2023:

  1. Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 20.02.2023
  2. Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.04.2023
  3. Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 30.05.2023

2022:

  1. Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 21.02.2022
  2. Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 23.05.2022
  3. Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 08.08.2022
  4. Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 03.10.2022
  5. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 07.11.2022 
  6. Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2022

2021:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 20.01.2021

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 15.02.2021

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 17.05.2021

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Lipníku dňa  16.08.2021

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 13.12.2021

 

2020:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 17.02.2020

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 16.03.2020

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ  zo dňa 18.05.2020

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 17.08.2020

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2020

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2020

 

2019:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 28.01.2019

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa  08.04.2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 08.07.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 02.08.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 07.10.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 09.12.2019

2018:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 12.03.2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 11.06.2018

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 10.09.2018

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 29.10.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018