Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2023 ZMOS – členský príspevok na rok 2023 104,71 09.01.2023 ZMOS, Bezručova 9 81109 Bratislava
2/2023 Servis + materiál za 12/2022 63,64 09.01.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
3/2023 Poplatok za poskytnuté služby za r. 2023 1,20 09.01.2023 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 972 25
4/2023 SSE – vyúčtovanie za 7 b.j. 35,66 09.01.2023 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
5/2023 Poplatok za pevnú linku za 12/2022 31,36 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
6/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2022 432,29 09.01.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
7/2023 Aktualizácia programu Topset 4,20 09.01.2023 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
8/2023 Mesačný paušálny poplatok za 12/2022 45,00 09.01.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
9/2023 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 42,00 09.01.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
10/2023 Odber kuchynského odpadu za 12/2022 10,80 10.01.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
11/2023 Za služby mobilnej siete v 12/2022 28,93 10.01.2023 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
12/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 323,98 10.01.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
13/2023 Outsourcing IT za 12/2022 72,00 11.01.2023 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
14/2023 SPP – elektrina VO za 12/2022 95,30 11.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
15/2023 Členský príspevok na r. 2023 295,00 12.01.2023 Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno
16/2023 SSE dom č. 35 – vyúčtovanie -105,47 12.01.2023 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
17/2023 Zimná údržba MK za 3/2022 – mesačný paušál 90,00 13.01.2023 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
18/2023 Zimná údržba MK za 12/2022 + mesačný paušál 529,20 13.01.2023 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
19/2023 Umiestnenie kontajnera v obci za rok 2023 60,00 13.01.2023 TextilEco a.s. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1
20/2023 Elektrina MŠ – vyúčtovanie -193,78 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/2023 Elektrina DS – vyúčtovanie -9,14 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
22/2023 Elektrina KD – vyúčtovanie -312,74 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/2023 Plyn dom č. 35 – vyúčtovanie -102,12 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
24/2023 Plyn DS – vyúčtovanie -246,94 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
25/2023 Plyn KD – vyúčtovanie -252,61 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
26/2023 Plyn MŠ – vyúčtovanie -453,17 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
27/2023 RVC členské na rok 2023 150,00 18.01.2023 RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
28/2023 Za služby v oblasti BOZP, OPP 167,18 23.01.2023 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
29/2023 Hračky a športové potreby do materskej školy 191,30 24.01.2023 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
30/2023 Poplatok Komensky 9,00 24.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice
31/2023 Hračky do materskej školy 89,70 26.01.2023 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
32/2023 Mobilné planetárium 112,70 30.01.2023 Mobilné Planetárium Boleráz 409, 91908
33/2023 Poplatok za poskytnuté služby 1,20 30.01.2023 Kinet sr.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225
34/2023 Tovar do MŠ Lipník 78,74 30.01.2023 COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
35/2023 Mesačný paušálny poplatok za 1/2023 – pomoc psíkom 45,00 01.02.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
36/2023 Elektro práce 394,00 01.02.2023 REVMONT Prievidza s.r.o. Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza
37/2023 Elektrika OcU za 1,2/2023 143,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
38/2023 Elektrika MŠ za 01,02/2023 78,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
39/2023 Elektrika DS za 01,02/2023 10,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
40/2023 Plyn RD č. 35 za 01,02/2023 148,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
41/2023 Plyn MŠ za 01,02/2023 339,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
42/2023 Plyn OcU za 01,02/2023 144,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
43/2023 Plyn DS za 01,02/2023 15,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
44/2023 Dopravné výkony 112,26 02.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
45/2023 Nákup LED trubíc 8 ks 248,64 02.02.2023 AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany
