Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2018/10 do 2018/12 162,00 07.01.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
2/2019 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 168,13 07.01.2019 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 81105

Bratislava 1

3/2019 Členské na rok 2019 87,34 07.01.2019 Združenie miest a obcí Slovenska  Bezručova 9, 81109 Bratislava
4/2019 Členstvo v RVC Nitra na rok 2019 150,00 07.01.2019 RVC Nitra Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra
5/2019 Za služby pevnej siete v 12/2018 31,36 07.01.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
6/2019 Pomerná časť verejného obstarávania k projektu OPKZP-P01-SC111-2017-23 198,00 07.01.2019 Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1, Ráztočno
7/2019 Elektrina – záloha na 1/2019 238,76 07.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
8/2019 Plyn – záloha na 1/2019 278,76 07.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
9/2019 Tovar do MŠ (strava) 266,13 07.01.2019 COOP Jednota Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
10/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 11/2018 21,60 07.01.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
11/2019 Aktualizácia programov na rok 2019 4,20 07.01.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
12/2019 Cateringové služby – Dni kolied kresťanov Slovenska dňa 06.01.2019 560,00 07.01.2019 Elena Chovancová Údernícka 332/8, 97251 Handlová
13/2019 Zneškodnenie odpadu 494,74 08.012019 HATER HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
14/2019 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2019 355,46 08.01.2019 HATER HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
15/2019 Nákup stravných lístkov 412,70 Objednávka č. 1/2019 08.01.2019 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
16/2019 Outourcing IT 51,60 08.01.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
17/2019 Za služby mobilnej siete 46,34 10.01.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
18/2019 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2018 -239,91 11.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
19/2019 Snehová fréza 713,00 11.01.2019 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
20/2019 Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2018 19,02 16.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
21/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 12/2018 21,60 17.01.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
22/2019 Montážne práce na VO a MR + montáž a demontáž vianočnej výzdoby 459,80 18.01.2019 EL – MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
23/2019 Plyn – vyúčtovanie za rok 2018 -52,68 18.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
24/2019 Dodanie bezpečnostného materiálu 7,69 18.01.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
25/2019 Nákup benzínovej kosačky 265,80 21.01.2019 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
26/2019 Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník 38,40 21.01.2019 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
27/2019 Nákup stravných lístkov 375,84 Objednávka č. 2/2019 21.01.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
28/2019 Náklady hlavného kontrolóra za rok 2018 329,60 21.01.2019 Obec Chrenovec-Brusno, 97232
29/2019 Tlačivá do MŠ – Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 6,10 24.01.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
30/2019 Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus 9,00 29.01.2019 KOMENSKY, a.s. Park Mládeže 1 04001 Košice
31/2019 Elektronický prepis obecnej kroniky – digitálna archivácia 250,00 30.01.2019 SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ, s.r.o. Palisády 733/42, 811 06 Bratislava
32/2019 Plátená taška s tlačou 360,00 30.01.2019 HANEL s.r.o. Volgogradská 13, 08001 Prešov
33/2019 Účasť zástupcov obce (starostu a poslancov) na školení Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov 37,50 31.1.2019 Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová
34/2019 Tovar do MŠ Lipník na 1/2019 537,27 05.02.2019 COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
35/2019 Za služby pevnej siete za 1/2019 31,36 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
36/2019 Zneškodnenie odpadu 345,85 07.02.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
37/2019 Záloha za plyn na 2/2019 271,16 08.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
38/2019 Záloha za elektrinu na 2/2019 224,28 08.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
39/2019 Služby mobilnej siete za 1/2019 47,40 11.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
40/2019 Odvoz KO za 1/2019 364,90 11.02.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
41/2019 Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,16 14.02.2019 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava
42/2019 Outsourcing IT + repas toneru 80,40 14.02.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
