Otka Trginova

„50“

Miloš Kvostka Lipník č. 245
Ľuboš Bátora Lipník č. 145
Marián Šimora Lipník č. 102
Zlatica Mikušková Lipník č. 143
MUDr. Miriam Kvostková Lipník č. 245
Jozef Dobiš Lipník č. 43

„55“

Ivan Ľahký Lipník č. 37
Vladimír Mikuška Lipník č. 156
Róbert Lenhart Lipník č. 206
Bc. Beáta Kučerová Lipník č. 88
Jana Šovčíková Lipník č. 93
Beáta Kučeríková Lipník č. 202

„60“

Ján Konig Lipník č. 121
Slavomír Dobiš Lipník č. 115
Ing. Ľubomír Markovič Lipník č. 229
Gramblička Bohuslav Lipník č. 14
Ján Lenhart Lipník č. 109
Karol Mikuško Lipník č. 199
Ing. Milan Líška Lipník č. 201
Mária Dobišová Lipník č. 108
Anna Mikušková Lipník č. 199
Libuša Dubská Lipník č. 114
Katarína Lenhartová Lipník č. 42

„70“

Ladislav Dobiš Lipník č. 136
Otília Paulíková Lipník č. 31
Anna Líšková Lipník č. 165
Jana Kováčová Lipník č. 159
Mária Jašková Lipník č. 182
Mária Vojtková Lipník č. 123
Mária Pešeková Lipník č. 176

„75“

Helena Šovčíková Lipník č. 161
Anna Škvareninová Lipník č. 96
Dana Šovčíková Lipník č. 175
Janka Gatialová Lipník č. 196

„80 a viac“

Ján Vojtko Lipník č. 141
Jozef Jackuliak Lipník č. 135
Emília Vankušová Lipník č. 166
Pavel Lenhart Lipník č. 192
Ľudovít Lenhardt Liník č. 164
Mária Lenhartová Lipník č. 193
Zita Gilanová Lipník č. 153
Emília Melišková Lipník č. 144
Mária Lenhartová Lipník č. 58
Božena Melišková Lipník č. 18
Mária Šovčíková Lipník č. 184
Michal Ťažiar Lipník č. 183
Emília Dobrotková Lipník č. 191
Anna Lenhartová Lipník č. 133
Mária Lacková Lipník č. 11
Peter Znamenák Lipník č. 117
Emília Hegová Lipník č. 67

„90 a viac“

Anna Líšková Lipník č. 195
Jozef Meliško Lipník č. 22
Rozália Šovčíková Lipník č. 83


„50“

Báčik Dušan Lipník č. 16
Dojčinovič Rastislav Lipník č. 235
Lenhardt Jaroslav Lipník č. 149
Maxoňová Ľubica Lipník č. 205
Mazánová Ivana Lipník č. 250/4
Raczková Eva Lipník č. 251
Tomašiková Ivana Lipník č. 181

„55“

„60“

Čičmancová Zdenka Lipník č. 122
Líška Vladimír Lipník č. 195
Melišková Anna Lipník č. 22
Nedeliaková Marta Lipník č. 243
Poláková Ľubica Lipník č. 11
Vysloužil Vladimír Lipník č. 86

„70“

Beláková Anna Lipník č. 178
Lacková Emília Lipník č. 190
Meliško Jozef Lipník č. 19
Oboňa Ľudovít Lipník č. 171

„75“

„80 a viac“

Gilanová Zita Lipník č. 153
Lenhardt Ľudovít Lipník č. 164
Lenhart Pavel Lipník č. 192
Lenhartová Mária Lipník č. 193
Mikuška Ján Lipník č. 181
Lenhartová Mária Lipník č. 193
Melišková Emília Lipník č. 144
Dobrotková Emília Lipník č. 191
Melišková Božena Lipník č. 18
Šovčíková Mária Lipník č. 184
Ťažiar Michal Lipník č. 183
Lacková Mária Lipník č. 11
Lenhartová Anna Lipník č. 133
Hegová Emília Lipník č. 67
Znamenák Peter Lipník č. 117
„90“ a viac
Mikušková Helena Lipník č. 32
Dobišová Mária lipník č. 160
Líšková Anna Lipník č. 195
Meliško Jozef Lipník č. 22
Šovčíiková Rozália Lipník č. 83

„50“

Báčiková Zuzana Lipník č. 16
Boboková Helena Lipník č. 208
Kulavjak Vladimír Lipník č .71
Ľahký Jozef Lipník č. 28
Lenhart Pavel Lipník č .192
Mikušková Mária Lipník č. 248

„55“

Gilanová Gabriela Lipník č. 187
Pravdová Viera Lipník č. 116
Šovčík Ján Lipník č. 93

„60“

Dobiš Jozef Lipník č. 108
Gilan Jaroslav Lipník č. 188
Gilan Milan, Ing. Lipník č. 197
Gilanová Marta, Ing. Lipník č. 197
Lacko Jaroslav Lipník č. 200
Lacková Kvetoslava Lipník č. 152
Píšová Anna Lipník č. 75

„70“

Lenhart Jozef Lipník č. 73
Pešek Jozef Lipník č. 176

„75“

Falat Pavel Lipník č. 251
Jackuliaková Emília Lipník č. 135
Lacko Ján Lipník č. 69
Mikušková Marta Lipník č. 181
Šovčík Jozef Lipník č. 175
Šovčíková Kornélia Lipník č. 162

„80 a viac“

Lenhartová Mária Lipník č. 58
Melišková Emília Lipník č. 144
Dobrotková Emília Lipník č. 191
Melišková Božena Lipník č. 18
Šovčíková Mária Lipník č. 184
Ťažiar Michal Lipník č. 183
Líšková Jozefína Lipník č. 34
Lacková Mária Lipník č. 11
Lenhartová Anna Lipník č. 133
Hegová Emília Lipník č. 67
Znamenák Peter Lipník č. 117
Dobišová Mária Lipník č. 160
Mikušková Helena Lipník č. 32
Líšková Anna Lipník č. 195
Meliško Jozef Lipník č. 22
Šovčíková Rozália Lipník č. 83

„50“

Balážová Darina Lipník č. 157
Dvorská Janette, MUDr. Lipník č. 218
Krčová Silvia Lipník č. 96
Ľahký Ľubomír Lipník č. 128
Vaňo Peter Lipník č. 242
Vaňová Ingrid, Ing. Lipník č. 242

„55“

Bobok Pavol Lipník č. 208
Brath František Lipník
Dobišová Vilma Lipník č. 160
Dobišová Zuzana Lipník č. 64
Lenhart Jozef Lipník č. 58
Líšková Lýdia Lipník č. 195
Mikuško Jozef, Mgr. Lipník č. 125
Mikušková Jana, Mgr. Lipník č. 125
Paldaufová Ľudmila Lipník č. 191
Pipíšková Anna Lipník č. 158

„60“

Ľahký Blažej, Mgr. Lipník č. 107
Mikuška Jozef Lipník č. 130
Pipíška Peter Lipník č. 158
Podolec Blažej, Ing. Lipník č. 10

„65“

Holinová Anna Lipník č. 174
Kičinová Emília Lipník č. 150
Lenhartová Helena Lipník č. 100
Lenhartová Mária Lipník č. 91
Melišková Anna Lipník č. 19
Mikuško Ján Lipník č. 126
Mikušková Anna Lipník č. 126
Oboňová Eva Lipník č. 172
Ondrejovičová Valéria Lipník č. 179
Šovčík Ján Lipník č. 94
Vojtko Jozef Lipník č. 74

„70“

Belák Milan Lipník č. 178
Lacková Margita Lipník č. 69
Lenhartová Eva Lipník č. 173
Matiaško Jozef Lipník č. 95
Matiašková Vilma Lipník č. 95

„75“

Gazdíková Olga Lipník č. 142
Mikuška Michal Lipník č. 21
Peniaško Bernard Lipník č. 118
Ťažiarová Emília Lipník č. 183

