie 296,88 01.04.2019 značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza
69/2019 aktualizácia programov za rok 2019 114,00 01.04.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava
70/2019 Mimoriadny členský príspevok na rok 2019 – ZMOS 523,00 01.04.2019 ZMOS, Bezručova 9, 81109 Bratislava
71/2019 Tovar do školskej jedálne Lipník 444,22 02.04.2019 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
72/2019 Plyn – záloha na 4/2019 271,16 03.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
73/2019 Elektrina – záloha na 4/2019 224,28 03.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
74/2019 Nastavenie WIFI zariadenia pre verejnosť 375,80 03.042019 KINET s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225
75/2019 Zneškodnenie odpadu na skládke 781,43 05.04.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
76/2019 Združené poistenie majetku 25,49 05.04.2019 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 97401 Banská Bystrica
77/2019 Za služby pevnej siete za 3/2019 31,54 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
78/2019 Odvoz KO za 3/2019 364,90 08.04.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
79/2019 Dopravné výkony 220,07 08.04.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
80/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2019/1 do 2019/03 162,00 08.04.2019 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
81/2019 Za služby mobilnej siete za 3/2019 50,69 10.04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
82/2019 Odber kuchynského odpadu za 3/2019 21,60 11.04.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
83/2019 Outsourcing IT 51,60 15.04.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
84/2019 Audit r. 2018 500,00 15.04.2019 Ing. Milena Korcová Štefana Moysesa 38/9, 96501 Žiar nad Hronom
85/2019 Konzumné zemiaky do školskej jedálne 38,40 23.04.2019 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
86/2019 Spolufinancovanie projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 210 ks kompostérov 2 100,00 23.04.2019 Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
87/2019 Nákup stravných lístkov 128 ks 479,06 25.04.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina
88/2019 Plavecký výcvik detí MŠ Lipník 200,00 25.04.2019 Grey&Blue Business, s.r.o. Bottova 4 Chorvátsky Grob 90025
89/2019 Voda – bytový dom č. 250 295,45 25.04.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
90/2019 Voda – Lipník ihrisko 7,21 25.04.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
91/2019 Voda – Lipník 47, MŠ 90,79 25.04.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
92/2019 Voda – Lipník cintorín 5,76 25.04.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
93/2019 Montáž a demontáž spomaľovacieho prahu 393,84 29.04.2019 značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza
94/2019 Nákup 110 l kuka nádoba + doprava 467,40 06.05.2019 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín
95/2019 Plyn – záloha na 5/2019 271,16 06.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
96/2019 Elektrina – záloha na 5/2019 224,28 06.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
97/2019 Voda – KD Lipník 23,06 03.05.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
98/2019 Za služby pevnej siete v 4/2019 31,36 06.05.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
99/2019 Konzumné zemiaky do školskej jedálne 76,80 09.05.2019 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
100/2019 Zneškodnenie odpadu 886,56 09.05.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
101/2019 Dopravné výkony 51,55 09.05.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
102/2019 Služby mobilnej siete za 5/2019 51,38 10.05.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
103/2019 Odvoz KO za 4/2019 436,66 13.05.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
104/2019 Outsourcing IT 51,60 13.05.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
105/2019 Osvetlenie EkoLight 77 Watt 2 ks do miestnosti nad požiarnou zbrojnicou (rekonštrukcia PZ) 941,54 14.05.2019 EkoSet s.r.o. Olympionikov 4, 97101 Prievidza
106/2019 Práce na rekonštrukcii školitelnej miestnosti DHZ + materiál 13 263,46 15.05.2019 EkoSet s.r.o. Olympionikov 4, 97101 Prievidza
107/2019 Prevádzka webstránky www.lipnik.sk 38,28 15.05.2019 LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava
108/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 16.05.2019 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
109/2019 Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome č. 250 120,00 20.05.2019 KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3 97231 Jalovec
110/2019 Nákup stravných lístkov 108 ks 405,34 20.05.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
111/2019 Medaile + príslušenstvo na cyklistické preteky a športovo-branný deˇň 75,86 22.05.2019 KOŠÍK-siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky
112/2019 Predplatné časopisov pre MŠ 19,30 23.05.2019 ARES spol. s r.o. Športová 5 831 04 Bratislava
113/2019 Kúpno-predajná zmluva na pozemok pri RD 148 (chodník) 945,00 22.05.2019 Ján Mikuško a manž. Daša, obaja bytom Lipník č. 148
114/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie – „asfaltové ihrisko“ 1550,00 27.05.2019 Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec
115/2019 Kontrola a čistenie komína v bytovom dome č. 250 20,00 03.06.2019 KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3, 97231 Jalovec
116/2019 Dopravno-psychologické vyšetrenie vodiča vozidla s VRZ za 2 účastníkov 144,00 05.06.2019 Katarína Vidová, PhD.- privátna psychologická prax, Malonecpalská 55, 971 01 Prievidza
