petras

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.

 poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

 

87,40

 

 

 

4.1.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

2.  zemiaky konzumné – ŠJ pri MŠ 18,84    5.1.2012

Ing. Leitman Daniel

Kanianka, AGRODAN

972 41 Koš

3. združené poistenie majetku 29,54   5.1.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25

974 01 Banská Bystrica

4. zneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová

 

174,05

 

Zm04Ko0605

 

5.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

5. outsorcing 51,60   5.1.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

6. náklady spojené so separáciou 106,94   9.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

7. odvoz komunálneho odpadu na skládku TKO a PTO Hadlová

 

332,51

 

Z 09/02/2009

 

9.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

8. náklady spojené so zvozom nebezpečného odpadu

 

16,50

 

 

9.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 9.  zneškodnenie nebezpečného odpadu

 

132,29

 

 

9.1.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová 

 

10.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

403,01

 

 

11.1.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 11. odmena za znalecký posudok 169,47    11.1.2012

Ing.Pavol Jurkovič, znalec

972 28 Valaská Belá 593

 12.  poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2011

 

39,96

 

 

 

12.1.2012

Dexia banka Slovensko,a.s

010 11 Žilina

 13.

aktualizácia programu KEO

č. 1/2012

 

13,42

 

 

16.1.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

14.  doplatok modulu mzdy KEO WIN

 

50,57

 

 

16.1.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

15. stravné lístky

 

466,20

 

 

20.1.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

 16.

 

členský príspevok na rok 2012

 

389,27

 

 

20.1.2012

Združenie obcí handlovskej doliny, 

972 31  Ráztočno

 17.  mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

40,00

 

 

20.1.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 

 18.

 

stavebné práce na 7bj Lipník

 

24541,30

 

 

20.1.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 19.  zemný plyn OcÚ + MŠ (vyúčtovanie za obndobie od 19.1.2010 do 18.1.2011

 

-123,54

 

 

 

26.1.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 20.

predplatné časopisu

Škola 2012

 

20,00

 

 

31.1.2012

JurisDat – M.Medlen

Redakcia 3kola_MEL

Ondavská 8

821 08  Bratislava

 21.  zemný plyn OcÚ + MŠ za obodibie 19.1.2012-29.2.2012

 

571,00

 

 

 

2.2.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 22. outsourcing IT  51,60   2.2.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 23.  poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

64,28

 

   

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 

24.

 

 tovar – potraviny pre MŠ

 

493,24

 

 

 

7.2.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

25. odmena za znalecký posudok 75,56   9.2.2012

Ing.Pavol Jurkovič, znalec

972 28 Valaská Belá 593

26. zneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová 219,50  

 

9.2.2012

 

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

27.  autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel

 

20,40

 

 

10.2.2012

SOZA, Rastislavova 3

821 08  Bratislava 2

28.

odvoz komunálneho odpadu na skládku TKO a PTO Handlová

 

332,51

 

 

10.2.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

29.  náklady spojené so separáciou 93,54   15.2.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 30.  prezentácia na maľovanej mape Horné a Stredné Ponitrie

 

243,00

 

 

15.2.2012

Združenie obcí handlovskej doliny, 

972 31  Ráztočno

31. služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

 

56,68

 

 

 

17.2.2012

RTVS, s.r.o. 

Staré Grunty 2

841 04  Bratislava

32.  prezentácia obce na portáli www.slovakregion.sk

 

27,88

 

 

17.2.2012

Peter Jurík – LISA

925 06 Čierna Voda

33. ciachovanie váhy a závažia pre MŠ

 

53,46

 

 

22.2.2012

Oprava váh Králik

Východná 63

971 01 Prievidza

34. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362 40,00   22.2.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 35. seminár:webové stránky miest, obcí a ich RO a PO, tvorba a zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

 

15,00

 

 

 

22.2.2012

 

Ing. Erika Kusyová

R.Jašíka 1874/10

960 01 Zvolen

 36. stravné lístky 158,18  

 

27.2.2012

 

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

37. doplatok pre program KEO WIN – modul MAJETOK

 

23,88

 

 

28.2.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

38. zemiaky konzumné 33,60   24.2.2012

Ing. Leitman Daniel

Kanianka, AGRODAN

972 41 Koš

 39.  stavebné práce 7b.j Lipník 24821,52   29.2.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 40.  geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie parc.č. 552/18 v k.ú. Lipník

 

751,80

 

 

20/-20/2012

 

2.3.2012

Geodézia Žilina, a.s.