„80 a viac“

Dobrotková Emília Lipník č. 191
Lenhart Jozef Lipník č. 173
Melišková Božena Lipník č. 18
Podolcová Augustína Lipník č. 62
Šovčíková Mária Lipník č. 184
Ťažiar Michal Lipník č. 183
Líšková Jozefína          81 Lipník č. 34
Lacková Mária             83 Lipník č. 11
Lenhartová Anna        83 Lipník č. 133
Líška Milan                  83 Lipník č. 194
Hegová Emília             85 Lipník č. 67
Znamenák Peter          85 Lipník č. 117
Gilanová Marta            86 Lipník č. 185
Dobišová Mária           88 Lipník č. 160
Mikušková Helena      88 Lipník č. 32
Líšková Anna               89 Lipník č. 195
Meliško Jozef               90 Lipník č. 22
Šovčíková Rozália        91 Lipník č. 83
Meno: Bydlisko Vek
50 rokov
Dobišová Elena, Mgr. Lipník 115 50
Ďurdina Jozef Lipník 168 50
Dvorský Jozef, Ing. Lipník 218 50
Gálisová Ivana Lipník 43 50
Konigová Vlasta Lipník 121 50
Lekár Vladimír Lipník 154 50
Líška Miroslav Lipník 194 50
Maxoň Marián Lipník 205 50
Mikuška Ján Lipník 248 50
Ondrisek Štefan Lipník 209 50
Ondrisková Zdenka Lipník 209 50
Podolcová Renáta Lipník 10 50
55 rokov
Dobiš Ivan Lipník 64 55
Gilan Ján Lipník 187 55
Grambličková Jana, Mgr. Lipník 14 55
Grolmus Marko Lipník 198 55
Kučera Ivan Lipník 88 55
Lacková Mária Lipník 200 55
Ľahká Jana, JUDr. Lipník 107 55
Markovičová Marcela, Ing. Lipník 229 55
Pravda Peter Lipník 116 55
Ráczko Tibor Lipník 251 55
Zachar Ľubomír Lipník 203 55
60 rokov
Čičmanec Miroslav Lipník 122 60
Dubský Anton Lipník 114 60
Lenhart Jaroslav Lipník 46 60
65 rokov
Holina Peter Lipník 174 65
Lenhart Milan Lipník 180 65
Lenhartová Anna Lipník 73 65
Lenhartová Marta Lipník 46 65
Mikušková Mária, MUDr. Lipník 129 65
Pekárová Viola Lipník 124 65
Znamenáková Anna Lipník 117 65
70 rokov
Jaško Ján Lipník 182 70
Kováč Ján Lipník 159 70
Mikuško Štefan Lipník 129 70
Mikušková Anna Lipník 21 70
Ondrejovič Ján Lipník 179 70
Vojtko Jozef Lipník 123 70
Vojtková Emília Lipník 141 70
75 rokov
Gatial František Lipník 196 75
Lenhardt Stanislav Lipník 40 75
Škvarenina Ladislav Lipník 96 75
80 rokov
Líšková Jozefína Lipník 34 80
Mikuška Anton Lipník 60 80
81 a viac
Dobišová Bernardína Lipník 64 81
Podolec Ján Lipník 62 81
Lacková Mária Lipník 11 82
Lenhartová Anna Lipník 133 82
Líška Milan Lipník 194 82
Hegová Emília Lipník 67 84
Znamenák Peter Lipník 117 84
Gilanová Marta Lipník 185 85
Šovčíková Emília Lipník 54 85
Lenhartová Irena Lipník 41 86
Dobišová Mária Lipník 160 87
Mikušková Helena Lipník 32 87
Líšková Anna Lipník 195 88
Meliško Jozef Lipník 22 89
Líška Jozef Lipník 195 90
Šovčíková Rozália Lipník 83 90
50 rokov
Kučeríková Beáta Lipník č. 202
Kučerová Beáta Lipník č. 88
Ľahký Ivan Lipník č. 37
Lenhart Róbert Lipník č. 206
Mikuška Vladimír Lipník č. 156
Šovčíková Jana Lipník č. 93
55 rokov
Dobiš Slavomír Lipník č. 115
Dobišová Mária Lipník č. 108
Dubská Libuša Lipník č. 114
Gramblička Bohuslav Lipník č. 14
Konig Ján Lipník č. 121
Lenhart Ján Lipník č. 109
Lenhartová Katarína Lipník č. 42
Líška Milan, Ing. Lipník č. 201
Markovič Ľubomír, Ing. Lipník č. 229
Mikuško Karol Lipník č. 199
Mikušková Anna Lipník č. 199
Mikušková Ľubica Lipník č. 130
60 rokov
Grebáčová Eva Lipník č. 101
Kováč Jozef Lipník č. 15
Mokoš Rudolf Lipník č. 92
Mokošová Emília, Mgr. Lipník č. 92
Prokeinová Ľudmila Lipník č. 78
Vysloužilová Anna Lipník č. 86
65 rokov
Dobiš Ladislav Lipník č. 136
Jašková Mária Lipník č. 182
Kováčová Jana Lipník č. 159
Líšková Anna Lipník č. 165
Paulíková Otília Lipník č. 31
Vojtková Mária Lipník č. 123
70 rokov
Dobišová Helena Lipník č. 146
Gatialová Jana Lipník č. 196
Škvareninová Anna Lipník č. 96
Šovčíková Dana Lipník č. 175
Šovčíková Helena Lipník č. 161
75 rokov
Jackuliak Jozef Lipník č. 135
Mikušková Oľga Lipník č. 60
Vankúšová Emília Lipník č. 166
Vojtko Ján Lipník č. 141
80 rokov
Dobišová Bernardína Lipník č. 64
Podolec Ján Lipník č. 62
81 a viac rokov
Lacková Mária  Lipník č. 11 81
Lacková Marta Lipník č. 152 81
Lenhartová Anna Lipník č. 133 81
Líška Milan Lipník č. 194 81
Hegová Emília Lipník č. 67 83
Znamenák Peter Lipník č. 117 83
Gilanová Marta Lipník č. 185 84
Lenhart Jozef Lipník č. 58 84
Šovčíková Emília Lipník č. 54 84
Lenhartová Irena Lipník č. 41 85
Dobišová Mária Lipník č. 160 86
Mikušková Helena Lipník č. 32 86
Líšková Anna Lipník č. 195 87
Meliško Jozef Lipník č. 22 88
Líška Jozef Lipník č. 195 89
Šovčíková Rozália Lipník č. 83 89
50 rokov
Gatial Miroslav Lipník č. 30
Grolmusová Viera, Ing. Lipník č. 198
Krištof Milan Lipník č. 7
Líšková Iveta Lipník č. 201
Zacharová Ľubica Lipník č. 203
55 rokov
Čičmancová Zdenka Lipník č. 122
Líška Vladimír Lipník č. 195
Melišková Anna Lipník č. 22
Mikušková Ľubica Lipník č. 130
Poláková Ľubica Lipník č. 11
Vysloužil Vladimír Lipník č. 86
60 rokov
Dobišová Daniela Lipník č. 136
Kičin Jaroslav Lipník č. 150
Kováčová Emília Lipník č. 15
Kováčová Marta Lipník č. 186
Kozárová Emília Lipník č. 177
Lenhardtová Anna Lipník č. 40
Lenhartová Mária Lipník č. 180
Líšková Blažena Lipník č. 172
Máček Jozef Lipník č. 110
Máčeková Anna Lipník č. 110
Píš Jozef Lipník č. 75
65 rokov
Beláková Anna Lipník č. 178
Lacková Emília Lipník č. 190
Meliško Jozef Lipník č. 19
Oboňa Ľudovít Lipník č. 171
70 rokov
Dobiš Jozef Lipník č. 146
Lenhartová Valéria Lipník č. 192
75 rokov
Gilanová Zita Lipník č. 153
Lenhardt Ľudovít Lipník č. 164
Lenhart Pavel Lipník č. 192
Lenhartová Mária Lipník č. 193
Líšková Mária Lipník č. 39
Mikuška Ján Lipník č. 181
80 rokov
Lacková Mária Lipník č. 11
Lacková Marta Lipník č. 152
Lenhartová Anna Lipník č. 133
Líška Milan Lipník č. 194
81 a viac rokov
Hegová Emília         82 rokov Lipník č. 67
Znamenák Peter      82 rokov Lipník č. 117
Gilanová Marta        83 rokov Lipník č. 185
Lenhart Jozef          83 rokov Lipník č. 58
Šovčíková Emília     83 rokov Lipník č. 54
Lenhartová Irena     84 rokov Lipník č. 41
Dobišová Mária        85 rokov Lipník č. 160
Mikušková Helena    85 rokov Lipník č. 32
Líšková Anna           86 rokov Lipník č. 195
Meliško Jozef           88 rokov Lipník č. 22
Líška Jozef              88 rokov  Lipník č. 195
Šovčíková Rozália    88 rokov Lipník č. 83
 Naši jubilanti v roku 2014  „BLAHOŽELÁME“
50 rokov 
Šovčík Ján, č. 93
Gilanová Gabriela, č. 187
55rokov                                 
Lacko Jaroslav, č. 200
Gilanová Marta, Ing. č.197
Gilan Milan, Ing. č. 197
Gilan Jaroslav, č. 188
Lacková Kvetoslava, č.152
Dobiš Jozef, č. 108
60 rokov 
65 rokov 
Pešek Jozef, č. 65
70 rokov 
Mikušková Marta, č.181
Lacko Ján, č. 69
Šovčík Jozef, č. 175
Šovčíková Kornélia, č. 162
75 rokov 
Lenhartová Mária, č. 58
Lenhardt Milan, č. 149
80 rokov 
85 rokov
Líšková Anna, č. 195
Najstarší obyvatelia obce: 
Budaová Oľga, č.d. 41

88 rokov

Mikušková Jozefína,č.d.156

88 rokov

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1/15 Za pevnú linku 12/2014  33,30    7.1.2015  Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
 2/15 Za vyhotovenie GP, kód položky 244-01  150,00    7.1.2015 

Geodézia LMPD, s. r. o. Hollého 7, Žilina

010 50 

 3/15  Za stravné lístky  184,61    7.1.2015  DOXX – stravné lístky Kalov 356, Žilina 01050 
 4/15 Outsourcing IT   51,60    7.1.2015 ERPE Service, s. r. o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01
 5/15 Za tovar do MŠ Lipník – strava  175,79    8.1.2015  COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68 
 6/15  Elektrina za 1/2015  289,38    9.1.2015 

Magna energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 

 7/15 Plyn za 1/2015  349,24    9.1.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 8/15  Združené poistenie majetku  29,54    9.1.2015  Komunálna posťovňa, a.s., Horná  25, Banská Bystrica, 974 01
 9/15 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.  147,32    2.1.2015  Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, Banská Bystrica, 974 01 
10/15 Členský príspevok ZMOS za rok 2015 82,01   2.1.2015 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 811 09
11/15 Členské na rok 2015 – RVC 150,00   7.11.2015 Združenie obcí – RVC Nitra. Farská 7, 949 01 Nitra
12/15 Za separáciu – 12/2014 83,95   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
13/15 Odvoz KO – 12/2014 355,46   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
14/15 Za zneškodnenie odpadu 406,44   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
15/15 Montážne práce na VO 522,99   12.1.2015 EL MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, Handlová, 972 51
16/15 Vyúčtovanie elektriny – od 01.01.2014 do 31.12.2014 182,63   14.1.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
17/15 Likvidácia odpadovej vody + doprava 89,11   15.1.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., zákaznícke centrum Prievidza, Clementisa 52, Prievidza 971 01
18/15 Členský príspevok na rok 2015 – Združenie miest a obcí hornej Nitry 98,90   16.1.2015 Združenie mest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52 , Prievidza 971 01
19/15 Mesačný poplatok za mobil 29,39   16.1.2015 Slovak Telekom, Bajklaská 28, Bratislava
20/15 Elektrika – vyúčtovanie za bytovku č. 250 „preplatok“ -40,43   19.1.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
21/15 Predplatné – ŠKOLA 2015 23,00    20.01.2015 

M. Medlen – JurisDat

Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava

 22/15 Zemiaky konzumné do ŠJ – MŠ Lipník  22,50     23.01.2015 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, Koš, 972 41 
 23/15 PLYN – vyúčtovanie za 2014 -1064,88    22.01.2015 Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
 24/15 Príručka – Miestna samospráva  46,80    26.01.2015  Asociácia vzdelávania samosprávy, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 
 25/15  Za stravné lístky  168,68    28.01.2015  DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Králov 356, Žilina 
 26/15 Mäso a mäsové výrobky  49,25    2.2.2015  Mäsiarstvo u Borku – Ladislav Borko, Veľkonecpalská 142, Prievidza 
 27/15 Plyn 2/2015  260,50    04.02.2015  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
 28/15 Elektrina 2/2015  306,34    04.02.2015  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
29/15 Outsourcing IT 51,60   05.02.2015 ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice, 972 01
30/15 Tovar do ŠJ – MŠ Lipník 478,60   05.02.2015 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza
31/15 Pevná inka za 1/2015 33,013   06.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
32/15 Separácia jednotlivých komodít 132,28   09.02.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, Handlová
33/15 Zneškodnenie KO 317,42   09.02.2015

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová

34/15 Odvoz KO 1/2015 355,46   12.02.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, Handlová
35/15 Mesačný poplatok – paušál za mobil 0911364655 29,50   16.02.2015 Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
36/15 Zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou 55,68   16.02.2015 RTV – rozhlas a televízia, Mlynská dolina,845 45 Bratislava
37/15 Zimná údržba za 1/2015 1581,60   23.02.2015

Forbart, s. r. o., Necpalská 16, 971 01 Prievidza

38/15 Odborná prehliadka plynových kotlov v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a súvisiacich predpisov a STN + dopravné náklady 230,00   24.02.2015 Carbon servis Milan Čajka, Banícka 176/15, 971 01 Prievidza
39/15 Za stravné lístky 555,55   26.02.2015 Doxx – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov, 356, Žilina
40/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ 50,86   26.02.2015 Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza
41/15 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s autorských zákonom a Oprávnením č. 1/2004 20,40   02.03.2015 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82198 Bratislava
 42/15 Účasť na odbornom seminári ZMOS – Aplikácia elektronického kontraktačného systému v procese verejného obstrávania  12,00    02.03.2015  Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 
43/15 Zemiaky konzumné do MŠ 21,00   03.03.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, Koš, 972 41
44/15 Rozhlasová ústredňa MPA 900QF + odpojenie starej a inštalácia novej ústredne 350,00   03.03.2015 Auromont, Radovan Grolmus Vajanského 8, Prievidza, 97101
45/15 za tovar do MŠ – potraviny 255,00   04.03.2015 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza
46/15 členský príspevok 427,45     05.03.2015  Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1 Ráztočno 
47/15  Outsourcing IT 51,60    05.03.2015  ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 
48/15 Za mäso a mäsové výrobky do MŠ  8,04    05.03.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza, 971 01 
 49/15  Zneškodnenie odpadu 325,44    06.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
50/15 Overenie účtovníctva a účtovnej závierky r. 2014 418,90    06.03.2015  Ing. Milena Korcová, Štefana Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom, 965 01 
51/15 Mesačný poplatok za pevnú linku 33,13    09.03.2015  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
52/15  Za odvoz komunálneho odpadu 2/2015  355,46    09.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
53/15  Za plyn 3/2015  260,50    09.03.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 
54/15  Za elektrinu 3/2015  306,34    09.03.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 
55/15 Likvidácia odpadovej vody zo dňa 04.03.2015  91,50    13.03.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
56/15 Mesačný poplatok za mobil 29,50    16.03.2015  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
 57/15 Separácia  183,52    17.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 972 51, Handlová
 58/15 Almanach 2015  28,60    17.03.2015  Datatrade, Moyzesova12, Zladté Moravce, 953 01 
 59/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ  46,60    18.03.2015 