117/2019 Tovar do MŠ Lipník, školskej jedálne 502,86 04.06.2019 COOP Jednota, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
118/2019 Za služby pevnej siete 33,96 04.06.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
119/2019 Poistenie majetku 880,64 03.06.2019 UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava
120/2019 Odvoz KO za 5/2019 436,66 05.06.2019 HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová
121/2019 Dopravné výkony 110,41 05.06.2019 HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová
122/2019 Elektrina – záloha na 6/2019 224,28 06.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
123/2019 Plyn – záloha na 6/2019 271,16 06.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
124/2019 Zneškodnenie odpadu na skládke 681,79 07.06.2019 HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová
125/2019 Za služby mobilnej siete v 5/2019 50,41 11.06.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762
126/2019 Nákup 2 ks kancelárske kreslo 217,20 12.062019 B2B Partner  s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 81106
127/2019 Členský príspevok za rok 2019 451,52 13.06.2019 Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1 Ráztočno
128/2019 Predplatné PORADCA 2020 ZÁKONY 2020 28,40 13.06.2019 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
129/2019 Outsourcing IT 51,60 13.06.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
130/2019 Občerstvenie na deň matiek z dňa 13.05.2019 80,00 19.06.2019 Ján Korec – Catering,  Lúčna 12, 97101 Prievidza
131/2019 Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO 100,00 19.06.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 83103 Bratislava 3
132/2019 Odborná prehliadka plynových kotlov 230,00 21.06.2019 Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice
133/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 5/2019 21,60 25.06.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
134/2019 Administratívny poplatok pre MŠ Lipník 6,00 25.06.2019 Periskop s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice
135/2019 Nákup stravných lístkov 135 ks 536,66 26.06.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
136/2019 Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 5/2019 550,26 02.07.2019 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
137/2019 Predplatné Z.z. na rok 2020 – vyúčtovanie 28,40 01.07.2019 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
138/2019 Doprava na Sliač a Kráľovu Hoľu pre deti z MŠ Lipník 420,00 02.07.2019 OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
139/2019 Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 6/2019 336,39 02.07.2019 COOP Jednota SD  A. Hlinku I. 437, 01001 Žilina
140/2019 Plyn – záloha na 7/2019 271,16 04.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
141/2019 Elektrina – záloha na 7/2019 224,28 04.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
142/2019 Za služby pevnej siete v mesiaci 6/2019 31,36 04.07.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
143/2019 Elektrina – vyúčtovanie -117,63 08.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
144/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ 21,60 08.07.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
145/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, PO za obdobie 2019-04 do 2019/06 162,00 08.07.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
146/2019 Odvoz KO za 6/2019 436,66 09.07.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
147/2019 Zneškodnenie odpadu na skládke 595,47 09.07.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
148/2019 Rekvalifikačný kurz 450,00 11.07.2019 Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o. Sládkovičova 1437/38, Bojnice 97201
149/2019 Služby mobilnej siete za obdobie od 08.06.2019 do 07.07.2019 49,58 11.07.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
150/2019 Jednorázový inštalačný poplatok + kancelársky papier 75,60 11.07.2019 Ján Meliško – MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
151/2019 Poistná zmluva č. 6560181142 – poistenie malých a stredných podnikateľov, adresa rizika: Materská škola Lipník č. 47 63,35 11.07.2019 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava
152/2019 Servis hasičského auta DHZ 259,62 11.07.2019 SPAREX SK, spol. s r.o. Horné Ozorovce 298, Bánovce nad Bebravou 957 03
153/2019 Pracovný a zásahový komplet pre hasičov DHZ Lipník 796/20 11.07.2019 RHEA, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová
154/2019 WC a sanitárna technika na kultúrnej akcii poriadanej obcou dňa 05.07.2019 120,00 12.07.2019 JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary
155/2019 Outsourcing IT  za 6/2019 51,60 15.07.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
156/2019 Prenájom a prevádzka zábavnej atrakcie – šmýkala  dňa 05.07.2019 216,00 15.07.2019 JOZEF CICO Schurmannova 5, 94901 Nitra
157/2019 Tlačivá do MŠ 11,74 17.07.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
158/2019 Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 7/2019 88,06 17.07.2019 COOP Jednota A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
159/2019 Školenie obsluhy motorovej píly 99,60 25.07.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101  Prievidza
160/2019 Skrinky na odevy pre hasičov 889,90 31.07.2019 Tritón Pardubice, spol. s r.o. č. 130, 53002 Starý Mateřov
161/2019 Nákup 50 ks stravných lístkov 212,00 01.08.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
162/2019 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2019 436,66 02.08.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
