Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)

 

1/14

 

členský príspevok r. 2014

 

96,12 

 

 

02.01.2014

ZMOHN Prievidza

V.Clementisa 52

971 01 Prievidza

IČO: 31924794

 

2/14

 

členský príspevok r. 2014 

 

130,00 

 

 

02.01.2014 

RVC Nitra

Farská 7

949 01 Nitra

IČO: 0034006656 

 

3/14

 

ESET 2PC licencia  + toner

 

107,92 

 

 

02.01.2014 

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01 Bojnice

IČO: 45852723

 

4/14

 

outsourcing IT 

 

51,60 

 

 

02.01.2014 

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01 Bojnice

IČO: 45852723

 

5/14

 

stravné lístky 

 

158,18

 

 

03.01.2014 

DOXX, s.r.o.

Kálov 356

010 01 Žilina 

 

6/14

 

pevná linka OcÚ + MŚ 

 

62,87 

 

 

07.01.2014 

Slovak Telekom a.s

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO: 35763469 

 

7/14

 

poistenie majetku

 

29,54 

 

 

08.01.2014 

Komunálna poisťovňa, a.s.

Horná 25

974 01 B.Bystrica

IČO: 31595545 

 

8/14

 

náklady na separ. odpadu 

 

 87,71

 

 

08.01.2014 

HATER, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

IČO: 31633765 

 

9/14

montážne práce

na verejnom osvetlení 

 

745,44 

 

 

09.01.2014 

EL-MONT

Peter Babuljak

Mostná 32

972 51 Handlová

IČO: 10890831 

 

10/14

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 

 

518,12 

 

 

09.01.2014 

COOP Jednota SD

A.Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

IČO:316337765

11/14

odvoz KO 

355,46 

 

09.01.2014 

 

HATER, s.r.o.

 

Potočná 20

 

972 51 Handlová

 

IČO: 31633765 

 

12/14

 

zneškodnenie odpadu 

384,29 

 

 

09.01.2014 

 

HATER, s.r.o.

 

Potočná 20

 

972 51 Handlová

 

IČO: 31633765 

 

13/14

 

členský príspevok r. 2014 

 

78,83 

 

 

10.01.2014 

ZMOS

Bezručova 9

811 09 Bratislava

IČO: 00584614 

 

 

14/14

 

 

aktualizácia programu KEO 

 

 

13,50 

 

 

 

10.01.2014 

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

991 06 Záhorce

IČO: 36739464 

 

15/14

 

elektrina – január 2014

 

289,38 

 

 

 14.01.2014

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

16/14

 

plyn – január 2014

 

349,24

 

 

14.01.2014 

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

17/14

 

mesačný paušál 0911364655

 

50,90 

 

 

16.01.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

IČO: 35763469

 

18/14

 

distribúcia elektriny

 

441,92 

 

 

20.01.2014 

SSE, Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

IČO: 36403008 

 

19/14

 

poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov

 

39,96 

 

 

22.01.2014 

Prima banka Slovensko

Hodžova 11

010 11 Žilina 

IČO: 31575951

 

20/14

mesačný paušál 0905789362

starosta obce – exkluzívna starostlivosť

 

4,00 

 

 

22.01.2014

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

IČO: 35697270 

 

21/14

 

vyúčtovanie elektriny  

 

1065,36 

 

 

23.01.2014 

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

22/14

 

členský príspevok r. 2014

 

419,90 

 

 

23.01.2014 

Združenie obcí Handlovskej doliny

Morovnianska 464/1

972 31 Ráztočno 

IČO:37917773

 

23/14

 

tlačivá DzN, register obyv. 

