Administrator

 

Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2016 Členské na rok 2016 – RVC Nitra 150,00    04.01.2016  RVC Nitra, Farská 7, 949 01 Nira 
2/2016 Členské na rok 2016 – ZMOS 84,31    04.01.2016 ZMOS Bezručova 9, 811 09 Bratislava
 3/2016 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na obdobie od 01.01.2016 do 01.01.2017  147,32     04.01.2016

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, Bratislava 1

811 05

 

 4/2016 Za stravné lístky  360,22     05.01.2016 DOXX – stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina 
 5/2016 Elektrina – záloha za 1/2016  306,34    05.01.2016  Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 6/2016  Plyn – záloha za 1/2016  260,50    05.01.2016  Magna Energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 7/2016 Poplatok za pevnú linku za 12/2015 42,14    08.01.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
8/2016  Zneškodnenie odpadu na skládke v Handlovej  633,36    08.01.2016 

Hater Handlová, spol. s r. o.

Potočná 20, 972 51 Handlová

9/2016  Outsourcing  90,00    08.01.2016 

eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9

972 01 Bojnice

10/2016 Separácia jednotlivých komodít 267,36    11.01.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
 11/2016 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2015 (preplatok)  -118,17    11.01.2016  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 12/2016 Montážne práce na verejnom osvetlení  376,14    13.01.2016  EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová 
13/2016  PLYN – vyúčtovanie za rok 2015 (nedoplatok)  15,89    13.01.2016  Magna Energia a.s ., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
14/2016 Odvoz KO za 12/2015 355,46    14.01.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
15/2016  Mesačný poplatok za mobil 12/2015  29,50    18.01.2016  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 
16/2016 Členský príspevok na rok 2016 – ZMO HD 423,30    19.01.2016  Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1 Ráztočno 
 17/2016 Vyúčtovanie elektriky – odberné miesto  7 b.j.  -6,70   20.01.2016  SSE Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 
18/2016 Odborná prehliadka a skúška VTZ plynov 60,00   25.01.2016 Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4, 972 01 Bojnice
19/2016 zemiaky do MŠ 42,00   27.01.2016 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
20/2016 za stravné lístky 262,25   27.01.2016

DOXX – stravné lístky,

spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina

21/2016 plyn 2/2016 252,46   02.02.2016 MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
22/2016 elektrina 2/2016 292,12   02.02.2016 MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
23/2016 za LED 2G11C15-2835, 15 ks 436,19   03.02.2016 AB-COM, s.r.o. M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany
24/2016 za pevnú linku 1/2016 42,22    05.02.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
25/2016 triedený zber 128,18   05.02.2016 Hater Handloá, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
26/2016 za tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 557,54   05.02.2016

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

27/2016 odvoz komunálneho odpadu 1/2016 355,46   08.02.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
28/2016

zneškodnenie odpadu

333,47   08.02.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
29/2016 Outsourcing + toner do MŠ 79,20   08.02.2016 ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice
30/2016 cestovné náklady na pracovné cesty za rok 2015 25,32   10.02.2016

Obec Chrenovec-Brusno

97232

31/2016 ciachovanie váh + závažia 66,56   10.02.2016

Oprava váh – Králik

Východná 63, Prievidza 97101

32/2016 vlajka SR 27,98   11.02.2016 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
33/2016 členský príspevok ZMOHN na rok 2016 101,69   11.02.2016 Združenie miest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52, 97101 Prievidza
34/2016 mesačný poplatok za mobl 29,80   15.02.2016 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava, 817 62
35/2016 za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou  Slovenska 56,83   18.02.2016 rtv – Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava
36/2016 Odvoz a likvidácia odpadovej vody 76,79   19.02.2016 StVPS, a. s. V. Clementisa 52 97155 Prievidza
37/2016 za konzumné zemiaky do MŠ 42,00   23.02.2016 Agrodan KOŠ, s. r. o. Okružná 117, 972 41 Koš
38/2016 ceninové poukážky DOXX 313,20   24.02.2016

DOXX – stravné lístky,

spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina

39/2016 stravné lístky 262,25   24.02.2016

DOXX – stravné lístky, spol.

