Odborná referentka

Viera Lenhardtová

tel: 5471 155, 0911 364 655

*účtovníctvo

*evidencia obyvateľov

*OKP – štátna správa starostlivosti o životné prostredie úsek odpadového hospodárstva

*vedúca školskej jedálne

*výstavba

______________________________________________________________________

Odborná referentka

Otília Trgiňová

tel: 5471 155, 0911 364 655

*personalistika a mzdy

*dane a poplatky

*evidencia obyvateľov

*OKP – štátna správa starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny

*registratúra

*napĺňanie obsahu webstránky obce