43/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 1/2019 21,60 14.02.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
44/2019 Použitie hudobných diel 20,40 15.02.2019 SOZA                pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
45/2019 Toner do tlačiarne 67,20 20.02.2019 MeliTech Ján Meliško V.Benedikta 208/22, Prievidza, 97101
46/2019 Nákup stravných lístkov 120 ks 449,57 20.02.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
47/2019 Členský príspevok na rok 2019 272,00 27.02.2019 ŽIAR, miestna akčná skupina Chrenovec 367 97232
48/2019 Nákup LED trubíc na pouličné osvetlenie 15 ks 430,20 05.03.2019 AB-COM s.r.o. M. Rázusa 4795/34, Topoľčany
49/2019 Obsluha ČOV za 2/2018 – 2/2019 240,00 05.03.2019 Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232
50/2019 Záloha za elektrinu na 3/2019 224,28 06.03.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
51/2019 Záloha za plyn na 3/2019 271,16 06.03.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
52/2019 Za služby pevnej siete za 2/2019 31,36 08.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
53/2019 Za služby mobilnej siete za 2/2019 47,74 08.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
54/2019 Za tovar do MŠ za 2/2019 496,33 08.03.2019 COOP Jednota SD Prievidza, A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
55/2019 Odoz KO za 2/2019 364,90 11.03.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
56/2019 Zneškodnenie odpadu 459,40 11.03.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
57/2019 Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce pre rok 2019 320,00 11.032019 MAPA Sovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214
58/2019 Konzumné zemiaky do školskej jedálne 38,40 12.03.2019 AGRODAN, s.r.o.  Okružná 117, 972 41 Koš
59/2019 Čistenie miestnych komunikácií 292,40 13.03.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
60/2019 Outsourcint IT + Soft ESET na 1 rok 86,40 15.03.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
61/2019 Údržba plastových dverí a okien v MŠ 160,00 18.03.2019 Bowi, s.r.o Družstevná 873/26, 97101 Prievidza
62/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 2/2019 21,60 18.03.2019 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín
63/2019 Likvidácia odpadových vôd zo žúmp + doprava 83,71 18.03.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
64/2019 Členský príspevok v ZMOHN za rok 2019 128,00 21.03.2019 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa 52, 97101 Prievidza
65/2019 Oprava chodníka v obci Lipník 4 986,23 25.03.2019 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B, 97101 Prievidza
66/2019 Nákup 100 ks stravných lístkov 375,84 27.03.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
67/2019 Korpus Ježiša do DS 85,50 01.04.2019 Roman Varhoník BENEDETTO   M. Chrasteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom
68/2019 Osadenie dopravného značenia – železničné priecestie 296,88 01.04.2019 značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza
69/2019 aktualizácia programov za rok 2019 114,00 01.04.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava
70/2019 Mimoriadny členský príspevok na rok 2019 – ZMOS 523,00 01.04.2019 ZMOS, Bezručova 9, 81109 Bratislava
71/2019 Tovar do školskej jedálne Lipník 444,22 02.04.2019 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
72/2019 Plyn – záloha na 4/2019 271,16 03.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
73/2019 Elektrina – záloha na 4/2019 224,28 03.04.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
74/2019 Nastavenie WIFI zariadenia pre verejnosť 375,80 03.042019 KINET s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201, 97225
75/2019 Zneškodnenie odpadu na skládke 781,43 05.04.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
76/2019 Združené poistenie majetku 25,49 05.04.2019 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25 97401 Banská Bystrica
77/2019 Za služby pevnej siete za 3/2019 31,54 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
78/2019 Odvoz KO za 3/2019 364,90 08.04.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
79/2019 Dopravné výkony 220,07 08.04.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
80/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2019/1 do 2019/03 162,00 08.04.2019 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
81/2019 Za služby mobilnej siete za 3/2019 50,69 10.04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
82/2019 Odber kuchynského odpadu za 3/2019 21,60 11.04.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
83/2019 Outsourcing IT 51,60 15.04.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
84/2019 Audit r. 2018 500,00 15.04.2019 Ing. Milena Korcová Štefana Moysesa 38/9, 96501 Žiar nad Hronom
85/2019 Konzumné zemiaky do školskej jedálne 38,40 23.04.2019 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
86/2019 Spolufinancovanie projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 210 ks kompostérov 2 100,00 23.04.2019 Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
87/2019 Nákup stravných lístkov 128 ks 479,06 25.04.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina
88/2019 Plavecký výcvik detí MŠ Lipník 200,00 25.04.2019 Grey&Blue Business, s.r.o. Bottova 4 Chorvátsky Grob 90025
89/2019 Voda – bytový dom č. 250 295,45 25.04.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
90/2019 Voda – Lipník ihrisko 7,21 25.04.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
91/2019 Voda – Lipník 47, MŠ 90,79 25.04.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
92/2019 Voda – Lipník cintorín 5,76 25.04.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
93/2019 Montáž a demontáž spomaľovacieho prahu 393,84 29.04.2019 značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza
94/2019 Nákup 110 l kuka nádoba + doprava 467,40 06.05.2019 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574, 04951 Brzotín
95/2019 Plyn – záloha na 5/2019 271,16 06.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
96/2019 Elektrina – záloha na 5/2019 224,28 06.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
97/2019 Voda – KD Lipník 23,06 03.05.2019 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
98/2019 Za služby pevnej siete v 4/2019 31,36 06.05.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
99/2019 Konzumné zemiaky do školskej jedálne 76,80 09.05.2019 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
100/2019 Zneškodnenie odpadu 886,56 09.05.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
101/2019 Dopravné výkony 51,55 09.05.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
102/2019 Služby mobilnej siete za 5/2019 51,38 10.05.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
103/2019 Odvoz KO za 4/2019 436,66 13.05.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
104/2019 Outsourcing IT 51,60 13.05.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
105/2019 Osvetlenie EkoLight 77 Watt 2 ks do miestnosti nad požiarnou zbrojnicou (rekonštrukcia PZ) 941,54 14.05.2019 EkoSet s.r.o. Olympionikov 4, 97101 Prievidza
106/2019 Práce na rekonštrukcii školitelnej miestnosti DHZ + materiál 13 263,46 15.05.2019 EkoSet s.r.o. Olympionikov 4, 97101 Prievidza
107/2019 Prevádzka webstránky www.lipnik.sk 38,28 15.05.2019 LUNETA s.r.o. Pribišova 47, 84105 Bratislava
108/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 16.05.2019 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
109/2019 Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome č. 250 120,00 20.05.2019 KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3 97231 Jalovec
110/2019 Nákup stravných lístkov 108 ks 405,34 20.05.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
111/2019 Medaile + príslušenstvo na cyklistické preteky a športovo-branný deˇň 75,86 22.05.2019 KOŠÍK-siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky
112/2019 Predplatné časopisov pre MŠ 19,30 23.05.2019 ARES spol. s r.o. Športová 5 831 04 Bratislava
113/2019 Kúpno-predajná zmluva na pozemok pri RD 148 (chodník) 945,00 22.05.2019 Ján Mikuško a manž. Daša, obaja bytom Lipník č. 148
114/2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie – „asfaltové ihrisko“ 1550,00 27.05.2019 Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec
115/2019 Kontrola a čistenie komína v bytovom dome č. 250 20,00 03.06.2019 KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3, 97231 Jalovec
116/2019 Dopravno-psychologické vyšetrenie vodiča vozidla s VRZ za 2 účastníkov 144,00 05.06.2019 Katarína Vidová, PhD.- privátna psychologická prax, Malonecpalská 55, 971 01 Prievidza
117/2019 Tovar do MŠ Lipník, školskej jedálne 502,86 04.06.2019 COOP Jednota, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
118/2019 Za služby pevnej siete 33,96 04.06.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
119/2019 Poistenie majetku 880,64 03.06.2019 UNIQA poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava
120/2019 Odvoz KO za 5/2019 436,66 05.06.2019 HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová
121/2019 Dopravné výkony 110,41 05.06.2019 HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová
122/2019 Elektrina – záloha na 6/2019 224,28 06.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
123/2019 Plyn – záloha na 6/2019 271,16 06.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
124/2019 Zneškodnenie odpadu na skládke 681,79 07.06.2019 HATER HANDLOVÁ Potočná 20, 97251 Handlová
125/2019 Za služby mobilnej siete v 5/2019 50,41 11.06.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762
126/2019 Nákup 2 ks kancelárske kreslo 217,20 12.062019 B2B Partner  s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 81106
127/2019 Členský príspevok za rok 2019 451,52 13.06.2019 Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1 Ráztočno
128/2019 Predplatné PORADCA 2020 ZÁKONY 2020 28,40 13.06.2019 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
129/2019 Outsourcing IT 51,60 13.06.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
130/2019 Občerstvenie na deň matiek z dňa 13.05.2019 80,00 19.06.2019 Ján Korec – Catering,  Lúčna 12, 97101 Prievidza
