Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na rok 2018  150,27  Zmluva č. 6812917524  02.01.2018 Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 82/25, Banská Bystrica 1         97401
2/2018 Platobný výmer na úhradu členského na rok 2018 ZMOS 84,48 03.01.2018 Združenie miest a obcí Slovenska            Bezručova 9, 811 09 Bratislava
3/2018 Členské na rok 2018 – RVC Nitra 150,00 03.01.2018 RVC Nitra                 Fraňa Mojtu 18, 97901 Nitra
4/2018 Zálohová faktúra za elektrinu na 1/2018 266,25 Zmluva č. 231320021213/2013 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
5/2018 Záloha za plyn na 1/2018 244,11 Zmluva č. P231320021334/2013 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
6/2018 Stravné lístky 120 ks 437,28 Objednávka č. 01/2018 05.01.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
7/2018 Poplatky za telekomunikačné služby – pevná linka za 12/2017 31,36 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 81762 Bratislava
8/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 355,46 08.01.2018 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná č. 20, 97251 Handlová
9/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 460,36 08.01.2018 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná č. 20, 97251 Handlová
10/2018 Outsourcing IT 308,40 08.01.2018 erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
11/2018 Tovar do MŠ – jedáleň 265,69 08.01.2018 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
 12/2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobilná sieť za 12/2017 97,80 10.01.2018  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 13/2018 Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 – preplatok  – 416,12  10.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
14/2018 Vyúčtovanie plynu za rok 2017 – nedoplatok 416,57 15.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
15/2018 Vyúčtovanie elektriny     7 b.j. za rok 2017 – nedoplatok 38,80 15.01.2018 SSE stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
16/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 18.01.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
17/2018 Za konzumné zemiaky do MŠ – 100 kg 33,60 18.01.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
18/2018 Za základnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce 180,00 22.01.2018 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
19/2018 Členský príspevok  ZMOHN na rok 2018 101,89 25.01.2018 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V.Clementisa 52 97101 Prievidza 1
20/2018 Nákup stravných lístkov 55 ks 204,32 Objednávka č. 04/2018 29.01.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
21/2018 Sviečka „prezent“ Lipník 480,00 29.01.2018 Ráczko Tibor      Lipník č. 251, 97232
22/2018 3 ks plastový kôš 187,56 Objednávka č. 13444921 31.01.2018 MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574, 04951 Brzotin
23/2018 Plyn – záloha na 2/2018 278,76 02.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
24/2018 Elektrina – záloha na 2/2018 238,76 02.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
25/2018 Služby pevnej siete za 01/2018 31,81 06.02.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
26/2018 Odvoz kO za 1/2018 255,46 08.02.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
27/2018 Zneškodnenie odpadu 389,49 08.02.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
28/2018 Outsourcing IT 51,60 09.02.2018 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
29/2018 Pracovný stôl ku kuchynskej linke 150,00 09.02.2018 Peter Gramblička Nábrežie sv. Cyrila 179/19, 97232 Prievidza
30/2018 Služby mobilnej siete za 1/2018 40,81 11.022018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
31/2018 Úhrada za služby verejnosti poskytovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,16 12.02.2018 Rozhlas a televízia Mlynská dolina 84545 Bratislava
32/2018 Tovar do MŠ Lipník – potraviny za 1/2018 506,03 13.02.2018 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
33/2018  Aktualizácia mapového portálu obce pre rok 2018 320,00  15.02.2018  MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214
34/2018  Hasičská prilba + tovar pre DHZ Lipník  174,58 16.02.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
 35/2018 Tovar do MŠ Lipník – potraviny na 2/2018 175,27 19.02.2018  COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
36/2018 Nákup plastových známok pre psa 50 ks 31,10 Objednávka č. 201488668 19.02.2018 Ing. Miroslav Sukeník – KOPEX Centrum 19/24 Považská Bystrica
