Otka Trginova

 

Dávame do pozornosti sálu KD Lipník pre rôzne rodinné oslavy, akcie a slávnostné príležitosti.

Kapacita ponúka vybavenie pre 100 hostí (max 120 hostí). Cenník k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nech sa páči…

 

[wptab name=’Rok 2023′]
„55“

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2022′]

 

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2021′]

„50“

Miloš Kvostka Lipník č. 245
Ľuboš Bátora Lipník č. 145
Marián Šimora Lipník č. 102
Zlatica Mikušková Lipník č. 143
MUDr. Miriam Kvostková Lipník č. 245
Jozef Dobiš Lipník č. 43

„55“

Ivan Ľahký Lipník č. 37
Vladimír Mikuška Lipník č. 156
Róbert Lenhart Lipník č. 206
Bc. Beáta Kučerová Lipník č. 88
Jana Šovčíková Lipník č. 93
Beáta Kučeríková Lipník č. 202

„60“

Ján Konig Lipník č. 121
Slavomír Dobiš Lipník č. 115
Ing. Ľubomír Markovič Lipník č. 229
Gramblička Bohuslav Lipník č. 14
Ján Lenhart Lipník č. 109
Karol Mikuško Lipník č. 199
Ing. Milan Líška Lipník č. 201
Mária Dobišová Lipník č. 108
Anna Mikušková Lipník č. 199
Libuša Dubská Lipník č. 114
Katarína Lenhartová Lipník č. 42

„70“

Ladislav Dobiš Lipník č. 136
Otília Paulíková Lipník č. 31
Anna Líšková Lipník č. 165
Jana Kováčová Lipník č. 159
Mária Jašková Lipník č. 182
Mária Vojtková Lipník č. 123
Mária Pešeková Lipník č. 176

„75“

Helena Šovčíková Lipník č. 161
Anna Škvareninová Lipník č. 96
Dana Šovčíková Lipník č. 175
Janka Gatialová Lipník č. 196

„80 a viac“

Ján Vojtko Lipník č. 141
Jozef Jackuliak Lipník č. 135
Emília Vankušová Lipník č. 166
Pavel Lenhart Lipník č. 192
Ľudovít Lenhardt Liník č. 164
Mária Lenhartová Lipník č. 193
Zita Gilanová Lipník č. 153
Emília Melišková Lipník č. 144
Mária Lenhartová Lipník č. 58
Božena Melišková Lipník č. 18
Mária Šovčíková Lipník č. 184
Michal Ťažiar Lipník č. 183
Emília Dobrotková Lipník č. 191
Anna Lenhartová Lipník č. 133
Mária Lacková Lipník č. 11
Peter Znamenák Lipník č. 117
Emília Hegová Lipník č. 67

„90 a viac“

Anna Líšková Lipník č. 195
Jozef Meliško Lipník č. 22
Rozália Šovčíková Lipník č. 83

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2020′]
„50“

Báčik Dušan Lipník č. 16
Dojčinovič Rastislav Lipník č. 235
Lenhardt Jaroslav Lipník č. 149
Maxoňová Ľubica Lipník č. 205
Mazánová Ivana Lipník č. 250/4
Raczková Eva Lipník č. 251
Tomašiková Ivana Lipník č. 181

„55“

„60“

Čičmancová Zdenka Lipník č. 122
Líška Vladimír Lipník č. 195
Melišková Anna Lipník č. 22
Nedeliaková Marta Lipník č. 243
Poláková Ľubica Lipník č. 11
Vysloužil Vladimír Lipník č. 86

„70“

Beláková Anna Lipník č. 178
Lacková Emília Lipník č. 190
Meliško Jozef Lipník č. 19
Oboňa Ľudovít Lipník č. 171

„75“

„80 a viac“

Gilanová Zita Lipník č. 153
Lenhardt Ľudovít Lipník č. 164
Lenhart Pavel Lipník č. 192
Lenhartová Mária Lipník č. 193
Mikuška Ján Lipník č. 181
Lenhartová Mária Lipník č. 193
Melišková Emília Lipník č. 144
Dobrotková Emília Lipník č. 191
Melišková Božena Lipník č. 18
Šovčíková Mária Lipník č. 184
Ťažiar Michal Lipník č. 183
Lacková Mária Lipník č. 11
Lenhartová Anna Lipník č. 133
Hegová Emília Lipník č. 67
Znamenák Peter Lipník č. 117
„90“ a viac
Mikušková Helena Lipník č. 32
Dobišová Mária lipník č. 160
Líšková Anna Lipník č. 195
Meliško Jozef Lipník č. 22
Šovčíiková Rozália Lipník č. 83

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2019′]

