1. Nákup antigénových testov 12 ks 47,39 1202200213 03.01.2022 Najlekáreň s.r.o. Svätoplukova 5, 97101 Prievidza
2. Členský príspevok na r. 2022 100,24 03.01.2022 ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava
3. Členský príspevok na rok 2022

RVC Nitra

150,00 03.01.2022 RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
4. Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 7 b. j. -25,84 12.01.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
5. Predplatné – Vrabček 19,80 03.01.2022 Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
6. Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 42,00 03.01.2022 Osobnyudaj.sk ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
7. Elektródy pre dospelých 2 ks 202,20 10.01.2022 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor
8. Outsourcing IT za 12/2021 51,60 10.01.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
9. Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2021/10 do 2021/12 162,00 10.01.2022 BOZPO s.r.o. Preventívne a ochranné služby Ciglianska cesta 3C Prievidza
10. Poplatok za telekomunikačné služby – pevnú linku za 12/2021 31,84 10.01.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11. Tovar do MŠ za 12/2021 197,15 10.01.2022 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
12. Aktualizácia programov 4,20 10.01.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
13. Poplatky za telekomunikačné služby – Mobilná sieť v 12/2021 42,39 10.01.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
14. Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 60,00 10.01.2022 TextilEco a.s. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1
15. Elektrina – vyúčtovanie 283,44 10.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
16. Elektrina – záloha na 01/2022 (KD, MŠ, DS) 245,64 10.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
17. Elektrina  – záloha na 01/2022 (VO) 199,15 10.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
18. Odvoz KO za 12/2021 418,81 10.01.2021 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
19. Zneškodnenie odpadu 600,04 10.01.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
20. Servisno-materiálová zmluva za 12/2021 66,19 12.01.2022 MeliTech V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
21. Odber a likvidácia NO 357,35 13.01.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
22. Odber kuchynského odpadu za 11/2021 21,60 13.01.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
23. Projektová dokumentácia na rozšírenie splaškovej kanalizácie v časti IBV 1200,00 OcUL-O-23/2021 13.01.2022 HYCOPROJEKT a. s. Prešovská 55 82102 Bratislava
24. Členský príspevok na r. 2022 286,50 13.01.2022 ŽIAR – Miestne kultúrne stredisko Chrenovec-Brusno
25. Elektrina – vyúčtovanie (VO) 48,97 13.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
26. Plyn – vyúčtovanie 469,82 14.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
27. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (OcU+KD) 112,00 18.01.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
28. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (DS) 31,00 18.01.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
29. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu (MŠ) 246,00 18.01.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
30. Odber kuchynského odpadu za 12/2021 21,60 19.01.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
31. LED trubice pre pouličné osvetlenie 10 ks 310,80 19.01.2022 AB-COM s.r.o.  M. Rázusa 4795 95501 Topoľčany
32. Zimná údržba 634,80 19.01.2022 Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
33. Za sprístupnenie balíčka Škôlka KomenskyPlus 9,00 24.012022 KOMENSKY s.r.o. Park mládeže, 94001 Košice
34. Nákup kosačky + jej prevádzka 564,30 25.01.2022 MOUNTFIELD SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin
35. Poplatok 96,00 27.01.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
36. Nábytok do materskej školy – kuchynka 110,00 28.01.2022 LIDL SK Ružinovská 1/E 82102 Bratislava
37. Členské príspevky 469,78 28.01.2022 ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
38. Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 42,00 01.02.2022 Osobnyudaj.sk ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
39. Členský príspevok 475,59 01.02.2022 ZMOHN Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
40. Tovar do MŠ za 1/2022 434,98 02.02.2022 COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437
41. Elektrina – záloha na 2/2022 (VO) 147,66 02.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
42. Elektrina – záloha na 2/2022 256,07 02.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
43. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (MŠ) 246,00 02.02.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
44. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (OcÚ) 112,00 02.02.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
45. Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 2/2022 (DS) 31,00 02.02.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
46. Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 – pevná linka 31,36 04.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
47. Posezónna prehliadka techniky 94,90 07.02.2022 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
48. Nákup antigénových testov 25 ks 52,45 07.02.2022 MEPIS HEALTHCARE s.r.o. 1. mája 220/19, 05801 Poprad
49. Nákup zemiakov do materskej školy 100 kg 47,30 07.02.2022 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
50. Zneškodnenie odpadu 335,73 07.02.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
51. Odvoz komunálneho odpadu za 1/2022 419,61 07.02.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
52. Dopravné výkony 73,00 07.02.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
53. Poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 mobilná sieť 25,40 09.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
54. Záloha na pokládku zámkovej dlažby v MŠ Lipník 2280,00 10.02.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza
55. Outsourcing IT za 1/2022 72,00 11.02.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice 97201
56. Servisno-materiálová zmluva za 1/2022 71,70 11.02.2022 MeliTech V.Benedikta 208/22, Prievidza 97101
57. Práce na MR a VO 1187,86 11.02.2022 EL-MONT Peter Babuljak Mostná 32, 97251 Handlová
58. Aktualizácia programu na rok 2022 114,00 14.02.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
59. Pokládka zámkovej dlažby v MŠ Lipník 2000,00 15.02.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza
60. Tovar do materskej školy – jedálne 58,70 16.02.2022 COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
61. Elektrina vyúčtovanie za VO – obdobie 1/2022 15,88 16.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
62. Kontrola závaží a váh v kuchyni MŠ Lipník 36,00 17.02.2022 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
63. Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 320,00 22.02.2022 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214
64. Ochranný kontajner 318,00 28.02.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín
65. Odber kuchynského odpadu za 1/2022 21,60 28.02.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín
66. Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 42,00 02.03.2022 Osobnyudaj.sk ZO s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
67. Záloha za zemný plyn OcU za obdobie 3/2022 112,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
68. Záloha za zemný plyn MŠ za obdobie 3/2022 246,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
69. Záloha za zemný plyn DS za obdobie 3/2022 31,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
70. Záloha za elektrinu za 3/2022 – DS 7,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
71. Záloha za elektrinu za 3/2022 – MŠ 77,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
72. Záloha za elektrinu za 3/2022 – OcÚ 139,00 02.03.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
73. Posezónna údržba mulčovača 129,90 03.03.2022 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin
74. Zimná údržba za 01/2022 433,20 03.03.2022 Forbart, s.r.o. Necpalská 16, 97101 Prievidza
75. Za služby pevnej siete v 2/2022 32,63 04.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
76. Náhradná náplň do lekárničky – ŠKOLA 33,12 07.03.2022 VMBal s.r.o. Na Svobodě 3152/80, 72300 Ostrava
77. Domová kniha A4 300 listov 36,00 07.03.2022 Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT Kráľov Brod 56 92541
78. Členský príspevok  ZMOHN 2022 141,50 07.03.2022 Združenie miest a obcí Hornej Nitry Prievidza
79. Tovar do materskej školy za 2/2022 266,53 08.03.2022 COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
80. Servisno-materiálová zmluva za 2/2022 132,76 09.03.2022 Ján Meliško MELITECH     V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
81. Za služby mobilnej siete v 2/2022 29,38 09.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
82. Zneškodnenie odpadu 330,72 09.03.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
83. Odvoz KO za 2/2022 432,29 09.03.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
84. Slávnostná zástava pre DHZ Lipník pri príležitosti 100 výročia založenia DHZ Lipník 4040,00 10.03.2022 BESTFLAG s.r.o. Březinova 657/43, 61600 Brno 14
85. Outsourcing IT za 2/2022 111,12 11.03.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
86. Obecná vlajka 96,00 14.03.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarská 145, 98587 Santovka
87. Servisné práce v MŠ Lipník 50,00 14.03.2022 Juraj Baluch Malookružná 25/1, 97101 Prievidza
88. Elektrina – vyúčtovanie 37,09 16.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
89. Elektrina – vyúčtovanie za VO 0,79 17.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
90. Odber kuchynského odpadu z MŠ za 2/2022 21,60 17.03.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91118 Trenčín
91. Čistiaca sada na PC 29,00 21.03.2022 Mgr. Peter Moško, Písecká 9, 99001 Veľký Krtíš