37/2018 Aktualizácia programov za rok 2018 114,00 19.022018 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava
38/2018 Publikácia: Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018 29,50 19.02.2018 ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
39/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21.60 20.02.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
40/2018 Nastavenie 1 ks váhy a výmena závažia 34,80 21.02.2018 OPRAVA VÁH – KRÁLIK Východná 63, 97101 Prievidza
41/2018 Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na detskom karnevale 14,40 23.02.2018 SOZA     Rastislavova 3 82108 Bratislava
42/2018 Výplň dverová biela hladká 42,60 26.02.2018 EŠTOK obchodno-montážna firma Školská 47, 972 51 Handlová
43/2018 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 20,40 28.02.2018 SOZA      Rastislavova 3 82108 Bratislava 2
44/2018 Závažia triedy M1 a M2 do 2 kg vrátane – následné overenie, Váhy tiredy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane – overenie 29,16 28.02.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica
45/2018 Odvoz a likvidácia odpadovej vody z MŠ Lipník 65,00 02.03.2018 Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21 Handlová
46/2018 Elektrina – záloha na 3/2018 238,76 02.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
47/2018 Plyn – záloha na 3/2018 278,76 02.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
48/2018 Zneškodnenie odpau 389,12 05.03.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
49/2018 Členský príspevok na rok 2018 262,00 06.03.2018 ŽIAR – miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno
50/2018 Časť nákladov na spoločenské podujatie Dni kolied kresťanov Slovenska dňa 6.1.2018 58,70 06.03.2018 Obecný úrad

Malá Čausa

51/2018 Za stravné lístky 100 ks 363,80 06.03.2018 DOXX Strvné lístky, spol. s  r. o. Kálov 356, 01001 Žilina
52/2018 Tovar do MŠ – potraviny za 2/2018 239,36 07.03.2018 COOP Jedota A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
53/2018 Medaile a odznaky na kultúrne akcie obce poriadané pre deti 52,68 07.03.2018 KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové zámky
54/2018 Odvoz KO za 2/2018 355,46 08.03.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
55/2018 Za publikácie      Čarovná Horná Nitra   35 ks 577,50 09.03.2018 CBS spol., s.r.o. Kynceľová 974 01
56/2018 Outsourcing IT 135,60 09.03.2018 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
57/2018 Za služby mobilnej siete za 2/2018 40,20 12.03.2018 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
58/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 14.03.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
59/2018 Obsluha ČOV v období júl 2017 až február 2018 160,00 14.03.2018 Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232
60/2018 Zemiaky konzumné do MŠ Lipník 100 kg 33,60 19.03.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
61/2018 Nákup stravných lístkov 300 ks 1084,80 19.03.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
62/2018 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 39,00 20.03.2018 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14, 82107 Bratislava
63/2018 Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. 73,00 21.03.2018 Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová
 64/2018  Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt „Úprava hasičskej zbrojnice  600,00  28.03.2018  Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec
65/2018 Plyn – záloha na 4/2018 278,76 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
66/2018 Elektrina – záloha na 04/2018 238,76 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
67/2018 Tovar do MŠ školskej jedálne na 03/2018 703,98 05.04.2018 COOP Jednota Prievidza, SD, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza
68/2018 Služby pevnej siete za 2/2018 31,36 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
69/2018 Služby pevnej siete za 03/2018 31,36 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
70/2018 Združené poistenie majetku 25,49 09.04.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica
71/2018 Dopravné výkony 93,26 10.04.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
72/2018 Odvoz kom. odpadu za 3/2018 355,46 10.04.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
73/2018 Zneškodnenie odpadu 484,63 10.042018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