„50“

Báčiková Zuzana Lipník č. 16
Boboková Helena Lipník č. 208
Kulavjak Vladimír Lipník č .71
Ľahký Jozef Lipník č. 28
Lenhart Pavel Lipník č .192
Mikušková Mária Lipník č. 248

„55“

Gilanová Gabriela Lipník č. 187
Pravdová Viera Lipník č. 116
Šovčík Ján Lipník č. 93

„60“

Dobiš Jozef Lipník č. 108
Gilan Jaroslav Lipník č. 188
Gilan Milan, Ing. Lipník č. 197
Gilanová Marta, Ing. Lipník č. 197
Lacko Jaroslav Lipník č. 200
Lacková Kvetoslava Lipník č. 152
Píšová Anna Lipník č. 75

„70“

Lenhart Jozef Lipník č. 73
Pešek Jozef Lipník č. 176

„75“

Falat Pavel Lipník č. 251
Jackuliaková Emília Lipník č. 135
Lacko Ján Lipník č. 69
Mikušková Marta Lipník č. 181
Šovčík Jozef Lipník č. 175
Šovčíková Kornélia Lipník č. 162

„80 a viac“

Lenhartová Mária Lipník č. 58
Melišková Emília Lipník č. 144
Dobrotková Emília Lipník č. 191
Melišková Božena Lipník č. 18
Šovčíková Mária Lipník č. 184
Ťažiar Michal Lipník č. 183
Líšková Jozefína Lipník č. 34
Lacková Mária Lipník č. 11
Lenhartová Anna Lipník č. 133
Hegová Emília Lipník č. 67
Znamenák Peter Lipník č. 117
Dobišová Mária Lipník č. 160
Mikušková Helena Lipník č. 32
Líšková Anna Lipník č. 195
Meliško Jozef Lipník č. 22
Šovčíková Rozália Lipník č. 83

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2018′]

„50“

Balážová Darina Lipník č. 157
Dvorská Janette, MUDr. Lipník č. 218
Krčová Silvia Lipník č. 96
Ľahký Ľubomír Lipník č. 128
Vaňo Peter Lipník č. 242
Vaňová Ingrid, Ing. Lipník č. 242

„55“

Bobok Pavol Lipník č. 208
Brath František Lipník
Dobišová Vilma Lipník č. 160
Dobišová Zuzana Lipník č. 64
Lenhart Jozef Lipník č. 58
Líšková Lýdia Lipník č. 195
Mikuško Jozef, Mgr. Lipník č. 125
Mikušková Jana, Mgr. Lipník č. 125
Paldaufová Ľudmila Lipník č. 191
Pipíšková Anna Lipník č. 158

„60“

Ľahký Blažej, Mgr. Lipník č. 107
Mikuška Jozef Lipník č. 130
Pipíška Peter Lipník č. 158
Podolec Blažej, Ing. Lipník č. 10

„65“

Holinová Anna Lipník č. 174
Kičinová Emília Lipník č. 150
Lenhartová Helena Lipník č. 100
Lenhartová Mária Lipník č. 91
Melišková Anna Lipník č. 19
Mikuško Ján Lipník č. 126
Mikušková Anna Lipník č. 126
Oboňová Eva Lipník č. 172
Ondrejovičová Valéria Lipník č. 179
Šovčík Ján Lipník č. 94
Vojtko Jozef Lipník č. 74

„70“

Belák Milan Lipník č. 178
Lacková Margita Lipník č. 69
Lenhartová Eva Lipník č. 173
Matiaško Jozef Lipník č. 95
Matiašková Vilma Lipník č. 95

„75“

Gazdíková Olga Lipník č. 142
Mikuška Michal Lipník č. 21
Peniaško Bernard Lipník č. 118
Ťažiarová Emília Lipník č. 183

„80 a viac“

Dobrotková Emília Lipník č. 191
Lenhart Jozef Lipník č. 173
Melišková Božena Lipník č. 18
Podolcová Augustína Lipník č. 62
Šovčíková Mária Lipník č. 184
Ťažiar Michal Lipník č. 183
Líšková Jozefína          81 Lipník č. 34
Lacková Mária             83 Lipník č. 11
Lenhartová Anna        83 Lipník č. 133
Líška Milan                  83 Lipník č. 194
Hegová Emília             85 Lipník č. 67
Znamenák Peter          85 Lipník č. 117
Gilanová Marta            86 Lipník č. 185
Dobišová Mária           88 Lipník č. 160
Mikušková Helena      88 Lipník č. 32
Líšková Anna               89 Lipník č. 195
Meliško Jozef               90 Lipník č. 22
Šovčíková Rozália        91 Lipník č. 83