Hollého 7

010 50 Žilina

 41. zemný plyn OcÚ a MŠ za obdobie 1l3l2012-31.3.2012

 

558,00

 

 

2.3.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

42. outsourcing IT 51,60   2.3.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

43. výkon technického dozoru na stavbe 7 b.j. Lipník

 

1635,00

 

 

2.3.2012

PROJEKTING

Ing. Stanislav Poliak

972 32 Chrenovec-Brusno

44.

 poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

75,29

   

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

45. zneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová 216,22  

 

7.3.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

46. odvoz komunálneho odpadu na skládku TKO a PTO Handlová

 

345,48

 

 

7.3.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

47. náklady spojené so separáciou

 

196,16

 

 

7.3.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

48. obrusy (20 ks á 8€) 160,00   8.3.2012

Farkaš Tibor

Vinohrady 992/5

952 01 Vráble

49. 3CD Zlatá brána pre deti MŠ 26,79  

 

13.3.2012

Pavol Bacigál

Piaristická 2

949 01 Nitra

 

50.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

501,42

 

 

13.3.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

51. mzda opatrovateľky Evy Kmeťovej

 

389,50

 

 

14.3.2012

Obec Chrenovec-Brusno

972 32 Chrenovec-Brusno

52. montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase + montáž a demontáž vianočnej výzdoby

 

882,25

 

 

15.3.2012

EL-MONT, Peter Babuliak

Mostná 32

972 51 Handlová

53. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

40,00

 

 

22.3.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

54. odborná literatúra: Poradca – balíček Sociálne služby

 

12,60

 

 

26.3.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke 40

010 01  Žilina

55. stavebné práce na 7bj Lipník + dodávka ČOV

 

11778,13

 

 

27.3.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

56. stravné lístky

 

188,52

 

 

29.3.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

57. údržba tlačiarne Konica Minolta bizhub 160 – OcÚ

 

27,60

 

 

3.4.2012

Tesco copiers, s.r.o.

Štefánika 31

971 03 Prievidza

 58.  zemný plyn OcÚ a MŠ za obdobie  od1.4.2012-30.4.2012

 

459,00

 

 

3.4.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 59. outsorcing IT 51,60   4.4.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 60.

 poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

89,00

 

 

 

4.4.2012

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 61. zneškodnenie odpadu na skládke TKO a PTO Handlová 282,92   4.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

62.

 

stavebné práce na 7bj Lipník

 

28972,60

 

 

5.4.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 63. náklady spojené so separáciou  109,66   10.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 64. odvoz komunálneho odpadu na skládku TKO a PTO Handlová

 

345,48

 

 

10.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

65.

 

publikácia pre MŠ Tancuj, tancuj vykrúcaj

 

6,90

 

 

10.4.2012

PhDr. Marta Horváthová – AT Publishing

Rovniakova 5

851 02 Bratislava

 

66.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

420,44

 

 

10.4.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 

67.

združené poistenie majetku

 

25,49

 

 

13.4.2012

Komunálna poisťovňa, a.s.

Horná 25

974 01 Banská Bystrica

68. dopravné výkony, nakládka a vykládka odpadov

 

84,35

 

 

13.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

69.

dodávka a distribúcia elektriny

obec Lipník – výst.7bj – vyúčtov.