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza 

60/15  Za obsluhu ČOV – 7 b.j.  240,00    19.03.2015  Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 972 32 Chrenovec 
61/15 Dodanie príručky „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014“ 26,80    31.03.2015  Regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí Námestie M.Tompu 2, Rimavská Sobota 
62/15  Za zimnú údržbu 2/2015  926,40    01.04.2015  Forbart, s.r.o., Necpalská 16, 971 01 Prievidza 
 63/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ Lipník  42,24    02.04.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
64/15  Zemiaky do MŠ Lipník  21,00   08.04.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
65/15 Tovar do MŠ Lipník – potraviny 612,10   08.04.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 97168
66/15 Dopravné výkon 172,69  

08.04.2015

Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
67/15 Separácia jednotlivých komodít 87,35   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. potočná 20, 972 51 Handlová
68/15 Zneškodnenie odpadu na skládke 537,05   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
69/15 Odvoz komunálneho odpadu za marec 2015 355,46   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
70/15 Elektrina 4/2015 306,34   08.04.2015 Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
71/15 Plyn 4/2015 260,50   08.04.2015 Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
72/15 Pevná linka 35,33   09.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
73/15 Outsourcing IT 136,20   10.04.2015 ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice 972 01
74/15 Poplatok banke za poskytnutie informácie pre audítora 2013 60,00   13.04.2015 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina
75/15 Poplatok banke za poskytnutie informácie pre audítora 2014 60,00   13.04.2015 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina
76/15 Združené poistenie majetku od 30.04.2015 do 30.04.2016 25,49   13.04.2015 Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 25, 974 01, Banská Bystrica 1
77/15 Mesačný poplatok za mobil 29,69   15.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
78/15 Zimná údržba za 3/2015 120,00   20.04.2015 Forbart s.r.o. Nespalská 16, 97101 Prievidza
79/15

vyúčtovanie vody –  7 bytový dom

od 8.10.2014 do 15.04.2015

433,84   21.04.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánská cesta 5, Banská Bystrica
80/15 vyúčtovanie vody – cintorín 2,81   21.04.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
81/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ 103,20   21.04.2015 Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 97101 Prievidza
82/15

vyúčtovanie vody – materská škola

78,62

 

23.04.2015

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

83/15

vyúčtovanie vody – kultúrny dom

43,52

  23.042015

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

84/15 zemiaky do MŠ 21,00   23.04.2015 Agrodan, s.r.o., Okružná 117, KOŠ, 972 41
85/15 za stravné lístky – 100 ks 329,76   29.04.2015 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 10 01 Žilina
86/15 za plyn 5/2015 260,50   04.05.2015 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
87/15 za elektrinu 5/2015 306,34   04.05.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
88/15 prepravný výkon s vozidlom 50,00   06.05.2015 Firo-FACH Róbert Fico, Chrenovec 439, 972 32
89/15 Outsourcing IT 51,60   07.05.2015 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01
90/15 dopravné výkony 101,92   07.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20,972 51 Handlová
91/15 tovar do MŠ Lipník 472,38   07.05.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza
92/15 za pevnú linku 33,37   11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 93/15 separácia jednotlivých komodít 128,88    11.05.2015  HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová 
 94/15 Dopravné výkony 67,14    11.05.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová 
95/15 Štrúdle na akciu ku dňu matiek 156,52   13.05.2015 Prievidzké pekárne a cukrárne, a. s. Košovská 12, Prievidza
96/15 Predplatné – Naša škola na školský rok 2015/2016 15,00   13.05.2015 Pamiko, Račianska 89, Bratislava, 831 02
97/15 Zneškodnenie odpadu 554,57   14.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
98/15 Odvoz komunálneho odpadu – apríl 2015 355,46   14.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
99/15 Informačný systém URBIS 1,00   15.05.2015 MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica
100/15 Mesačný poplatok – mobil 29,50   15.05.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
101/15 Webhostingove služby od 01.06.2015 do 31.05.2016 48,00   15.5.2015 Luneta, spol. s r. o. Ľ. Fullu 9, Bratislava, 841 05
102/15 Predplatné mesačníka VS 2014 39,00   19.05.2015 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina, 010 01
103/15 Tovar – doplnenie riadu do kuchyne – KD 175,08   20.05.2015 CORA – Ing. Jozef Šifra, Košická cesta 28, Prievidza
104/15 Konzumné zemiaky do MŠ 16,80   21.05.2015 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, KOŠ, 972 41
105/15 Stravné lístky 100 ks 329,76   26.05.2015 DOXX Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina, 010 01
106/15 Mäso do MŠ 51,78   26.05.2015

Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

107/15 plyn 6/2015 260,50   01.06.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
108/15 elektrina 6/2015 306,34   01.06.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
 109/15 Pozvánky na oslavy 660 výročia založenia obce 200 kusov  40,80    03.06.2015  Patria I. Vápenická 8, Prievidza, 97101 
 110/15 Outsourcing IT + náplň do tlačiarne  69,60    03.06.2015  ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice 972 01 
 111/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ  46,60    03.03.2015  Mäsiarstvo u Borku, Ladislav Borko, Veľkonecpalská 142, Prievidza 97101 
112/15  Zneškodnenie odpadu  329,82    04.06.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 97251 Handlová 
113/15  Analýza faktorov pracovného prostredia 20,00    05.06.2015  Unipharma Bojnice, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
114/15  Odvoz komunálneho odpadu na skládke za 5/2015  355,46    05.06.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
115/15  Tovar do MŠ – ŠJ  381,91    05.06.2015 

COOP Jednota, SD, A. Hlinku I.

437, 971 68 Prievidza

 116/15 Za nové kukanádoby – 15 ks  383,40    09.06.2015  Ferex, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01 
 117/15 Pevná linka 5/2015  33,13    09.06.2015  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
 118/15 Geometrický plán na oddelenie parciel  270,00    11.06.2015  Geodézia LMPD, s.r.o. pracovisko Prievidza, M. Mišíka 26, Prievidza, Hollého 7 Žilina 
119/15  Kontrola čistenia komína  120,00    11.06.2015  Kominár Jozef Hlinka, Jalovská 2, Chrenovec 972 32
120/15 Separácia jednotlivých komodít 98,08   11.06.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová
121/15 Ubytovanie – 26. Snem ZMOS v Bratislave 21,32   11.06.2015

Združenie miest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52, Prievidza

97101

122/15 Montážne práce na VO a MR, revízie elektrického  zariadenia a bleskozvodov na obecných budovách 1058,86   11.06.2015 EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, Handlová, 972 51
123/15 Mesačný paušál – mobil 29,39   15.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 817 62
124/15 Odborné priehliadky a skúšky VTZ plynových a tlak. zariadení 449,90   17.06.2015 Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4, Bojnice
125/15 strom na máj 40,00   18.06.2015 Spolok bývalých urbárnikov BRUSNO, Brusno 605, Chrenovec-Brusno 972 32
126/15 Mäso do MŠ Lipník 14,08   18.06.2015

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

127/15 zemiaky konzumné do MŠ 13,80   23.06.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
128/15 zemiaky konzumné do MŠ 27,60   23.06.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
129/15 za stravné lístky 329,76   29.06.2015 DOOX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
130/15 poistné: Majetok a zodpovednosť podnikateľov 395,37   29.06.2015 Uniqa posťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07  Bratislava
131/15 Systémoová podpora URBIS (01.07.2015 – 30.09.2015) 100,00   01.07.2015 MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
132/15 PLYN 7/2015 260,50   02.07.2015 Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
133/15 ELEKTRIKA 7/2015 306,34   02.07.2015 Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
134/15 za zneškodnenie odpadu 392,93   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
135/15 odvoz KO 6/2015 355,46   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
136/15 separácia jednotlivých komodít 135,05   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
137/15 mäso do MŠ Lipník 30,16   06.07.2015

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

138/15 COOP Jednota tovar do MŠ – ŠJ 595,08   06.07.2015 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
139/15 Outsourcing IT 51,60   06.07.2015

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9,

972 01 Bojnice

140/15 Za vyhotovenie geometrického plánu č. 53/2015-PD 270,00   07.07.2015

Geodézáia LMPD, s.r.o. Pracovisko Prievidza, Mišíka 26,

Hollého 7, Žilina 010 50

141/15 Poplatok za pevnú linku za mesiac 6/2015 33,54   07.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
142/15 zosilovač SKYTEC SPL-1000 45,00   14.07.2015 Matúš Lackovič, LAC-AUDIO, A. Bernoláka 304/4, 971 01 Prievidza
143/15 Misy polievkové 81,42   14.07.2015 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1, 058 01 Poprad 1
144/15 mesačný poplatok za mobil 29,50   15.07.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
145/15 Stožiar + spojka kablova lisovacia 1058,10   16.07.2015 Elektro kocian s.r.o. Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77
146/15 poistenie  – Majetok a zodpovednosť podnikateľov 82,98   20.07.2015 Uniqa poisťovňa, a.s. LOazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
147/15 COOP Jednota tovar do MŠ – ŠJ 40,29   20.07.2015

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

148/15

refáundácia mzdy 6/2015 za školenie

Ján Mikuško – preventivár obce

220,33   24.07.2015

LINEA Slovensko, spol. s r.o. Dolný Šianec 1

911 01 Trenčín

149/15   Nakládka a vykládka tekutého odpadu  91,82    27.07.2015 StVPS, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 
150/15  za stan biely 6×3 m  280,00    29.07.2015  Easy Tens s.r.o. Kpt. Nálepku 2027/12, Liptovnský Mikuláš 
151/15 za 100 ks straných lístkov 329,76   29.07.2015

DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 010 01 Žilina

152/15 za stolárske výrobky do KD 617,00   29.07.2015

Trgiňa Milan Stolárstvo DOZANA

Chrenovec-Brusno č. 682, 97232

153/15 za vrecia na separáciu 80,60   30.072015

FEREX, s. r. o. Vodná 23, 94901

Nitra

154/15 Elektrina za 8/2015 306,06   03.082015 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
155/15 PLYN za 8/2015 260,50   03.08.2015

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01

Piešťany

156/15 za stoklárske výrobky do KD 735,00   04.08.2015

Trgiňa Milan Stoárstvo DOZANA

Chrnovec-Brusno č. 682

972 32

157/15 za pevnú linku 7/2015 33,13   07.08.2015

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, Bratislava 817 62

158/15 kultúrne vystúpenie na oslavách 660. výričia obce 300,00   08.08.2015 Stanislav Vitáloš, Textilná 9, 934 05 Levice
159/15 ozvučenie podujatia – 8.8.2015 oslavy 660. výročie 350,00   10.08.2015 Juraj Grom, M. Hodžu 6/16, Prievidza 971 01
160/15 separácia jednotlivých komodít 220,73    10.08.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová 
161/15 zneškodnenie odpadu na skláke 564,04   10.08.2015

Hater Handlová, Potočná 20

972 51 Handlová

162/15 Outsourcing IT 51,60   10.08.2015

ERPE servis, s. r. o. SNP 1153/9

972 01 Bojnice

163/15 montáž VO na IBV 943,79   11.08.2015 EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová
164/15 spoločenské podujatie s kombinovanéu alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na oslave 660. výročia obce 80,40   12.08.2015 SOZA, Rastiásavova 3, 821 08 Bratislava 2
165/15 Moderovanie podujatia venovaného 660. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Lipník – 8.8.2015 100,00   13.08.2015