131/2019 Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO 100,00 19.06.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 83103 Bratislava 3
132/2019 Odborná prehliadka plynových kotlov 230,00 21.06.2019 Čajkaservis s.r.o. Martina Rázusa 799/16 97201 Bojnice
133/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 5/2019 21,60 25.06.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
134/2019 Administratívny poplatok pre MŠ Lipník 6,00 25.06.2019 Periskop s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice
135/2019 Nákup stravných lístkov 135 ks 536,66 26.06.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
136/2019 Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 5/2019 550,26 02.07.2019 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
137/2019 Predplatné Z.z. na rok 2020 – vyúčtovanie 28,40 01.07.2019 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
138/2019 Doprava na Sliač a Kráľovu Hoľu pre deti z MŠ Lipník 420,00 02.07.2019 OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
139/2019 Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 6/2019 336,39 02.07.2019 COOP Jednota SD  A. Hlinku I. 437, 01001 Žilina
140/2019 Plyn – záloha na 7/2019 271,16 04.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
141/2019 Elektrina – záloha na 7/2019 224,28 04.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
142/2019 Za služby pevnej siete v mesiaci 6/2019 31,36 04.07.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
143/2019 Elektrina – vyúčtovanie -117,63 08.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
144/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ 21,60 08.07.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
145/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, PO za obdobie 2019-04 do 2019/06 162,00 08.07.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
146/2019 Odvoz KO za 6/2019 436,66 09.07.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
147/2019 Zneškodnenie odpadu na skládke 595,47 09.07.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
148/2019 Rekvalifikačný kurz 450,00 11.07.2019 Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o. Sládkovičova 1437/38, Bojnice 97201
149/2019 Služby mobilnej siete za obdobie od 08.06.2019 do 07.07.2019 49,58 11.07.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
150/2019 Jednorázový inštalačný poplatok + kancelársky papier 75,60 11.07.2019 Ján Meliško – MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
151/2019 Poistná zmluva č. 6560181142 – poistenie malých a stredných podnikateľov, adresa rizika: Materská škola Lipník č. 47 63,35 11.07.2019 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava
152/2019 Servis hasičského auta DHZ 259,62 11.07.2019 SPAREX SK, spol. s r.o. Horné Ozorovce 298, Bánovce nad Bebravou 957 03
153/2019 Pracovný a zásahový komplet pre hasičov DHZ Lipník 796/20 11.07.2019 RHEA, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová
154/2019 WC a sanitárna technika na kultúrnej akcii poriadanej obcou dňa 05.07.2019 120,00 12.07.2019 JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary
155/2019 Outsourcing IT  za 6/2019 51,60 15.07.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
156/2019 Prenájom a prevádzka zábavnej atrakcie – šmýkala  dňa 05.07.2019 216,00 15.07.2019 JOZEF CICO Schurmannova 5, 94901 Nitra
157/2019 Tlačivá do MŠ 11,74 17.07.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
158/2019 Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 7/2019 88,06 17.07.2019 COOP Jednota A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
159/2019 Školenie obsluhy motorovej píly 99,60 25.07.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101  Prievidza
160/2019 Skrinky na odevy pre hasičov 889,90 31.07.2019 Tritón Pardubice, spol. s r.o. č. 130, 53002 Starý Mateřov
161/2019 Nákup 50 ks stravných lístkov 212,00 01.08.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
162/2019 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2019 436,66 02.08.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
163/2019 Dopravné výkony 170,32 02.08.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
164/2019 Odber kuchynského odpadu za 7/2019 21,60 05.08.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
165/2019 Plyn – záloha na 8/2019 271,16 05.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
166/2019 Elektrina – záloha na 8/2019 (Lipník č. 41) 71,92 05.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
167/2019 Elektrina – záloha na 8/2019 98,76 05.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
168/2019 Servis  kopírky + materiál 42,89 06.08.2019 Ján Meliško – MeliTech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
169/2019 Za služby pevnej siete v mesiaci 7/2019 31,36 07.08.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
170/2019 Oprava dažďovej kanalizácie 7 380,43 07.08.2019 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
171/2019 Stavebné práce 612,00 07.08.2019 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
172/2019 Zneškodnenie odpadu 711,64 09.08.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
