Otka Trginova

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania – Meliško Jozef, Lipník 22

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (Aglomerácia Chrenovec-Brusno – kanalizácia) – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí verejnoprávneho stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania – Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie

Zoznam uznesení zo  zasadnutia OZ dňa 13.12.2021

Rozpočet obce Lipník na rok 2022 – príjmy

Rozpočet obce Lipník na rok 2022 – výdavky

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – výdavky

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lipník za rok 2020 je:    24,44 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávame do pozornosti sálu KD Lipník pre rôzne rodinné oslavy, akcie a slávnostné príležitosti.

Kapacita ponúka vybavenie pre 100 hostí (max 120 hostí). Cenník k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nech sa páči…

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355