Mgr. Branislav Čukan,

Kvetná 20, 972 51 Handlová

166/15 mesačný popoatok za mobilnú sieť a hovory 29,59   14.08.2015

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28, Bratislava 81728

167/15 osvoz KO za 7/2015 355,46   14.082015 Hater – Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
168/15 za 130 ks stravných lístkov 426,53   17.08.2015 DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina
169/15 Fotokniha A4 na šírku – z osláv 660. výročia obce 21,64   17.08.2015 Happy foto Slovensko spol. s r.o., Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov
170/15 za krátkodobý prenájom mobilných WC – oslavy 660. výročie obce Lipník 108,00   17.08.2015 EKETOALETY, s.r.o. Šamoirínska 39, 903 01 Senec
171/15 Za dodávku a distribúciu elektriny k oslavám 660. výročia obce – 8.8.2015  7,61    20.08.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
172/15 dopravné výkony  105,23   28.08.2015 

Hater – Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, 972 51 Handlová

173/15  za elektrinu 9/2015  308,34    03.09.2015  Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
174/15  za plyn 9/2015  260,50    03.09.2015  Magna energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
175/15 Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník 58,66    04.09.2015  Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 
176/15  Za pevnú linku – 8/2015  33,13    07.09.2015  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
177/15 Outsourcing IT  51,60    07.09.2015  Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice 
178/15 Verejná správa roční 2016 č. 1 až 13 78,00   07.09.2015 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
179/15 Zneškodnenie odpadu 480,87   08.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
180/15 separácia jednotlivých komodít 146,06   10.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
181/15 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2015 355,46   10.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
182/15 Pripojenie krátkodobého odberu elektriny – priamy elektromer (oslavy 660. výročie) 117,60   14.09.2015 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
183/15 za kalendáre pre rok 2016 7,24   16.09.2015 Nová práca, s. r. o. P.O. Box 80 Barónka 12, 830 05 Bratislava

184/15

za mobil – mesačný poplatok 29,50     18.09.2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 185/15  Prevod údajov DCOM 150,00    23.09.2015  MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 
 186/15 mäso a mäsové výrobky do MŠ 23,22    23.09.2015  Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza 
 187/15 za stravné lístky  329,76    30.09.2015  DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 
 188/15  systémová podpora URBIS  100,00    02.10.2015  MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01 
 189/15 plyn 10/2015  260,50    02.10.2015  Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
190/15  elektrina 10/2015  306,34    02.10.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
191/15 dopravné výkony 15,84    05.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51 
192/15  odborná literatúra a kanc. potreby do MŠ  36,85    06.10.2015  Maquita s. r. o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno 
193/15 mäso a mäsové výrobky do MŠ 29,34    06.10.2015  Ladislav Borko – Mäsiarstvo u BORKU, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
194/15 potravinový tovar do MŠ 646,53    06.10.2015 

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437,

971 68 Prievidza

195/15 pevná linka za 9/2015 39,71    07.10.2015  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislkava 
 196/15 Outsourcing IT  51,60    07.10.2015  eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 
197/15 zneškodnenie nebezpečného odpadu 217,67    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
198/15 zneškodnenie odpadu 387,83    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
199/15  separácia jednotlivých komodít  167,89    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
200/15  odvoz komunálneho odpadu za 9/2015  355,46    08.10.2015  Hater Handlová, spol,. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
201/15 poplatok za mobil 29,80    15.10.2015 

Slovak Telekom a. s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

202/15  predplatné – január 2016 až december 2016  68,40    20.10.2015  wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
203/15  vyúčtovanie vody – MŠ Lipník 73,01    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
204/15 vyúčtovanie vody – bytový dom  404,35    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
205/15  vyúčtovanie vody – cintorín  28,08    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
206/15  vyúčtovanie vody – kultúrny dom 73,01    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
207/15 mäso a mäsové výrobky 44,23    22.10.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza
208/15  za stravné lístky – 100 ks   329,76    29.10.2015 DOXX-stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina
209/15 vyúčtovanie vody – cintorín 4,21    02.11.2015  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 
 210/15 Magna Energia – plyn 11/2015 260,50    02.11.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 211/15 Magna Energia – elektrika 11/2015  306,34    02.11.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 212/15  COOP Jednota – tovar do školskej jedálne  307,39    09.11.2015  COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza 
 213/15 CD – príhovory, prejavy, vinše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce  19,90    9.11.2015  Gabriela Kohajdová – MONEX, Banícka 14/7, 971 01
214/15 Udržiavací poplatok KEO DOS 2016 + ročná licencia programu KEO WIN 2016 244,98   9.11.2015 KEO s. r. o.Poľná 151/5, Záhorce, 991 06
215/15 Outsourcing IT 51,60   9.11.2015 ERPE service SNP 1153/9, Bojnice 972 01
216/15 Za pevnú linku 10/2015 33,88   9.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
217/15 Odvoz komunálneho odpadu za 10/2015 355,46   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
218/15 separácia jednotlivých komodít 143,06   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
219/15 zneškodnenie odpadu 602,35   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
 220/15 za sieťky na okná proti hmyzu  122,94     11.11.2015 Milan Koša M+M, Uhlištná 31, 971 01 Prievidza
 221/15 dopravné výkony  143,06    13.11.2015  HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
 222/15 Kontrola požiarnotechcnických zariadení  109,20    13.11.2015  BOZPO, s. r. o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 
223/15  mesačný poplatok za mobil  29,59    16.11.2015  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 
 224/15 certifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky  103,20    18.11.2015  Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
 225/15 Predplatné – Predškolská výchova, Vrabček  15,60    26.11.2015  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
 226/15 Plyn – 12/2015  260,50    02.12.2015  Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany
227/15 Elektrina – 12/2015 306,34   02.12.2015 Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany
228/15 Predplatné – Obecné noviny r. 2016 67,60   02.12.2015 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 811 05
229/15 za konzumné zemiaky do MŠ 36,00   04.12.2015 Agrodan, s.r.o., Okružná 117, 972 41 KOŠ
230/15 separácia 83,93   04.12.2015 Hater Handlová, spol. s.r.o. Potočná 20, Handlová
231/15 COOP tovar do MŠ 451,36   04.12.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, 971 68, Prievidza
232/15 Poplatok za pevnú linku 38,94   07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
233/15 Zneškodnenie odpadu 262,32   07.12.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
234/15 Dopravné služby 225,19   07.12.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
235/15 Outsourcing IT, router, repas 232,20   07.12.2015 Erpe service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01
236/15 Dopravné služby 92,23   09.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová
237/15 VS 2015 39,00   09.12.2015 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina
238/15 CD – Smútočná správa 13,20   09.12.2015

ČePE MUSIC, s.r.o.

Súhradská 381/8, Horné Srnie

239/15 Odvoz KO – 11/2015 355,46   10.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Prievidza
240/15 Ohňostroj na Silvester 2015 101,00   11.12.2015 RWO Team, s. r. o. Oldřichovice 869, 739 61 Třinec
241/15 Zákusky na predvianočné posedenie pre dôchodcov 73,63   15.12.2015 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s., Košovská 12, Prievidza
242/15 poplatok za mobil 29,69   16.12.2015 Slovak Telekom, spol. s r. o. Bajkalská 28, Bratislava
243/15 Náklady HK za rok 2015 129,51   16.12.2015

Obec Chrenovec-Brusno,

972 32

244/15 Zvoz nebezpečných odpadov 17,98   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
245/15 Zberové kalendáre (separácia 2016) 21,60   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 32 Handlová
246/15 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 188,17   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
247/15  Faktúra č. OPS/2147/2015 – poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov  25,65    21.12.2015 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 1, 010 11 Žilina
248/15 Za diár samosprávy 2016 6,65   29.12.2015 RVC Nitra, Farská 7, 949 01 Nitra
249/15 Za tovar od COOP Jednota 180,08   29.12.2015 COOP Jednota, SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
250/15 Odvoz a likvidácia odpadovej vody  78,48    31.12.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Clementisa 52,971 55 Prievidza

 

Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2016 Členské na rok 2016 – RVC Nitra 150,00    04.01.2016  RVC Nitra, Farská 7, 949 01 Nira 
2/2016 Členské na rok 2016 – ZMOS 84,31    04.01.2016 ZMOS Bezručova 9, 811 09 Bratislava
 3/2016 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na obdobie od 01.01.2016 do 01.01.2017  147,32     04.01.2016

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, Bratislava 1

811 05

 

 4/2016 Za stravné lístky  360,22     05.01.2016 DOXX – stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina 
 5/2016 Elektrina – záloha za 1/2016  306,34    05.01.2016  Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 6/2016  Plyn – záloha za 1/2016  260,50    05.01.2016  Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 7/2016 Poplatok za pevnú linku za 12/2015 42,14    08.01.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
8/2016  Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej  633,36    08.01.2016 

Hater Handlová, spol. s r. o.

Potočná 20, 972 51 Handlová

9/2016  Outsourcing  90,00    08.01.2016 

eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9

972 01 Bojnice

10/2016 Separácia jednotlivých komodít 267,36    11.01.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
 11/2016 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2015 (preplatok)  -118,17    11.01.2016  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 12/2016 Montážne práce na verejnom osvetlení  376,14    13.01.2016  EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová 
13/2016  PLYN – vyúčtovanie za rok 2015 (nedoplatok)  15,89    13.01.2016  Magna Energia a.s ., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
14/2016 Odvoz KO za 12/2015 355,46    14.01.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
15/2016  Mesačný poplatok za mobil 12/2015  29,50    18.01.2016  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 
16/2016 Členský príspevok na rok 2016 – ZMO HD 423,30    19.01.2016  Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1 Ráztočno 
 17/2016 Vyúčtovanie elektriky – odberné miesto  7 b.j.  -6,70   20.01.2016  SSE Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 
18/2016 Odborná prehliadka a skúška VTZ plynov 60,00   25.01.2016 Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4, 972 01 Bojnice
19/2016 zemiaky do MŠ 42,00   27.01.2016 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
20/2016 za stravné lístky 262,25   27.01.2016

DOXX – stravné lístky,

spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina

21/2016 plyn 2/2016 252,46   02.02.2016 MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
22/2016 elektrina 2/2016 292,12   02.02.2016 MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
23/2016 za LED 2G11C15-2835, 15 ks 436,19   03.02.2016 AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany
24/2016 za pevnú linku 1/2016 42,22    05.02.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
25/2016 triedený zber 128,18   05.02.2016 Hater Handloá, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
26/2016 za tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 557,54   05.02.2016

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

27/2016 odvoz komunálneho odpadu 1/2016 355,46   08.02.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
28/2016

zneškodnenie odpadu

333,47   08.02.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
29/2016 Outsourcing + toner do MŠ 79,20   08.02.2016 ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice
30/2016 cestovné náklady na pracovné cesty za rok 2015 25,32   10.02.2016

Obec Chrenovec-Brusno

97232

31/2016 ciachovanie váh + závažia 66,56   10.02.2016

Oprava váh – Králik

Východná 63, Prievidza 97101

32/2016 vlajka SR 27,98   11.02.2016 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
33/2016 členský príspevok ZMOHN na rok 2016 101,69   11.02.2016 Združenie miest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52, 97101 Prievidza
34/2016 mesačný poplatok za mobl 29,80   15.02.2016 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava, 817 62
35/2016 za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou  Slovenska 56,83   18.02.2016 rtv – Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava
36/2016 Odvoz a likvidácia odpadovej vody 76,79   19.02.2016 StVPS, a. s. V. Clementisa 52 97155 Prievidza
37/2016 za konzumné zemiaky do MŠ 42,00   23.02.2016 Agrodan KOŠ, s. r. o. Okružná 117, 972 41 Koš
38/2016 ceninové poukážky DOXX 313,20   24.02.2016

DOXX – stravné lístky,

spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina

39/2016 stravné lístky 262,25   24.02.2016

DOXX – stravné lístky, spol.