362,34

-150,00

212,34

 

    6318378 1

 

17.4.2012

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

Pri Rajčanke 8591/4B

010 47 Žilina

70. tonery do tlačiarní Lexmark a Minolta – OcÚ

 

83,52

 

 

17.4.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 71.  aktualizácia programu KEO 2/2012

 

13,42

 

 

17.4.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

 72. materiál na vodovod.prípojku pre 7bj Lipník

 

880,96

 

 

20.4.2012

 

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 73. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

84,08

 

 

 

23.4.2012

 

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 74.

vyúčtovanie elektrickej energie

OcÚ Lipník

 

-8,47

 

 

 

23.4.2012

 

Slovakia Energy, s.r.o.

Panenská 29

811 03  Bratislava

 75.

 vyúčtovanie elektrickej energie

Dom smútku Lipník

 

-249,41

 

 

 

23.4.2012

 

Slovakia Energy, s.r.o.

Panenská 29

811 03  Bratislava

 76.

vyúčtovanie elektrickej energie

verejné osvetlenie

917,80   23.4.2012

Slovakia Energy, s.r.o.

Panenská 29

811 03  Bratislava

 77. vyúčtovanie elektrickej energie MŠ Lipník

 

-583,18

 

 

 

24.4.2012

Slovakia Energy, s.r.o.

Panenská 29

811 03  Bratislava 

 78. dopravné výkony, nakládka a vykládka odpadov

 

107,93

 

 

 

26.4.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

79. stravné lístky

 

188,52

 

 

2.5.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

80.  outsourcing IT 51,60   3.5.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

81.  stavebné práce na 7bj Lipník 13575,01    4.5.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

82.  zemný plyn OcÚ a MŚ 384,00    4.5.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 83.  poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

72,66

 

 

 

7.5.2012

 

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

84.  údržba vodoinštalácie a plynového kúrenia na OcˇU, KD a MŠ v Lipníku

 

50,00

 

 

 

7.5.2012

 

PVK Pavol Bobok

Lipník č. 208

972 32 Chrenovec-Brusno

 85.  zneškodnenie odpadxu na skládke odpadov Handlová 392,59  

 

7.5.2012

 

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

86.  náklady spojené so separáciou 97,81  

7.5.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

87.

 

vodné, stočné 7bj Lipník

 

11,26

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

88.

 

vodné, stočné Lipník – ihrisko

 

7,93

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

89.

 

vodné, stočné Lipník – cintorín

 

2,42

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

90.

 

vodné, stočné – MŠ Lipník

 

67,04

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

91.

 

vodné, stočné – KD a OcÚ Lipník

 

40,16

 

 

9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01  Banská Bystrica

 

92.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

520,13

 

 

 

10.5.2012

 

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

93. odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová 4-2012

 

345,48

 

 

10.5.2012

 

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

94. dopravné výkony – nakládka a vykládka odpadov

 

56,05

 

 

11.5.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 95.  elektromontážne práce TV rozvodov na7bj Lipník

 

192,20

 

 

14.5.2012

Lachký Ján – REZUM

Tajovského 593

972 31 Jalovec

 96. webhostingové služby – prevádzka webstránky old.lipnik.sk a reg.poplatok za doménu 

 

48,00

 

 

14.5.2012

Luneta, spol. s r.o.

L.Fullu 9

841 05  Bratislava

 97. tlačivá pre MŠ 9,59   18.5.2012

ŠEVT, a.s.

Plynárenská 6

821 09  Bratislava

 98. vyznačenie hraníc pozemkov 120,00    21.5.2012

GEOmark s.r.o.

G. Švéniho 6

971 01  Prievidza

99. zemiaky pre ŠJ – MŠ Lipník 8,40   22.5.2012

Ing. Leitman Daniel

AGRODAN

972 41  Koš

100. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362 

 

40,00

 

 

22.5.2012

 

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

101. zemiaky pre ŠJ – MŠ Lipník 7,20   25.5.2012

Ing. Leitman Daniel

AGRODAN

972 41  Koš 

102.

stavebné práce na 7bj Lipník

inžinierske siete, dažďová kanaliz

 

4 410,70

 

 

28.5.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

103. dopravné výkony – nakládka a vykládka odpadov

 

57,80

 

 

28.5.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

104.

 

nakládka a vykládka štrku – 7bj

 

59,88

 

 

28.5.2012

STAVIS Prievidza, s.r.o.