46/2023 Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 42,00 01.02.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
47/2023 Členský príspevok 489,70 06.02.2023 ZMOHN     Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
48/2023 Dopravné výkony 153,63 03.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
49/2023 Poplatok za služby pevnej siete za 01/2023 31,73 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
50/2023 Za tovar do MŠ Lipník v 1/2023 399,66 06.02.2023 COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
51/2023 Servis + materiál za 1/2023 a 134,23 07.02.2023 MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
52/2023 Odvoz KO za 1/2023 510,43 08.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
53/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 422,71 08.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
54/2023 Elektrika VO 184,03 09.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
55/2023 Poplatok za služby mobilnej siete  za 1/2023 31,88 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56/2023 Odber kuchynského odpadu za MŠ Lipník 21,60 13.02.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
57/2023 Nákup súčiastky na snehovú frézu 14,40 10.02.2023 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
58/2023 Outsourcing IT za 1/2023 72,00 13.02.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
59/2023 Členský príspevok za r. 2023 143,00 13.02.2023                ZMOHN                  V. Clementisa 52,  97101 Prievidza
60/2023 Poplatok banke 60,00 17.02.2023 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11,  01011 Žilina
61/2023 Nákup zemiakov do MŠ – 75 kg 43,73 22.02.2023 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
62/2023 Školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov PO obcí 90,00 22.02.2023 DPO SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
63/2023 Nákup smetných nádob 120 l – 10 ks 315,10 23.02.2023 FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra
64/2023 Zimná údržba miestnejkomunikácie za 1/2023 + mesačný paušál 358,20 28.02.2023 Forbart, s.r.o. Nespalská 16, 97101 Prievidza
65/2023 Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 42,00 01.03.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
66/2023 Mesačný paušálny poplatok za 2/2023 – pomoc psíkom 45,00 01.03.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
67/2023 Nákup tovaru do MŠ za 2/2023 654,25 01.03.2023 COOP Jednota, SD A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
68/2023 Elektrina OcU na 3/2023 143,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
69/2023 Elektrina DS na 3/2023 10,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
70/2023 Elektrina MŠ na 3/2023 78,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
71/2023 Plyn DS za 3/2023 15,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
72/2023 Plyn OcU za 3/2023 144,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
73/2023 Plyn MŠ za 3/2023 339,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
74/2023 Plyn RD č. 35 za 3/2023 148,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
75/2023 Za služby pevnej siete v 2/2023 31,88 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
76/2023 Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 320,00 06.03.2023 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava
77/2023 Odvoz KO za 2/2023 510,43 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
78/2023 Dopravné výkony 434,78 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
79/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej 510,11 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
80/2023 Darčekové predmet pri príležitosti 100 založenia DHZ Lipník 213,60 07.03.2023 Oto Daniš-Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ
81/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová 170,30 07.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
82/2023 Servis +materiál za 2/2023 116,72 07.03.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
83/2023 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 2023 21,60 09.03.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
84/2023 Za služby mobilnej siete v 2/2023 43,12 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
85/2023 Outsourcing IT za 2/2023 108,00 10.03.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
86/2023 Elektrika VO 144,77 10.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
87/2023 Butóny + odznaky DHZ (100 výročie založenia DHZ Lipník) 148,50 17.03.2023 Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky
88/2023 Zimná údržba za 2/2023 + mesačný paušál 438,00 20.03.2023 Forbart, s.r.o.   Necpalská 16, 97101 Prievidza