s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina

40/2016 Poplatok Prima banke za poskytnutie inormácie pre auditora 60,00   26.02.2016 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina
41/2016 Oprava vodoinštalácie 42,12   26.02.2016 PVK Pavol Bobok, Lipník č. 208, 97232
42/2016 Obsluha ČOV – 7 b.j. za obdobie 3-12/2015 200,00   28.02.2016 Pavol Bobok ml., Lipník č. 208, 972 32
 43/2016 Elektrina 3/2016  292,12    02.03.2016  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 44/2016 Plyn 3/2016  252,46    02.03.2016  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 45/2016 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel  20,40    02.03.2016  SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 
 46/2016 publikácia: Účtovné súvsťažnosti  28,50    03.03.2016  RVC Nitra,Farská 7, 949 01 Nitra 
 47/2016 triedený zber  161,14    03.03.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová 
48/2016  poplatok za pevnú linku 2/2016  29,66    07.03.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 49/2016 tlačivá do MŠ  14,90    07.03.2016  Ševt a. s. Clementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 
 50/2016 zneškodnenie odpadu  428,33    07.03.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
 51/2016 tovar do ŠJ – MŠ Lipník  568,62    07.03.2016  COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 
 52/2016 Outsourcing  51,60    08.03.2016  eRPe servis, s. r. o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice 
 53/2016 odvoz KO za 2/2016  355,46    09.03.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
54/2016 Vypracovanie položkovitého rozpočtu a výkazu výmer na stavbu IBV Lipník II. Časť – dažďová kanalizáiua IO.02 200,00   10.03.2016 Projekting – Ing. Staniáslav Poliak, 942 32 Chrenovec-Brusno č. 242
55/2016 Vložné za školenie „Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO“ v termíne 3.3.2016 90,00   10.03.2016 Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

56/2016 

SPP – vyúčtovanie plynu za byt 250/1  3,26    14.03.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 
57/2016 poplatok za mobil 29,89    15.03.2016  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 
 58/2016 Auditorské služby r. 2015  500,00    15.03.2016  Ing. Milena Korcová, Ul. Š. Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom 
 59/2016 Odber kuýchynského odpadu VŽP  10,80    18.03.2016 

INTA s. r. o. Rybárska 758/18

911 01 Trenčín

 60/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie

„Oddychová zóna pri detskom ihrisku“

1416,00    29.03.2016  AM-studio, s. r. o. Továrnická 2104/19, 955 01 Topoľčany 
 61/2016 DOXX – stravné lístky 110 ks  362,02    30.03.2016  DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356,  010 01 Žilina 
62/2016  Vyúčtovanie  elektrika 7 b. j.   3,13    31.03.2016  SSE stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
63/2016 Združené poistenie majetku  25,49    04.04.2016  Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 
64/2016  Plyn za 04/2016  252,46    04.04.2016  Magna energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
65/2016 Elektrika za 04/2016 292,12   04.04.2016 Magna energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
66/2016  Vypracovanie žiadosti a zabezpečenie verejného obstarávania – „Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia, Lipník“

 

50,00

 

 

 

04.04.2016

 

Manos consulting, s. r. o., Južná 36, 949 01 Nitra 1 
67/2016  Vypracovanie žiadosti, zabezpečenie verejného obstarávania – „Detské ihrisko v obci Lipník“ 

 

1200,00

 

 

 

04.04.2016

 

Manos consulting, s. r. o., Južná 36, 949 01 Nitra 1 
68/2016 Vypracovanie žiadosti, zebezpečenie verejného obstarávania – „Oddychová zóna pri detskom ihrisku, Lipník“

 

1200,00

 

  04.04.2016  Manos consulting, s. r. o., Južná36, 949 01 Nitra 1 
 69/2016 Náklady súvisiace s triedeným zberom  125,63    05.04.2016  Hater Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
70/2016  Odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová za marec 2016  355 46   05.04.2016 

Hater Handlová, spol. s r. o.  

Potočná 20, 972 51 Handlová

 71/2016 ERPE servis – Outsourcing + tonery do MŠ  225,24    06.04.2016  ERPE servis, s. r. o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 
 72/2016 poplatok za pevnú linku  37,86    06.04.2016  Slovak telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 73/2016 tovar do školskej jedálne – MŠ Lipník  363,60    07.04.2016  COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza 971 68 
 74/2016 odborná prehliadka plynových kotlov v 7 b.j.   230,00    07.04.2016 Milan Čajka CARBON servis, Majerská 924/8, 971 01 Prievidza 
75/2016 medaile a odznanky na súťaže poriadané obcou 54,95   08.04.2016 Firma KOŠÍK – siete s. r. o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky
76/2016 zneškodňovanie odpadu na skládke 316,69   08.04.2016 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
77/2016 Oprava kopírovacieho stroja DEVELOP ineo 185 179,10   11.04.2016 MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
78/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  CINTORÍN 2,81   13.04.2016 StVPS skciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
79/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  OcÚ+KD 19,66   13.04.2016

StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

80/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  IHRISKO 0,00   13.04.2016

StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

81/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  MŠ 73,01   13.04.2016

StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

82/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  7b.j. 352,40   14.04.2016

StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

83/2016 Mesačný poplatok – mobilná sieť 29,39   15.04.2016

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 84/2016 Polohopisné a výškopisné zameranie – Cintorín, Polohopisné a výškopisné zameranie – Detké ihrisko 300,00    18.04.2016  Ansadar, s.r.o. Rozkvet 20145/91, 017 01 Považská Bystrica 
85/2016  Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom: Rekonštrukcia Domu smútku a jeho okolia  1429,70    20.042016  AM-studio, s.r.o. Továrnická 2104/19, 955 01 Topoľčany

86/2016

Odber kuchynského odpadu VŽP 10,80   20.04.2016 Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
87/2016 Kovová kartotéka 4-šuflíková 252,00   21.04.2016 B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava
88/2016 za stravné lístky 100 ks 329,76   27.04.2016 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina
89/2016 zemianky do MŠ Lipník 36,00   27.04.2016 Agrodan, s. r. o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
90/2016 Montážne práce na verejnom osvetlení 405,09   28.04.2016 EL-MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová
91/2016 Záloha za plyn 5/2016 252,46   02.05.2016 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
92/2016 Zálohza za elektrinu 5/2016 292,12   02.05.2016 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
93/2016 Dopravné výkony 211,36   05.05.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
94/2016 Faktúra za služby pevnej siete 31,45   05.05.2016 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
95/2016 Outsourcing IT + monitor + myš 141,78   09.05.2016 ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
96/2016 zneškodnnie odpadu 591,04   09.05.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
97/2016 odvoz KO- 4/2016 355,46   09.05.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
98/2016 náklady súvisiace s triedeným zberom 187,32   09.05.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
99/2016  za tovar do materskej školy  515,23    10. 05. 2016  COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 
 100/2016 za služby mobilnej siete 35,52    12. 05. 2016  Slovak Telecom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
101/2016  za 250 ks stravých lístkov   816,00    19. 05. 2016  DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 
102/2016 konzumné zemiak do MŠ 36,00   

20.05.2016 

Agrodan, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš 
103/2016 prevádzka webstranky + emaily podľa zmluvy 48,00    20.05.2016  Luneta, spol. s r. o. Ľ. Fullu 9 841 05 Bratislava 
104/2016  nábytok do kancelárie starostu + kontajner na evidenciu obyvateľov 440,98    25.05.2016  Roland Schváb – Solid interier Pri gymnáziu 4, Nové zámky 
105/2016  6 ks zásahové hasičské komplety  1 800,00    26.05.2016  MLAD s.r.o. Pstruhárska 5, 972 51 Handlová 
106/2016  za plyn – 6/2016  252,46    02.06.2016  Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
107/2016 za elektrinu – 6/2016  292,12    02.06.2016  Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 
108/2016  Daňvé tlačivá – daň z nehnuteľností, pes 20,80 

 Objednávka č. 

     20/2016

03.06.2016  Inprost spol. s r. o. Smrečianska č. 29, 811 05 Bratislava 
109/2016  Za služby pevnej siete  31,55    07.06.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
110/2016 Triedený zber 130,63    07.06.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
111/2016  Dopravné výkony 83,95    07.06.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
112/2016 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2016 355,46    07.06.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
113/2016 Zneškodnenie odpadu na skládke  416,65    08.06.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová  
114/2016 Outsourcing IT 51,60   08.06.2016 ERPE servis s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
115/2016 COOP jednota – tovar do MŠ 504,83   08.06.2016 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
116/2016 Analýza faktorov pracovného prostredia – prehodnotenie 2016 120,00    13.06.2016  Unipharma, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
117/2016  Za službu mobilnej siete  68,09    14.06.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
118/2016 Za konzumné zemiaky 22,80    17.06.2016  Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš 
119/2016 Poistené za obdobie 16.07.2016 – 16.07.2017 Majetok a zodpovednosť podnikateľov  395,37    20.06.2016  Uniqa poisťovńa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 
120/2016 zneškodnenie nebezpečného odpadu

145,18 

  21.06.2016  Hater Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
121/2016 Dopravné výkony – za odvoz nebezpečných látok  18,48    21.06.2016  Hater Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
122/2016  Skartovačka  32,11    30.06.2016  FaxCopy a.s. Košovská cesta 1C, 971 01 Prievidza 
123/2016  Za elektrinu – 7/2016  292,12    04.07.2016  Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
124/2016  Za plyn – 7/2016  252,46    04.07.2016  Magna energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
125/2016  Odvoz komunálneho odpadu za 6/2016  355,46    04.07.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
126/2016 Vydanie preukazu bez fólie – splnomocnenie  2,50    06.07.2016  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 1, Banská Bystrica 
127/2016

Predplatné za odborný pedagogický časopis

Naša škola na šk. rok 2016/2017

15,00    06.07.2016  Pamiko spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3 
128/2016 Za služby pevnej siete – 6/2016  31,36    07.07.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 
129/2016 Odber kuchynského odpadu za 6/2016 10,80   07.07.2016 INTA s. r. o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
130/2016 Náklady súvisiace s triedeným zberom 132,79   07.07.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
131/2016 Outsourcing IT 51,60   08.07.2016 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
132/2016 COOP Jednota – tovar do MŠ za 6/2016 503,55   08.07.2016

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437,

971 68 Prievidza

133/2016 Zneškodnenie odpadu na skládke 642,85   11.07.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
134/2016 Za služby mobilnej siete 6/2016 41,47   12.07.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
135/2016 pomôcky do MŠ 34,75   12.07.2016 Pramaco s.r.o., Anny Rybníčkové 2614/3, Praha 5, 155 00
136/2016  Poistné za obdobie 09.08.2016 – 09.08.2017 Produkt: Majetok a zodpovednosť podnikateľov 82,98    22.07.2016 

Uniqa poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava 27

820 07

137/2016  Za tovar do MŠ Lipník (potraviny)  99,61    25.07.2016 

COOP Jednota Prievidza

spotrebné družstvo,

A. Hlinku I. 437,

971 68 Prievidza

138/2016  Elektrina na 8/2016  292,12    01.08.2016 

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

139/2016  Plyn na 8/2016  252,46    01.08.2016 

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

140/2016  Dopravné výkony  93,38    01.08.2016 

Hater Handlová, spol. s r. o.

Potočná 20, 972 51 Handlová

141/2016 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2016 355,46   05.08.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
142/2016 Služby pevnej siete + internet 31,36   08.08.2016

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

143/2016 Zneškodnenie odpau na skládke 473,52   08.08.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
144/2016 Nákup: Nožnice plotové AHS 6024 Li 163,50   08.08.2016 Moundfield SK, s.r.o. Nedožerská cesta 1270/17c 97101 Prievidza
145/2016 Outsourcing IT 51,60   10.08.2016 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice
146/2016 Za služby mobilnej siete 7/2016 48,52   12.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
147/2016 Záloha na nákup materiálu na opravu strechy 4 400,00 Zmluva o dielo 2/2016 17.08.2016 TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r.o. Lipník 10, 972 32
148/2016 Za stravné lístky 168,68   23.08.2016 DOOX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina
149/2016 Dodávka a montáž celotieniacich interiérových žaluzií 83,04   23.08.2016

Milan Koša M + M

Uhlištná 31, 971 01 Prievidza

150/2016 Poistenie malýh a stredných podnikateľov, Adresa rizika: MŠ Lipník 47 58,66   26.08.2016

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4, 816 23 Bratžislava 1

151/2016 Elektrina na 9/2016 292,12   02.09.2016

MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

152/2016 Plyn na 9/2016 252,46   02.09.2016

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

153/2016 Za služby pevnej siete + internet 49,36   05.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
154/2016 Stavebné práce na stavbe Dažďová kanalizácia – II. časť IBV – Lipník 44 081,75   06.09.2016

STAVIS – Prievidza,

spol. s r. o.