173/2019 Za služby mobilnej siete v 7/2019 50,99 12.08.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
174/2019 Elektrina – vyúčtovanie -41,64 12.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
175/2019 Outsourcing IT 51,60 14.08.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
176/2019 Stavebné práce – Vybudovanie panelovej cesty a chodníka v obci Lipník 2 493,78 16.08.2019 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
177/2019 Verejné použitie hudobných diel na kultúrnej akcii – Vatra SNP – 31.08.2019 80,40 28.08.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
178/2019 Batoh pre dobrovoľných hasičov 88,18 23.08.2019 HomeGym s.r.o. Na Zahradách 3517/2A, 69002 Břeclav
179/2019 Nákup stravných lístkov 60 ks 252,96 28.08.2019 DOXX – Stravné lísdtky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
180/2019 Kontrola bezpečnosti detského ihriska (areál MŠ Lipník) 193,20 30.08.2019 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava
181/2019 Program do PC – Školská jedáleň 4 228,00 02.09.2019 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 04013 Košice
182/2019 Stavebné práce 880,10 03.09.2019 STAVIS – Prievidza spol. s r.o. Skladová 1B, 97101 Prievidza
183/2019 Tovar do ŠJ             MŠ Lipník 238,77 03.09.2019 COOP Jednota PD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
184/2019 Dopravné výkony 150,19 04.09.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
185/2019 Elektrina – záloha na 9/2019 98,76 04.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
186/2019 Elektrina – záloha na 9/2019  (Lipník č. 41) 71,92 04.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
187/2019 Plyn – záloha na 9/2019 271,16 04.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
188/2019 Potravinárske teplomery do ŠJ MŠ Lipník 140,04 05.09.2019 Peter Knapec Rudolfa Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice
189/2019 Servis kopírky + materiál 37,24 06.09.2019 Ján Meliško – Meli-Tech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
190/2019 Služby pevnej siete za 8/2019 31,49 09.09.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
191/2019 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2019 436,66 09.09.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
192/2019 Zneškodnenie odpadu 637,26 09.09.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
193/2019 Za služby mobilnej siete za 8/2019 50,92 11.09.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
194/2019 Elektrina – vyúčtovanie 23,47 13.09.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
195/2019 Outsourcing IT 51,60 16.09.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
196/2019 Tlačivá do MŠ 30,92 17.09.2019 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice
197/2019 Konzumné zemiaky do ŠJ MŠ Lipník 54,00 18.09.2019 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
198/2019 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 25.09.2019 DOXX – Stravné lísdtky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
199/2019 Plyn – záloha na 10/2019 271,16 01.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
200/2019 Elektrina – záloha na 10/2019 98,76 01.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
201/2019 Elektrina – záloha na 10/2019 – VO 71,92 01.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
202/2019 Tovar do MŠ Lipník  za 9/2019 551,60 04.10.2019 COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97101 Prievidza
203/2019 Likvidácia odpadových vôd zo žúmp 180,85 04.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
204/2019 Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete za 9/2019 31,36 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
205/2019 Servisno-materiálová zmluva – 9/2019 41,23 07.10.2019 MeliTech             Ján Meliško,            Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza
206/2019 Outsourcing IT za 9/2019 + toner 103,56 09.10.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
207/2019 Za telekomunikačné služby mobilnej siete 9/2019 52,19 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
208/2019 Plavecký výcvik pre deti MŠ Lipník 260,00 10.10.2019 Grey&BLUE Business s.r.o. Bottova 4, 90025 Chorvátsky Grob
209/2019 Elektrina – vyúčtovanie 34,50 10.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
210/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2019/07 do 2019/09 165,92 10.10.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
211/2019 Odvoz KO za 9/2019 436,66 11.10.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
212/2019 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 22.10.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
213/2019 KC pre pečať v HSM 4-ročný 100,80 31.10.2019 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
214/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – 7 b.j. 305,53 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
215/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 21.10.2019 – ihrisko 1,44 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
216/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – MŠ 82,15 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