163/2019 Dopravné výkony 170,32 02.08.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
164/2019 Odber kuchynského odpadu za 7/2019 21,60 05.08.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
165/2019 Plyn – záloha na 8/2019 271,16 05.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
166/2019 Elektrina – záloha na 8/2019 (Lipník č. 41) 71,92 05.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
167/2019 Elektrina – záloha na 8/2019 98,76 05.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
168/2019 Servis  kopírky + materiál 42,89 06.08.2019 Ján Meliško – MeliTech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
169/2019 Za služby pevnej siete v mesiaci 7/2019 31,36 07.08.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
170/2019 Oprava dažďovej kanalizácie 7 380,43 07.08.2019 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
171/2019 Stavebné práce 612,00 07.08.2019 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
172/2019 Zneškodnenie odpadu 711,64 09.08.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
173/2019 Za služby mobilnej siete v 7/2019 50,99 12.08.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
174/2019 Elektrina – vyúčtovanie -41,64 12.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
175/2019 Outsourcing IT 51,60 14.08.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
176/2019 Stavebné práce – Vybudovanie panelovej cesty a chodníka v obci Lipník 2 493,78 16.08.2019 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
177/2019 Verejné použitie hudobných diel na kultúrnej akcii – Vatra SNP – 31.08.2019 80,40 28.08.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
178/2019 Batoh pre dobrovoľných hasičov 88,18 23.08.2019 HomeGym s.r.o. Na Zahradách 3517/2A, 69002 Břeclav
179/2019 Nákup stravných lístkov 60 ks 252,96 28.08.2019 DOXX – Stravné lísdtky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
180/2019 Kontrola bezpečnosti detského ihriska (areál MŠ Lipník) 193,20 30.08.2019 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava
181/2019 Program do PC – Školská jedáleň 4 228,00 02.09.2019 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice
182/2019 Stavebné práce 880,10 03.09.2019 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
183/2019 Tovar do ŠJ             MŠ Lipník 238,77 03.09.2019 COOP Jednota PD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
184/2019 Dopravné výkony 150,19 04.09.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
185/2019 Elektrina – záloha na 9/2019 98,76 04.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
186/2019 Elektrina – záloha na 9/2019  (Lipník č. 41) 71,92 04.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
187/2019 Plyn – záloha na 9/2019 271,16 04.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
188/2019 Potravinárske teplomery do ŠJ MŠ Lipník 140,04 05.09.2019 Peter Knapec Rudolfa Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice
189/2019 Servis kopírky + materiál 37,24 06.09.2019 Ján Meliško – Meli-Tech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
190/2019 Služby pevnej siete za 8/2019 31,49 09.09.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
191/2019 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2019 436,66 09.09.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
192/2019 Zneškodnenie odpadu 637,26 09.09.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
193/2019 Za služby mobilnej siete za 8/2019 50,92 11.09.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
194/2019 Elektrina – vyúčtovanie 23,47 13.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
195/2019 Outsourcing IT 51,60 16.09.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
196/2019 Tlačivá do MŠ 30,92 17.09.2019 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
197/2019 Konzumné zemiaky do ŠJ MŠ Lipník 54,00 18.09.2019 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
198/2019 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 25.09.2019 DOXX – Stravné lísdtky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
199/2019 Plyn – záloha na 10/2019 271,16 01.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
200/2019 Elektrina – záloha na 10/2019 98,76 01.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
201/2019 Elektrina – záloha na 10/2019 – VO 71,92 01.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
202/2019 Tovar do MŠ Lipník  za 9/2019 551,60 04.10.2019 COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97101 Prievidza
203/2019 Likvidácia odpadových vôd zo žúmp 180,85 04.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
204/2019 Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete za 9/2019 31,36 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
205/2019 Servisno-materiálová zmluva – 9/2019 41,23 07.10.2019 MeliTech             Ján Meliško,            Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza
206/2019 Outsourcing IT za 9/2019 + toner 103,56 09.10.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
207/2019 Za telekomunikačné služby mobilnej siete 9/2019 52,19 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
208/2019 Plavecký výcvik pre deti MŠ Lipník 260,00 10.10.2019 Grey&BLUE Business s.r.o. Bottova 4, 90025 Chorvátsky Grob
209/2019 Elektrina – vyúčtovanie 34,50 10.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
210/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2019/07 do 2019/09 165,92 10.10.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
211/2019 Odvoz KO za 9/2019 436,66 11.10.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
