Rozpočet obce Lipník na rok 2023

ROZPOČET Obce Lipník na rok 2023 – Príjmy

ROZPOČET Obce Lipník na rok 2023 – Výdavky

Rozpočtové opatrenie 1/2023 – Príjmy a výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2022

Rozpočet obce Lipník na rok 2022 – príjmy

Rozpočet obce Lipník na rok 2022 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 – PRÍJMY

Rozpočet na rok 2021 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2020 – Príjmy

Rozpočet obce na rok 2020 – Výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – VÝDAVKY

Rozpočet obce Lipník na rok 2019

Rozpočet obce Lipník 2019 – príjmy

Rozpočet obce Lipník2019 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2018

Rozpočet obce Lipník na rok 2018 – Príjmy a Výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 – výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2017   

Rozpočet obce Lipník na rok 2017 – PRÍJMY

Rozpočet obce Lipník na rok 2017 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 :

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017:

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017:

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – Príjmy a Výdavky

 

Rozpočet obce Lipník na rok 2016 – príjmová a výdavková časť:

Rozpočet obce Lipník na rok 2016 – PRÍJMY

Rozpočet obce Lipník na rok 2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – VÝDAVKY

Rozpočet obce Lipník na rok 2015 – príjmová a výdavková čast:

Rozpočet obce Lipník na rok 2015 – PRÍJMY

Rozpočet obce Lipník na rok 2015 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 – PRÍJMY

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 – VÝDAVKY

Rozpočet obce Lipník na rok 2014 – príjmová a výdavková čast:

Rozpočet obce Lipník na rok 2014 – PRÍJMY

Rozpečet obce Lipník na rok 2014 – VÝDAVKY

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 príjmy, výdavky

Rozpočet obce Lipník na rok 2013 – príjmová a výdavková časť:

Rozpočet na rok 2013 – príjmy

Rozpočet na rok 2013 – výdavky