s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina

40/2016 Poplatok Prima banke za poskytnutie inormácie pre auditora 60,00   26.02.2016 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina
41/2016 Oprava vodoinštalácie 42,12   26.02.2016 PVK Pavol Bobok, Lipník č. 208, 97232
42/2016 Obsluha ČOV – 7 b.j. za obdobie 3-12/2015 200,00   28.02.2016 Pavol Bobok ml., Lipník č. 208, 972 32
 43/2016 Elektrina 3/2016  292,12    02.03.2016  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 44/2016 Plyn 3/2016  252,46    02.03.2016  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 45/2016 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel  20,40    02.03.2016  SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 
 46/2016 publikácia: Účtovné súvsťažnosti  28,50    03.03.2016  RVC Nitra,Farská 7, 949 01 Nitra 
 47/2016 triedený zber  161,14    03.03.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová 
48/2016  poplatok za pevnú linku 2/2016  29,66    07.03.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 49/2016 tlačivá do MŠ  14,90    07.03.2016  Ševt a. s. Clementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 
 50/2016 zneškodnenie odpadu  428,33    07.03.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
 51/2016 tovar do ŠJ – MŠ Lipník  568,62    07.03.2016  COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 
 52/2016 Outsourcing  51,60    08.03.2016  eRPe servis, s. r. o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice 
 53/2016 odvoz KO za 2/2016  355,46    09.03.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
54/2016 Vypracovanie položkovitého rozpočtu a výkazu výmer na stavbu IBV Lipník II. Časť – dažďová kanalizáiua IO.02 200,00   10.03.2016 Projekting – Ing. Staniáslav Poliak, 942 32 Chrenovec-Brusno č. 242
55/2016 Vložné za školenie „Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO“ v termíne 3.3.2016 90,00   10.03.2016 Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

56/2016 

SPP – vyúčtovanie plynu za byt 250/1  3,26    14.03.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 
57/2016 poplatok za mobil 29,89    15.03.2016  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 
 58/2016 Auditorské služby r. 2015  500,00    15.03.2016  Ing. Milena Korcová, Ul. Š. Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom 
 59/2016 Odber kuýchynského odpadu VŽP  10,80    18.03.2016 

INTA s. r. o. Rybárska 758/18

911 01 Trenčín

 60/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie

„Oddychová zóna pri detskom ihrisku“

1416,00    29.03.2016  AM-studio, s. r. o. Továrnická 2104/19, 955 01 Topoľčany 
 61/2016 DOXX – stravné lístky 110 ks  362,02    30.03.2016  DOXX stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356,  010 01 Žilina 
62/2016  Vyúčtovanie  elektrika 7 b. j.   3,13    31.03.2016  SSE stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
63/2016 Združené poistenie majetku  25,49    04.04.2016  Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 
64/2016  Plyn za 04/2016  252,46    04.04.2016  Magna energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
65/2016 Elektrika za 04/2016 292,12   04.04.2016 Magna energia, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
66/2016  Vypracovanie žiadosti a zabezpečenie verejného obstarávania – „Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia, Lipník“

 

50,00

 

 

 

04.04.2016

 

Manos consulting, s. r. o., Južná 36, 949 01 Nitra 1 
67/2016  Vypracovanie žiadosti, zabezpečenie verejného obstarávania – „Detské ihrisko v obci Lipník“ 

 

1200,00

 

 

 

04.04.2016

 

Manos consulting, s. r. o., Južná 36, 949 01 Nitra 1 
68/2016 Vypracovanie žiadosti, zebezpečenie verejného obstarávania – „Oddychová zóna pri detskom ihrisku, Lipník“

 

1200,00

 

  04.04.2016  Manos consulting, s. r. o., Južná36, 949 01 Nitra 1 
 69/2016 Náklady súvisiace s triedeným zberom  125,63    05.04.2016  Hater Handlová, spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
70/2016  Odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov Handlová za marec 2016  355 46   05.04.2016 

Hater Handlová, spol. s r. o.  

Potočná 20, 972 51 Handlová

 71/2016 ERPE servis – Outsourcing + tonery do MŠ  225,24    06.04.2016  ERPE servis, s. r. o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01 
 72/2016 poplatok za pevnú linku  37,86    06.04.2016  Slovak telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 73/2016 tovar do školskej jedálne – MŠ Lipník  363,60    07.04.2016  COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza 971 68 
 74/2016 odborná prehliadka plynových kotlov v 7 b.j.   230,00    07.04.2016 Milan Čajka CARBON servis, Majerská 924/8, 971 01 Prievidza 
75/2016 medaile a odznanky na súťaže poriadané obcou 54,95   08.04.2016 Firma KOŠÍK – siete s. r. o. Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky
76/2016 zneškodňovanie odpadu na skládke 316,69   08.04.2016 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
77/2016 Oprava kopírovacieho stroja DEVELOP ineo 185 179,10   11.04.2016 MeliTech Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
78/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  CINTORÍN 2,81   13.04.2016 StVPS skciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
79/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  OcÚ+KD 19,66   13.04.2016

StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

80/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  IHRISKO 0,00   13.04.2016

StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

81/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  MŠ 73,01   13.04.2016

StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

82/2016 Vyúčtovanie vody za 10/2015 – 04/2016  7b.j. 352,40   14.04.2016

StVPS akciová spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

83/2016 Mesačný poplatok – mobilná sieť 29,39   15.04.2016

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 84/2016 Polohopisné a výškopisné zameranie – Cintorín, Polohopisné a výškopisné zameranie – Detké ihrisko 300,00    18.04.2016  Ansadar, s.r.o. Rozkvet 20145/91, 017 01 Považská Bystrica 
85/2016  Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom: Rekonštrukcia Domu smútku a jeho okolia  1429,70    20.042016  AM-studio, s.r.o. Továrnická 2104/19, 955 01 Topoľčany

86/2016

Odber kuchynského odpadu VŽP 10,80   20.04.2016 Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
87/2016 Kovová kartotéka 4-šuflíková 252,00   21.04.2016 B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava
88/2016 za stravné lístky 100 ks 329,76   27.04.2016 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina
89/2016 zemianky do MŠ Lipník 36,00   27.04.2016 Agrodan, s. r. o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
90/2016 Montážne práce na verejnom osvetlení 405,09   28.04.2016 EL-MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová
91/2016 Záloha za plyn 5/2016 252,46   02.05.2016 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
92/2016 Zálohza za elektrinu 5/2016 292,12   02.05.2016 Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
93/2016 Dopravné výkony 211,36   05.05.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
94/2016 Faktúra za služby pevnej siete 31,45   05.05.2016 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
95/2016 Outsourcing IT + monitor + myš 141,78   09.05.2016 ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
96/2016 zneškodnnie odpadu 591,04   09.05.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
97/2016 odvoz KO- 4/2016 355,46   09.05.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
98/2016 náklady súvisiace s triedeným zberom 187,32   09.05.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
99/2016  za tovar do materskej školy  515,23    10. 05. 2016  COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 
 100/2016 za služby mobilnej siete 35,52    12. 05. 2016  Slovak Telecom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
101/2016  za 250 ks stravých lístkov   816,00    19. 05. 2016  DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 
102/2016 konzumné zemiak do MŠ 36,00   

20.05.2016 

Agrodan, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš 
103/2016 prevádzka webstranky + emaily podľa zmluvy 48,00    20.05.2016  Luneta, spol. s r. o. Ľ. Fullu 9 841 05 Bratislava 
104/2016  nábytok do kancelárie starostu + kontajner na evidenciu obyvateľov 440,98    25.05.2016  Roland Schváb – Solid interier Pri gymnáziu 4, Nové zámky 
105/2016  6 ks zásahové hasičské komplety  1 800,00    26.05.2016  MLAD s.r.o. Pstruhárska 5, 972 51 Handlová 
106/2016  za plyn – 6/2016  252,46    02.06.2016  Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
107/2016 za elektrinu – 6/2016  292,12    02.06.2016  Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 
108/2016  Daňvé tlačivá – daň z nehnuteľností, pes 20,80 

 Objednávka č. 

     20/2016

03.06.2016  Inprost spol. s r. o. Smrečianska č. 29, 811 05 Bratislava 
109/2016  Za služby pevnej siete  31,55    07.06.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
110/2016 Triedený zber 130,63    07.06.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
111/2016  Dopravné výkony 83,95    07.06.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
112/2016 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2016 355,46    07.06.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
113/2016 Zneškodnenie odpadu na skládke  416,65    08.06.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová  
114/2016 Outsourcing IT 51,60   08.06.2016 ERPE servis s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
115/2016 COOP jednota – tovar do MŠ 504,83   08.06.2016 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
116/2016 Analýza faktorov pracovného prostredia – prehodnotenie 2016 120,00    13.06.2016  Unipharma, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
117/2016  Za službu mobilnej siete  68,09    14.06.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
118/2016 Za konzumné zemiaky 22,80    17.06.2016  Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš 
119/2016 Poistené za obdobie 16.07.2016 – 16.07.2017 Majetok a zodpovednosť podnikateľov  395,37    20.06.2016  Uniqa poisťovńa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 
120/2016 zneškodnenie nebezpečného odpadu

145,18 

  21.06.2016  Hater Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
121/2016 Dopravné výkony – za odvoz nebezpečných látok  18,48    21.06.2016  Hater Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
122/2016  Skartovačka  32,11    30.06.2016  FaxCopy a.s. Košovská cesta 1C, 971 01 Prievidza 
123/2016  Za elektrinu – 7/2016  292,12    04.07.2016  Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
124/2016  Za plyn – 7/2016  252,46    04.07.2016  Magna energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
125/2016  Odvoz komunálneho odpadu za 6/2016  355,46    04.07.2016  Hater Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
126/2016 Vydanie preukazu bez fólie – splnomocnenie  2,50    06.07.2016  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 1, Banská Bystrica 
127/2016

