Komisia kultúry, športu a školstva:

Predseda: Ján Mikuško
členovia:   Libuša Dubská, Pavol Bobok ml., Helena Boboková,  Mgr. Miroslava Šovčíková, Viera Lenhardtová, Jana Šovčíková

 

Komisia výstavby a životného prostredia:
Predseda: Pavol Bobok
členovia:   Ján Šovčík, Ivan Dobiš

 

Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda:  Ing. Ľudovít Vojtko  
členovia:   Ing. Ján Šovčík, Martin Lenhart

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Ing. Ján Šovčík
členovia:  Ján Mikuško, Ing. Stanislava Líšková