Skladová 18

971 01 Prievidza

105. stravné listky 173,18  

 

29.5.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

 

106.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

285,65

 

 

30.5.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 

107.

 

zemný plyn – OcÚ a MŠ Lipník

 

358,00

 

 

4.6.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 

108.

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

5.6.2012

 

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 

109.

poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚa 046/5471523 –  M

 

80,88

 

 

5.6.2012

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 

110.

 

oprava obecnej komunikácie

 

398,24

 

 

5.6.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 

111.

 

stavebné práce 7bj Lipník

 

37 049,82

   

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

112. náklady spojené so separáciou 121,82   6.6.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 113. zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová

 

327,01

 

 

6.6.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 114. ročná licencia na www.virtualnycintorin.sk

 

64,89

 

 

 

6.6.2012

 

3W Slovakia s.r.o.

Na Vinohrady 50

911 05  Trenčín – Zlatovce

115.  hádzanárska sieť 55,70   7.6.2012

ZEGA s.r.o 

Zlatovská 27

911 05 Trenčín

 

116.

 

tovar – potraviny pre MŠ

 

211,74

 

 

 

12.6.2012

 

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

117. odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová

 

345,48

 

 

12.6.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

118.

 

odborná literatúra pre MŠ

 

38,21

 

 

13.6.2012

RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo

Trnavská cesta 84

821 02  Bratislava

 119.

strešná krytina na budovu

MŠ Lipník

 

3 914,99

 

 

20.6.2012

Ing. Ladislav Centár – s.c.s. Šimonovianska 5/18

958 03 Partizánske

 120. mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

40,22

 

 

 

20.6.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 121. poistenie majtetku a zodpovednosti podnikateľov

 

395,37

 

 

 

21.6.2012

 

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

820 07 Bratislava

 122.  stravné lístky 203,88  

 

23.6.2012

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

 123. náklady spojené so separáciou 53,09   29.6.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 124. stavebné práce na 7bj Lipník 19 796,91    2.7.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

 

125.

 

outsourcing IT 

 

1,60

 

 

3.7.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 

126.

 

zemný plyn OcÚ a MŠ Lipník

 

356,00

  3.7.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

127. zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 231,85    

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

 128.

poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚ

a 046/5471523 –  MŠ

 

53,12

 

 

 

6.7.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 

 129.

 

potraviny pre ŠJ – MŠ Lipník

 

432,29

 

 

6.7.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 130. zneškodnenie nebezpečného odpadu

 

35,51

 

 

6.7.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 131. náklady spojené so zvozom nebezpečného odpadu

 

16,56

 

 

6.7.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 132. odvoz komunálneho oodpadu na skládku odpadov Handlová

 

345,48

 

 

6.7.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 133. náklady spojené so separáciou 340,25   6.7.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 134. aktualizácia programu KEO 4/2012

 

13,42

 

 

11.7.2012

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

991 06 Záhorce

 

135.

 

obrubníky cestné – IBV cesty

 

224,92

 

 

11.7.2012

Prefabetón Koš, a.s.

Rastislavova 33

040 01 Košice

136. auditorské služby za rok 2011 400,00   12.7.2012

Ing. Milena Korcová

Štefana Moysesa 38/9

965 01  Žiar nad Hronom

137. stavebné práce na 7bj Lipník 23 896,24   13.7.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

138. mesačný paušál za MT 0911364655

 

9,98

 

 

17.7.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

139. poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov

 

82,98

 

 

20.7.2012

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

820 07  Bratislava

 

140.

mesačný paušál za mobilný telefón 0905789362

 

40,00

 

 

31.07.2012

 

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 

141.

 

zemný plyn OcÚ a MŠ za obdobie  od1.8.2012-31.8.2012

 

356,00

 

 

02.08.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 

142.

 

stravné lístky

 

203,88

 

 

 

02.08.2012

 

DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 

010 01 Žilina

 

143.