92. Oprava chodníka na parcele č. 58 3300,00 24.03.2022 E+G STAV Včelárska 1F 97101 Prievidza
93. Preprava betónovej dlažby 240,00 28.03.2022 Juraj Hancko  Suchý potok 563/3, 97242 Lehota pod Vt.
94. Tlačivá do MŠ 7,94 28.03.2022 ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
95. Servisné práce na kabeláži 384,12 30.03.2022 Peter Porubský TELSAT M.Hodžu 7/A 97101 Prievidza
96. Prevádzka obecného rozhlasu za obdobie 01.01.2022 – 31.12.2022 20,40 31.03.2022 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
97. Zimná údržba – mesačný paušál za 2/2022 180,00 31.03.2022 FORBART, s.r.o. Necpalská 16 97101 Prievidza
98. Za práce traktorom zo dňa 26.03.2022 103,20 31.03.2022 FORBART, s.r.o. Necpalská 16 97101 Prievidza
99. Za výkon zodpovednej osoby za 4/2022 42,00 01.04.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
100. Mesačný paušálny poplatok – pomoc psom 45,00 01.04.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
101. Tovar do jedálne MŠ Lipník za 3/2022 351,85 04.04.2022 COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
102. Záloha za elektrinu na 04/2022 – OcU Lipník 139,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
103. Záloha za elektrinu na 04/2022 – MŠ Lipník 77,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
104. Záloha za elektrinu na 04/2022 – DS Lipník 7,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
105. Záloha za plyn na 4/2022 – DS Lipník 31,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
106. Záloha za plyn na 4/2022 – OcU Lipník 112,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
107. Záloha za plyn na 4/2022 – MŠ Lipník 246,00 04.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
108. Pevná linka za 3/2022 31,49 05.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
109. 90 ks butónov na športovo branný deň 81,28 05.04.2022 Firma KOŠÍK – siete s. r. o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky
110. Zneškodnenie odpadu 538,49 07.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
111. Odber BRO 90,66 07.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
112. Vyúčtovanie VO za 03/2022 135,05 08.04.2022 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
113. Odvoz KO za 3/2022 432,29 08.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
114. Dopravné výkony 545,99 08.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
115. Servisno-materiálová zmluva za marec/2022 87,53 08.04.2022 MeliTech-Ján Meliško, V.Benedikta 208/22, Prievidza
116. Outsourcing IT za 3/2022 72,00 11.04.2022 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice
117. Zametanie obce – dopravný výkon 353,94 11.04.2022 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
118. Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2022/01 do 2022/03 162,00 13.04.2022 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
119. Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome, v MŠ a v OcÚ Lipník 130,00 20.04.2022 Peter Čuga – KOMINÁR Košovská cesta 90/11, 97101 Prievidza
120. Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov za obdobie 01.05.2022 – 30.04.2023 880,64 19.04.2022 Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 85101 Bratislava
121. Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník 35,48 21.04.2022 AGRODAN  s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
122. Mimoriadne členské na r. 2022 ZMOS 566,00 26.04.2022 ZMOS   Bezručova 9, 81109 Bratislava
123. Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za 3/2022 26,18 21.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
124. Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – bytový dom   č. 250 360,66 29.04.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
125. Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – cintorín 2,90 29.04.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
126. Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – materská škola 100,34 29.04.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
127. Vyúčtovanie za vodu za obdobie od 12.10.2021 do 22.04.2022 – Kultúrny dom 14,54 29.04.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, as. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
128. Poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov Prima banky 60,00 02.05.2022 Prima banka Hodžova 11, 01011 Žilina
129. Elektrina na 5/2022 – MŠ 77,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
130. Elektrina na 5/2022 – DS 7,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
131. Elektrina na 5/2022 – OcÚ 139,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
132. Plyn na 5/2022 – MŠ 246,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