89/2023 Materiál na športovo-branný deň pre deti 17,64 22.03.2023 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky
90/2023 Spracovanie projektu požiarnej ochrany – Pamätná izba 120,00 24.03.2023 Q-1 s.r.o Školská 668/68A, 97211 Lazany
91/2023 Sviečky s erbom obce ako prezent 80 ks 544,00 27.03.2023 Tibor Ráczko – TER-CREATIV, Lipník 251
92/2023 Mesačný paušálny poplatok za 3/2023 – OZ Pomoc psíkom 45,00 03.04.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
93/2023 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 42,00 03.04.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
94/2023 Tovar do MŠ za 3/2023 660,24 03.04.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
95/2023 Plyn na 4/2023 – rodinný dom č. 35 148,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
96/2023 Plyn na 4/2023 – KD 144,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
97/2023 Plyn na 4/2023 – DS 15,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
98/2023 Plyn na 4/2023 – MŠ 339,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
99/2023 Elektrika na 4/2023 – KD 143,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
100/2023 Elektrika na 4/2023 – DS 10,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
101/2023 Elektrika na 4/2023 – MŠ 78,00 03.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
102/2023 Servis kopírovacieho stroja + materiál za 3/2023 191,03 05.04.2023 Ján Meliško – MeliTech V.Benedikta 208/22, Prievidza 97101
103/2023 Poplatok za služby pevnej siete v 3/2023 31,67 05.04.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
104/2023 Odvoz KO na skládku Handlová za 3/2023 510,43 05.04.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
105/2023 Dopravné výkony 298,55 05.04.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
106/2023 Zneškodnenie odpadu 370,11 06.04.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
107/2023 Stavebné práce na stavbe „Asfaltové ihrisko“ 13202,41 06.04.2023 STAVIS – Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
108/2023 Za služby mobilnej siete v 3/2023 30,39 11.04.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
109/2023 Odber kuchynského odpadu za 3/2023 21,60 11.04.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
110/2023 Aktualizácia programu TOPSET na rok 2023 204,00 11.04.2023 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
111/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO 113,92 11.04.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
112/2023 Outsourcing IT za 3/2023 72,00 12.04.2023 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
113/2023 Jarná údržba – kosačky 77,95 12.04.2023 Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
114/2023 Údržba a premazanie pojazdu Mulčovača 76,60 12.04.2023 Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
115/2023 Údržba motorovej kosačky 69,95 12.04.2023 Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
116/2023 Zimná údržba MK 3/2023 – mesačný paušál 90,00 14.04.2023 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
117/2023 Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome, MŠ a OcÚ 170,00 17.042023 Peter Čuga – KOMINÁR Kútovská ulica 940/11, 97101 Prievidza
118/2023 Elektrika VO 134,17 17.04.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
119/2023 Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník 100 kg 58,30 17.04.2023 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
120/2023 Za lekársky posudok na p. Annu Líškovú 13,30 18.04.2023 MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta 97251 Handlová
121/2023 Elektrika RD č. 35 91,08 18.04.2023 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
122/2023 Vyúčtovanie za vodu – KD 40,78 19.04.2023 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
123/2023 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 5,00 19.04.2023 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
124/2023 Vyúčtovanie za vodu – MŠ 120,82 19.02.2023 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
125/2023 Vyúčtovanie za vodu – bytovka 440,27 19.04.2023 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
126/2023 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2023/01 až 2023/03 174,32 24.04.2023 BOZPO, s.r.o. Ciglianksa cesta 3C, 97101 Prievidza
127/2023 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 01.05.2023 – 30.04.2024 880,64 24.04.2023 UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 85101 Bratislava
128/2023 Dopravné výkony -153,63 24.04.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
129/2023 Mimoriadne členské na r. 2023 – ZMOS 590,00 25.04.2023 ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava
130/2023 PZP – IVECO CAS  (DHZ Lipník) 237,50 26.04.2023 Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava
131/2023 Mesačný paušálny poplatok za 4/2023 – OZ pomoc psíkom 45,00 02.05.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
132/2023 Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 42,00 02.05.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
133/2023 Plyn na 5/2023 – DS 15,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
134/2023 Plyn na 5/2023 – RD č. 35 148,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
135/2023 Plyn na 5/2023 – KD 144,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
136/2023 Plyn na 5/2023 – MŠ 339,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
137/2023 Elektrika na 5/2023 – KD 143,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
138/2023 Elektrika na 5/2023 – DS 10,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
139/2023 Elektrina na 5/2023 – MŠ 78,00 02.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
140/2023 Tovar do MŠ Lipník za 4/2023 678,52 03.05.2023          COOP Jednota                A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
141/2023 Za služby pevnej siete v 4/2023 32,04 04.05.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
142/2023 Elektroinštalačné práce RD č. 35 9438,89 04.05.2023 hellscorp s. r. o. Malá Čausa 316, 97101 Prievidza
143/2023 Dopravné výkony 304,13 05.05.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
144/2023 Odvoz KO za 4/2023 510,43 05.05.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
145/2023 Zneškodnenie odpadu 508,64 05.05.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
146/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO 170,87 05.05.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
147/2023 Odber kuchynského odpadu za 4/2023 21,60 09.05.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
148/2023 Servis + materiál kopírovacích strojov 63,56 10.05.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22 97101 Prievidza
149/2023 Za služby mobilnej siete v 4/2023 31,50 10.05.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
150/2023 Hračky do materskej školy 738,35 15.05.2023 Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C, 82104 Bratislava
151/2023 Outsourcing IT za 4/2023 72,00 12.05.2023 eRPe servis, s.r.o. SNP1153/9, 97201 Bojnice
152/2023 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 22,80 15.05.2023 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava
153/2023 Elektrika VO – vyúčtovanie 103,15 17.05.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
154/2023 Rovnošaty pre hasičov 2 ks 355,00 17.05.2023 Dobrovoľná požiarna ochrana SR    Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
155/2023 Webhostingove služby na obdobie od 01.06.2023 do 31.05.2024 38,28 23.05.2023 Luneta s.r.o.      Pribišova 47, 84105 Bratislava
156/2023 Nákup reproduktorov na opravu MR 103,00 25.05.2023 RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 95201 Vráble
157/2023 Ubytovanie počas 34. snemu ZMOS v Bratislave dňa 23.05.2023 50,00 26.05.2023 ZMOHN V. Clementisa 52, 97101 Prievidza
158/2023 Nákup LED trubíc pre pouličné osvetlenie 10 ks 359,04 26.05.2023          AB-COM, s.r.o.              M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany
159/2023 Práce na základe zmluvy o dielo            č. 02/2023 – Pamätná izba Lipník 34825,73 30.05.2023 Hellscorp s.r.o. Malá Čausa 316, 97101 Prievidza
160/2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 – OZ Pomoc psíkom 45,00 01.06.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
161/2023 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 42,00 01.06.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
162/2023 Vykonané práce – oprava verejného osvetlenia 775,54 01.062023 REVMONT Prievidza s.r.o. Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza
163/2023 Elektrika na 6/2023 – KD 143,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
164/2023 Elektrika na 6/2023 – DS 10,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
165/2023 Elektrika na 6/2023 – MŠ 78,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
166/2023 Plyn na 6/2023 – RD č. 35 148,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
167/2023 Plyn na 6/2023 – DS 15,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
168/2023 Plyn na 6/2023 – KD 144,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
169/2023 Plyn na 6/2023 – MŠ 339,00 02.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
170/2023 Služobná rovnošata 2 ks pre DHZ 355,00 02.06.2023 Dobrovoľná požiarna ochrana SR    Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
171/2023 Tovar do MŠ Lipník na 5/2023 674,06 05.06.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
172/2023 Dopravné výkony 288,67 05.06.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
173/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2023 510,43 05.06.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