Skladova 1B

971 01 Prievidza 1

 155/2016 Dopravné výkony  55,80    08.09.2016  Hater Handlová s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová
156/2016  Odvoz KO za august 2016  355,46    08.09.2016  Hater Handlová s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
157/2016  Outsourcing  51,60    12.09.2016  Erpe service, s.r.o. SNP 153/9, 972 01 Bojnice 
158/2016 Zošity pracovné do MŠ 22,65   12.09.2016 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, 972 13
159/2016 Za službu mobilnej siete 9/2016 49,33   12.09.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
160/2016

Sprístupnenie softvérového produktu m OBEC verzia 1.0

Mapa obce + kataster

540,00 MSD-Lipník-01 13.09.2016 MAPA Slovakia Difital s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava
161/2016 Zneškodnenie odpadu na skládke podľa vážnych lístkov 516,19   14.09.2016 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová
162/2016 Nákup stravných lístkov 232,99   26.09.2016 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Králov 356, 010 01 Žilina
163/2016 Konzumné zemiaky do MŠ 33,60   27.09.2016 Agrodan s. r. o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
164/2016 Oprava RSMikroterm 2000 objekt MŠ 40,00   29.09.2016

Juraj Baluch

Bc. Juraj Baluch Malookružná 25/1 97101 Prievidza

 165/2016

Výkon stavebného dozoru na stavbe IBV Lipník II. Časť, IO 02 Džďová kanalizácia  500,00    03.10.2016 

Projekting

Ing. Stanislav Poliak 

Chrenovec 242, 97232

166/2016  Záloha za elektrinu za 10/2016  292,12    04.10.2016 

Magna energia a.s.

Nitrianska 7555/18  921 01 Piešťany

167/2016  Záloha za plyn za 10/2016  252,46    04.10.2016  Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18  921 01 Piešťany 
168/2016 Za služba pevnej siete 40,76   07.10.2016

Slovak Telekom, s.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

169/2016 Za tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 700,35    07.10.2016 

COOP Jednota Prievidza

spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza 

170/2016  Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová  343,51    10.10.2016 

Hater-Handlová spol. s r. o. Potočná 20

972 51 Handlová 

171/2016 Odvoz odpadu za 9/2016  355,46    11.10.2016  Hater-Handlová spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová
172/2016  Faktúra za služby mobilnej siete  49,35    11.10.2016 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 20, 81762

Bratislava 

 173/2016 Fa za výkopové práce – IBV Lipník II. Časť Dažďová kanalizácia  2 405,94    14.10.2016 

Stavis Prievidza spol. s r. o.

Skladová 1B, Prievidza 

 174/2016 Výkopové práce – IBV Lipník II. Časť Dažďová kanalizácia  4 310,96    14.10.2016  Stavis Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B Prievidza 
 175/2016 Outsourcing  51,60    14.10.2016  Erpe servis, s.r.o.  SNP 1153/9 Bojnice 
176/2016 Nákup stravných lístkov 242,67   21.10.2016

DOXX – Stravné lístky

Kálov 356,

010 01 Žilina

177/2016 Vyúčtovanie vody – Lipník 36 18,25   21.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
178/2016 Vyúčtovanie vody – Lipník obec 18,25   21.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
179/2016 Vyúčtovanie vody – Lipník 47 65,99   21.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
180/2016 Vyúčtovanie vody Lipník 7 b.j. 321,52   21.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
181/2016

Oprava strechy nad Hasičskou zbrojnicou a Obecným úradom –

druhá čiastka

5 777,94 Zmluva o dielo č. 2/2016 25.10.2016 TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r.o. Lipník 10, 972 32
182/2016 Kostým Sv. Mikuláša + rukavice+brada+doprava 133,60   25.10.2016

Ivan Galo

ROGA PLUS

Dlhá 58, 949 01 Nitra

183/2016  Konzumné zemiaky do MŠ

26,40 

  31.10.2016  Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ 
184/2016 Záloha za elektrinu za 11/2016  292,12    2.11.2016  Magna energia, a.s. Nitrinska 7555/18, 92101 Piešťany 
185/2016 Záloha za plyn za 11/2016 252,46   2.11.2016 Magna energia, a.s. Nitrinska 7555/18, 92101 Piešťany 
186/2016 Písacie potreby a materiál do MŠ 71,70   3.11.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice
187/2016 Odber kuchynského opadu z MŠ za 4/2016 10,80   9.11.2016

INTA s.r.o.

Rybárska 758/18 91101 Trenčín

188/2016 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 10/2016 21,60   9.11.2016

INTA s.r.o.

Rybárska 758/18 91101 Trenčín

189/2016 Zameranie a vyhotovenie GP č. 235/2016 v k. u. Lipnik 177,00 Objednávka č. 27/2016 10.11.2016 GEOMAP Prievidza, s.r.o. , J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice
190/2016 Dopravné výkony 211,86   10.11.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
191/2016 Tovar, potraviny do MŠ 416,99   10.11.2016

COOP Jednota, spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza

192/2016 Odvoz komunálneho odpadu na skládku za 10/2016 355,46   11.11.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
193/2016 Zneškodnenie odpadu 498,07   11.11.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
194/2016 Outsourcing 51,60   11.11.2016 ERPE servis, s.r.o. SNP 153/9, 972 01 Bojnice
195/2016 Faktúra za služby mobilnej siete 51,74   14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
196/2016 15 ks led lamp do VO 409,79   14.11.2016

Ab-com, s.r.o.

M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany

 197/2016 Predplatné – Predškolská výchova, Vrabček   15,60    25.11.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
 198/2016 Odvoz a likvidácia odpadovej vody 57,50    09.11.2016  Tomfek, Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová
199/2016 Studená asfaltová zmes 25 kg 39,29   23.11.2016

Stavebniny DEK, kamenná ul. 6,

010 01 Žilina

200/2016 Oprava strehy sály a oplechovanie atiky kultúrneho domu 3077,66 objednávka č. 29/2016 28.11.2016

TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r. o. Lipník 10

972 32

201/2016 Za stravné lístky 80 ks 293,92   29.1.2016

DOXX – Stravné kístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina

010 01

202/2016 Geometrický plán na parcely č. 556/19 a 556/20 v k. ú. Lipník 200,00   29.11.2016

Geodézia LMPD,

s. r. o. Hollého 7,

010 50 Žilina

203/2016 Obsluha ČOV – 7 b.j. za január až november 2016 220,00   01.12.2016 Pavol Bobok ml. Lipník č. 8, 972 32 Chrenovec
204/2016 Členské na rok 2017 – RVC Nitra 150,00   01.12.2016 RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
205/2016 Faktúra za služby pevnej siete za 10/2016 27,35   05.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
206/2016 Faktúra za služby pevnej siete za 11/2016 37,49   05.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
207/2016 Faktúra za plyn za 12/2016 252,46   02.12.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
208/2016 Faktúra za elektrinu za 12/2016 292,12   02.12.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
209/2016 Licencia KEO WIN 2017 205,70   05.12.2016

KEO, s.r.o.

Poľná 5, 991 06 Záhorce

210/2016 Členské na rok 2017 – ZMOS 83,49   05.12.2016

Združenie miest a obcí Slovenska

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

211/2016 Náklady na hlavného kontrolóra na rok 2016 132,17    05.12.2016  Obec Chrenovec-Brusno, 972 32 
 212/2016 Obecné noviny rok 2017  67,60    05.12.2016 

INPROST spol. s r. o. Smrečianska 29,

811 05 Bratislava 1 

 213/2016 Občerstvenie na predvianočné posedenie + Mikuláš 

75,42 

  06.12.2016 

Krško Miroslav REŠT. Mlaď, Pstruhárska

ul. 3,  972 51 Handlová

 214/2016 Tovar do MŠ Lipník – potraviny   484,03     07.12.2016

COOP Jednota

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza 

 215/2016 Čistiaci nástavec na hadicu, olejová vaňa, preprava – DHZ 175,11    07.12.2016  FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 036 08, Martin 
216/2016  Potraviny do MŠ  44,04    08.12.2016  ASTERA, s.r.o. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín 
 217/2016 Outsourcing  51,60    08.12.2016  ERPE servis, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice 
218/2016  PC do MŠ + office business 2010  417,60    08.12.2016  ERPE servis, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
 219/2016 Odvoz KO za 11/2016  355,46    08.12.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
 220/2016 Dopravné výkony  135,04    08.12.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
221/2016 Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. 65,50   08.12.2016 Tomfek, Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová
222/2016 Dopravné zrkadlo + osadenie 216,12   09.12.2016

AD  značenie s.r.o.

M. R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza

223/2016 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 49/56   12.12.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
224/2016 Zneškodnenie odpadu 579,78   12.12.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
225/2016 Kontrola požiarnotechnických zariadení 104,40   12.12.2016

BOZPO s.r.o.

Ciglianska cesta 3C

971 01 Prievidza

226/2016 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na rok 2017 147,32   12.12.2016

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

Horná 82/01

Banská Bystrica

227/2016 Šatňové skrinky do MŠ 694,50   12.12.2016

INSGRAF s.r.o. Nešporová 1012/23

927 01 Šaľa

228/2016 Faktúra za služby mobilnej siete 54,59   12.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
229/2016 Ohňostroj na silvestra 101,30   12.12.2016

EWO Team, s.r.o.

Oldřichovice 869, 73961 Třenec, ČR

 230/2016  Za zvoz nebezpečných látok 18,95    15.12.2016  Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová
 231/2016 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 11/2016  10,80    15.12.2016  Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 
232/2016  Za kontrolu detského ihriska v MŠ Lipník  193,20    19.12.2016  EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
233/2016 Balíček – Koniec roka v účtovníctve – inventarizácia 8,60   27.12.2016 PORADCA s.r.o., Pri Celulkózke 40, 010 01 Žilina
234/2016 Inzercia v novinách – MY Hornonitrianske noviny 34,80   27.12.2016 Petit Press, a.s. Ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
235/2016 Poplatok banke – fa č. OPS/1895/2016 – vedenie cenných papierov 45,61   27.12.2016 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina
236/2016 Za zberové kalendáre 180 ks (separácia) 21,60   27.12.2016 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
237/2016 Chladnička Liebt err FK5440 838,80   29.12.2016 EUROGASTROP. s.r.o. Strojnícka 11360/7, 08006 Prešov

 

Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2017 Za stravné lístky 100 ks  365,60  01/2017 3.1.2017 DOXX – stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina
2/2017 Elektrina za 1/2017 292,12 3.1.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

3/2017 Plyn za 1/2017 252,46 3.1.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

4/2017 Tovar do MŠ Lipník (potraviny) 173,04 5.1.2017 COOP Jednota Prievidza spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza

5/2017 Montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase 1 309,06  4.1.2017 EL – MONT Peter Babuljak Mostná 32, 972 51 Handlová
 6/2017 Faktúra za služby pevnej siete – 12/2016 31,36  9.1.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7/2017 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 440,02  9.1.2017 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51Handlová
8/2017 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2016 355,46 9.1.2017 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
9/2017 Odber kuchynského odpadu 21,60  10.1.2017 Inta s.r.o. Rybárska 18,

911 01 Trenčín

10/2017 Za služby mobilnej siete 45,72  11.1.2017 Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

11/2017 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2016 -140,76  11.1.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

12/2017 Outsourcing IT 51,60  11.1.2017 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
13/2017 Konzumné zemiaky do MŠ Lipník 26,40  16.1.2017 AGRODAN s. r. o.