Predplatné za odborný pedagogický časopis

Naša škola na šk. rok 2016/2017

15,00    06.07.2016  Pamiko spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3 
128/2016 Za služby pevnej siete – 6/2016  31,36    07.07.2016  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 
129/2016 Odber kuchynského odpadu za 6/2016 10,80   07.07.2016 INTA s. r. o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
130/2016 Náklady súvisiace s triedeným zberom 132,79   07.07.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
131/2016 Outsourcing IT 51,60   08.07.2016 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
132/2016 COOP Jednota – tovar do MŠ za 6/2016 503,55   08.07.2016

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437,

971 68 Prievidza

133/2016 Zneškodnenie odpadu na skládke 642,85   11.07.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
134/2016 Za služby mobilnej siete 6/2016 41,47   12.07.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
135/2016 pomôcky do MŠ 34,75   12.07.2016 Pramaco s.r.o., Anny Rybníčkové 2614/3, Praha 5, 155 00
136/2016  Poistné za obdobie 09.08.2016 – 09.08.2017 Produkt: Majetok a zodpovednosť podnikateľov 82,98    22.07.2016 

Uniqa poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, Bratislava 27

820 07

137/2016  Za tovar do MŠ Lipník (potraviny)  99,61    25.07.2016 

COOP Jednota Prievidza

spotrebné družstvo,

A. Hlinku I. 437,

971 68 Prievidza

138/2016  Elektrina na 8/2016  292,12    01.08.2016 

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

139/2016  Plyn na 8/2016  252,46    01.08.2016 

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

140/2016  Dopravné výkony  93,38    01.08.2016 

Hater Handlová, spol. s r. o.

Potočná 20, 972 51 Handlová

141/2016 Odvoz komunálneho odpadu za 7/2016 355,46   05.08.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
142/2016 Služby pevnej siete + internet 31,36   08.08.2016

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

143/2016 Zneškodnenie odpau na skládke 473,52   08.08.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
144/2016 Nákup: Nožnice plotové AHS 6024 Li 163,50   08.08.2016 Moundfield SK, s.r.o. Nedožerská cesta 1270/17c 97101 Prievidza
145/2016 Outsourcing IT 51,60   10.08.2016 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9 972 01 Bojnice
146/2016 Za služby mobilnej siete 7/2016 48,52   12.08.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
147/2016 Záloha na nákup materiálu na opravu strechy 4 400,00 Zmluva o dielo 2/2016 17.08.2016 TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r.o. Lipník 10, 972 32
148/2016 Za stravné lístky 168,68   23.08.2016 DOOX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina
149/2016 Dodávka a montáž celotieniacich interiérových žaluzií 83,04   23.08.2016

Milan Koša M + M

Uhlištná 31, 971 01 Prievidza

150/2016 Poistenie malýh a stredných podnikateľov, Adresa rizika: MŠ Lipník 47 58,66   26.08.2016

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Štefanovičova 4, 816 23 Bratžislava 1

151/2016 Elektrina na 9/2016 292,12   02.09.2016

MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

152/2016 Plyn na 9/2016 252,46   02.09.2016

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

153/2016 Za služby pevnej siete + internet 49,36   05.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
154/2016 Stavebné práce na stavbe Dažďová kanalizácia – II. časť IBV – Lipník 44 081,75   06.09.2016

STAVIS – Prievidza,

spol. s r. o.

Skladova 1B

971 01 Prievidza 1

 155/2016 Dopravné výkony  55,80    08.09.2016  Hater Handlová s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová
156/2016  Odvoz KO za august 2016  355,46    08.09.2016  Hater Handlová s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
157/2016  Outsourcing  51,60    12.09.2016  Erpe service, s.r.o. SNP 153/9, 972 01 Bojnice 
158/2016 Zošity pracovné do MŠ 22,65   12.09.2016 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno, 972 13
159/2016 Za službu mobilnej siete 9/2016 49,33   12.09.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
160/2016

Sprístupnenie softvérového produktu m OBEC verzia 1.0

Mapa obce + kataster

540,00 MSD-Lipník-01 13.09.2016 MAPA Slovakia Difital s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava
161/2016 Zneškodnenie odpadu na skládke podľa vážnych lístkov 516,19   14.09.2016 Hater – Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová
162/2016 Nákup stravných lístkov 232,99   26.09.2016 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Králov 356, 010 01 Žilina
163/2016 Konzumné zemiaky do MŠ 33,60   27.09.2016 Agrodan s. r. o. Okružná 117, 972 41 KOŠ
164/2016 Oprava RSMikroterm 2000 objekt MŠ 40,00   29.09.2016

Juraj Baluch

Bc. Juraj Baluch Malookružná 25/1 97101 Prievidza

 165/2016

Výkon stavebného dozoru na stavbe IBV Lipník II. Časť, IO 02 Džďová kanalizácia  500,00    03.10.2016 

Projekting

Ing. Stanislav Poliak 

Chrenovec 242, 97232

166/2016  Záloha za elektrinu za 10/2016  292,12    04.10.2016 

Magna energia a.s.