 

 26,60

 

 

24.01.2014 

FVCC Rim. Sobota

Hviezdoslavova 25

979 01 Rim. Sobota

IČO: 10907343

 

24/14

 

stravné lístky DOXX

 

158,18

 

 

29.01.2014

DOXX-strav.lístky

Kálov 356

010 01 Žilina

IČO: 36391000

 

25/14

 

plyn – vyúčtovanie

 

-1074,35

 

 

29.01.2014

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

26/14

 

aktualizácia programu KEO

 

 13,50

 

 

04.02.2014

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

991 06 Záhorce

IČO: 367394464

 

27/14

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

04.02.2014

ERPE servis, s.r.o

SNP 1153/9

972 01 Bojnice

IČO: 45852723

 

28/14

 

plyn – február 2014

 

349,24

 

 

04.02.2014

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565 

 

29/14

 

elektrina – február 2014 

 

289,38 

 

 

04.02.2014 

Magna EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

IČO:35743565  

 

30/14

 

pozinkovanie stĺov VO

 

119,57 

 

 

05.02.2014 

SIGNUM-SK, spol. s r.o

Nábr. Sv.Cyrila 47

971 01 Prievidza

IČO: 36329380 

 

31/14

 

pozinkovanie stĺpov VO 

 

307,82 

 

 

05.02.2014 

SIGNUM-SK, spol. s r.o

Nábr. Sv.Cyrila 47

971 01 Prievidza

IČO: 36329380 

 

32/14

 

potraviny pre ŠJ pri MŠ 

 

 378,48

 

 

 06.02.2014

COOP Jednota SD

A.Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

IČO: 00169005 

 

33/14

 

mesačný paušál pevná linka OcÚ a MŚ 

 

62,36 

 

 

07.02.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

IČO: 35763469

 

34/14

 

oprava kanalizácie  

 

606,00 

 

10.02.2014 

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

97101 Prievidza

IČO: 14198843 

 

35/14

 

separácia odpadu – január 2014 

 

76,50 

 

 

10.02.2014 

HATER, spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

IČO: 31633765 

36/14

zneškodnenie odpadu  

307,56 

 

10.02.2014 

HATER, spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

IČO: 31633765 

 

37/14

 

odvoz komunálneho odpadu 

 

355,46 

 

 

12.02.2014 

HATER, spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

IČO: 31633765  

 

38/14

 

aktualizácia programu KEO 

 

13,50 

 

12.02.2014 

KEO, s.r.o.

Poľná 151

991 06 Záhorce

IČO: 36739464 

 

39/14

 

zemiaky  

 

52,50 

 

 

13.02.2014 

Ing. Daniel Leitman 

Agrodan

Okružná 838/117

97241 Koš 

 

 

40/14

za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

 

56,78 

 

 

14.02.2014 

 rtv Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

 

 

41/14

Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu – Rekonštrukcia fasády budovy materskej školy podľa ZOD 01/2014 zo dňa 3.2.2014

 

 

585,00 

 

 

 

19.02.2014

 

 

PROJEKTING –

Ing. Stanislav Poliak

Chrenovec-Brusno 242

972 32 

 

 

42/14

 

 

Mesačný paušál – 0911364655

 

31,14 

 

 

19.02.2014 

Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 

43/14

 

Mesačný poplatok – 0905789362 

 

1,16 

 

 

19.02.2014 

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava 

 

44/14

Za ciachovanie 1 ks váhy, 1 ks závažia 

 

66,56 

 

 

21.02.2014

Oprava váh – Králik

Východná 63

971 01 Prievidza

 

 

45/14

 

 

Za odber stravných lístkov  

 

 

158,18 

 

 

 

26.02.2014 

DOXX-stravné lístky, spol. s r. o.

