Predseda spoločenstva:             Vladimír Líška, Lipník č. 195, tel.: 0907895474

Podpredseda spoločenstva:      Blažej Podolec, Lipník č. 10, tel.: 0905520861

Pokladník spoločenstva:            Miroslav Gatial, Lipník č. 30, tel.: 0905624538

Členovia výboru:                         Ján Šovčík, tel.: 0907178773

Ivan Ľahký, tel.: 0902591765

                                                        Katarína Lenhartová, tel.: 0911603185

                                                        Lucia Šemetas Lenhartová, tel.: 1918306032

Miroslav Pekár