Okružná 117, 972 41 Koš

14/2017 Plyn – vyúčtovanie za rok 2016 -0,92  16.1.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
15/2017 Za dodanie kľúčenky erb obce 50 ks 50,00 17.1.2017 LASER ART NOVA s.r.o. Olympionikov 4,

971 01 Prievidza

16/2017 SSE – dodávka a distribúcia elektriny

(Lipník 250 –  7b.j.) – vyúčtovanie

 9,65  20.1.2017 SSE a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

17/2017 Členský príspevok na rok 2017 425,79  25.1.2017 Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1

972 31 Ráztočno

18/2017 Za stravné lístky 150 ks 544,80  02/2017  26.1.2017 DOXX – stravné lístky,

spol. s r. o. Kálov 356,

010 01 Žilina

19/2017 Vrecia na separáciu 109,52  2.2.2017 ABEEX s.r.o. Majerská 468/467, 956 07

Veľké Ripňany

20/2017 Za služby pevnej siete 1/2017 31,36 6.2.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21/2017 Plyn za 2/2017 244,11 6.2.2017 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany

22/2017 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 348,69 7.2.2017 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
23/2017 Odvoz komunálneho odpadu na skládku za 1/2017 355,46  8.2.2017 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
 24/2017 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 1/2017  10,80  8.2.2017 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
25/2017 Členský príspevok v Združení miest a obcí hornej Nitry za rok 2017 100,69 9.2.2017 Združenie miest a obcí HORNEJ NITRY

V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza

26/2017 Elektrina za 2/2017 313,96 9.2.2017 MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

27/2017 Tovar do MŠ za 1/2017 529,84 9.2.2017 COOP Jednota Prievidza

spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

28/2017 120 ks krájaná štrúdľa na detský karneval, ktorý sa konal 12.2.2017 68,83 13.2.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, a. s.

Košovská 12, 971  01 Prievidza

29/2017 Faktúra za služby mobilnej siete za 1/2017 64,88 13.2.2017 Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

30/2017 Outsourcink IT 51,60 13.2.2017 ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9, 972 01 Bojnice

31/2017 Poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky za poskytnutie informácie pre audítora 60,00 13.2.2017 Prima banka, centrála Žilina

Hodžova 11, 01001 Žilina

32/2017 Aktualizačný poplatok za mapový portál obce na 1 rok 320,00 16.2.2017 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214

33/2017 Nákup 18 kusov 110 l kontajner 460,08 O 042017 20.2.2017 Ferex, s.r.o.

Vodná 23, 949 01 Nitra

34/2017 Spoluúčasť na kultúrno-spoločenskom podujatí dňa 6.1.2017 „Dni kolied kresťanov Slovenska“ 40,00 20.2.2017 Obec Ráztočno

Morovnianska 464

971 31 Ráztočno

35/2017 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obd.  1.1.2017 až 31.12.2017 20,40 27.2.2017 SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava, 821 08
36/2017 20 ks obrusov do KD Lipník 240,00 27.02.2017 Tibor Farkaš-BELIEVE Vinohrady 992/5, 95201 Vráble
37/2017 Mulčovač BRAVO MHR 550 1Z0030 + olej 775,00 2.3.2017 Moundfield SK, s.r.o. Nedožerská cesta 1270/17c, Prievidza
38/2017 Odvoz KO za 2/2017 355,46 3.3.2017 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20,

972 51 Handlová

39/2017 Audit r. 2016 521,00 6.3.2017 Ing. Korcová Milena, Ul. Š. Moysesa 38/9 96501 Žiar nad Hronom
40/2017 Plyn za 3/2017 244,11 6.3.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92801 Piešťany
41/2017 Za tovar do jedálne MŠ 2/2017 395,08 6.3.2017 COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68
42/2017 Faktúra za služby pevnej siete za 2/2017 31,66 7.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
43/2017 Konzumné zemiaky do MŠ 26,40 7.3.2017 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
44/2017 Elektrina za 3/2017 275,86 8.3.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany
45/2017 Zneškodnenie odpadu 311,71 9.3.2017 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
46/2017 Outsourcing IT, SmartSecurity 2 PC, Brother 128,40 10.3.2017 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
47/2017 Za služby mobilnej siete za 2/2017 49,88 10.3.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
48/2017 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 21,60 16.3.2017 INTA s.r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín
49/2017 Nedoplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska k 31.1.2017 391,44 20.3.2017 Rozhlas a televízia Slovenska, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina 848 45 Bratislava
50/2017 Vyhotovenie tabúľ obce: štátneho znaku, erbu obce, hasičskej zbrojnice. 47,00 22.3.2017 DLD, s.r.o. Veterná 2026/6, 03401 Ružomberok
51/2017 Za stravné lístky 100 ks 365,60 28.3.2017 DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina
52/2017 Erb obce, znak SR 8,00 28.3.2017 DLD, s.r.o. Veterná 2026/6, 03401 Ružomberok
53/2017 Dopravné výkony 151,13 30.3.2017 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20,

972 51 Handloá

 54/2017 Plyn za 4/2017 244,11 3.4.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
 55/2017 Elektrina za 4/2017 275,89 3.4.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
56/2017 Pevná linka za 3/2017 31,36 6.4.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
57/2017 Odvoz komunálneho odpadu za marec 2017 355,46 6.4.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
58/2017 Zneškodnenie odpadu 506,93 6.4.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
59/2017 Tovar do jedálne MŠ Lipník 470,91 7.4.2017 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
60/2017 Združené poistenie majetku 28,49 10.4.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25, 97401 Banská Bystrica
61/2017 Outsourcing IT 51,60 11.04.2017 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
62/2017 Za služby mobilnej siete za 3/2017 57,70 11.04.2017 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava
63/2017 Aktualizácia programu – údržba 21,00 18.042017 KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
64/2017 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ – MŠ Lipník 21,60 18.04.2017 INTA, s.r.o.

Rybárska 18, 911 01 Trenčín

65/2017 Školenie – Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín v zariadeniach školského stravovania 20,00 20.04.2017 ArtEdu spol. s r.o. Levická 23, 040 11 Košice
66/2017 Vyúčtovanie vody za MŠ Lipník 65,99 20.04.2017 StVPS a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

67/2017 Vyúčtovanie vody za odberné miesto Cintorín 1,40 20.04.2017 StVPS a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

68/2017 Vyúčtovanie vody za odberné miesto 7 b.j. 307,48 24.04.2017 StVPS a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

 69/2017 Vyúčtovanie vody  za odberné miesto KD Lipník 26,68 24.04.2017 StVPS a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

70/2017 Zemiaky konzumné do MŠ 26,40 25.04.2017 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
71/2017 Mimoriadny členský príspevok na rok 2017 506,00 25.04.2017 ZMOS

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

72/2017 Inzercia v Prievidzkom ECHU (inzerát na zastupovanie riaditeľky MŠ) 34,80 27.04.2017 Petit Press, a.s.

ul. Sládkovičova 1,   949 01  Nitra

73/2017 Práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočnej výzdoby 402,70 27.04.2017 EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 972 51 Handlová
 74/2017 Odvoz KO za 4/2017  355,46 02.05.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
75/2017 Nákup 100 ks stravných lístkov 365,60 Objednávka č. 06/2017 03.05.2017 DOXX stravné lístky spol. s r. o. Kálov 356 010 01 Žilina
76/2017 Elektrina na 05/2017 275,89 03.05.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

77/2017 Plyn na 05/2017 244,11 03.05.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

78/2017 Predplatné odborného pedagogického časopisu Naša škola na šk. rok 2017/2018 15,00 04.05.2017 PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 932 02 Bratislava
79/2017 Poplatok mestu Handlová 387,87 05.05.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
80/2017 Za služby pevnej siete za 4/2017 31,58 05.05.2017 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava
81/2017 Medaily na deň detí a cyklistické preteky 53,73 05.05.2017 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky
82/2017 Tovar do MŠ Lipník 393,31 09.05.2017 COOP Jednota, SD A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
83/2017 Prepracovanie GP č. 63/2017 v k. ú. Lipník 134,00 10.052017 GEOMAP Prievidza, s.r.o. J. Kráľa 1713/1A 972 01 Bojnice
84/2017 Outsourcing IT 51,60 11.05.2017  eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
 85/2017 Za služby mobilnej siete  39,67 15.05.2017 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava
86/2017 Webhostingove služby – prevádzka webstránky obce 38,28 15.05.2017 LUNETA spol. s r. o. Pribišova 47, 841 05 Bratislava
87/2017 Konzumné zemiaky do MŠ 26,40 19.05.2017 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
88/2017 2 ks oceľové stany na akcie obce 398,00 22.05.2017 MUTTON s.r.o.

Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš

89/2017 Odber kuchynského odpadu 21,60 25.05.2017 INTA s.r.o.

Rybárska 758/18, Trenčín, 91101

90/2017 100 ks stravných lístkov 365,60 30.05.2017 DOXX stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina
91/2017 Preprava Lipník – Nitra školenie RVC – personalistika a mzdy 75,36 31.05.2017 MIKOV s.r.o. Mlynská 636, 972 31 Jalovec
 92/2017 Elektrina na 6/2017 275,89 02.06.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany
93/2017 Plyn na 6/2017 244,11 02.06.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany
94/2017 Pevná linka za 5/2017 31,36 05.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
95/2017 Tovar do MŠ Lipník 363,08 05.06.2017 COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza

96/2017 Inzercia – ponuka práce na zastupovanie riaditeľky MŠ 69,60 05.06.2017 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
97/2017 Odborná prehliadka plynových kotlov a dopravné náklady v 7 b.j. 230,00 05.06.2017 Milan Čajka CARBON servis, Majerská 924/8 97101 Prievidza
98/2017 Materiál a montáž ohrievača vody do MŠ Lipník 470,33 06.06.2017 PVK Pavol Bobok Lipník č. 208, 972 32
99/2017 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2017 355,46 08.06.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
100/2017 Dopravné výkony 88,80 08.06.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
101/2017 Poplatok mestu Handlová na základe priložených vážnych lístkov 572,75 08.06.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
102/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie 96,00 08.06.2017 značenie.sk, s.r.o. Východná ul 40, 97101 Prievidza
103/2017 Outsourcing IT 51,60 09.06.2017 erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
104/2017 Hasičská obuv 6 ks 599,98 14.06.2017 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. Dukelská 19,

085 01 Bardejov

105/2017 Za služby mobilnej siete 68,62 14.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
106/2017 Účasť na odbornom seminári „Efektívna správa registratúra“ 80,00 14.06.2017 Asociácia správcov registratúry

M. R. Štefánika 972 71 Nováky

107/2017 Mimoriadny členský príspevok 235,30 14.06.2017 Žiar Nám. baníkov 5 972 51 Handlová
108/2017 Preprava vykonaná dňa 02.06.2017 do ZOO Bojnice ku dňu detí 60,00 14.06.2017 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza
109/2017 Kukly pre hasičov 6 ks 132,00 15.06.2017 RHEA SK, s.r.o.

Lipová 8, 97251 Handlová

110/2017 Poistenie od 16.07.2017 do 16.07.2018 – Majetok a zodpovednosť podnikateľov 395,37 16.06.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
111/2017 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 47,82 21.06.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
112/2017 Odvoz NO 23,24 21.06.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
113/2017 Odber kuchynského odpadu z MŠ 21,60 21.06.2017 INTA s.r.o.

