Obec Lipník leží v severnej časti hornonitrianskej kotliny na strednom toku rieky Handlovka.

Nadmorská výška v strede obce je 321 m n. m. Územie tvoria staršie treťohorné pieskovce a granity. Na svahoch prevládajú dubovo – hrabové lesy a jedľobučiny.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1355. Pôvodne patrila panstvu Sivý kameň, neskoršie Kerekovcom z Necpál, ktorí boli prívržencami husitov. V rokoch 1431 – 1434 ju zničili zápasy medzi zemanmi, prívržencami Žigmunda a husitov. V roku 1492 ju získali Majthényiovci. Od roku 1695 patrila panstvu Bojníc. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom a chodili na lesné práce. Tretinu obrábanej pôdy tvorili kopanice.

Dominantou obce je drevená zvonica z polovice 19. storočia, najstaršou pamiatkou je zvon z roku 1783, kultúrny dom, postavený ako jeden z prvých v Handlovskej doline ( kapacita 100 ľudí ).

V súčasnosti má obec 492 obyvateľov. Obec má jedno katastrálne územie, rozloha obce Lipník je 549 ha. V obci prevláda zamestnanosť. Súčasný erb obce vychádza z historickej pečate Lipníka a zobrazuje v modrom štíte stojaceho strieborného muža v klobúku, s ľavou rukou vbok a pravou držiacou dlhú zlatú palicu.

Súčasnosť:
V súčasnosti sa obec Lipník dynamicky rozvíja.
Obec je splynofikovaná, vodovodnou a elektrickou sieťou  je pokrytá na 100 %, chýba nám však splašková kanalizácia.

V poslednej dobe boli v obci realizované nasledovné akcie :

  • rozšírenie vodovodu a kanalizácie dažďovej vody
  • výstavba futbalového ihriska
  • vybudovanie chodníkov v centre obce
  • rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu
  • vstupná cesta do obce s chodníkom
  • parčík pod kultúrnym domom
  • rekonštrukcia miestnej materskej školy, vrátane výmeny strešnej krytiny
  • vvýstavba bytového domu – 7b.j. typ PROFIS 6A
  • rozširovanie individuálnej bytovej výstavby

Obec sa zapája do projektov na Čerpanie prostriedkov z eurofondov, z Programu rozvoja vidieka a z Programu LEADER.
Okrem vybudovania kanalizácie splaškovej vody nás trápi aj odkrytá kanalizácia dažďovej vody, ktorú by sme tiež chceli prekryť v dĺžke asi 500 m.

Na toto však nateraz nemáme dostatok finančných prostriedkov.