212/2019 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 22.10.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
213/2019 KC pre pečať v HSM 4-ročný 100,80 31.10.2019 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
214/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – 7 b.j. 305,53 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
215/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 21.10.2019 – ihrisko 1,44 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
216/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – MŠ 82,15 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
217/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – cintorín 18,73 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
218/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 22.10.2019 – KD 40,36 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
219/2019 Za telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2019 31,36 04.11.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
220/2019 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO 174,02 04.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 97401 Banská Bystrica 1
221/2019 Tovar do MŠ za 10/2019 720,27 06.11.2019 COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97101 Prievidza
222/2019 Plyn – záloha na 11/2019 271,16 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
223/2019 Elektrina – záloha na 11/2019 98,76 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
224/2019 Elektrina – záloha na 11/2019 – VO 71,92 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
225/2019 Aktualizácia cintorína Lipník s počtom zápisov – Hlavný 225/399 485,10 07.11.2019 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín
226/2019 Dopravné výkony 219,78 08.11.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
227/2019 Odvoz KO za 10/2019 436,66 08.11.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
228//2019 Zneškodnenie odpadu 940,28 08.11.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
229/2019 Servisno-materiálová zmluva 96,73 08.11.2019 MeliTech             Ján Meliško,            Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza
230/2019 Údržba kopírovacieho stroja + príslušenstvo 184,62 11.11.2019 MeliTech             Ján Meliško,            Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza
231/2019 Za telekomunikačné služby mobilnej siete v 10/2019 52,98 11.11.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
232/2019 Outsourcing IT 51,60 11.11.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
233/2019 Účastnícky poplatok na školení 25,00 11.11.2019 ArtEdu spol. s r.o. Levická 23, 04011 Košice
234/2019 Dodanie informačnej tabule zosnulých 309,96 12.11.2019 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín
235/2019 Elektrina – vyúčtovanie 53,68 13.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
236/2019 Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE 89,00 18.11.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
237/2019 Odber kuchynského odpadu za 09/2019 21,60 18.11.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
238/2019 Odber kuchynského odpadu za 10/2019 21,60 18.11.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
239/2019 Nákup stravných lístkov 63 ks 265,25 20.11.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
240/2018 Ročná licencia KEO WIN 2020 224,16 25.11.2019 KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
241/2019 Náklady na HK za rok 2019 50,44 29.11.2019 Obecný úrad Chrenovec-Brusno 97232
242/2019 Tovar – potraviny do materskej školy 371,03 03.12.2019 COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
243/2019 Kontrola požiarnotechnických zariadení 99,84 03.12.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianksa cesta     3 C, 97101 Prievidza
244/2019 Oprava kanalizácie na bytovke a oprava WC v MŠ Lipník 34,80 04.12.2019 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec
245/2019 Obsluha ČOV  v období 3-11/2019 180,00 04.12.2019 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec
246/2019 Predplatné – Obecné noviny r. 2020 93,60 04.12.2019 IPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1
247/2019 Plyn – záloha na 12/2019 271,16 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
248/2019 Elektrina – záloha na 12/2019  – obec 98,76 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
249/2019 Elektrina – záloha na 12/2019 – VO 71,92 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
250/2019 Vyhotovenie Geometrického plánu č. 124/2019-PD 170,00 05.12.2019 GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina
251/2019 Vyhotovenie Geometrického plánu č. 123/2019-PD 170,00 05.03.2019 GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina
252/2019 Odvoz KO za 11/2019 436,66 05.12.2019 HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
253/2019 Dopravné výkony 114,59 05.12.2019 HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
254/2019 Zneškodnenie odpadu 885,19 05.12.2019 HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
255/2019 Organizovanie kultúrneho podujatia – bábkové predstavenie k Mikulášu 260,00 05.12.2019 Ing. Michal Pánis Nová 598/18, 97217 Kanianka
256/2019 Nákup konzumných zemiakov do MŠ 57,60 06.12.2019 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
257/2019 Za služby pevnej siete v mesiaci 11/2019 31,36 09.12.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
258/2019 Outsourcing IT 51,60 09.12.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
259/2019 Občerstvenie na zasadnutie OZ dňa 09.12.2019 27,98 09.12.2019 KRŠKO MIROSLAV. Reštaurácia MLAĎ Pstruhárska 3, Handlová