Nitrianska 7555/18  921 01 Piešťany

167/2016  Záloha za plyn za 10/2016  252,46    04.10.2016  Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18  921 01 Piešťany 
168/2016 Za služba pevnej siete 40,76   07.10.2016

Slovak Telekom, s.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

169/2016 Za tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 700,35    07.10.2016 

COOP Jednota Prievidza

spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza 

170/2016  Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová  343,51    10.10.2016 

Hater-Handlová spol. s r. o. Potočná 20

972 51 Handlová 

171/2016 Odvoz odpadu za 9/2016  355,46    11.10.2016  Hater-Handlová spol. s r. o. Potočná 20 972 51 Handlová
172/2016  Faktúra za služby mobilnej siete  49,35    11.10.2016 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 20, 81762

Bratislava 

 173/2016 Fa za výkopové práce – IBV Lipník II. Časť Dažďová kanalizácia  2 405,94    14.10.2016 

Stavis Prievidza spol. s r. o.

Skladová 1B, Prievidza 

 174/2016 Výkopové práce – IBV Lipník II. Časť Dažďová kanalizácia  4 310,96    14.10.2016  Stavis Prievidza spol. s r. o. Skladová 1B Prievidza 
 175/2016 Outsourcing  51,60    14.10.2016  Erpe servis, s.r.o.  SNP 1153/9 Bojnice 
176/2016 Nákup stravných lístkov 242,67   21.10.2016

DOXX – Stravné lístky

Kálov 356,

010 01 Žilina

177/2016 Vyúčtovanie vody – Lipník 36 18,25   21.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
178/2016 Vyúčtovanie vody – Lipník obec 18,25   21.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
179/2016 Vyúčtovanie vody – Lipník 47 65,99   21.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
180/2016 Vyúčtovanie vody Lipník 7 b.j. 321,52   21.10.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
181/2016

Oprava strechy nad Hasičskou zbrojnicou a Obecným úradom –

druhá čiastka

5 777,94 Zmluva o dielo č. 2/2016 25.10.2016 TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r.o. Lipník 10, 972 32
182/2016 Kostým Sv. Mikuláša + rukavice+brada+doprava 133,60   25.10.2016

Ivan Galo

ROGA PLUS

Dlhá 58, 949 01 Nitra

183/2016  Konzumné zemiaky do MŠ

26,40 

  31.10.2016  Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 KOŠ 
184/2016 Záloha za elektrinu za 11/2016  292,12    2.11.2016  Magna energia, a.s. Nitrinska 7555/18, 92101 Piešťany 
185/2016 Záloha za plyn za 11/2016 252,46   2.11.2016 Magna energia, a.s. Nitrinska 7555/18, 92101 Piešťany 
186/2016 Písacie potreby a materiál do MŠ 71,70   3.11.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice
187/2016 Odber kuchynského opadu z MŠ za 4/2016 10,80   9.11.2016

INTA s.r.o.

Rybárska 758/18 91101 Trenčín

188/2016 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 10/2016 21,60   9.11.2016

INTA s.r.o.

Rybárska 758/18 91101 Trenčín

189/2016 Zameranie a vyhotovenie GP č. 235/2016 v k. u. Lipnik 177,00 Objednávka č. 27/2016 10.11.2016 GEOMAP Prievidza, s.r.o. , J. Kráľa 1713/1A, 972 01 Bojnice
190/2016 Dopravné výkony 211,86   10.11.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
191/2016 Tovar, potraviny do MŠ 416,99   10.11.2016

COOP Jednota, spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza

192/2016 Odvoz komunálneho odpadu na skládku za 10/2016 355,46   11.11.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
193/2016 Zneškodnenie odpadu 498,07   11.11.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
194/2016 Outsourcing 51,60   11.11.2016 ERPE servis, s.r.o. SNP 153/9, 972 01 Bojnice
195/2016 Faktúra za služby mobilnej siete 51,74   14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
196/2016 15 ks led lamp do VO 409,79   14.11.2016

Ab-com, s.r.o.