174/2023 Poplatok za služby pevnej siete za 5/2023 31,36 05.06.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
175/2023 Tovar do MŠ za 5/2023 46,92 06.06.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
176/2023 Nákup zemiakov do MŠ – 45 kg 32,18 07.06.2023 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
177/2023 Nákup vlajky 43,98 07.06.2023 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarská 145, 93587 Santovka
178/2023 Výkon stavebného dozoru – Pamätná izba Lipník 600,00 08.06.2023 BARUS spol. s r. o. Pekárenská 944/16 97347 Oslany 1
179/2023 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 5/2023 21,60 08.06.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
180/2023 Elektrika – vyúčtovanie za VO 74,76 08.06.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
181/2023 Servis + materiál na kopírovacích strojoch za 5/2023 151,52 08.06.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
182/2023 Vyhľadanie závady a následná oprava plynového kotla + náhradný diel 328,00 09.06.2023 Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice
183/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová – BRO 209,61 12.06.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
184/2023 Zneškodnenie odpadu 750,27 12.06.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
185/2023 Poplatok za služby mobilnej siete v 5/2023 45,46 12.06.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
186/2023 Zakúpenie programu od ENVITA SK modul Odpady – základná evidencia 178,80 12.06.2023 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
187/2023 Servisná odborná podpora typu Standard 58,80 12.06.2023 INISOFT s.r.o. Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
188/2023 Outsourcing IT za 5/2023 72,00 13.06.2023 eRPe servis, s.r.o. SNP1153/9, 97201 Bojnice
189/2023 Nákup reproduktorov 6 ks 294,00 16.06.2023 RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199, 95201 Vráble
190/2023 Nákup zemiakov do MŠ 45 kg 35,64 20.06.2023 AGRODAN, s.r.o Okružná 117, 97241 Koš
191/2023 Knihy pre predškolákov 5 ks 24,95 23.06.2023 Knihy pre každého s.r.o. Narcisová 44, 82101 Bratislava
192/2023 Za vykonané stavebné práce na dažďovej kanalizácii 14880,00 26.06.2023 JOVASTAV, s.r.o. Školská 173, 05986 Nová Lesná
193/2023 Kniha s partnermi 24 ks 422,40 29.06.2023 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová
194/2023 Odvoz a likvidácia odpadovej vody v bytovom dome č. 250 95,00 29.06.2023 Tomáš Masarik – TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21 97251 Handlová
195/2023 Nákup papierových tašiek 100 ks (na športovo-branný deň) 22,00 29.06.2023 FORK s.r.o. Pribinova 274/4, 03601 Martin
196/2023 Preprava do Bojníc dňa 27.06.2023 pre deti MŠ Lipník 100,00 30.06.2023 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta č. 1,   971 36 Prievidza
197/2023 Mesačný  paušálny poplatok za 6/2023 – pomoc psíkom 45,00 03.07.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
198/2023 Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 42,00 03.07.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
199/2023 Plyn MŠ na 7/2023 339,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
200/2023 Plyn KD na 7/2023 144,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
201/2023 Plyn DS na 7/2023 15,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
202/2023 Plyn RD č. 35 na 7/2023 148,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
203/2023 Elektrika MŠ na 7/2023 78,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
204/2023 Elektrina DS na 7/2023 10,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
205/2023 Elektrina KD na 7/2023 143,00 03.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
206/2023 Mesačný poplatok za pevnú linku za 6/2023 71,35 04.07.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
207/2023 Umývačka riadu BOSCH SMS4EMVV02E do MŠ Lipník 624,00 04.07.2023 Elektro Pavlíček, s.r.o. V. Clementisa 510/6A 97101 Prievidza
208/2023 Zásahová prilba + príslušenstvo 4x pre DHZ Lipník 1564,00 04.07.2023 PHEA SK, s.r.o.     Lipová 8, 97251 Handlová
209/2023 Služobná rovnošata pánska 1 ks pre DHZ Lipník 190,00 06.07.2023 DPO SR obchod Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
210/2023 Kurz prvej pomoci v množstve 5 ks – DHZ Lipník 195,00 06.07.2023 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR           Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava
211/2023 Potraviny do materskej školy za 6/2023 373,22 06.07.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
212/2023 Odber kuchynského odpadu za 6/2023 21,60 10.07.2023 INTA s.r.o.         Rybárska ulica 758/18, 91101 Trenčín
213/2023 Za služby mobilnej siete v 6/2023 33,52 10.07.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
