Vážení občania,

zhotoviteľ kanalizácie oznamuje, že v najbližších dňoch začnú s prácami v ulici od bytovky smerom na letisko. Od občanov je potrebné určiť si miesto na hranici vášho pozemku kde vám vybudujú prípojku, ktorá bude ukončená revíznou šachtou a bude slúžiť ako budúci bod napojenia na splaškovú kanalizáciu. Miesto označte kolíkom alebo sprejom. Hĺbku a umiestnenie šachty si dohodnete so zhotoviteľom priamo počas prác.

Presný termín bude oznámený dodatočne, čaká sa na dodanie materiálu.

Parkovať môžete na asfaltovom ihrisku.

V  prípade potreby môžete kontaktovať:     0903 643 316 –  Kvašňovský, stavby vedúci

 

Polícia eviduje v našej obci viacero otráv domácich zvierat, pričom v danej veci vedú trestné konanie, a to konkrétne vo veci prečinu Týranie zvierat podľa § 305a ods. 1 písm. b), c) ods. 2 písm. a) Trestného zákona.

Upozorňujeme občanov, aby venovali  zvýšenú pozornosť ohľadom svojich zvierat. V prípade zistenia páchateľa mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.

Vážení občania

Zberová spoločnosť Hater Handlová spol. s r. o. oznamuje, že v roku 2023 budú zvozy komunálneho odpadu z našej obce vykonávať každý druhý utorok vždy párny týždeň. Prvý zvoz bude 10.01.2023, druhý zvoz bude 24.01.2023, …. atď.