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2017′]

Meno: Bydlisko Vek
50 rokov
Dobišová Elena, Mgr. Lipník 115 50
Ďurdina Jozef Lipník 168 50
Dvorský Jozef, Ing. Lipník 218 50
Gálisová Ivana Lipník 43 50
Konigová Vlasta Lipník 121 50
Lekár Vladimír Lipník 154 50
Líška Miroslav Lipník 194 50
Maxoň Marián Lipník 205 50
Mikuška Ján Lipník 248 50
Ondrisek Štefan Lipník 209 50
Ondrisková Zdenka Lipník 209 50
Podolcová Renáta Lipník 10 50
55 rokov
Dobiš Ivan Lipník 64 55
Gilan Ján Lipník 187 55
Grambličková Jana, Mgr. Lipník 14 55
Grolmus Marko Lipník 198 55
Kučera Ivan Lipník 88 55
Lacková Mária Lipník 200 55
Ľahká Jana, JUDr. Lipník 107 55
Markovičová Marcela, Ing. Lipník 229 55
Pravda Peter Lipník 116 55
Ráczko Tibor Lipník 251 55
Zachar Ľubomír Lipník 203 55
60 rokov
Čičmanec Miroslav Lipník 122 60
Dubský Anton Lipník 114 60
Lenhart Jaroslav Lipník 46 60
65 rokov
Holina Peter Lipník 174 65
Lenhart Milan Lipník 180 65
Lenhartová Anna Lipník 73 65
Lenhartová Marta Lipník 46 65
Mikušková Mária, MUDr. Lipník 129 65
Pekárová Viola Lipník 124 65
Znamenáková Anna Lipník 117 65
70 rokov
Jaško Ján Lipník 182 70
Kováč Ján Lipník 159 70
Mikuško Štefan Lipník 129 70
Mikušková Anna Lipník 21 70
Ondrejovič Ján Lipník 179 70
Vojtko Jozef Lipník 123 70
Vojtková Emília Lipník 141 70
75 rokov
Gatial František Lipník 196 75
Lenhardt Stanislav Lipník 40 75
Škvarenina Ladislav Lipník 96 75
80 rokov
Líšková Jozefína Lipník 34 80
Mikuška Anton Lipník 60 80
81 a viac
Dobišová Bernardína Lipník 64 81
Podolec Ján Lipník 62 81
Lacková Mária Lipník 11 82
Lenhartová Anna Lipník 133 82
Líška Milan Lipník 194 82
Hegová Emília Lipník 67 84
Znamenák Peter Lipník 117 84
Gilanová Marta Lipník 185 85
Šovčíková Emília Lipník 54 85
Lenhartová Irena Lipník 41 86
Dobišová Mária Lipník 160 87
Mikušková Helena Lipník 32 87
Líšková Anna Lipník 195 88
Meliško Jozef Lipník 22 89
Líška Jozef Lipník 195 90
Šovčíková Rozália Lipník 83 90

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2016′]

50 rokov
Kučeríková Beáta Lipník č. 202
Kučerová Beáta Lipník č. 88
Ľahký Ivan Lipník č. 37
Lenhart Róbert Lipník č. 206
Mikuška Vladimír Lipník č. 156
Šovčíková Jana Lipník č. 93
55 rokov
Dobiš Slavomír Lipník č. 115
Dobišová Mária Lipník č. 108
Dubská Libuša Lipník č. 114
Gramblička Bohuslav Lipník č. 14
Konig Ján Lipník č. 121
Lenhart Ján Lipník č. 109
Lenhartová Katarína Lipník č. 42
Líška Milan, Ing. Lipník č. 201
Markovič Ľubomír, Ing. Lipník č. 229
Mikuško Karol Lipník č. 199
Mikušková Anna Lipník č. 199
Mikušková Ľubica Lipník č. 130
60 rokov
Grebáčová Eva Lipník č. 101
Kováč Jozef Lipník č. 15
Mokoš Rudolf Lipník č. 92
Mokošová Emília, Mgr. Lipník č. 92
Prokeinová Ľudmila Lipník č. 78
Vysloužilová Anna Lipník č. 86
65 rokov
Dobiš Ladislav Lipník č. 136
Jašková Mária Lipník č. 182
Kováčová Jana Lipník č. 159
Líšková Anna Lipník č. 165
Paulíková Otília Lipník č. 31
Vojtková Mária Lipník č. 123
70 rokov
Dobišová Helena Lipník č. 146
Gatialová Jana Lipník č. 196
Škvareninová Anna Lipník č. 96
Šovčíková Dana Lipník č. 175
Šovčíková Helena Lipník č. 161
75 rokov
Jackuliak Jozef Lipník č. 135
Mikušková Oľga Lipník č. 60
Vankúšová Emília Lipník č. 166
Vojtko Ján Lipník č. 141
80 rokov
Dobišová Bernardína Lipník č. 64
Podolec Ján Lipník č. 62
81 a viac rokov
Lacková Mária  Lipník č. 11 81
Lacková Marta Lipník č. 152 81
Lenhartová Anna Lipník č. 133 81
Líška Milan Lipník č. 194 81
Hegová Emília Lipník č. 67 83
Znamenák Peter Lipník č. 117 83
Gilanová Marta Lipník č. 185 84
Lenhart Jozef Lipník č. 58 84
Šovčíková Emília Lipník č. 54 84
Lenhartová Irena Lipník č. 41 85
Dobišová Mária Lipník č. 160 86
Mikušková Helena Lipník č. 32 86
Líšková Anna Lipník č. 195 87
Meliško Jozef Lipník č. 22 88
Líška Jozef Lipník č. 195 89
Šovčíková Rozália Lipník č. 83 89