133. Plyn na 5/2022 – OcÚ 112,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
134. Plyn na 5/2022 – DS 31,00 02.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
135. Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 42,00 02.05.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A,  04001 Košice
136. Tovar do MŠ za 4/2022 472,80 05.05.2022 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
137. Servis a materiál na kopírovacom stroji za 4/2022 177,55 05.05.2022 Ján Meliško – MeliTech, Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
138. Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete v 4/2022 33,20 05.05.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
139. Odber BIO odpadu 74,53 09.05.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
140. Odvoz komunálneho odpadu za 4/2022 432,29 09.05.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
141. Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 472,36 09.05.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
142. Dopravné výkony 134,13 09.05.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
143. Vyúčtovanie za elektrinu VO pri dome č. 41 64,66 09.05.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
144. Outsourcing IT za 4/2022 72,00 10.05.2022 eRpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
145. Poplatok za telekomunikačné služby  mobilnej siete za 4/2022 26,41 10.05.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
146. Prevádzka webstránky www.lipnik.sk – ročný poplatok 38,28 16.05.2022 LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava
147. Odber kuchynského odpadu za 3/2022 10,80 18.05.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
148. Odber kuchynského odpadu za 4/2022 21,60 18.05.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín
149. Mesačný poplatok – pomoc psíkom za obdobie 4/2022 45,00 25.05.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
150. AED elektródy pre dospelých 111,00 26.05.2022 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. Cabaj 504, 95117 Cabaj-Čápor
151. Mesačný poplatok – pomoc psíkom za obdobie 5/2022 45,00 01.06.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
152. Výkon zodpovednej osoby za 6/2022 42,00 01.06.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
153. Tovar do MŠ Lipník za 5/2022 418,79 02.06.2022 COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
154. Plyn na 6/2022 – MŠ Lipník 246,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
155. Plyn na 6/2022 – OcÚ 112,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
156. Plyn na 6/2022 – DS 31,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
157. Elektrika na 6/2022 – MŠ 77,00 02.056.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
158. Elektrika na 6/2022 – OcÚ 139,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
159. Elektrika na 6/2022 – DS 7,00 02.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
160. Servis + materiál za 5/2022 63,90 06.06.2022 Ján Meliško – MeliTech            V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
161. Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete za 5/2022 32,02 06.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
162. Zneškodnenie odpadu 486,82 08.06.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
163. Odber MIO odpadu 318,02 08.06.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
164. Odvoz KO za 5/2022 432,29 08.06.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
165. Za dodávku elektriny – nedoplatok 50,82 09.06.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
166. Za služby mobilnej siete v 5/2022 28,85 10.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
167. Obuv pre DHZ Lipník 639,60 objednávka č. 13/2022 09.06.2022 OBUV – Špeciál spol. s r. o. Duklianska 19 08501 Bardejov
168. Dopravné výkony 250,35 10.06.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
169. Odber kuchynského odpadu z MŠ za 5/2022 21,60 10.06.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
170. Outsourcing IT za 5/2022 256,80 13.06.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice
171. Prevedenie rekonštrukcie schodiska a úprava priestoru pri cintoríne 4550,00 Objednávka č. 12/2022 17.06.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza
172. Betónové lavičky 3 ks + plastový kôš 1159,08 Objednávka č. 11/2022 21.06.2022 MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín
173. Preprava vykonaná dňa 17.06.2022 smer Lipník – Bojnice 110,00 24.06.2022 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza
174. Záloha na opravu fasády na bytovom dome č. 250 6 000,00 Objednávka č. 14/2022 30.06.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F 97101 Prievidza