Kálov 356

010 01 Žilina 

46/14

Outsourcing IT, + 500 GB hardisk 

 

104,40

 

 

04.03.2014 

 eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01 Bojnice

47/14

Autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel 

 

20,40

 

 

 

04.03.2014

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3

821 08 Bratislava 2 

48/14

plyn – marec 2014 

 349,24

 

 

04.03.2014

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany 

49/14

elektrina – marec 2014 

289,38 

 

 

05.03.2014 

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany 

50/14

separácia jednotlivých komodít za 02/2014 

 

132,74 

 

 

06.03.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20

972 51 Handlová 

51/14

zneškodnenie odpadu 

 

305,00 

 

 

06.03.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20

972 51 Handlová 

52/14

odvoz komunálneho odpadu – február 2014 

 

355,46 

 

 

06.03.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o., Potočná 20

972 51 Handlová  

53/14

pevná linka OcÚ + MŠ 

60,41 

 

 

10.03.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

54/14

montáž VO – IBV Lipník II. časť 

2.000,00 

 

 

10.03.2014 

EL – MONT

Babuljak Peter

Mostná 32

972 51 Handlová 

55/14

záloha za modul – účtovníctvo programu KEO WIN

 

59,88 

 

 

10.03.2014 

KEO, s. r. o.

Poľná 151/5, Záhorce

991 06 

56/14

za tovar – školská jedáleň dodávka č. DL14000601 

 

622,32 

 

 

10.03.2014 

COOP Jednota Prievidza

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

57/14

Náklady hlavného kontrolóra za II. polrok 2013 

 

331,80 

 

17.03.2014 

Obec Chrenovec-Brusno, 972 32 

 

58/14

 

Mesačný paušál – 0911364655 

 

27,42 

 

17.03.2014 

Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava 

 

59/14

odborná prehliadka plynových spotrebičov v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a súvisiacich predpisov a STN 

 

 

230,00 

 

 

 

19.03.2014

 

 

Carbon servis Milan Čajka, Banícka 176/15, Prievidza 

60/14

Mesačný paušál – 0905 789 362 

2,99 

 

19.03.2014 

Orange Slovensko, a. s. Mtodova 8, 821 08

Bratislava 

61/14

A3 digit.kopír.stroj + čb GD1 laserová tlačiareň+čiernobiely skener – DEVELOP ineo 185 

555,60 

 

20.03.2014 

Tesco copiers, s.r.o.

Opatovce nad Nitrou 367, 972 02 

62/14

Za overenie účtovníctva a účtovnej závierky r. 2013 – audit  

300,00 

 

 21.03.2014

Ing. Milena Korcová

Štefana Moysesa 38/9

96501Žiar nad Hronom 

63/14

 Za obsluhu ČOV – 7-b.j.

200,00 

 

26.03.2014 

Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, Chrenovec 

64/14

Za rekonštrukciu autobusovej zástavky a opravu sociálneho zariadenia  

 

419,15 

 

 

PVK Pavol Bobok, Lipník 208, 972 32 

 

65/14

 

Montáž VO – IBV-Lipník II. časť. 

 

1.795,63 

 

 

28.03.2014 

EL-MONT, Babuljak Peter, Mostná 32,

972 51,Handlová 

 

66/14

aktualizácia programu KEO 2014/4 

 

13,50 

 

 

28.03.2014

KEO, s. r. o.

Poľná

991 06 Záhorce

67/14

aktualizácia programu KEO WIN 2014/04 

 

13,50

 

 28.03.2014

KEO, s. r. o.

Poľná

991 06 Záhorce

68/14

Odber stravných lístkov 50 ks 

158,18 

 

31.03.2014 

DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.

Kálov 356

010 01 Žilina 

69/14

110 l kontajnery – 15 ks

369,00

 

02.04.2014 

FEREX, s.r.o.

Vodná 23, 949 01 Nitra

70/14

Plyn – apríl 2014

 349,24

 

02.04.2014

Magna E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany 

71/14

Elektrina – apríl 2014 

289,38 

 

03.04.2014 

Magna E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany 

72/14

Outsourcing IT – služby 

51,60 

 

04.04.2014 

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01 Bojnice 

73/14

poistenie majetku 

25,49 

 

04.04.2014 

Komunálna poisťovňa

Horná 25

974 01 Banská Bystrica 

74/14

zemiaky konzumné  

52,50 

 

04.04.2014 

AGRODAN

Okružná 838/117

972 41 Koš 

75/14

 mesačný poplatok – pevná linka

59,74 

 

08.04.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

76/14

zneškodnenie odpadu 

317,41 

 

08.04.2014 

Hater – Handlová spol. s. r. o.