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2015′]

50 rokov
Gatial Miroslav Lipník č. 30
Grolmusová Viera, Ing. Lipník č. 198
Krištof Milan Lipník č. 7
Líšková Iveta Lipník č. 201
Zacharová Ľubica Lipník č. 203
55 rokov
Čičmancová Zdenka Lipník č. 122
Líška Vladimír Lipník č. 195
Melišková Anna Lipník č. 22
Mikušková Ľubica Lipník č. 130
Poláková Ľubica Lipník č. 11
Vysloužil Vladimír Lipník č. 86
60 rokov
Dobišová Daniela Lipník č. 136
Kičin Jaroslav Lipník č. 150
Kováčová Emília Lipník č. 15
Kováčová Marta Lipník č. 186
Kozárová Emília Lipník č. 177
Lenhardtová Anna Lipník č. 40
Lenhartová Mária Lipník č. 180
Líšková Blažena Lipník č. 172
Máček Jozef Lipník č. 110
Máčeková Anna Lipník č. 110
Píš Jozef Lipník č. 75
65 rokov
Beláková Anna Lipník č. 178
Lacková Emília Lipník č. 190
Meliško Jozef Lipník č. 19
Oboňa Ľudovít Lipník č. 171
70 rokov
Dobiš Jozef Lipník č. 146
Lenhartová Valéria Lipník č. 192
75 rokov
Gilanová Zita Lipník č. 153
Lenhardt Ľudovít Lipník č. 164
Lenhart Pavel Lipník č. 192
Lenhartová Mária Lipník č. 193
Líšková Mária Lipník č. 39
Mikuška Ján Lipník č. 181
80 rokov
Lacková Mária Lipník č. 11
Lacková Marta Lipník č. 152
Lenhartová Anna Lipník č. 133
Líška Milan Lipník č. 194
81 a viac rokov
Hegová Emília         82 rokov Lipník č. 67
Znamenák Peter      82 rokov Lipník č. 117
Gilanová Marta        83 rokov Lipník č. 185
Lenhart Jozef          83 rokov Lipník č. 58
Šovčíková Emília     83 rokov Lipník č. 54
Lenhartová Irena     84 rokov Lipník č. 41
Dobišová Mária        85 rokov Lipník č. 160
Mikušková Helena    85 rokov Lipník č. 32
Líšková Anna           86 rokov Lipník č. 195
Meliško Jozef           88 rokov Lipník č. 22
Líška Jozef              88 rokov  Lipník č. 195
Šovčíková Rozália    88 rokov Lipník č. 83

[/wptab]

[wptab name=’Rok 2014′]

 Naši jubilanti v roku 2014  „BLAHOŽELÁME“
50 rokov 
Šovčík Ján, č. 93
Gilanová Gabriela, č. 187
55rokov                                 
Lacko Jaroslav, č. 200
Gilanová Marta, Ing. č.197
Gilan Milan, Ing. č. 197
Gilan Jaroslav, č. 188
Lacková Kvetoslava, č.152
Dobiš Jozef, č. 108
60 rokov 
65 rokov 
Pešek Jozef, č. 65
70 rokov 
Mikušková Marta, č.181
Lacko Ján, č. 69
Šovčík Jozef, č. 175
Šovčíková Kornélia, č. 162
75 rokov 
Lenhartová Mária, č. 58
Lenhardt Milan, č. 149
80 rokov 
85 rokov
Líšková Anna, č. 195
Najstarší obyvatelia obce: 
Budaová Oľga, č.d. 41

88 rokov

Mikušková Jozefína,č.d.156

88 rokov

[/wptab]

[end_wptabset]