Oznamy

Obecný úrad v Lipníku týmto oznamuje občanom našej obce, že z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad zatvorený od 15.07.2019 do 19.07.2019. Za porozumenie ďakujeme.

Miestna akčná skupina Žiar organizuje informačný deň so zástupcami bankových inštitúcií. Pozývame všetkých podnikateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom MAS z eurofondov na diskusiu o možnostiach spolufinancovania projektov prostredníctvom cudzích zdrojov. Informačný deň sa uskutoční dňa 17.7.2019 v čase 9.00 – 11.00 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku č.367 v Chrenovci – Brusne.

Celý článok pre zverejnenie na Vašej web stránke preberiete z nasledovnej linky:

https://www.masziar.sk/?id_menu=0&module_action__334639__id_ci=218278#m_334639

  • MAS Žiar vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok za časť PRV SR 2014-2020 na opatrenia:
    • 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry
    • 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
    • 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 1.7.2019 na všetky vyššie uvedené opatrenia. Oficiálna výzva na výber odborných hodnotiteľov  vrátane príloh a spôsobu predkladania dokladov, je zverejnená na stránke  www.masziar.sk

 

Dávame do pozornosti sálu KD Lipník pre rôzne rodinné oslavy, akcie a slávnostné príležitosti.

Kapacita ponúka vybavenie pre 100 hostí (max 120 hostí). Cenník k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nech sa páči…

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com