M. Rázusa 4795, 95501 Topoľčany

 197/2016 Predplatné – Predškolská výchova, Vrabček   15,60    25.11.2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
 198/2016 Odvoz a likvidácia odpadovej vody 57,50    09.11.2016  Tomfek, Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová
199/2016 Studená asfaltová zmes 25 kg 39,29   23.11.2016

Stavebniny DEK, kamenná ul. 6,

010 01 Žilina

200/2016 Oprava strehy sály a oplechovanie atiky kultúrneho domu 3077,66 objednávka č. 29/2016 28.11.2016

TOPBAU PRIEVIDZA spol. s r. o. Lipník 10

972 32

201/2016 Za stravné lístky 80 ks 293,92   29.1.2016

DOXX – Stravné kístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina

010 01

202/2016 Geometrický plán na parcely č. 556/19 a 556/20 v k. ú. Lipník 200,00   29.11.2016

Geodézia LMPD,

s. r. o. Hollého 7,

010 50 Žilina

203/2016 Obsluha ČOV – 7 b.j. za január až november 2016 220,00   01.12.2016 Pavol Bobok ml. Lipník č. 8, 972 32 Chrenovec
204/2016 Členské na rok 2017 – RVC Nitra 150,00   01.12.2016 RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
205/2016 Faktúra za služby pevnej siete za 10/2016 27,35   05.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
206/2016 Faktúra za služby pevnej siete za 11/2016 37,49   05.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
207/2016 Faktúra za plyn za 12/2016 252,46   02.12.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
208/2016 Faktúra za elektrinu za 12/2016 292,12   02.12.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
209/2016 Licencia KEO WIN 2017 205,70   05.12.2016

KEO, s.r.o.

Poľná 5, 991 06 Záhorce

210/2016 Členské na rok 2017 – ZMOS 83,49   05.12.2016

Združenie miest a obcí Slovenska

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

211/2016 Náklady na hlavného kontrolóra na rok 2016 132,17    05.12.2016  Obec Chrenovec-Brusno, 972 32 
 212/2016 Obecné noviny rok 2017  67,60    05.12.2016 

INPROST spol. s r. o. Smrečianska 29,

811 05 Bratislava 1 

 213/2016 Občerstvenie na predvianočné posedenie + Mikuláš 

75,42 

  06.12.2016 

Krško Miroslav REŠT. Mlaď, Pstruhárska

ul. 3,  972 51 Handlová

 214/2016 Tovar do MŠ Lipník – potraviny   484,03     07.12.2016

COOP Jednota

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza 

 215/2016 Čistiaci nástavec na hadicu, olejová vaňa, preprava – DHZ 175,11    07.12.2016  FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 036 08, Martin 
216/2016  Potraviny do MŠ  44,04    08.12.2016  ASTERA, s.r.o. Stromová č. 5, 911 01 Trenčín 
 217/2016 Outsourcing  51,60    08.12.2016  ERPE servis, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice 
218/2016  PC do MŠ + office business 2010  417,60    08.12.2016  ERPE servis, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
 219/2016 Odvoz KO za 11/2016  355,46    08.12.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
 220/2016 Dopravné výkony  135,04    08.12.2016  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
221/2016 Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. 65,50   08.12.2016 Tomfek, Tomáš Masarik, Hviezdoslavova 1744/21, Handlová
222/2016 Dopravné zrkadlo + osadenie 216,12   09.12.2016

AD  značenie s.r.o.

M. R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza

223/2016 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 49/56   12.12.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
224/2016 Zneškodnenie odpadu 579,78   12.12.2016 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
225/2016 Kontrola požiarnotechnických zariadení 104,40   12.12.2016

BOZPO s.r.o.

Ciglianska cesta 3C

971 01 Prievidza

226/2016 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na rok 2017 147,32   12.12.2016

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

Horná 82/01

Banská Bystrica

227/2016 Šatňové skrinky do MŠ 694,50   12.12.2016

INSGRAF s.r.o. Nešporová 1012/23

927 01 Šaľa

228/2016 Faktúra za služby mobilnej siete 54,59   12.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
229/2016 Ohňostroj na silvestra 101,30   12.12.2016

EWO Team, s.r.o.

Oldřichovice 869, 73961 Třenec, ČR

 230/2016  Za zvoz nebezpečných látok 18,95    15.12.2016  Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová
 231/2016 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 11/2016  10,80    15.12.2016  Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 
232/2016  Za kontrolu detského ihriska v MŠ Lipník  193,20    19.12.2016  EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
233/2016 Balíček – Koniec roka v účtovníctve – inventarizácia 8,60   27.12.2016 PORADCA s.r.o., Pri Celulkózke 40, 010 01 Žilina
234/2016 Inzercia v novinách – MY Hornonitrianske noviny 34,80   27.12.2016 Petit Press, a.s. Ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
235/2016 Poplatok banke – fa č. OPS/1895/2016 – vedenie cenných papierov 45,61   27.12.2016 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina
236/2016 Za zberové kalendáre 180 ks (separácia) 21,60   27.12.2016 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
237/2016 Chladnička Liebt err FK5440 838,80   29.12.2016 EUROGASTROP. s.r.o. Strojnícka 11360/7, 08006 Prešov