214/2023 Doprané výkony 423,36 11.07.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
215/2023 Zneškodnenie odpadu 313,54 11.07.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
216/2023 Odber odpadu BRO 333,77 11.07.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
217/2023 Stavebné práce – Asfaltové ihrisko 39 392,15 11.07.2023 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prividza
218/2023 Školenie – Webinár 19.07.2023 72,00 11.07.2023 Poradca podnikateľa,           spol. s r.o. Martina                     Rázusa 23A              01001 Žilina
219/2023 Školenie – Webinár 25.07.2023 72,00 11.07.2023 Poradca podnikateľa,           spol. s r.o. Martina                     Rázusa 23A              01001 Žilina
220/2023 Outsourcing IT za 6/2023 72,00 12.07.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
221/2023 Servis +materiál na kopírovacích strojoch za 6/2023 191,17 12.07.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
222/2023 Prenájom zábavnej atrakcie na ŠBD 250,00 13.07.2023 MAURI s.r.o. SNP 62/15, 97251 Handlová
223/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 6/2023 510,43 14.07.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
224/2023 Za služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany 246,17 17.07.2023 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
225/2023 Elektrika VO – vyúčtovanie 83,29 17.07.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
226/2023 Prenájom WC a sanitárnej techniky na ŠBD 08.07.2023 132,00 17.07.2023 JOHNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O. BOX 3, 90061 Gajary
227/2023 Vratka 355,00 19.07.2023                DPO SR                M. Horváth
228/2023 Výkon stavebného dozoru na stavbe Asfaltové ihrisko 600,00 24.07.2023 BARUS spol. s r.o. Pekárenská 944/16 97247 Oslany
229/2023 Tovar do školskej jedálne za 7/2023 136,90 25.07.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
230/2023 Batéria pre defibrilátor + elektródy 609,00 25.07.2023 PHARMACARE SLOVAKIA,  s.r.o.   Cabaj 504, 951 17   Cabaj – Čápor
231/2023 Licenčné poplatky za obdobie od 01.08.2023 do 01.08.2024 – virtuálny cintorín 128,88 25.07.2023 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové
232/2023 Oprava obecného rozhlasu 195,60 27.07.2023 REVMONT Prievidza  s.r.o.,             Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza
233/2023 Mesačný paušálny poplatok za 7/2023 45,00 01.08.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
234/2023 Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 42,00 01.08.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
235/2023 Elektrika KD za 8/2023 143,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
236/2023 Elektrika DS za 8/2023 10,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
237/2023 Elektrika MŠ za 8/2023 78,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
238/2023 Plyn RD č. 35 za 8/2023 148,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
239/2023 Plyn DS za 8/2023 15,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
240/2023 Plyn MŠ za 8/2023 339,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
241/2023 Plyn KD za 8/2023 144,00 02.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
242/2023 Odber kuchynského odpadu za 7/2023 10,80 02.082023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
243/2023 Za služby pevnej siete za 7/2023 31,36 03.08.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
244/2023 Servis + materiál za 7/2023 65,89 03.08.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
245/2023 Skrinky pre hasičov + príslušenstvo 729,80 07.08.2023 ProIZS s.r.o. Stred 487, 02354 Turzovka
246/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2023 510,43 08.08.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
247/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 514,99 08.08.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
248/2023 Dopravné výkony 434,46 08.08.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
249/2023 Za služby mobilnej siete v 7/2023 30,75 14.08.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
250/2023 Outsourcing IT za 7/2023 108,00 14.08.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
251/2023 Odber BRO 205,62 14.08.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
252/2023 Nákup pánskych tričiek pre DHZ Lipník 15 ks 142,50 18.08.2023 RHEA SK, s.r.o.     Lipová 8, 97251 Handlová
253/2023 Ročná kontrola detského ihriska 386,40 22.08.2023 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava
254/2023 Elektrika VO 98,10 22.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
255/2023 Poistenie malých a stredných podnikateľov  MŠ Lipník 63,35 25.08.2023 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