74/2018 Za služby mobilnej siete za 3/2018 48,01 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
75/2018 Outsourcing IT 51,60 11.04.2018 ERPE servis, s.r.o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
76/2018 Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – cintorín 2,88 16.04.2018 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
77/2018 Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – cintorín 93,68 16.04.2018 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
78/2018 Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – OcÚ+KD 23,05 16.04.2018 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
79/2018 Vyúčtovanie vody za 10/2017-04/2018 – bytovka 253,66 16.04.2018 StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
80/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník – 3/2018 21,60 16.04.2018 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
81/2018 Dodanie a montáž kanalizačného potrubia 2550,00 20.04.2018 MEKA-MONTYS Michal Medera Kostolná Ves 66 97226
82/2018 Za konzumné zemiaky 100 kg 33,60 20.04.2018 AGRODAN,s.r.o. Okružná 117, Koš 97241
83/2018 Balíček Zákonník práce po novom 14,90 26.04.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
84/2018 Elektrina – záloha na 05/2018 238,76 02.05.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
85/2018 Plyn – záloha na 05/2018 278,76 02.05.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
86/2018 Tovar do MŠ na 4/2018 546,87 04.05.2018 COOP Jednota A. Hlinjku I. 437 Prievidza
87/2018 Stojan na fotku do domu smútku 47,82 04.05.2018 Jozef Kovalčík – DEWI SLOVAKIA Dulova Ves 08252
88/2018 Za telekomunikačné služby pevnej siete za 4/2018 31,36 07.05.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762
89/2018 Záloha za predplatné  Poradca 2019 Zákony 2019 28,40 09.05.2018 PORADCA s.r.o.Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
90/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 4/2018 355,46 10.05.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
91/2018 Dopravné výkony 229,18 10.05.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
92/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 728,44 10.05.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
93/2018 Za telekomunikačné služby mobilnej siete 51,55 11.05.2018 Slovak Telekom  a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
94/2018 Outsourcing IT 51,60 14.05.2018 ERPE SERVIS, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 97201
95/2018 Prevádzka webstránky obce www.lipnik.sk + emaily podľa zmluvy 38,28 17.05.2018 LUNETA s.r.o. Pribišova 47, Bratislava 841054
96/2018 Odber kuchynského odpadu za 4/2018 21,60 17.05.2018 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín
97/2018 Poradca 2019 Zákony 2019 28,40 18.05.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina
98/2018 Čerpadlo + príslušenstvo 2042,66 18.05.2018 Kamil Nevřela Prodej a servis hasičské techniky, Sádek 118, 747 75 Veľké Heraltice
 99/2018 Detské šiltovky pre deti do škôlky 95,00 31.05.2018 Agentúra Tympany, s.r.o. Partizánska 12/1650, 97251 Handlová
100/2018 Plyn na 6/2018 278,76 01.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
101/2018 Elektrina na 6/2018 238,76 01.06.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
102/2018 Oprava vodovodu 23,59 04.06.2018 Pavol Bobok ml. Lipník 208, 97232 Chrenovec
103/2018 Obecné noviny – doplatok na rok 2018 20,80 04.06.2018 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
104/2018 Zákon o obecnom zriadení 10,70 04.06.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina
105/2018 Konzumné zemiaky do materskej školy 31,50 06.06.2018 AGRODAN s.r.o. Okružná 117 97241 Koš
106/2018 Odborná prehliadka plynových kotlov v bytovke 230,00 06.06.2018 Milan Čajka CARBON servis Majerská 924/8, Prievidza
107/2018 Za služby pevnej siete za 5/2018 31,36 07.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
108/2018 Tovar do MŠ 531,31 07.06.2018 COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
109/2018 Zneškodnenie odpadu 729,94 07.06.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
110/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2018 355,46 07.06.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
111/2018 Oprava jestvujúcich výtlkov na miestnej komunikácii 1542,60 11.06.2018 STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A SK-82518 Bratislava / SK
112/2018 Služby mobilnej siete za 5/2018 55,07 11.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
