Otka Trginova

Individuálna výročná správa za rok 2021 – Návrh

Územný plán obce Chrenovec-Brusno, zmeny a doplnky č. 2 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Záverečný účet obce Lipník za rok 2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného – vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Jalovec – pre Lipník – rozšírenie kanalizácie Predné lány

Zoznam uznesení zo dňa 23.05.2022

Rozhodnutie – prerušenie územného konania (Ing. Natália Kubovič Lenhartová)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Lipník – Predné Lány – Rozšírenie splaškovej kanalizácie – výzva na odstránenie nedostatkov

Rozhodnutie č. SÚ2022/00050-3 – Obec Jalovec

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lipník za rok 2021 je:    35,54 %

2021-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci Lipník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávame do pozornosti sálu KD Lipník pre rôzne rodinné oslavy, akcie a slávnostné príležitosti.

Kapacita ponúka vybavenie pre 100 hostí (max 120 hostí). Cenník k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nech sa páči…

Kontakt

Starosta obce:
Ing. Peter Mikuško
+421 903 411 267

starosta@lipnik.sk

Obecný úrad:
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO: 00648833

 

telefón: 046/5471155
mobil: +421 911 364 655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355