 

Outsourcing IT

 

51,60

 

 

03.08.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

972 01  Bojnice

 144. rekonštrukcia strechy, výmena strešnej krytiny na budove MŠ v Lipníku – zálohová faktúra

 

 

4517,46

 

 

03.08.2012

 

Ján Pekár

Chrenovec-Brusno 211

972 32

 

145.

 

dodávka piesku – frakcia 0,32

 

205,50

 

 

03.08.2012

BaB plus s.r.o. 

Okružná 99

Nitrianske Rudno

 

146.

poplatok za internet a pevné linky: 046/5471155 – OcÚa 046/5471523 –  MŠ

 

54,18

 

 

 

07.08.2012

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13  Bratislava

 

147.

zneškodnenie odpadxu na skládke odpadov Handlová

 

439,08

 

 

 

07.08.2012

 

 

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

 148.

 

dopravné výkony-odvoz odpadu

 

327,60

 

 

 14.08.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

149.

náklady spojené so separáciou odpadov

 

96,01

 

 

 07.08.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

 

150.

odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová

 

345,48

 

 

09.08.2012

Hater, s.r.o., Potočná 20

972 51  Handlová

151. montáž krovu a krytiny na budove MŠ v Lipníku

 

718,50

 

 

10.08.2012

Ján Pekár

Chrenovec-Brusno 211

972 32

 

152.

montáž vodovodnej prípojky s vodomerom na 7bj

 

172,86

 

 

14.08.2012

VEOLIA, Stredoslovenská vodoárenská prevádzaková spoločnosť

Partizánska cesta

Banská Bystrica

153. montážné práce na verejnom osvetlení

 

599,58

 

 

15.08.2012

EL-MONT, Peter Babuliak

Mostná 32, Handlová

154. geometrický plán na vyporiadanie pracely v k.ú.Lipník

 

270,00

 

 

15.08.2012

GEO DVA a.s.

Mišíka 26

Žilina

155. geometrický plán  na oddelenie parcely v k.ú. Lipník

 

200,00

 

 

15.08.2012

GEO DVA a.s.

Mišíka 26

Žilina

 

156.

 

potraviny pre MŠ

 

44,73

 

 

15.08.2012

COOP Jednota Prievidza,spotr.družstvo

A.Hlinku I. 437

971 68  Prievidza

 

157.

 

mesačný poplatok 0911364655

 

20,02

 

 

15.08.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

 

158.

mesačný paušál 0905789362 za obdobie 15.08.2012 – 14.09.2012

 

40,08

 

 

21.08.2012

Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09  Bratislava

 

159.

 

klampiarske práce na objekte MŠ v Lipníku

 

302,40

 

 

24.08.2012

PLEMONT – stavebné klampiarske a pokrývačské práce

Tajovského 565, Jalovec

 

 160.

poistenie MŠ Lipník č. 47

od 20.09.2012 – 20.09.2013

 

39,60

 

 

24.08.2012

 

Kooperatíva poisťovňa,a.s

Piaristická 16, Trenčín

161. vodné, stočné 7bj Lipník 47,62   24.08.2012

Veolia, STVS, a.s.

Partizánska cesta 5

Banská Bystrica

 

162.

montáž bleskozvodu + revízna správa bleskozvodu na objekte MŠ Lipník

 

1412,20

 

 

 

31.08.2012

 

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32, Handlová

 163. stravné lístky 158,18   31.08.2012

DOXX – stravné listky

Kálov 356, Žilina

 

164.

 

strešná krytina na MŠ Lipník

 

120,90

 

 

03.09.2012

Ing. Ladislav Centár-c.s.s.

Šimonovianska 5/18

Partizánske

 165. outsourcing IT 51,60   04.09.2012

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

Bojnice

 166. zemný plyn pre OcÚ a MŠ Lipník 375,00   04.09.2012

SPP, Mlynské nivy 44/a

Bratislava

 

167.

mesačný poplatok za telefón + internet OcÚ a MŠ Lipník

 

56,32

 

 

05.09.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

 

168.

zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová

 

387,77

 

 

05.09.2012

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20, Handlová

 

169.