113/2018 Outsourcing IT 51,60 11.06.2018 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice
114/2018 Odber kuchynského odpadu za 5/2018 21,60 12.06.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
115/2018 Verejný sektor bez chýb, pokút a penále – publikácia 7,50 15.06.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
116/2018 Poistné – Majetok a zodpovednosť podnikateľov na obdobie 16.07.2018 – 16.07.2019 395,37 19.06.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
117/2018 Preprava dňa 15.06.2018, smer Bojnice – MŠ Lipník 80,00 25.06.2018 SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, Prievidza
118/2018 Stravné lístky 200 ks 746,88 25.06.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 01001 Žilina
119/2018 sieť na ihrisko 221,24 26.06.2018 Firma KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianksa 6, Nové Zámky
120/2018 audit obce 500,00 28.06.2018 Ing. Korcová Milena, Ul. Š. Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom
121/2018 Pracovný komplet s nápisom HASIČI LIPNÍK 248,00 29.06.2018 RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 97251 Handlová
122/2018 Triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa 18,94 02.07.218 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 74 Banská Bystrica
123/2018 Plyn – záloha na 7/2018 278,76 03.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
124/2018 Elektrina – záloha na 7/2018 238,76 03.07.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
125/2018 Dopravné výkony 90,95 09.07.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
126/2018 Odvoz KO za 6/2018 355,46 09.07.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
127/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 558/79 09.07.2018 HATER HANDLOVÁ spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
128/2018 Tovar do MŠ na 6/2018 549,70 09.07.2018 COOP Jednota Prievidza A.Hlinku I. 437 Prievidza
129/2018 Služby pevnej siete za 6/2018 31,36 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
130/2018 Mimoriadny členský príspevok na rok 2018 512,00 09.08.2018 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 09 Bratislava
131/2018 Servis hasičského auta IVECO DAILY EČ: TN-164EF 237,41 11.07.2018 SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1873, Bánovce nad Bebravou
132/2018 Služby mobilnej siete za 06/2018 47,70 12.07.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
133/2018 Outsourcing IT + náplne do tlačiarní 100,80 12.07.2018 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice
134/2018 Odber kuchynského odpadu 21,60 12.07.2018 Inta s.r.o. Rybárska 18,  911 01 Trenčín
135/2018 Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek 144,00 12.07.2018 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
136/2018 Poistenie: Majetok a zodpovednosť podnikateľov na obdobie 09.08.2018-09.08.2019 82,98 13.07.2018 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 82007
137/2018 Montáž odbočky miestneho rozhlasu do časti IBV – preddavok 1000,00 16.07.2018 EL-MONT,  Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
138/2018 Oprava verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby 283,02 16.07.2018 EL-MONT,  Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
139/2018 Oprava 3 ks uličných vpustí 1306,80 25.07.2018 STAVIS-Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza
140/2018 Oprava dažďovej kanalizácie 5607,68 25.07.2018 STAVIS-Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza
141/2018 Poskytnuté služby v hoteli Remata pre členov MAS ŽIAR 107,04 25.07.2018 Obec Chrenovec-Brusno

97232

142/2018 Montáž odbočky miestneho rozhlasu do časti IBV – doplatok 1200,00 30.07.2018 EL-MONT,  Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
143/2018 Plyn-záloha na 8/2018 278,76 02.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
144/2018 Elektrina – záloha na 8/2018 238,76 02.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
145/2018 tovar do MŠ za júl 2018 162,50 03.08.2018 COOP Jednota A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
146/2018 Rukavica Tiffany 6 ks (DHZ) 238,00 06.08.2018 Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa
147/2018 Za služby pevnej siete v mesiaci 7/2018 31,36 08.08.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62
148/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 771,89 07.08.2018 HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251