175. Tlmnica na lesné požiare s násadou 94,90 30.06.2022 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin
176. Výkon zodpovednej osoby za 7/2022 42,00 01.07.2022 Osobnyudaj.sk ZO s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
177. Pomoc psíkom za 6/2022 45,00 01.07.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
178. Tovar do MŠ Lipník za 6/2022 458,39 04.07.2022 COOP Jednota  A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
179. Za služby pevnej siete za 6/2022 31,68 04.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
180. Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – OcÚ 112,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
181. Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – MŠ 246,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
182. Za odber zemného plynu za obdobie 7/2022 – DS 31,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
183. Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – MŠ 77,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
184. Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – OcÚ 139,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
185. Za odber elektriny za obdobie 7/2022 – DS 7,00 04.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
186. Tovar pre DHZ Lipník (zásahový komplet, pracovné vesty, pracovný komplet) 2171,40 04.07.2022 RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová
187. Cukrová vata balená s logom obce na ŠBD 100 ks 130,00 06.07.2022 Blažo&Martinkovič Jiráskova 23, 91702 Trnava
188. Servis + materiál za 6/2022 163,80 06.07.2022 MeliTech – Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
189. Prenájom zábavnej nafukovacej atrakcie na ŠBD 250,00 08.07.2022 MAURI s.r.o. SNP 62/15, 97251 Handlová
190. Outsourcing IT za 6/2022 + LCD Lenovo 2 ks 627,60 11.07.2022 ERPE servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
191. Za služby mobilnej siete za obdobie 6/2022 30,07 11.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
192. Za dodávku elektriny na VO za obdobie 6/2022 40,81 11.07.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava
193. Odber BRO 194,13 11.07.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
194. Zneškodnenie odpadu 560,73 11.07.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
195. Odvoz KO za 6/2022 432,29 11.07.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
196. Kurz prvej pomoci 180,00 12.07.2022 OSZZS SR Trnavská cesta 8/A 82005 Bratislava
197. Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 6/2022 21,60 12.07.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
198. Oprava fasády aj s náterom na 7b.j. 4 426,80 Objednávka č. 14/2022 13.07.2022 E+G STAV s.r.o. Včelárska 1F, 97101 Prievidza
199. Dopravné výkony 339,68 14.07.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
200. Oprava STA, nastavenie parabolickej antény 342,80 20.07.2022 TELSAT s.r.o.      M. Hodžu 7/A 97101 Prievidza
201. PZP auto DHZ 237,50 29.07.2022 Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
202. za činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 42,00 01.08.2022 Osobnyudaj.sk ZO Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
203. Licencia na využívanie softvéru TENDERnet na obdobie 12 mesiacov 432,00 01.08.2022 eSYST, s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
204. Záloha za elektrinu na 8/2022 – DS 7,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
205. Záloha za elektrinu na 8/2022 – MŠ 77,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
206. Záloha za plyn na 8/2022 – DS 31,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
207. Záloha za plyn na 8/2022 – OcÚ 112,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
208. Záloha za plyn  na 8/2022 – MŠ 246,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
209. SSE – Lipník č. 35 25,20 01.08.2022 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
210. Nákup 1100 l kontajnera 269,50 01.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
211. Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 04/2022-06/2022 165,46 20.07.2022 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza
212. Záloha za elektrinu na 8/2022 – OcÚ 139,00 01.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
213. Pomoc psíkom za 7/2022 45,00 01.08.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
214. Odber kuchynského odpadu za 7/2022 10,80 02.08.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
215. Ročná licencia – virtuálny cintorín na obdobie 01.08.2022 do 01.08.2023 128,88 02.08.2022 3W Slovakia s.r.o. Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové