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1/15 Za pevnú linku 12/2014  33,30    7.1.2015  Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava 
 2/15 Za vyhotovenie GP, kód položky 244-01  150,00    7.1.2015 

Geodézia LMPD, s. r. o. Hollého 7, Žilina

010 50 

 3/15  Za stravné lístky  184,61    7.1.2015  DOXX – stravné lístky Kalov 356, Žilina 01050 
 4/15 Outsourcing IT   51,60    7.1.2015 ERPE Service, s. r. o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01
 5/15 Za tovar do MŠ Lipník – strava  175,79    8.1.2015  COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 971 68 
 6/15  Elektrina za 1/2015  289,38    9.1.2015 

Magna energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 

 7/15 Plyn za 1/2015  349,24    9.1.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 8/15  Združené poistenie majetku  29,54    9.1.2015  Komunálna posťovňa, a.s., Horná  25, Banská Bystrica, 974 01
 9/15 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.  147,32    2.1.2015  Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 25, Banská Bystrica, 974 01 
10/15 Členský príspevok ZMOS za rok 2015 82,01   2.1.2015 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 811 09
11/15 Členské na rok 2015 – RVC 150,00   7.11.2015 Združenie obcí – RVC Nitra. Farská 7, 949 01 Nitra
12/15 Za separáciu – 12/2014 83,95   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
13/15 Odvoz KO – 12/2014 355,46   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
14/15 Za zneškodnenie odpadu 406,44   12.1.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 97251
15/15 Montážne práce na VO 522,99   12.1.2015 EL MONT, Peter Babuliak, Mostná 32, Handlová, 972 51
16/15 Vyúčtovanie elektriny – od 01.01.2014 do 31.12.2014 182,63   14.1.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
17/15 Likvidácia odpadovej vody + doprava 89,11   15.1.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., zákaznícke centrum Prievidza, Clementisa 52, Prievidza 971 01
18/15 Členský príspevok na rok 2015 – Združenie miest a obcí hornej Nitry 98,90   16.1.2015 Združenie mest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52 , Prievidza 971 01
19/15 Mesačný poplatok za mobil 29,39   16.1.2015 Slovak Telekom, Bajklaská 28, Bratislava
20/15 Elektrika – vyúčtovanie za bytovku č. 250 „preplatok“ -40,43   19.1.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
21/15 Predplatné – ŠKOLA 2015 23,00    20.01.2015 

M. Medlen – JurisDat

Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, Bratislava

 22/15 Zemiaky konzumné do ŠJ – MŠ Lipník  22,50     23.01.2015 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, Koš, 972 41 
 23/15 PLYN – vyúčtovanie za 2014 -1064,88    22.01.2015 Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
 24/15 Príručka – Miestna samospráva  46,80    26.01.2015  Asociácia vzdelávania samosprávy, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 
 25/15  Za stravné lístky  168,68    28.01.2015  DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Králov 356, Žilina 
 26/15 Mäso a mäsové výrobky  49,25    2.2.2015  Mäsiarstvo u Borku – Ladislav Borko, Veľkonecpalská 142, Prievidza 
 27/15 Plyn 2/2015  260,50    04.02.2015  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
 28/15 Elektrina 2/2015  306,34    04.02.2015  Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 
29/15 Outsourcing IT 51,60   05.02.2015 ERPE service, s.r.o. SNP 1153/9 Bojnice, 972 01
30/15 Tovar do ŠJ – MŠ Lipník 478,60   05.02.2015 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza
31/15 Pevná inka za 1/2015 33,013   06.02.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
32/15 Separácia jednotlivých komodít 132,28   09.02.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, Handlová
33/15 Zneškodnenie KO 317,42   09.02.2015

Hater Handlová, spol. s r.o.

Potočná 20, Handlová

34/15 Odvoz KO 1/2015 355,46   12.02.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, Handlová
35/15 Mesačný poplatok – paušál za mobil 0911364655 29,50   16.02.2015 Slovak telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
36/15 Zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou 55,68   16.02.2015 RTV – rozhlas a televízia, Mlynská dolina,845 45 Bratislava
37/15 Zimná údržba za 1/2015 1581,60   23.02.2015