 

potvrdenie údajov pre ŠFRB

 

6,00

 

 

05.09.2012

Prima banka Slovensko 

Hodžova 11, Žilina

 

170.

 

stavebné práce na 7bj

 

52.933,62

 

 

07.09.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

Prievidza

 

171.

 

piesok na 7bj Lipník

 

56,10

 

 

03.09.2012

BaB plus, s.r.o.

Okružná 99, Nitr. Rudno

 

172.

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

219,46

 

 

07.09.2012

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I. 437

Prievidza

 

173.

 

učebné pomôcky pre deti MŠ 

 

38,33

 

 

10.09.2012

NOMI Slovakia, s.r.o.

Magnezitárska 11

Košice

 

174. 

 

archívne škatule II/350

 

17,56

 

 

13.9.2012

EMBA TRADE, 

Komárňanská cesta 13

Nové Zámky

 

175.

odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová za august 2012

 

345,48

 

 

 

11.09.2012

HATER Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

176.

predplatné časopisu Naša škola na šk.rok 2012/2013-MŠ Lipník

 

12,72

 

 

13.09.2012

PAMIKO spol. s r.o.

Račianska 89

Bratislava 3

177. poplatok za pripojenie 7bj 205,92   21.09.2012

SPP, Mlynské nivy 44/b

Bratislava

 

178. 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby plynovod 7bj

 

30,00

 

 

14.09.2012

 GEOmark s.r.o.

G.Švéniho 6

Prievidza

 

 179.

 

mesačný poplatok 0911364655

 

13,99

 

 

14.09.2012

Slovak Telecom

Karadžičova 10

Bratislava

 

180.

 

vyhotovenie duplikátu Odborného stanoviska č. 10629/4/2008

 

18,00

 

 

 

14.09.2012

 

Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56

Nitra

 

181.

 

doprava zámkovej dlažby na 7bj

 

52,49

 

 

14.09.2012

BAK spol.s r.o. 

Staničná ul. 18

Prievidza

 

182.

 

poplatok za modul Register hrobov WIN

 

143,40

 

 

14.09.2012

KEO, s.r.o.

Poľná

99106 Záhorce

 

183.

dopravné výkony za odvoz odpadov na skládku Handlová

 

86,10

 

 

14.09.2012

HATER Handlová s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

 184.

 

náklady spojené so separáciou

 

219,97

 

 

17.09.2012

HATER Handlová s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

185.

 

tlačivá pre ŠJ pri MŠ 

 

8,00

 

 

19.09.2012

Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT

Kráľov Brod

 

186.

paušál za MT 0905789362 

za obdobie 15.09.2012-14.10.2012

 

40,33

 

 

 

19.09.2012

 

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

Bratislava

187. potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 284,29   25.09.2012 COOP Jednota SD A. HLinku I. 437; Prievidza

 

188.

náklady hlavného kontrolóra za 

I. polrok 2012

 

143,28

 

 

26.09.2012

Obec Chrenovec-Brusno

 

189.

 

geometrický plán na pozemok

 

150,00

 

 

28.9.2012

GEO DVA a.s.

Mišíka 26

Prievidza

 

190.

 

geometrický plán na stavbu 7bj

 

200,00

 

 

28.9.2012

GEO DVA a.s.

Mišíka 26

Prievidza

 

191.

 

zemný plyn pre MŠ a OcÚ

 

454,00

 

 

02.10.2012

Slovenský plynárenský priemysle, a.s. Mlynské Nivy 44/a,

825 11 Bratislava

 

192.

 

stavebné práce na 7bj Lipník

 

13.351,38

 

 

2.10.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

Prievidza

 

193.

 

stavebné práce na 7bj Lipník

 

7.365,00

 

 

 

02.10.2012

Jozef Šimo EKOSTAV

Poľnohospodárov 2

Prievidza

 

194.

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

02.10.2012

ERPE servis

SNP 1153/9

Bojnice

 

195.

mesačný paušál + internet pre 

MŠ a OcÚ

 

56,20

 

 

03.10.2012

 

Slovak Telekom

Karadžičova 10

Bratislava

 

196.

