Názov školského vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky.

Prostredníctvom tohto programu chceme poznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Cez malého zvedavého vrabčeka poznávame zvyky, ľudové tradície a ľudovú tvorivosť na našej dedine a v jej okolí počas celého kalendárneho roka. Exkurziami a rôznymi tvorivými dielňami poznávame výrobky umeleckého kováčstva, zdobenie veľkonočných vajíčok rôznymi technikami (kraslice – slama, vosk, servítková metóda), pletenie veľkonočných korbáčov. Aktívne sa zapájame do akcií spojených s ľudovými zvykmi na dedine ( Fašiangový sprievod masiek, vynášanie Moreny ako symbolu zimy z našej dediny, zdobenie a stavanie mája).

Pri všetkých týchto akciách a krátkodobých projektoch vypracovaných pedagogickými zamestnancami úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou a hlavne s rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú do všetkých projektov počas celého roka:

– z plodov našich záhrad ( spolu s rodičmi v tvorivej dielni deti vytvárajú strašidielka z plodov záhrad)

– strašidielkový sprievod dedinou

– vianočné pečenie a zdobenie medovníčkov

– Fašiangový sprievod masiek dedinou

– Veľká noc v materskej škole a na dedine – tvorivá dielňa – zdobenie veľkonočných vajíčok

– pletenie veľkonočných korbáčov

– vynášanie Moreny z dediny

– stavanie Mája v MŠ a tiež aj v dedine- spolupráca v rámci MDD