256/2023 Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 42,00 04.09.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
257/2023 Mesačný paušálny poplatok za 8/2023 45,00 04.09.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
258/2023 Mesačný poplatok za pevnú sieť za 8/2023 31,36 04.09.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
259/2023 Elektrika MŠ za 9/2023 78,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
260/2023 Elektrika DS za 9/2023 10,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
261/2023 Elektrika KD za 9/2023 143,00 04.08.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
262/2023 Plyn MŠ za 9/2023 339,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
263/2023 Plyn KD za 9/2023 144,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
264/2023 Plyn DS za 9/2023 15,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
265/2023 Plyn RD č. 35 za 9/2023 148,00 04.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
266/2023 Tovar do MŠ Lipník za 8/2023 562,62 05.09.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
267/2023 Komplexná školská agenda pre Materské školy 123,00 05.09.2023 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava
268/2023 Nákup repasovaného notebooku 579,44 06.09.2023 Interaktívna trieda s.r.o. Hurbanovská 386/23 94652 Imeľ
269/2023 Stavba obecnej komunikácie 7 958,11 07.09.2023 Váhostav-SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
270/2023 Stavba obecnej komunikácie 17 235,54 07.09.2023 Váhostav-SK, a.s. Priemyslená 6, 82109 Bratislava
271/2023 Stavba obecnej komunikácie 10 864,90 07.09.2023 Váhostav-SK, a.s. Priemyslená 6, 82109 Bratislava
272/2023 Ciachovanie váh v materskej škole 48,00 08.09.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o.
273/2023 Inzerát v novinách – vyhlásenie výberového konania na riaditeľa materskej školy 202,08 08.09.2023 Region press, s.r.o. Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava
274/2023 Materiálno-spotrebné normy a receptúry, verzia 2021 – tlačená verzia 64,50 11.09.2023 ArtEdu spol s r.o. Levická 634/44 04011 Košice
275/2023  Servisno-materiálová zmluva za 8/2023 65,57 11.09.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
276/2023 Elektrika VO – vyúčtovanie 84,64 11.09.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
277/2023 Odber BRO na Kompostáreň Handlová 268,84 12.09.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
278/2023 Odvoz KO za 8/2023 510,43 12.09.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
279/2023 Zneškodnenie odpadu 379,63 12.09.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
280/2023 Dopravne výkony 283,28 12.09.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
281/2023 Za služby mobilnej siete v 8/2023 34,36 12.09.2023 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
282/2023 Materiál do materskej školy pre deti 439,16 12.09.2023 Ing. Ivana Staneková 29.augusta 79/22,  97251 Handlová
283/2023 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 57,60 12.09.2023 SOFT-GL, spol. s r.o. Levická 634/44, 04011 Košice
284/2023 Outsourcing IT za 8/2023 144,00 13.09.2023 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
285/2023 Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy 54,00 18.09.2023 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
286/2023 Nákup zemiakov do MŠ 75 kg 44,55 21.09.2023 AGRODAN, s.r.o Okružná 117, 97241 Koš
287/2023 Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy 54,00 21.09.2023 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
288/2023 Tablety do umývačky riadu do MŠ 139,93 25.09.2023 Dr.Max 100 s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice
289/2023 Firma Ochrana – poistná zmluva č. 8100088020 1133,59 21.09.2023 Uniqa pioisťovňa, a.s. Evropská 810/136, 16000 Praha 6
290/2023 Mesačný paušálny poplatok za 9/2023 45,00 02.10.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
291/2023 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 42,00 02.10.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
292/2023 Inzerát v MY Prievidza – Výberové konanie na riaditeľku materskej školy 54,00 02.10.2023 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
293/2023 Audítorské služby r. 2022 780,00 03.10.2023 Ing. Milena Korcová, audítor      Májová315/50, 96681 Žarnovica
294/2023 Plyn MŠ na 10/2023 339,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
295/2023 Plyn KD na 10/2023 144,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
296/2023 Plyn DS na 10/2023 15,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
297/2023 Plyn RD č. 35 na 10/2023 148,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
298/2023 Elektrika MŠ na 10/2023 78,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