Potočná 20, Handlová 

77/14

za tovar do ŠJ  

557,02 

 

 08.04.2014

COOP Jednota Prievidza A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 

78/14

 separácia – marec 2014

80,50 

 

09.04.2014 

Hater- Handlová spol. s r. o. Potočná 20

972 51 Handlová 

79/14

odvoz KO – marec 2014 

355,46 

 

11.04.2014 

Hater – Handlvová

spol. s r. o. Potočná 20

972 51 Handlvoá

80/14

likvidácia odpadovej vody  

162,97 

 

14.04.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnsosť, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

81/14

Mesačný poplatok 0911364655 

29,39 

 

16.04.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

82/14

Aktualizácia KEO 2014/05 

13,50 

 

17.04.2014 

KEO s. r. o.

Poľná, Záhorce 

83/14

 Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (bytový dom)

 

403,88 

 

 

28.04.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánkska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 

84/14

Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (cintorín) 

 

 

2,72

 

 28.4.2014

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 

85/14

Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (KD) 

 

35,53 

 

28.4.2014

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 

86/14

Vyúčtovanie vody za obdobie 11/2013 – 04/2014 (MŠ)

 

79,21 

 

28.4.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 

87/14

Zemiaky konzumné 

48,00 

 

 29.4.2014

 Ing. Daniel Leitman – AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 972 41

88/14

Stravné lístky  

156,82 

 

30.4.2014 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, Žilina, 010 01 

89/14

Pevná linka 4/2014 

57,68 

 

9.5.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 81762 

90/14

Elektrina  5/2014  

289,38 

 

9.5.2014 

Magna E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany, 921 01 

91/14

Plyn  5/2014  

 349,24

 

 9.5.2014

Magna E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany, 921 01

92/14

Tovar do ŠJ pri MŠ 

509,78 

 

9.5.2014 

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68 

93/14

Separácia – apríl 2014 

84,25 

 

9.5.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

94/14

Dopravné výkony  

82,30 

 

9.5.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

95/14

Zneškodnenie  

321,42 

 

9.5.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

96/14

Odvoz KO 4/2014 

355,46 

 

9.5.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

97/14

Outsourcing IT 

51,60 

 

9.5.2014 

ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 

98/14

Záloha za materiál + časť výkonanej práce

4666,20 

 

13.5.2014 

Ivan Dobiš, Lipník 64,

97232 

99/14

Služby mobilnej siete

0911 364 655 

29,39 

 

15.5.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 

100/14

Poplatok za doménu pre sk-nic, prevádzka webstranky old.lipnik.sk

48,00 

 

16.5.2014 

Luneta, spol. s r.o.,

L. Fullu 9,

Bratislava 841 05

101/14

zemiaky konzumné do MŠ 

48,00 

 

 20.5.2014

Ing. Daniel Leitman-AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 97241 

102/14

montážne práce na verejnom osvetlení 

3.000,00 

 

26.05.2014 

EL-MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, handlová, 97251 

103/14

plastové okná a doplnky do MŠ Lipník, č. 47 

580,80 

 

26.5.2014 

Milan Koša – M + M, Uhlištná 31, Prievidza, 971 01 

104/14

za stravné lístky 

466,20 

 

29.5.2014 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 01001 

105/14

Za zemiaky konzumné do MŠ 

52,50 

 

29.5.2014 

 Ing. Daniel Leitman – AGRODAN, Okružná 838/117, Koš, 97241

106/14

Elektrina za 6/2014 

289,38 

 

2.6.2014 

MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01 

107/14

Plyn za 6/2014 

349,24 

 