Rybárska 758/18, Trenčín, 91101

114/2017 Ubytovanie 39,00 22.06.2017 RAMKA s.r.o. Gen.M.R. Štefánika 3759/32, Trenčín
115/2017 Údržba hasičského auta IVECO DAILY 225,67 26.06.2017 SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1873 Bánovce nad Bebravou
116/2017 Nákup 3 ks kanalizačné koše 100,68 27.06.2017 Gold Servis Slovakia, s.r.o. Račianska 143 Bratislava 831 54
117/2017 Nákup stravných lístkov 544,80 27.06.2017 DOXX stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina
118/2017 Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku p.č. 542/3 v k. ú. Lipník 200,00 29.06.2017 GEODÉZIA LMPD, s.r.o. Hollého 7, 010 50 Žilina
119/2017 Zmena hlavných ističov v rozvádzačoch v DS a OcÚ 678,69 29.06.2017 EL – MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
120/2017 Obsluha ČOV za obdobie december 2016 až jún 2017 140,00 30.06.2017 Pavol Bobok ml.

Lipník č. 208, 97232

121/2017 Nákup motorovej píly H450 449,00 21.06.2017 URBIS-predaj a servis, s.r.o. Šumperská 50 Prievidza
122/2017 Inzerát v novinách – na zastupujúcu riaditeľku MŠ 69,60 04.07.2017 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
123/2017 Elektrina na 7/2017 – záloha 275,89 04.07.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany
124/2017 Plyn na 7/2017 – záloha 244,11 04.07.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany
125/2017 Pevná linka za 6/2017 31,36 04.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
126/2017 Odvoz komunálneho odpadu za 6/2017 355,46 07.07.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
127/2017 Zneškodnenie odpadu na skládke 436,68 07.07.2017 HATER HADNLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
128/2017 Odber kuchynského odpadu za MŠ Lipník 21,60 10.07.2017 INTA s.r.o.

Rybárska 758/18, Trenčín, 91101

129/2017 Potravinový tovar do MŠ za mesiac 6/2017 359,23 10.07.2017 COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437, 97101 Prievidza

130/2017 Outsourcing IT + toner do tlačiarne 76,20 11.07.2017 erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
131/2017 Prenájom a prevádzka zábavnej atrakcie na ihrisku v Agačine dňa 8.7.2017 na športovo-brannom dni pre deti 220,40 11.07.2017 Jozef Cico

Schurmannova 5, Nitra 949 01

132/2017 Spolufinancovanie projektu v zmysle výzvy OPKŽP-PO1-SC111-2017-23 vo výške 5 % 1 019,28 12.07.2017 Združenie obcí Handlovske doliny Morovnianska 464/1 Ráztočno
133/2017 Poistenie – majetok a zodpovednosť podnikateľov za obdobie od 9.6.2017 do 9.6.2018 82,98 13.07.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
134/2017 Odvoz a likvidácia odpadovej vody dňa 7.7.2017 123,00 14.07.2017 TOMFEK Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová
135/2017 Za služby mobilnej siete 59,93 14.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
136/2017 Montáž prietokového ohrievača a umývačky riadu 177,45 21.07.2017 PVK Pavol Bobok Lipník č. 208, 972 32
137/2017 Teplomery na prípravu jedál do MŠ Lipník 131,52 21.07.2017 Peter Knapec

VÁHY-TEPLOMERY R. Súľovského 386/11 Rajecké Teplice

138/2017 Osadenie spomaľovacieho prahu + materiál + montáž + preprava  470,40 28.07.2017 značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza 97101
139/2017  Montáž spomaľovacieho prahu + spojovací materiál 268,80 28.072017 značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza 97101
 140/2017 Dopravné zrkadlo +  montáž na stĺp VO 162,00 28.07.2017 značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, Prievidza 97101
141/2017 Plyn na 8/2017 – záloha 244,11 02.08.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany
 142/2017  Elektrina na 8/2017 – záloha 266,52 02.08.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany
143/2017 Školenie obsluhy motorovej píly – skracovanie 390,00 04.08.2017 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
144/2017 Rukavice + prilby pre DHZ Lipník 1 337,00 04.08.2017 FIREsystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 Korňa 023 21
145/2017 Inzerát v týždenníku MY Hornonitrianske noviny na zastupujúcu riaditeľku v MŠ Lipník 69,60 07.08.2017 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
146/2017 Dopravné výkony 145,56 07.08.2017 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová
147/2017 Odvoz KO za 7/2017 355,46 07.08.2017 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová
148/2017 Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej – poplatok mestu 513,22 07.08.2017 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová
149/2017 Tovar do jedálne MŠ 116,29 07.08.2017 COOP Jednota, spotrebné družstvo A.Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
150/2017 Za služby pevnej siete za 7/2017 35,57 08.08.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
151/2017 Program WinCITY + aktualizácia + poplatok 2017 164,40 09.08.2017 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2365/253, Stupava 900 31
152/2017 Outsourcing IT 51,60 10.08.2017 ERPE servis, s.r.o. SNP1153/9, 972 01 Bojnice
153/2017 Oprava – servis kopírovacieho stroja + toner 223,20 14.08.2017 Ján Meliško-MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
154/2017 Za služby mobilnej siete za 7/2017 50,76 14.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
155/2017 Výmena meracieho prístroja na DS 48,00 18.08.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
156/2017 Nákup kombinovaného sporáku do MŠ  CCG9D52PX 929,00 18.08.2017 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86, 821 04 Bratislava
157/2017 Team Viewer k programu WinCITY Registratúra – inštalácia, školenie programu + IR DCOM 24,00 23.08.2017 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
158/2017 Spracovanie ŽoNFP – Podpora predchádzanie vzniku BRKO 200,00 23.08.2017 Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1 97231 Ráztočno
159/2017 Nákup LED trubíc 2G11 pre pouličné osvetlenie 15 ks 409,79 24,082017 AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany
160/2017 Za stravné lístky 100 ks 365,60 25.08.2017 DOXX – stravné lístky spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina
161/2017 Poistenie malých a stredných podnikateľov MŠ47 58,66 25.08.2017 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
162/2017 Nákup detských posteľných obliečok do MŠ 232,50 30.08.2017 EVENIT, s.r.o. Obchodná 784/8 Slovenský Grob, 90026
163/2017 Elektrika na 9/2017 266,25 04.09.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
164/2017 Plyn na 9/2017 244,11 04.09.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
165/2017 Za telekomunikačné služby za 8/2017 31,36 05.09.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava
166/2017 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2017 355,46 08.09.2017 HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová
167/2017 Za zneškodnenie odpadu 462,94 08.09.2017 HATER – HANDLOVÁ spol. s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová
168/2017 Akreditovaný vzdelávací program – Dieťa a hudba … pohyb a hra

pre Mgr. Jana Petiašová,

60,00 11.09.2017 Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1
169/2017 Za služby mobilnej siete za 8/2017 48,62 12.09.2017 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
170/2017 Outsourcing IT 51,60 14.09.2017 ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
171/2017 Kancelárske potreby do MŠ 34,60 14.09.2017 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno
172/2017 Občerstvenie na posedenie spoločného OCÚ 30,24 14.09.2017 Krško Miroslav Reštaurácia MLAĎ Pstruhárska 3, 972 51 Handlová
173/2017 Stanové kolíky na zakrytie pieskoviska v MŠ 16,92 18.09.2017 Zuriel s.r.o. Kunčice 123, 503 15 Nechanice
174/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt Prístavba hasičskej zbrojnice 1 300,00 25.09.2017 Ing. Ingrid Blahová SNP 15/9, Jalovec 972 31
175/2017 Zemiaky konzumné do MŠ 33,60 25.09.2017 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
176/2017 Montáž plynového sporáka v MŠ 67,85 28.09.2017 Pavol Bobok ml.

Lipník 208, 972 32 Chrenovec

177/2017 Elektrina na 10/2017 – záloha 266,25 02.10.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
 178/2017 Plyn na 10/2017 – záloha 244,11 02.10.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
 179/2017 Tovar do MŠ Lipník za 9/2017  683,80 06.10.2017 COOP Jednota  SD A.Hlinku I. 437,  97168 Prievidza
 180/2017 Za telekomunikačné služby za 9/2017 31,58 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
181/2017 Odvoz komunálneho odpadu za 9/2017 355,46 09.10.2017 Hater Handlová

spol.s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová

182/2017 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov 356,45 09.10.2017 Hater Handlová

spol.s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová

183/2017 Za kontrolu bezpečnosti detského ihriska v MŠ 193,20 09.10.2017 EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 Bratislava 841 03
184/2017 Za telekomunikačné služby – pevná linka 51,40 12.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
185/2017 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 9/2017 21,60 12.10.2017 INTA s.r.o. Rybárska 1B, 911 01 Trenčín
186/2017 Za tovar do MŠ 35,03 12.10.2017 COOP Jednota  SD A.Hlinku I. 437,  97168 Prievidza
187/2017 Outsourcing IT 51,60 12.10.2017 ERPE servis, s.r.o.  SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
 188/2017 Predplatné – PORADCA 2018 24,90 19.10.2017 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
189/2017 Nákup stravných lístkov 100 ks 365,60 19.10.2017 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
190/2017 Vyúčtovanie vody v 7 b.j. 337,14 19.10.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
191/2017 Vyúčtovanie vody KD 25,68 19.10.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
192/2017 Vyúčtovanie vody cintorín 25,64 19.10.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
193/2017 Vyúčtovanie vody MŠ 79,78 19.10.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica
194/2017 Podložka pod nohy – vyhrievavá 148,80 19.10.2017 B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava
195/2017 Oprava SAT rozvodu na bytovke 225,20 23.10.2017 TELSAT Porubský Peter, Sv. Cyrila 33/9 Prievidza 971 01
196/2017 Divadelné predstavenie  v MŠ Lipník 24.10.2017 50,00 24.10.2017 Natraky – potulné divadlo, občianske združenie, M.R. Štefánika 1, Prievidza
197/2017 Plyn na 11/2017 244,11  02.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
198/2017 Elektrina na 11/2017 266,25 02.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
199/2017 Pero s potlačou erbu obce Lipník 227/83  02.11.2017 Jozef Šmrhola – Olymp, Santovka 145
200/2017 Vlajka SR 20,00 02.11.2017  Jozef Šmrhola – Olymp, Santovka 145
201/2017 Práce na vodovode 22,00 02.11.2017 Pavol Bobok ml.  Lipník č. 208, 97232
202/2017 Telekomunikačné služby 31,54 06.11.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
203/2017  Predplatné PORADCA 2018 – druhá časť  24,90 06.11.2017 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 01001
 204/2017  dopravné výkony 191,50 06.11.2017 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 97251
205/2017 Konzumné zemiaky do MŠ 33,60 06.11.2017 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
 206/2017  Tovar do MŠ za 10/2017 428,11 08.11.2017 COOP Jednota, SP A.Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
 207/2017  Outsourcing IT  69,00  09.11.2017 ERPE servis, s.r.o.     SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
208/2017  Zneškodnenie odpadu 775,76 09.11.2017 Hater Handlová      spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
209/2017 Odvoz komunálneho odpadu za 10/2017 355,46 09.11.2017 Hater Handlová      spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
 210/2017 Odvoz nebezpečného odpadu 23,20 09.11.2017 Hater Handlová      spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
211/2017 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 136,55 09.11.2017 Hater Handlová      spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
212/2017 Za telekomunikačné služby za 10/2017 49,65 13.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 213/2017 Odber kuchynského odpadu za 10/2017 21,60 15.11.2017 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
 214/2017 Za tovar do materskej školy za 11/2017 88,92 15.11.2017 COOP Jednota, SD     A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
215/2017 Za stravné lístky za 95 ks 345,88 27.11.2017 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
216/2017 Stoly a stoličky do jedálne materskej školy 796,80 27.11.2017 INSGRAF s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355