Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2023 ZMOS – členský príspevok na rok 2023 104,71 09.01.2023 ZMOS, Bezručova 9 81109 Bratislava
2/2023 Servis + materiál za 12/2022 63,64 09.01.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
3/2023 Poplatok za poskytnuté služby za r. 2023 1,20 09.01.2023 Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 972 25
4/2023 SSE – vyúčtovanie za 7 b.j. 35,66 09.01.2023 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
5/2023 Poplatok za pevnú linku za 12/2022 31,36 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
6/2023 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2022 432,29 09.01.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
7/2023 Aktualizácia programu Topset 4,20 09.01.2023 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
8/2023 Mesačný paušálny poplatok za 12/2022 45,00 09.01.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
9/2023 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 42,00 09.01.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A  04001 Košice
10/2023 Odber kuchynského odpadu za 12/2022 10,80 10.01.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
11/2023 Za služby mobilnej siete v 12/2022 28,93 10.01.2023 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
12/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 323,98 10.01.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
13/2023 Outsourcing IT za 12/2022 72,00 11.01.2023 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
14/2023 SPP – elektrina VO za 12/2022 95,30 11.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
15/2023 Členský príspevok na r. 2023 295,00 12.01.2023 Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno
16/2023 SSE dom č. 35 – vyúčtovanie -105,47 12.01.2023 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
17/2023 Zimná údržba MK za 3/2022 – mesačný paušál 90,00 13.01.2023 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
18/2023 Zimná údržba MK za 12/2022 + mesačný paušál 529,20 13.01.2023 FORBART s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
19/2023 Umiestnenie kontajnera v obci za rok 2023 60,00 13.01.2023 TextilEco a.s. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1
20/2023 Elektrina MŠ – vyúčtovanie -193,78 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/2023 Elektrina DS – vyúčtovanie -9,14 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
22/2023 Elektrina KD – vyúčtovanie -312,74 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/2023 Plyn dom č. 35 – vyúčtovanie -102,12 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
24/2023 Plyn DS – vyúčtovanie -246,94 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
25/2023 Plyn KD – vyúčtovanie -252,61 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
26/2023 Plyn MŠ – vyúčtovanie -453,17 16.01.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
27/2023 RVC členské na rok 2023 150,00 18.01.2023 RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
28/2023 Za služby v oblasti BOZP, OPP 167,18 23.01.2023 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
29/2023 Hračky a športové potreby do materskej školy 191,30 24.01.2023 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
30/2023 Poplatok Komensky 9,00 24.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 04001 Košice
31/2023 Hračky do materskej školy 89,70 26.01.2023 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
32/2023 Mobilné planetárium 112,70 30.01.2023 Mobilné Planetárium Boleráz 409, 91908
33/2023 Poplatok za poskytnuté služby 1,20 30.01.2023 Kinet sr.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225
34/2023 Tovar do MŠ Lipník 78,74 30.01.2023 COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
35/2023 Mesačný paušálny poplatok za 1/2023 – pomoc psíkom 45,00 01.02.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
36/2023 Elektro práce 394,00 01.02.2023 REVMONT Prievidza s.r.o. Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza
37/2023 Elektrika OcU za 1,2/2023 143,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
38/2023 Elektrika MŠ za 01,02/2023 78,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
39/2023 Elektrika DS za 01,02/2023 10,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
40/2023 Plyn RD č. 35 za 01,02/2023 148,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
41/2023 Plyn MŠ za 01,02/2023 339,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
42/2023 Plyn OcU za 01,02/2023 144,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
43/2023 Plyn DS za 01,02/2023 15,00 02.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
44/2023 Dopravné výkony 112,26 02.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
45/2023 Nákup LED trubíc 8 ks 248,64 02.02.2023 AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany
46/2023 Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 42,00 01.02.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
47/2023 Členský príspevok 489,70 06.02.2023 ZMOHN     Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
48/2023 Dopravné výkony 153,63 03.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
49/2023 Poplatok za služby pevnej siete za 01/2023 31,73 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
50/2023 Za tovar do MŠ Lipník v 1/2023 399,66 06.02.2023 COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
51/2023 Servis + materiál za 1/2023 a 134,23 07.02.2023 MeliTech Ján Meliško V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
52/2023 Odvoz KO za 1/2023 510,43 08.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
53/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke 422,71 08.02.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
54/2023 Elektrika VO 184,03 09.02.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
55/2023 Poplatok za služby mobilnej siete  za 1/2023 31,88 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56/2023 Odber kuchynského odpadu za MŠ Lipník 21,60 13.02.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
57/2023 Nákup súčiastky na snehovú frézu 14,40 10.02.2023 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
58/2023 Outsourcing IT za 1/2023 72,00 13.02.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
59/2023 Členský príspevok za r. 2023 143,00 13.02.2023                ZMOHN                  V. Clementisa 52,  97101 Prievidza
60/2023 Poplatok banke 60,00 17.02.2023 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11,  01011 Žilina
61/2023 Nákup zemiakov do MŠ – 75 kg 43,73 22.02.2023 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
62/2023 Školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov PO obcí 90,00 22.02.2023 DPO SR Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
63/2023 Nákup smetných nádob 120 l – 10 ks 315,10 23.02.2023 FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra
64/2023 Zimná údržba miestnejkomunikácie za 1/2023 + mesačný paušál 358,20 28.02.2023 Forbart, s.r.o. Nespalská 16, 97101 Prievidza
65/2023 Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 42,00 01.03.2023 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
66/2023 Mesačný paušálny poplatok za 2/2023 – pomoc psíkom 45,00 01.03.2023 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
67/2023 Nákup tovaru do MŠ za 2/2023 654,25 01.03.2023 COOP Jednota, SD A.Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
68/2023 Elektrina OcU na 3/2023 143,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
69/2023 Elektrina DS na 3/2023 10,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
70/2023 Elektrina MŠ na 3/2023 78,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
71/2023 Plyn DS za 3/2023 15,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
72/2023 Plyn OcU za 3/2023 144,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
73/2023 Plyn MŠ za 3/2023 339,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
74/2023 Plyn RD č. 35 za 3/2023 148,00 02.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
75/2023 Za služby pevnej siete v 2/2023 31,88 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
76/2023 Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 320,00 06.03.2023 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava
77/2023 Odvoz KO za 2/2023 510,43 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
78/2023 Dopravné výkony 434,78 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
79/2023 Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej 510,11 06.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
80/2023 Darčekové predmet pri príležitosti 100 založenia DHZ Lipník 213,60 07.03.2023 Oto Daniš-Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ
81/2023 Odber odpadu do Kompostárne Handlová 170,30 07.03.2023 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
82/2023 Servis +materiál za 2/2023 116,72 07.03.2023 Ján Meliško – MeliTech V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
83/2023 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 2023 21,60 09.03.2023 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
84/2023 Za služby mobilnej siete v 2/2023 43,12 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
85/2023 Outsourcing IT za 2/2023 108,00 10.03.2023 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
86/2023 Elektrika VO 144,77 10.03.2023 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
87/2023 Butóny + odznaky DHZ (100 výročie založenia DHZ Lipník) 148,50 17.03.2023 Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky
88/2023 Zimná údržba za 2/2023 + mesačný paušál 438,00 20.03.2023 Forbart, s.r.o.   Necpalská 16, 97101 Prievidza