2.6.2014 

MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01

108/14

Outsourcing IT 

51,60 

 

4.6.2014 

eRPe servis, s.r.o., SNP 115/9, Bojnice, 972 01 

109/14

separácia za mesiac máj 2014 

126,36 

 

6.6.2014 

Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

110/14

zneškodnenie odpadu  

242,62 

 

6.6.2014 

Hater – Handlová spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

111/14

odvoz KO – apríl 2014 

355,46 

 

6.6.2014 

Hater – Handlová spol. s r.o., Potočná 20, handlová 97251 

112/14

dopravné výkony – VKK 

59,11 

 

6.6.2014 

Hater – Handlová, Potočná 20, Handlová 972 51 

113/14

Doprava na školenia 

 15,71

 

 6.6.2014

Obec Chrenovec-Brusno 97232

114/14

Za pevnú linku 05/2014 

37,45 

 

9.6.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 81762 

115/14

Tovar do MŠ

547,51 

 

10.6.2014 

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 97168 

116/14

Poplatok za mobil 0911364655 

29,39 

 

13.6.2014 

Slovak Telekom, a.s., bajkalská 28, Bratislava,

817 62 

117/14

Poistenie – majetok a zodpovednosť podnikateľov 

395,37 

 

18.6.2014 

Uniqa poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava 27,

820 07 

118/14

Rekonštrukcia MŠ – zmluva o dielo zo dňa 28.04.2014 

4786,16 

 

24.6.2014 

Ivan Dobiš, 972 32,

Lipník 64, IČO 41057007 

119/14

Montážne práce na verejnom osvetlení 

1410,11 

 

23.6.2014 

EL-MONT, Peter Babuliak

Mostná 32, 972 51 Handlová 

120/14

Triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky, osvedčenie o oabsolvovaní predprimárneho vzdelávania  

9,37 

 

24.6.2014 

Šewt – štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.

Cementárska cesta 16, Banská bystrica 

121/14

zneškodnenie nebezpečného odpadu

34,80 

 

 25.6.2014

Hater-Handlová

Potočná 20, Handlová, 97251 

122/14

dopravné výkony zvoz NO 

17,40 

 

25.6.2014 

Hater-Handlová, Potočná 20,

Handlová, 972 51 

123/14

Likvidácia odpadovej vody

zo 7 b.j. 

91,50 

 

27.6.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, Banská bystrica 

124/14

Elektrina za 7/2014 

289,38 

 

3.7.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 

125/14

PLYN za 7/2014

349,24 

 

3.7.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s.

Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 

126/14

Outsourcing IT 

51,60 

 

3.7.2014 

eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 

127/14

Tovar do MŠ  

406,96 

 

7.7.2014 

COOP Jednota Prievidza

A. Hlinku I. 437, Prievidza 97168 

128/14

dopravné výkony 

106,38 

 

7.7.2014 

Hater Handlová, spol.s r. o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

129/14

separácia jednotlivých komodít za mesiac jún 2014 

214,16 

 

7.7.2014 

Hater- Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

130/14

pevná linka 6/2014 

33,86 

 

8.7.2014 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  

 131/14

aktuallizácia KEO WIN 2014/06 

13,50 

 

8.7.2014 

KEO, s.r.o. Poľná 151/5, Záhorce. 99106 

 132/14

Zneškodnenie KO  

390,75 

 

9.7.2014 

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handová, 97251 

 133/14

odvoz KO 6/2014 

355,46 

 

9.7.2014 

Hater-Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová, 97251 

 134/14

paušálny poplatok – mobil – 0911 364 655 

29,39 

 

14.7.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, Bratislava 81762 

 135/14

Plastové tabule – označenie MŠ Lipník

44,98 

 

15.7.2014 

LOP reklama s.r.o.

J. Frandisciho 21/5, Prievidza 97101 

 136/14

Poistenie – Majetok a zodpovednosť podnikateľov 

9.8.2014 -9.8.2015

82,98 

 

21.7.2014 

UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27, 820 07 

 137/14

Outsourcing IT 

 51,60

 

04.08.2014 

 eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9, Bojnice, 97201

138/14

 Elektrina za 8/2014

289,38 

 

04.08.2014 

MAGNA energia a.s., Nitrianska 7555/16, Piešťany 

139/14

 Plyn za 8/2014

349,24 

 

04.08.2014 

MAGNA energia, a. s., Nitrianska 7555/16, Piešťany

140/14

 Poplatok za pevnú linku

35,33 

 

06.08.2014 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

141/14

Separácia za 7/2014 

127,66 

 

06.08.2014 

HATER – Handlová, 

Potočná  20, Handlová,

972 51 

142/14 

7 b. j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete 

SO-03. 1 Vodomerná prípojka f2

1445,89 

 

 06.08.2014

Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza 

143/14 

7 b.j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete 

SO-09 Spevnené plochy a UTF1 

1570,16 

 

06.08.2014 

Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza 

144/14

7 b.j. typ PROFIS-Lipník inžinierske siete

SO-05 ČOV BDČP 4,5-pre 30 obyvateľov ZMENA F2

5174,98 

 

06.08.2014 

Jozef Šimo Ekostav, Poľnohospodárov 2, Prievidza 

145/14 

Zneškodnenie KO 

243,72 

 

08.08.2014 

HATER – Handlová,

spol. s r.o. , Potočná 20,

Handlová, 972 51

146/14 

Odvoz KO za 7/2014 

355,46 

 

11.08.2014 

HATER – Handlová,

spol. s r.o., Potočná 20,

Handlová, 972 51 

147/14

Mesačný poplatok za mobil 0911364655 

29,39 

 

15.08.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, Bratislava

817 62 

148/14 

Dovoz štrku – prepravné 

50,05 

 

21.08.2014 

Ján Brundza, nákladná doprava, Nábr. sv. Cyrila 379/44, Prievidza 

149/14 

Za stravné lístky – 40 ks 

128,18 

 

22.08.2014 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, 01001 

150/14

Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník č. 47 

39,60 

 

28.08.2014

Kooperatíva poisťovňa, a.s. Piaristická 16, Trenčín 1,

911 01 

151/14

PLYN – 09/2014 

349,24 

 

02.09.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

152/14

ELEKTRINA – 09/2014 

289,38 

 

02.09.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

153/14

 Outsourcing IT – servis PC

51,60 

 

04.09.2014

 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9, Bojnice, 97201

154/14

separácia – august 2014 

144,94 

 

05.09.2014 

Hater-Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

155/14

pevná linka – 8/2014 

35,88 

 

05.09.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bakalská 28, Bratislava, 81762 

156/14

zneškodnenie odpadu 

305,00 

 

08.09.2014 

Hater-Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

157/14

odvoz KO – 8/2014 

355,46 

 

11.09.2014 

Hater-Handlová, Potočná 20, Handlová 97251 

158/14

predplatné časopisu ŠKOLA 2014 

22,00 

 

16.09.2014 

JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava 2, 82108 

159/14

Mesačný paušál 0911364655 

29,39 

 

16.09.2014 

Slovak Telekom, a.s.

Bajklaská 28, Bratislava 81762 

160/14

Predplatné za časopis do MŠ – Naša škola na školský rok 2014/2015 

14,40 

 

18.09.2014 

PAMIKO spol. s r. o. Račianska 89, Bratislava 83102 

161/14

 Konzumne zemiaky pre MŠ

 34,50

 

22.09.2014

 AGRODAN, Ing. Leitman Daniel, Kanianka

Koš, 972 41

162/14

dopravné zrkadlo (800×600) 

171,60 

 

29.09.2014 

Viapro, s.r.o.

Strojárenská 4, 917 02 Trnava 

163/14

za stravné lístky 

203,88 

 

30.09.2014

Doxx, stravné lístky

Kálov 356, Žilina, 010 01

164/14

Elektirna 10/2014

289,38 

 

06.10.2014 

Magna Energia, a. s.

Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 

165/14

PLYN 10/2014 

349,24 

 

06.10.2014 

Magna Energia, a. s.

Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 

166/14

Outsourcing IT – servis PC

65,40 

 

06.10.2014 

eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 

167/14

Mesačný poplatok – pevná linka 

36,54 

 

06.10.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava,

817 62  

168/14

separácia jednotlivých komodít za mesiac september 2014 

76,19 

 

06.10.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, 972 51 Handlová 

169/14

tovar do MŠ – potraviny 

660,98 

 

06.10.2014 

COOP Jednota, SD

A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 01 

170/14

zneškodnenie odpadu 

295,89 

 

07.10.2014

Hater – Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, 972 51 Handlová 

171/14

odvoz KO 9/2014 

355,46 

 

09.10.2014 

Hater – Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, 972 51 Handlová 

172/14

Predplatné mesačníka na rok 2015 – Manažment školy v praxi 

66,00 

 

10.10.2014 

Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09 

173/14

Za inzerciu v RN PRIEVIDZKO v č. 41/2014 

54,00 

 

13.10.2014 

Helena Drexlerová TRIDEM, Lúčna 35/11, 971 01 Prievidza 

174/14

Mesačný poplatok – mobil

29,39 

 

 15.10.2014

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 81762

175/14

Za kontrolu a servis hasiacich prístrojov a pož. hydrantov 

169,56 

 

20.10.2014 

M. Vjtko-ELEKTROSERVIS Opravy a údržba el. zar. Clementisova 2005, Topolčany 955 01 

176/14

Voda bytový dom + ihrisko – vyúčotvanie 

388,88 

 

23.10.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 

177/14

Voda cintorín – vyúčtovanie 

16,61 

 

 23.10.2014

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prtizánska cesta č. 5, Banská Bystricda

178/14

Poistné -ˇMŠ Lipník Poistenie malých a stredných podnikateľov. 

17,63 

 

27.10.2014 

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Piaristická 16, Trenčín, 911 01 

179/14

za separáciu 

90,40 

 

30.10.2014 

Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová, 97251 

180/14

Voda KD- vyúčtovanie 

33,35 

 

30.10.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

181/14

Voda MŠ – vyúčtovanie 

63,88 

 

30.10.2014 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

182/14

Za mäso do MŠ 

8,16 

 

29.10.2014 

Masiarstvo u Borku veľkonecpalská 142, Prievidza, 971 01

183/14

Dopravné výkony 

178,99 

 

3.11.2014 

Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová, 97251 

184/14

za stravné lístky 60 ks 

200,74 

 

4.11.2014

DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 

185/14

Elektrina 11/2014 

289,38 

 

5.11.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

196/14

Plyn 11/2014 

349,24 

 

5.11.2014 

MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

187/14

Outsourcing IT – poplatok 

51,60 

 

5.11.2014 

eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice, 97201 

188/14

Predplatné 13 čísiel mesačníka Verejná správa 2015 

39,00 

 

5.11.2014 

Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 01001 

189/14

toner do tlačiarne 

28,00 

 

5.11.2014 

Camea Computer Systems a.s. Sabinovská 67, Prešov 080 01  

190/14

Ročná licencia KEO 

244,98 

 

6.11.2014 

KEO s.r.o. Poľná, Záhorce, 991 06 

191/14

Zánik poistenia a doplatenie poistného – Komunálna poisťovňa 

56,42 

 

6.11.2014 

Komunálna poisťovňa a.s.