216. Tovar do MŠ za 7/2022 59,01 03.08.2022 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
217. Poplatok za pripojenie – Lipník č. 35 216,36 04.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
218. Poplatok za služby pevnej linky za 7/2022 31,72 05.08.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
219. Servisno-materiálová zmluva za 7/2022 87,01 05.08.2022 Ján Meliško – MeliTech, V.Benedikta 205/22, 97101 Prievidza
220. Odvoz KO za 7/2022 432,29 08.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
221. Zneškodnenie odpadu 514,60 08.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
222. Elektrika VO – vyúčtovanie 46,42 08.08.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
223. Za služby mobilnej siete  za 7/2022 28,74 10.08.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
224. Outsourcing IT za 7/2022 72,00 10.08.2022 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
225. Dopravné výkony 305,77 11.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
226. BRO 261,06 11.08.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
227. Audit r. 2021 812,40 25.08.2022 Ing. Milena Korcová, Májová 315/50 96681 Žarnovica
228. Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník 63,35 30.08.2022 KOOPERATÍVA poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava
229. Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 42,00 31.08.,2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
230. Tlačivá do MŠ 299,56 31.08.2022 Ing. Ivana Staneková – STANA papierníctvo 29. augusta 79/22 97251 Handlová
231. Odvoz a likvidácia odpadovej vody 7 b.j. 90,00 05.09.2022 Tomáš Masarik – TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21,  97251 Handlová
232. Tovar do MŠ 464,48 05.09.2022 COOP Jednota Prievidza, SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
233. Poplatok za pevnú linku za 8/2022 32,99 05.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
234. Mesačný paušálny poplatok 45,00 05.09.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
235. Servisno-materiálová zmluva za 8/2022 140,05 05.09.2022 MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
236. Elektrina MŠ – záloha na 9/2022 77,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
237. Elektrina DS – záloha na 9/2022 7,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
238. Elektrina OcU – záloha na 9/2022 139,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
239. Plyn DS – záloha na 9/2022 31,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
240. Plyn OcU – záloha na 9/2022 112,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
241. Plyn MŠ – záloha na 9/2022 246,00 06.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
242. Kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 07.09.2022 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava
243. Zneškodnenie odpadu 402,90 09.09.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
244. Elektrina – vyúčtovanie 60,04 09.09.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
245. Outsourcing IT za 8/2022 84,00 12.09.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
246. Služby mobilnej siete za 8/2022 2958 12.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
247. Dopravné výkony 265,17 12.09.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
248. Odvoz KO za 8/2022 432,29 12.09.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
249. Odber BRO 138,60 12.09.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
250. Germicídny žiarič do MŠ Lipník 399,00 12.09.2022 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov
251. Nákup zemiakov do MŠ Lipník, 75 kg 42,90 22.09.2022 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
252. Nákup gélových pier 200 ks – prezent (október, mesiac úcty starším) 191,99 27.09.2022 National Pen Reklamné produkty, 80090 Bratislava 090
253. Plaketa – prezent pre HK a poslancov OZ pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 291,85 29.09.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka
254. Vlajka obecná, vlajka SR 79,99 29.09.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka
255. Oprava plynového kotla v byte v bytovke 295,00 03.10.2022 Čajkaservis s.r.o. M. Rázusa 799/16 97201 Bojnice
256. Mesačný paušálny poplatok za 9/2022 – pomoc psíkom 45,00 03.10.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
257. Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 42,00 03.10.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
258. Elektrika DS – záloha na 10/2022 7,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
259. Elektrika OcU – záloha na 10/2022 139,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
