Rozlúčka

Aj slnko zapadá
ústupom do noci,
kto raz púť dokonal,
nieto viac pomoci.

Bez slnka chlad vanie
z hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor,
zranený, úbohý.

Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.

V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz
naveky nespoja.

Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.

 

ZOMRELÍ v roku 2023
1. Jozef Vojtko Lipník č. 74  20.01.2023
2. Bernard Peniaško Lipník č. 118 08.03.2023
3. Ján Kováč Lipník č. 159 27.03.2023
4. Rozália Šovčíková Lipník č. 83 05.09.2023

 

 

ZOMRELÍ v roku 2022
1. Mária Lacková Lipník č. 11  26.01.2022
2. Ľudovít Lenhardt Lipník č. 164 21.02.2022
3. Kvetoslava Lacková Lipník č. 152 22.03.2022
4. Mária Lenhartová Lipník č. 193 30.03.2022
5. Milan Lenhart Lipník č. 180 27.06.2022
6. František Gatial Lipník č. 196 31.07.2022
7. Mária Jašková Lipník č. 182 31.07.2022
8. Jozef Dobiš Lipník č. 43 27.08.2022