Otka Trginova

Rok 2022

  1. Uznesenia OZ zo dňa 21.02.2022
  2. Uznesenia OZ zo dňa 23.05.2022
  3. Uznesenia OZ zo dňa 08.08.2022

Rok 2021

  1. Uznesenia OZ zo dňa 20.01.2021
  2. Uznesenia OZ zo dňa 15.02.2021
  3. Uznesenia OZ zo dňa 17.05.2021
  4. Uznesenia OZ zo dňa 16.08.2021
  5. Uznesenia OZ zo dňa 13.12.2021

Rok 2020

1. Uznesenia OZ č. 1/2020 zo dňa 17.02.2020
2. Uznesenia OZ č. 2/2020 zo dňa 16.03.2020
3. Uznesenia OZ č. 3/2020 zo dňa 18.05.2020
4. Uznesenia OZ č. 4/2020 zo dňa 17.08.2020
5. Uznesenia OZ č. 5/2020 zo dňa 12.10.2020
6. Uznesenia OZ č. 6/2020 zo dňa 07.12.2020

 

Názov školského vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky.

Prostredníctvom tohto programu chceme poznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Cez malého zvedavého vrabčeka poznávame zvyky, ľudové tradície a ľudovú tvorivosť na našej dedine a v jej okolí počas celého kalendárneho roka. Exkurziami a rôznymi tvorivými dielňami poznávame výrobky umeleckého kováčstva, zdobenie veľkonočných vajíčok rôznymi technikami (kraslice – slama, vosk, servítková metóda), pletenie veľkonočných korbáčov. Aktívne sa zapájame do akcií spojených s ľudovými zvykmi na dedine ( Fašiangový sprievod masiek, vynášanie Moreny ako symbolu zimy z našej dediny, zdobenie a stavanie mája).

Pri všetkých týchto akciách a krátkodobých projektoch vypracovaných pedagogickými zamestnancami úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou a hlavne s rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú do všetkých projektov počas celého roka:

– z plodov našich záhrad ( spolu s rodičmi v tvorivej dielni deti vytvárajú strašidielka z plodov záhrad)

– strašidielkový sprievod dedinou

– vianočné pečenie a zdobenie medovníčkov

– Fašiangový sprievod masiek dedinou

– Veľká noc v materskej škole a na dedine – tvorivá dielňa – zdobenie veľkonočných vajíčok

– pletenie veľkonočných korbáčov

– vynášanie Moreny z dediny

– stavanie Mája v MŠ a tiež aj v dedine- spolupráca v rámci MDD

 

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355