299/2023 Elektrika DS na 10/2023 10,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
300/2023 Elektrika KD na 10/2023 143,00 03.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
301/2023 Za vyhotovenie lekárskeho posudku na p. Máriu Lenhartovú 13,30 04.10.2023 MUDr. Viera Čentíková VLD, praktický lekár pre dospelých, Handlová
302/2023 Za služby pevnej siete v 9/2023 31,36 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
303/2023 Tovar do materskej školy – potraviny za 9/2023 395,62 04.10.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
304/2023 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2023 21,60 06.10.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
305/2023 Servis+masteriál za 9/2023 72,28 06.10.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
306/2023 Odvoz KO za 9/2023 510,43 09.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
307/2023 Dopravné výkony 547,60 09.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
308/2023 Odber odpadu – BRO 328,08 09.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
309/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 388,62 09.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
310/2023 Za služby mobilnej siete v 9/2023 36,75 09.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
311/2023 Outsourcing IT za 9/2023 72,00 12.10.12023 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
312/2023 Za služby v oblasti BOZPO a OPP za obdobie 07/2023-09/2023 188,57 17.10.2023 BOZPO, s.r.o.  Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
313/2023 Inštalácia výpočtovej techniky v MŠ 17,00 17.10.2023 Interaktívna trieda.sk s.r.o. Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ
314/2023 Elektrika VO 116,86 17.10.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
315/2023 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 727,73 17.10.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
316/2023 Vyúčtovanie za vodu – 7 b.j. 250 478,92 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
317/2023 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 31,80 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
318/2023 Vyúčtovanie za vodu – MŠ 115,99 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
319/2023 Vyúčtovanie za vodu – dom č. 35 1,87 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
320/2023 Vyúčtovanie za vodu – KD 28,06 18.10.2023 StVPS a.s.      Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
321/2023 Výkon zodpovednej osoby z 11/2023 42,00 02.11.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
322/2023 Mesačný paušálny poplatok za 10/2023 – pomoc psíkom 45,00 02.11.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
323/2023 Plyn na 11/2023 – DS 15,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
324/2023 Plyn na 11/2023 – KD 144,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
325/2023 Plyn na 11/2023 – MŠ 339,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
326/2023 Plyn na 11/2023 – dom č. 35 148,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
327/2023 Elektrika na 11/2023 – KD 143,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
328/2023 Elektrika na 11/2023 – DS 10,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
329/2023 Elektrika na 11/2023 – MŠ 78,00 02.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
330/2023 Tovar do MŠ Lipník za 10/2023 722,91 06.11.2023 COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
331/2023 Za služby pevnej siete v 10/2023 31,66 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
332/2023 Vyúčtovanie za vodu – dom č. 35 -12,71 08.11.2023 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
333/2023 Elektrika VO za 1/2023 – oprava -28,70 08.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
334/2023 Elektrika VO za 2/2023  – oprava -22,33 08.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
335/2023 Nákup konzumných zemiakov 75 kg 42,90 08.11.2023 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
336/2023 Servis + materiál za 10/2023 145,78 08.11.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
337/2023 Elektrika VO za 3/2023 – oprava -20,59 09.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
338/2023 Elektrika VO za 4/2023 – oprava -15,56 09.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
339/2023 Elektrika VO za 5/2023 – oprava 0,00 09.11.2023 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
340/2023 Zneškodnenie odpadu 562,04 09.11.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
341/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 10/2023 510,43 09.11.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
342/2023 Dopravné výkony 519,01 09.11.2023 HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 97251 Handlová
343/2023