149/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2018 355,46 07.08.2018 HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251
150/2018 Dopravné výkony 317,89 07.08.2018 HATER-Handlová Potočná 20, Handlová 97251
151/2018 Oprava RS Mikroterm 100,00 07.08.2018 Bc. Juraj Baluch Malookružná 186/25, 971 01 Prievidza
152/2018 Za služby mobilnej siete 49,88 13.08.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 817 62
153/2018 Odber kuchynského odpadu  z mŠ Lipník za 7/2018 10,80 13.08.2018 INTA, s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín
154/2018 betónová zmes 258,18 16.08.2018 STAVIS-Prievidza spol. s r.o., Skladova 1B 97101 Prievidza
155/2018 Outsourcing IT 51,60 16.08.2018 ERPE service SNP 1159/9 97201 Bojnice
156/2015 Nákup stravných lístkov 70 ks 265,25 22.08.2018 DOXX-Stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina
157/2018 Rekonštrukcia chodníka v obci Lipník 2652,00 22.08.2018 Eštok s.r.o. Školská 47, 97251 Hanldová
158/2018 Poistenie malých a stredných podnikateľov , adresa rizika:  MŠ Lipník, č. 47 58,66 24.08.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 Bratislava 1 81623
159/2018 Elektrina – záloha na 9/2018 238,76 03.09.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
160/2018 Plyn – záloha na 9/2018 278,76 03.09.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
161/2018 Ležadlá s nízkym čelom 22 ks + matrac nepremokavý 22 ks 1595,00 03.09.2018 Baribal, s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča
162/2018 Mapa 1. Československej republiky 1918 na exteriérovej tabuli 178,80 06.09.2018 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová
163/2018 Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného – Vatra SNP 25.08.2018 80,40 07.09.2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 82108 Bratislava
164/2018 Za služby pevnej siete v 8/2018 31,36 07.09.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
165/2018 Občerstvenie na Zasadnutie OZ 27,98 10.09.2018 Krško Miroslava Reštaurácia Mlaď Pstruhárska 3 972 51 Handlová
166/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 401,49 10.09.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
167/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2018 355,46 10.09.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
168/2018 Za služby mobilnej siete za 8/2018 53,82 11.09.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
169/2018 Kontrola bezpečnosti detského ihriska – areál MŠ 193,20 13.09.2018 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
170/2018 Outsourcing IT 51,60 14.09.2018 ERPE servis, s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice
171/2018 Konzumné zemiaky do MŠ 36,00 20.09.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
172/2018 Nákup stravných lístkov 100 ks 375,84 20.09.2018 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
173/2018 Oprava výtlkov a asfaltovanie komunikácií v obci pri cintoríne 5 363,36 25.09.2018 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladová 1B,  971 01 Prievidza
174/2018 Likvidácia odpadových vôd zo žúmp 124,09 26.09.2018 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
175/2018 Perá 148,49 26.09.2018 National Pen Reklamné produkty, Bratislava
176/2018 Vypracovanie dokumentácie GDPR 298,72 26.09.2018 TOMIRA s.r.o. Muškátová 495/38, 04011 Košice
177/2018 Kancelárske potreby do MŠ 165,40 27.09.2018 INSGRAF s.r.o. Murgašova 27 92701 Šaľa
178/2018 Oprava výtlkov a asfaltovanie MK pri železničnom priecestí 3 263,75 Objednávka č.

OcUL-O-17/2018

01.10.2018 STAVIS – Prievidza, spol. s r.o. Skladova 1B 97101 Prievidza
179/2018 Kontrola a čistenie komínov v bytovom dome č. 250 105,00 Objednávka č.

OcUL-O-20/2018

02.10.2018 KOMINOS s.r.o. Jalovská 2/3 97231 Jalovec
180/2018 Záloha za plyn na 10/2018 278,76 02.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
181/2018 Záloha za elektrinu na 10/2018 238,76 02.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
182/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 9/2018 355,46 05.10.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
183/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 388,00 05.10.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
184/2018 Tovar – potraviny do MŠ Lipník za 9/2018 617,91 05.10.2018 COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
185/2018 Za služby pevnej siete za 9/2018 31,72 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
186/2018 Výroba, dodávka a montáž brán vrátane oplotenia na cintoríne v Lipníku 13 236,00 Objednávka č.

