Nezaradené

Oznamujeme občanom, že môžu prísť na obecný úrad podpísať zmluvu o budúcej zmluve s investorom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica. Zmluvy sa týkajú pripravovanej splaškovej kanalizácie a sú pripravené pre majiteľov nehnuteľností podľa listov vlastníctva. Zmluvu si môžete vyzdvihnúť alebo rovno podpísať na obecnom úrade v pracovných dňoch do 13:00 hodiny, (v stredu do 16:30). Z dôvodu protipandemických opatrení vás prosíme, aby ste sa vopred ohlásili na t. č. 046/5471155. Zmluvu vám zamestnankyne pripravia tak, aby ste sa na obecnom úrade zdržali len v nevyhnutnej miere. Týka sa to aj občanov z novej ulice č. d. 211-256. Obec Lipník dala vypracovať projektovú dokumentáciu na splaškovú kanalizáciu aj k týmto rodinným domom, aby mohli byť zaradené k realizácii v zmenovom konaní na SAŽP.

 

2021:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 20.01.2021

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 15.02.2021

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Lipníku dňa 17.05.2021

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Lipníku dňa  16.08.2021

 

2020:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 17.02.2020

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 16.03.2020

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ  zo dňa 18.05.2020

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 17.08.2020

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2020

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2020

 

2019:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 28.01.2019

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa  08.04.2019

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 08.07.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 02.08.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ zo dňa 07.10.2019

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 09.12.2019

2018:

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 12.03.2018

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ zo dňa 11.06.2018

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 10.09.2018

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 29.10.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355