217/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 18.10.2019 – cintorín 18,73 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
218/2019 Vyúčtovanie za vodu obdobie od 18.04.2019 do 22.10.2019 – KD 40,36 31.10.2019 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
219/2019 Za telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2019 31,36 04.11.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
220/2019 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO 174,02 04.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 97401 Banská Bystrica 1
221/2019 Tovar do MŠ za 10/2019 720,27 06.11.2019 COOP Jednota A.Hlinku I. 437 97101 Prievidza
222/2019 Plyn – záloha na 11/2019 271,16 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
223/2019 Elektrina – záloha na 11/2019 98,76 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
224/2019 Elektrina – záloha na 11/2019 – VO 71,92 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
225/2019 Aktualizácia cintorína Lipník s počtom zápisov – Hlavný 225/399 485,10 07.11.2019 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín
226/2019 Dopravné výkony 219,78 08.11.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
227/2019 Odvoz KO za 10/2019 436,66 08.11.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
228//2019 Zneškodnenie odpadu 940,28 08.11.2019 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
229/2019 Servisno-materiálová zmluva 96,73 08.11.2019 MeliTech             Ján Meliško,            Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza
230/2019 Údržba kopírovacieho stroja + príslušenstvo 184,62 11.11.2019 MeliTech             Ján Meliško,            Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza
231/2019 Za telekomunikačné služby mobilnej siete v 10/2019 52,98 11.11.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
232/2019 Outsourcing IT 51,60 11.11.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
233/2019 Účastnícky poplatok na školení 25,00 11.11.2019 ArtEdu spol. s r.o. Levická 23, 04011 Košice
234/2019 Dodanie informačnej tabule zosnulých 309,96 12.11.2019 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín
235/2019 Elektrina – vyúčtovanie 53,68 13.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
236/2019 Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE 89,00 18.11.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
237/2019 Odber kuchynského odpadu za 09/2019 21,60 18.11.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
238/2019 Odber kuchynského odpadu za 10/2019 21,60 18.11.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
239/2019 Nákup stravných lístkov 63 ks 265,25 20.11.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
240/2018 Ročná licencia KEO WIN 2020 224,16 25.11.2019 KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
241/2019 Náklady na HK za rok 2019 50,44 29.11.2019 Obecný úrad Chrenovec-Brusno 97232
242/2019 Tovar – potraviny do materskej školy 371,03 03.12.2019 COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
243/2019 Kontrola požiarnotechnických zariadení 99,84 03.12.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianksa cesta     3 C, 97101 Prievidza
244/2019 Oprava kanalizácie na bytovke a oprava WC v MŠ Lipník 34,80 04.12.2019 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec
245/2019 Obsluha ČOV  v období 3-11/2019 180,00 04.12.2019 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec
246/2019 Predplatné – Obecné noviny r. 2020 93,60 04.12.2019 IPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1
247/2019 Plyn – záloha na 12/2019 271,16 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
248/2019 Elektrina – záloha na 12/2019  – obec 98,76 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
249/2019 Elektrina – záloha na 12/2019 – VO 71,92 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
250/2019 Vyhotovenie Geometrického plánu č. 124/2019-PD 170,00 05.12.2019 GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina
251/2019 Vyhotovenie Geometrického plánu č. 123/2019-PD 170,00 05.03.2019 GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina
252/2019 Odvoz KO za 11/2019 436,66 05.12.2019 HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
253/2019 Dopravné výkony 114,59 05.12.2019 HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
254/2019 Zneškodnenie odpadu 885,19 05.12.2019 HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
255/2019 Organizovanie kultúrneho podujatia – bábkové predstavenie k Mikulášu 260,00 05.12.2019 Ing. Michal Pánis Nová 598/18, 97217 Kanianka
256/2019 Nákup konzumných zemiakov do MŠ 57,60 06.12.2019 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
257/2019 Za služby pevnej siete v mesiaci 11/2019 31,36 09.12.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
258/2019 Outsourcing IT 51,60 09.12.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
259/2019 Občerstvenie na zasadnutie OZ dňa 09.12.2019 27,98 09.12.2019 KRŠKO MIROSLAV. Reštaurácia MLAĎ Pstruhárska 3, Handlová