 

piesok 0,8 

 

215,28

 

 

03.10.2012

BaB plus s.r.o

Okružná 99

Nitrianske Rudno

 197. dopravné výkony s likvidáciou  78,24   05.10.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

198 projekt plynovej prípojky pre 7bj  150,00   09.10.2012

Projekting,

Ing.Poliak Stanislav

Chrenovec 242

 

199.

 

zneškodnenie odpadu 

 

208,09

 

 

09.10.2012

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

Handlová

 

200.

 

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

121,09

 

 

 

09.10.2012

 

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

Handlová

 

 201.

 

odvoz komunálneho odpadu

 

345,48

 

 

09.10.2012

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

Handlová

202. potraviny pre ŠJ v MŠ 261,31  

09.10.2012

COOP Jednota, SD

A.Hlinku I. 437

Prievidza

 

203.

 

dlažba pre 7bj Lipník

 

1196,00

 

 

12.10.2012

Orva color s.r.o.

Bojnická cesta II.

Prievidza

 

204.

mesačný poplatok za mobil 0911364655

 

13,99

 

 

16.10.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

 

205.

 

fotografovanie obce

 

65,00

 

 

16.10.2012

CBS Vydavateľstvo, s.r.o.

Kynceľová 54

Banská Bystrica

 

206.

 

vodné a stočné obecný úrad a KD

 

68,78

 

 

18.10.2012

 

StVS, a.s. Banská Bystrica

 

 

207.

 

vodné a stočné cintorín

 

27,78

 

 

18.10.2012

 

StVS, a.s. Banská Bystrica

 

208.

 

vodné a stočné MŠ

 

60,84

 

 

18.10.2012

 

StVS, a.s. Banská Bystrica

 

209.

 

mesačný paušál za MT 0905789362

 

40,00

 

 

22.10.2012

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

Bratislava

210. stravné lístky 203,88   23.10.2012

DOXX stravné lísky s.r.o

Kálov 356, Žilina

 

211.

 

výjazd zapríčinený zákazníkom NN

 

30,05

 

 

24.10.2012

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

 

212.

vypracovanie energetického certifikátu na 7bj Lipník

 

220,00

 

 

26.10.2012

Ing. Peter Mihálka, PhD

TOB projekt

Gorkého 17/10, Prievidza

 

213.

konzervácia pozemkovej knihy obce Lipník

 

307,00

 

 

26.10.2012

Hornonitrianske múzheum

Košovská cesta 9

Prievidza

 

214.

revízia plynového zariadenia a vnútornej inštalácie

 

576,00

 

 

23.10.2012

Adrián Múčka AM MONT

Záhradnícka 368/14

Veľké Úľany

 

215.

 

dopravné výkony

 

39,12

 

 

31.10.2012

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

Handlová

 

216.

 

odber zemného plynu OcÚ a MŠ

 

530,00

 

 

05.11.2012

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava

 

217.

 

mesačník „Manažment školy v praxi“

 

56,16

 

 

05.11.2012

IURA EDITION, s.r.o.

Oravská 17, Bratislava

 

218.

 

za telefónne hovory OcÚ a MŠ

 

55,92

 

 

05.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, Bratislava

 

219.

 

stravné lístky

 

188,52

 

 

06.11.2012

DOXX – stravné lístky, sr.o.

Kálov 356, Žilina

 

220.

 

oursourcing IT

 

51,60

 

 

06.11.2012

ERPE servis, s.r.o.

Nábrežná 4, Prievidza

 

221.

 

potraviny pre MŠ

 

512,87

 

 

08.11.2012

COOP Jednota SD

A.Hlinku I. 437

Prievidza

 

222.

 

predplatné mesačníka Verejná správa

 

69,60

 

 

08.11.2012

Poradca, s.ro.

Pri celulózke 40

Žilina

 

223.

zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej

 

335,68

 

 

 08.11.2012

Hater Handlová, 

Potočná 20

Handlová

 

224.

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

96,85

 

 

08.11.2012

Hater Handlová, 

Potočná 20

Handlová

 

225.