260. Elektrika MŠ – záloha na 10/2022 77,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
261. Plyn MŠ – záloha na 10/2022 246,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
262. Plyn OcÚ – záloha na 10/2022 112,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
263. Plyn MŠ – záloha na 10/2022 31,00 03.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
264. Poplatok za služby pevnej siete v 9/2022 31,36 05.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
265. Servis + materiál za 9/2022 74,28 05.10.2022 MeliTech             Ján Meliško V.Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
266. Tovar do MŠ Lipník za 9/2022 464,55 06.10.2022 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
267. Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2022 21,60 07.10.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
268. Odvoz KO za 9/2022 432,29 07.10.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
269. Dopravné výkony 461,34 07.10.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
270. Nákup 120 ks stolové kalendáre (darček k mesiacu úcty starším) 371,88 07.10.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145, 93587 Santovka
271. Odborná prehliadka plynového zariadenia na budove Lipník č. 35 150,00 07.10.2022 Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4 97201 Bojnice
272. Za služby mobilnej siete v 9/2022 29,77 10.10.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
273. Odber BRO do Kompostárne Handlová 309,47 10.10.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
274. Zneškodnenie odpadu na skládke 408,45 10.10.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
275. Elektrika VO – vyúčtovanie 73,27 10.10.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
276. Outsourcing IT za 9/2022 72,00 11.10.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
277. Za služby v oblasti BOZP a OPP 167,18 14.10.2022 POZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
278. Nákup zemiakov do MŠ Lipník 36,30 19.10.2022 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
279. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 192,93 20.10.2022 Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava 1
280. Knižná publikácia : Miestna samospráva 7ks 115,86 20.10.2022 RVC Nitra       Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
281. Oprava prípojky plynu 1598,00 Objednávka  18/2022 2010.2022 Jozef Šimora PCHE – montáže        Kostolná Ves 173
282. Vyúčtovanie za vodu KD od 22.04.2022 do 13.10.2022 19,04 26.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
283. Vyúčtovanie za vodu cintorín 22,01 26.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
284. Vyúčtovanie za vodu MŠ 86,54 26.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
285. Vyúčtovanie za vodu –       7 b.j. 296,26 26.10.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
286. Nákup plastového koša +príslušenstvo 82,08 26.10.2022 MEVA-SK Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín
287. Mesačný paušálny poplatok – pomoc psíkom za 10/2022 45,00 02.11.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
288. Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 42,00 02.11.2022 Osobnyudaj.sk – ZO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
289. Elektrika DS – 11/2022 7,00 02.11.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
290. Elektrika OcU – 11/2022 139,00 02.11.2022 SPP a.s.       Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
291. Elektrika MŠ – 11/2022 77,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
292. Plyn RD č. 35 – 11/2022 59,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
293. Plyn DS – 11/2022 31,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
294. Plyn OcÚ – 11/2022 112,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
295. Plyn MŠ – 11/2022 246,00 02.11.2022 SPP a.s.          Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
296. Tovar – potraviny do MŠ Lipník za 10/2022 336,43 02.11.2022 COOP Jednota SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
297. Servis+materiál za 10/2022 63,43 04.11.2022 Ján Meliško – MeliTech                   V. Benedikta 208/22 97101 Prievidza
298. Za služby pevnej siete za 10/2022 31,84 04.11.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
299. Pamätné plakety a ďakovné listy k ustanovujúcemu zasadnutiu OZ v Lipníku 371,84 08.11.2022 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka
300. Odvoz komunálneho odpadu za 10/2022 432,29 09.11.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
301. Zneškodnenie odpadu 744,11 09.11.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
