Otka Trginova

Polícia eviduje v našej obci viacero otráv domácich zvierat, pričom v danej veci vedú trestné konanie, a to konkrétne vo veci prečinu Týranie zvierat podľa § 305a ods. 1 písm. b), c) ods. 2 písm. a) Trestného zákona.

Upozorňujeme občanov, aby venovali  zvýšenú pozornosť ohľadom svojich zvierat. V prípade zistenia páchateľa mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.

Príjmy 2024 – 7 stĺpcový rozpočet obce Lipník

Výdavky 2024 – 7 stĺpcový rozpočet obce Lipník

Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2024 – Lipník

Návrh – VZN č.3/2023 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO na rok 2024…

Návrh – VZN 2/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny na roky 2023-2030 – informácia

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lipník za rok 2022 je:    50,25 %

2022-výpočet-miery-vytriedenia-komunálneho odpadu-v-obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občania

Zberová spoločnosť Hater Handlová spol. s r. o. oznamuje, že v roku 2023 budú zvozy komunálneho odpadu z našej obce vykonávať každý druhý utorok vždy párny týždeň. Prvý zvoz bude 10.01.2023, druhý zvoz bude 24.01.2023, …. atď. 

1 2 3 11