 

dopravné výkony podľa priložených príloh

 

134,47

 

 

 

08.11.2012

 

Hater Handlová, 

Potočná 20

Handlová

 

226.

 

vodné a stočné ihrisko

 

 1,32

 

 

09.11.2012

StVS Banská Bystrica

Partizánska cesta 5

Banská Bystrica

 

227.

 

vodné a stočné 7bj Lipník

 

 13,22

 

 

09.11.2012

StVS Banská Bystrica

Partizánska cesta 5

Banská Bystrica

 

228.

odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová

 

345,48

 

 

08.11.2012

Hater Handlová, 

Potočná 20

Handlová

 

229.

 

encyklopédia Elita armády

 

 60,00

 

 

13.11.2012

Emineo Partners,

Hviezdoslavovo nám. Bratislava

230.  mesačný poplatok za MT 0911364655  13,99    14.11.2012

Slovak Telekom

Karadžičova 10, Bratislava

 231.  vyhotvenie mapy cintorína 47,36   45,36 3W Slovakia, s.r.o Trenčín
232.  stravné lístky 173,18   28.11.2012

DOXX, stravné lístky

Kálov 336, Žilina

 

 233.

 

predplatné časopisov pre MŠ

 

31,50

 

 

28.11.2012

Slovenská pošta, a.s. 

Partizánska cesta 9

Banská Bystrica

 

234.

 

mesačný paušál za MT 0905789362

 

88,33

 

 

30.11.2012

Orange Slovensko

Metodova 8

Bratislava

 

235.

 

opravné výkony

 

53,09

 

 

04.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

 236.

 

zemný plyn pre OcÚ  a MŠ

 

564

 

 

04.12.2012

SPP, a.s. Mlynské Nivy 44

Bratislava

 

237.

 

mesačný paušál tel.5471155,54711523

 

57,47

 

 

04.12.2012

Slovak telekom, 

Karadžičova 10

Bratislava

 

238.

 

potraviny pre ŠJ MŠ

 

559,36

 

 

07.12.2012

 COOP Jednota, SD

A.Hlinku I. 437; Prievidza

 

239.

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

07.12.2012

ERPE servis, s.r.o.

Nábrežná 4, Prievidza

 

240.

 

zneškodnenie odpadu

 

324,06

 

 

07.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

241.

 

členské na rok 2013

 

78,08

 

 

07.12.2012

ZMOS, Bezručova 9,

Bratislava

 

242.

 

odvoz KO

 

345,48

 

 

10.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

243.

 náklady spojené so separáciou odpadu

 

200,00

 

 

10.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

 244.

mesačný paušál 0911364655

za obdobie 08112012-07122012

 

13,99

 

 

17.12.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, Bratislava

 245. ročný poplatok programu KEO 200,84   17.12.2012

KEO, s.r.o. Poľná, V.Krtíš

 246. prenájom motorovej striekačky 0,36   27.12.2012

SAD Prievidza, a.s.

 

247.

 

kalandár zvozu druhotných surovín

 

32,40

 

 

27.12.2012

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

Handlová

 

248.

 

fotografovanie obce – 2. časť platby

 

64,00

 

 

27.12.2012

CBS Vyydavateľstvo s.r.o.

Kynceľová 54, 974 01

 

249.

náklady hlavného kontrolóra za II. polrok 2012

 

74,00

 

 

27.12.2012

 

Obec Chrenovec-Brusno

250. predplatné časopisov pre MŠ Lipník 31,50   27.12.2012 Slovenská pošta, B.Bystrica

 

251.

 

poistenie 7bj – nájomného byt.domu

 

147,32

 

 

28.12.2012

Komunálna poisťovňa, Bratislava

 

252.

 

mesačný paušál  0905789362

 

63,42

 

 

28.12.2012

Orange Slovensko, a.s.

Metodova , Bratislava

 

 253.

inzercia v regionálnom týždenníku Hornonitrianske noviny – PF 2013

 

39,60

 

 

28.12.2012

Petit Press, a.s. Lazaretská12, Bratislava

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com