OcUL-O-10/2018

08.10.2018 REMO,          spol. s r.o.          S. Chalupku 6, 97251 Handlová
187/2018 Za služby mobilnej siete za 9/2018 52,48 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
188/2018 Odber kuchynského odpadu za 9/2018 21,60 11.10.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
189/2018 Inzerát v MY Hornonitrianske noviny – výberové konanie na riaditeľku MŠ 36,00 12.10.2018 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava
190/2018 kalendáre na      r. 2019 – 100 ks 249,00 12.10.2018 Plat4M Distribution, s.r.o. Ševčenkova 27, 85101 Bratislava
191/2018 Outsourcing IT 51,60 15.10.2018 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 97201 Bojnice
192/2018 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 197,32 15.10.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
193/2018 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 13.10.2018 – mesiac úcty k starším 14,40 18.10.2018 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 82108 Bratislava
194/2018 Odvoz nebezpečného odpadu 31,08 18.10.2018 Hater Handlová Potočná 20, 97251 Handlová
195/2018 Plakety pre poslancov 28,75 19.10.2018 Victoria AG Art, s.r.o. Šancová 41, 831 04 Bratislvava
196/2018 Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany 162,00 19.10.2018 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
197/2018 Vyúčtovanie za vodu – cintorín 23,06 23.10.2018 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
198/2018 Vyúčtovanie za vodu – bytový dom 309,86 23.10.2018 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
199/2018 Nákup stravných lístkov 60 ks 228,38 24.10.2018 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
200/2018 Elektromontážne práce – výmena svietidiel v dome smútku 144,32 24.10.2018 EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
201/2018 Vyúčtovanie za vodu od 10.04.2018 do 18.10.2018 – Materská škola 102,32 25.10.2018 StVPs, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
202/2018 Vyúčtovanie za vodu od 10.04.2018 do 18.10.2018 – Kultúrny dom 15,85 25.10.2018 StVPs, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
203/2018 Publikácia: Miestna samospráva – základné princípy fungovania III. 91,00 29.10.2018 RVC Nitra  Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
204/2018 Inštalačné práce  v materskej škole 190,56 31.10.2018 Pavol Bobok ml. Lipník č. 232, 97232 Chrenovec
205/2018 Elektrina – záloha na 11/2018 238,76 05.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
206/2018 Plyn – záloha na 11/2018 278,76 05.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
207/2018 Štrúdle na kultúrnu akciu venovanú úcte k strarším 101,42 05.11.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. Košovská 12, 97101 Prievidza
208/2018 Predplatné odborného časopisu Naša škola na šk. rok 2018/2019 15,00 05.11.2018 PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3
209/2018 Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2018 31,36 06.11.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
210/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke 818,70 08.11.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
211/2018 Za služby mobilnej siete v mesiaci 10/2018 76,79 12.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
212/2018 Vlajka SR 18,60 09.11.2018 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
213/2018 Dopravné výkony 214,15 09.11.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
214/2018 Odvoz KO za 10/2018 355,46 09.11.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
215/2018 Tovar do MŠ za 10/2018 436,52 12.11.2018 COOP Jednota spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
216/2018 tovar do MŠ za 10/2018 11,16 12.11.2018 COOP Jednota spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
217/2018 Outsourcing IT 51,60 14.11.2018 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
218/2018 Za hudobný program SIMSALALA v MŠ Lipník 50,00 14.11.2018 SIMSALALA Simona Hudáková, Veľké Ripňany 134/140
219/2018 Členský príspevok na rok 2018 434,92 14.11.2018 Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1, Táztočno
220/2018 Odvoz kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 10/2018 21,60 20.112018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
221/2018 Ročná licencia KEO WIN 224,16 21.11.2018 KEO s.r.o. Poľná 15/5, 991 06 Záhorce
222/2018 Konzumné zemiaky do MŠ 36,00 22.11.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
223/2018 Nákup stravných lístkov 55 ks 209,95 23.11.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina