Vstupom do Lipníka od Chrenovca po pravej strane je cintorín. V jeho strede je postavený veľký drevený kríž z dubového dreva. Občania ho obnovujú natieraním (konzervovaním dreva) a hovoria, že tento istý kríž tu stojí už najmenej dve storočia.

Drevená zvonica, z 18. storočia stojí v strede dediny. V tomto storočí obec patrila zemepánovi z Turca.Legenda hovorí, že údajne (pani) zemanka bola veľmi dobrá na svojich poddaných a darovala obci Lipník v roku 1783 zvon umieráčik, ktorý slúži dodnes. Na zvone je nápis: CAUSSAPRO 1783.Občania si postavili drevenú zvonicu, v ktorej umiestnili tento zvon. Vo zvonici sa modlili ruženec a pobožnosti k Panne Márii. Na priečelí zvonice, nad vchodom v malej kaplnôčke bola umiestnená socha Panny Márie Sedembolestnej. Túto vzácnosť, ktorá mala viac ako 200 rokov, v roku 1995 odcudzil neznámy páchateľ. V 80-tych rokoch minulého storočia na zvonici boli zvonku vymenené všetky dosky. Na obnovu zvonice prispel Obecný úrad a ružencové spoločenstvo.

Drevený kríž oproti zvonici stojí pri dome pána Ľudovíta Lenharta. Kamenný dom a drevený kríž boli postavené okolo roku 1890. Postavil ich Juraj Šovčík, neskôr sa s dvomi synmi z Lipníka odsťahoval a dom predal. O kríž sa starostlivo stará pán Ľudovít Lenhart.

Drevený kríž pri družstve. Nebohý pán Ján Gilan (otec pani učiteľky Gregušovej) v roku 1949 prišiel s nápadom, že na tomto mieste, kde sa rozchádzajú cesty do poľa, by sa patrilo postaviť kríž. Drevo na kríž darovali nebohý pán Štefan Šovčík (Bačeje) a nebohý pán Pavol Lenhart (Chovanceje-Starých). Kríž zhotovili majstri Meliškovci. Toho času je kríž zabezpečený železnou podperou.

Neobchádzajme tieto miesta bez povšimnutia a pozdravu. Postojme a v tichu sa pomodlime !