Štefánikova 17, Bratislava 

192/14

zneškodnenie odpadu 

450,21 

 

6.11.2014 

Hater Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, Handlová 972 51 

193/14

Odpredaj kontajnerov 2 ks 

470,00 

 

 6.11.2014

Pavel Hudec Cesta na Hajik 84/7, Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 

194/14

Mesačný poplatok – pevná linka 

33,13 

 

7.11.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

817 62 

195/14

Za potravinový tovar do MŠ

454,48 

 

7.11.2014 

COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 

196/14

Inzercia v MY Prieboj 

61,44 

 

7.11.2014 

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, Bratislava 

197/14

Murárske práce v MŠ 

300,00 

 

7.11.2014 

 Jozef Hanuska, Ondrejova 12/3, Prievidza, 971 01

198/14

Separácia – október 2014

207,54 

 

10.11.2014 

Hater-HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, Handlová 97251 

199/14

odvoz KO – október 2014 

355,46 

 

10.11.2014 

Hater HANDLOVÁ, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 97251 

200/14

Poskytnutie služby s V3S  

16,80 

 

 14.11.2014

Obec Jalovec, Mlynská 636, 97231 Jalovec 

201/14

Mesačný paušál 0911364655 

29,50 

 

18.11.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 81762 

202/14

Mäso a mäsové výrobky do ŠJ MŠ Lipník 

33,83 

 

20.11.2014 

Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza 

203/14

Preprava tovaru – 2 ks kontajnerov z Kamenca pod Vtáčnikom do Lipníka 

 

84,00 

 

21.11.2014 

HA-Z Trend-Koloman Hrnčiar Kpt. Nálepku 202/9, Zemianske kostoľany 97243 

204/14

Za stravné lístky 

184,61 

 

26.11.2014 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina 01001 

205/14

Zemiaky konzumné pre MŠ Lipník

27,00 

 

 27.11.2014

Ing. Leitman Daniel, Kanianka, AGRODAN

97241 Koš 

206/14

Reprezentačné – ďakovný list – kovotlač na drevenom podklade. 

44,00 

 

1.12.2014 

LIMPO, s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov 

207/14

Predplatné – Obecné noviny na rok 2015 

67,60 

 

1.12.2014 

INPROST, spol. r. o., Cmrečianska 29, 811 05 Bratislava 

208/14

Pílenie topoľa 

50,00 

 

1.12.2014 

Radoslav Uhrin, Chrenovec 371, 972 32 

209/14

Za mäso a mäsové výrobky 

41,10 

 

2.12.2014 

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01, Prievidza 

210/14

Elektrina 12/2014 

289,38 

 

3.12.2014 

Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 

211/14

Plyn 12/2014 

349,24 

 

3.12.2014 

Magna energia, a.s.

Nitrianska 7555/18, Piešťany 

212/14

Separácia – 11/2014 

67,39 

 

3.12.2014 

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

213/14

Dopravné výkony 

52,49 

 

3.12.2014 

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová, 97251 

214/14

Outsourcing IT 

51,60 

 

4.12.2014 

ERPE – service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 

215/14

Občerstvenie na predvianočné posedenie 

100,44 

 

5.12.2014 

Krško Miroslav, Reštaurácia MLAĎ, Pstruhárska ul. 3, Handlová, 972 51 

216/14

Mesačný poplatok za pevnú linku 

37,07 

 

8.12.2014 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 

217/14

SOZA poplatok –

kultúrno-spoločenská akcia na silvestra 

 

90,00 

 

8.12.2014 

Slovesnský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,  Rastislavova 3, Bratislava 

218/14

COOP – za tovar 

393,74 

 

8.12.2014 

COOP Jednota, SD

A. Hlinku I. 437, Prievidza 971 68 

219/14

Predplatné :

Predškolská výchova

Vrabček 

 

17,80 

 

10.12.2014 

Slovenská pošta, a.s. Partizánksa cesta 9, Banská Bystrica 

220/14

Zneškodnenie KO  

368,86 

 

10.12.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, Handlová 97251 

221/14

Odvoz KO 10/2014 

355,46 

 

10.12.2014 

Hater – Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, Handlová, 97251