302. Dopravné výkony 560,74 09.11.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
303. Odber BRO do kompostárne Handlová 380,67 10.11.2022 HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
304. Ročná licencia KEO-WIN 2023 297,71 09.10.2022 KEO s.r.o. Poľná 151/5, 99106 Záhorce
305. Odber kuchynského odpadu za 10/2022 21,60 09.11.2022 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 Trenčín
306. Za služby mobilnej siete v 10/2022 30,54 10.11.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
307. Outsourcing IT za 10/2022 72,00 11.11.2022 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
308. Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 57,60 11.11.2022 SOFT  GL, spol. s r.o. Levická 634/44 04011 Košice
309. Odborná prehliadka plynových kotlov 300,00 11.11.2022 Čajkaservis s.r.o. M.Rázusa 799/16 97201 Bojnice
310. Elektrina pri č. 41 92,50 14.11.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
311. Občerstvenie na ustanovujúce zasadnutie OZ konané dňa 7.11.2022 106,00 15.11.2022 Ján Korec – Catering Lúčna 12, 97101 Prievidza
312. Kancelársky materiál a potreby 222,51 15.11.2022 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza
313. Vianočné sviečky 30 ks 204,00 16.11.2022 Ráczko Tibor   Lipník č. 251, 97232
314. Elektromontážne práce na VO a MR 517,39 21.11.2022 EL-MONT     Babuliak Peter, Mostná č. 32, 97251 Handlová
315. Kontrola požiarnotechnických zariadení 138,00 23.11.2022 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
316. Ohňostroj na Silvester 131,60 29.11.2022 EWO Team, s.r.o. Oldřichovice 869, 73961 Třinec
317. Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 42,00 01.12.2022 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice
318. Mesačný paušálny poplatok za 11/2022 – pomoc psíkom 45,00 01.12.2022 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok
319. Čistiace potreby 66,09 01.12.2022 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1, 05801 Poprad 1
320. Plyn MŠ – záloha na 12/2022 246,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
321. Plyn OcÚ – záloha na 12/2022 112,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
322. Plyn DS – záloha na 12/2022 31,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
323. Plyn dom č. 35 – záloha na 12/2022 59,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
324. Elektrina MŠ – záloha na 12/2022 77,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
325. Elektrina DS – záloha na 12/2022 7,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
326. Elektrina OcÚ – záloha na 12/2022 139,00 02.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
327. AED – elektróda pre dospelých 111,00 02.12.2022 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 95117 Cabaj – Čápor
328. Servis + materiál za 11/2022 266,98 05.12.2022 Ján Meliško – MeliTech V.Benedikta 208/22 97101 Prievidza
329. Služby pevnej siete za 11/2022 31,36 05.12.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
330. Tovar do jedálne MŠ za 11/2022 705,29 06.12.2022 COOP Jednota SD   A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
331. Konzumné zemiaky 100 kg do MŠ Lipník 68,20 07.12.2022 AGRODAN, s.r.o.  Okružná 117, 97241 Koš
332. Predplatné – Obecné noviny na rok 2023 98,80 07.12.2022 INPROST  s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava
333. Odmer kuchynského odpadu za 11/2022 21,60 07.12.2022 INTA s.r.o.   Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
334. Dopravné výkony 306,80 08.12.2022 HATER-Handlová spol. s r.o.       Potočná 20, 97251 Handlová
335. Zneškodnenie odpadu 394,01 08.12.2022 HATER-Handlová spol. s r.o.       Potočná 20, 97251 Handlová
336. Odvoz komunálneho odpadu za 11/2022 432,29 08.12.2022 HATER-Handlová spol. s r.o.       Potočná 20, 97251 Handlová
337. Elektrika VO – vyúčtovanie 95,92 08.12.2022 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
338. Nákup svetelnej výzdoby 59,62 09.12.2022 Euroelectronica.eu Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry
339. Predplatné – Predškolská výchova a Vrabček 22,30 09.12.2022 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
340. Obsluha ČOV za 14 mesiacov 280,00 12.12.2022 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232
341. Za služby mobilnej siete za 11/2022 27,01 12.12.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
342. Outsourcing IT za 11/2022 72,00 12.12.2022 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
343. Odber odpadu – Kompost 227,36 14.12.2022 HATER-Handlová spol. s r.o.       Potočná 20, 97251 Handlová
344. Nákup termosky 5 ks 147,90 21.12.2022 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1, 05801 Poprad 1