 

[wptab name=’Archív‘]

Zmluva o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády SR CEZ UVSR_1409_2013

Záložná zmluva č 307 725 2011 so ŠFRB na BD 7BJ Lipník

Zmluva o nájme ply nárenského zariadenia IBV Lipník II časť

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia IBV Lipník II časť

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere

Záložná zmluva č. 0267_PRB_2011_Z

Poistná zmluva na 7bj Lipník

Dohoda 6 SOU Handlová

Dodatok zmluvy č.6 SOU Handlová

Zmluva o úvere č. 42 005 12 Prima banka

Dodatok č 1 k Zmluve o dielo č 16 2008 PROFIS Nové Zámky

Zmluva o dielo č 16 2008 Profis Nové Zámky

Zmluva o úvere – DEXIA 1.50 Mb

Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra

Zmluva_o_Dexia_Komunal_eurofondy_uvere_A.pdf

Záložná zmluva č.307 725 2011.pdf

Príloha č. 5 k obchodnej zmluve č. 306200266.pdf

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 2011.pdf

Zmluva č. 0267-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Zmluva o úvere č. 307/725/2011

Zmluva o dielo MŠ Lipník

Zmluva o dielo MŠ Lipník 2

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zámenná zmluva medzi Obcou Lipník a Annou Kotianovou

Zmluva o dielo č 11 2012

Záložná zmluva 7 bj

Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Prievidza

Nájomné zmluvy na byty v 7bj Profis 6a Lipník č.súp. 250

Nájomná zmluva 250 1 Ivana Gálisová

Dodatok č. 1 k NZ Gálisová

Nájomná zmluva 250 2 Michal Kozár

Dodatok č. 1 k NZ Kozár

Nájomná zmluva 250 3 Stanislava Mikušková

Dodatok č. 1 k NZ Mikušková

Nájomná zmluva 250 4 Jana Štirblová

Dodatok č. 1 k NZ Štirblová

Nájomná zmluv a250 5 Miroslava Ha Manh

Dodatok č. 1 k NZ Ha Manh

Nájomná zmluva 250 6 Vladimíra Boboková

Dodatok k NZ č. 1 Boboková

Nájomná zmluva 250 7 Vladimíra Štancelová

Dodatok k NZ č. 1 Štancelová

Nájomná zmluva 250/2.2 Miroslav Dubský

[/wptab]