Forbart, s. r. o., Necpalská 16, 971 01 Prievidza

38/15 Odborná prehliadka plynových kotlov v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a súvisiacich predpisov a STN + dopravné náklady 230,00   24.02.2015 Carbon servis Milan Čajka, Banícka 176/15, 971 01 Prievidza
39/15 Za stravné lístky 555,55   26.02.2015 Doxx – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov, 356, Žilina
40/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ 50,86   26.02.2015 Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza
41/15 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s autorských zákonom a Oprávnením č. 1/2004 20,40   02.03.2015 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82198 Bratislava
 42/15 Účasť na odbornom seminári ZMOS – Aplikácia elektronického kontraktačného systému v procese verejného obstrávania  12,00    02.03.2015  Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava 
43/15 Zemiaky konzumné do MŠ 21,00   03.03.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, Koš, 972 41
44/15 Rozhlasová ústredňa MPA 900QF + odpojenie starej a inštalácia novej ústredne 350,00   03.03.2015 Auromont, Radovan Grolmus Vajanského 8, Prievidza, 97101
45/15 za tovar do MŠ – potraviny 255,00   04.03.2015 COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza
46/15 členský príspevok 427,45     05.03.2015  Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1 Ráztočno 
47/15  Outsourcing IT 51,60    05.03.2015  ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 
48/15 Za mäso a mäsové výrobky do MŠ  8,04    05.03.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza, 971 01 
 49/15  Zneškodnenie odpadu 325,44    06.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
50/15 Overenie účtovníctva a účtovnej závierky r. 2014 418,90    06.03.2015  Ing. Milena Korcová, Štefana Moysesa 38/9, Žiar nad Hronom, 965 01 
51/15 Mesačný poplatok za pevnú linku 33,13    09.03.2015  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
52/15  Za odvoz komunálneho odpadu 2/2015  355,46    09.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
53/15  Za plyn 3/2015  260,50    09.03.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 
54/15  Za elektrinu 3/2015  306,34    09.03.2015  Magna energia, Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 
55/15 Likvidácia odpadovej vody zo dňa 04.03.2015  91,50    13.03.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
56/15 Mesačný poplatok za mobil 29,50    16.03.2015  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
 57/15 Separácia  183,52    17.03.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 972 51, Handlová
 58/15 Almanach 2015  28,60    17.03.2015  Datatrade, Moyzesova12, Zladté Moravce, 953 01 
 59/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ  46,60    18.03.2015 

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza 

60/15  Za obsluhu ČOV – 7 b.j.  240,00    19.03.2015  Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 972 32 Chrenovec 
61/15 Dodanie príručky „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014“ 26,80    31.03.2015  Regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí Námestie M.Tompu 2, Rimavská Sobota 
62/15  Za zimnú údržbu 2/2015  926,40    01.04.2015  Forbart, s.r.o., Necpalská 16, 971 01 Prievidza 
 63/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ Lipník  42,24    02.04.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
64/15  Zemiaky do MŠ Lipník  21,00   08.04.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
65/15 Tovar do MŠ Lipník – potraviny 612,10   08.04.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, Prievidza, 97168
66/15 Dopravné výkon 172,69  

08.04.2015

Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
67/15 Separácia jednotlivých komodít 87,35   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. potočná 20, 972 51 Handlová
68/15 Zneškodnenie odpadu na skládke 537,05   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
69/15 Odvoz komunálneho odpadu za marec 2015 355,46   08.04.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
70/15 Elektrina 4/2015 306,34   08.04.2015 Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
71/15 Plyn 4/2015 260,50   08.04.2015 Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
72/15 Pevná linka 35,33   09.04.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
73/15 Outsourcing IT 136,20   10.04.2015 ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice 972 01
74/15 Poplatok banke za poskytnutie informácie pre audítora 2013 60,00   13.04.2015 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina
75/15 Poplatok banke za poskytnutie informácie pre audítora 2014 60,00   13.04.2015 Prima banka, centrála Žilina, Hodžova 11, 010 01 Žilina
76/15 Združené poistenie majetku od 30.04.2015 do 30.04.2016 25,49   13.04.2015 Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 25, 974 01, Banská Bystrica 1
77/15 Mesačný poplatok za mobil 29,69   15.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
78/15 Zimná údržba za 3/2015 120,00   20.04.2015 Forbart s.r.o. Nespalská 16, 97101 Prievidza
79/15

vyúčtovanie vody –  7 bytový dom

od 8.10.2014 do 15.04.2015

433,84   21.04.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánská cesta 5, Banská Bystrica
80/15 vyúčtovanie vody – cintorín 2,81   21.04.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
81/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ 103,20   21.04.2015 Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 97101 Prievidza
82/15

vyúčtovanie vody – materská škola

78,62

 

23.04.2015

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

83/15

vyúčtovanie vody – kultúrny dom

43,52

  23.042015

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

84/15 zemiaky do MŠ 21,00   23.04.2015 Agrodan, s.r.o., Okružná 117, KOŠ, 972 41
85/15 za stravné lístky – 100 ks 329,76   29.04.2015 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 10 01 Žilina
86/15 za plyn 5/2015 260,50   04.05.2015 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
87/15 za elektrinu 5/2015 306,34   04.05.2015 Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
88/15 prepravný výkon s vozidlom 50,00   06.05.2015 Firo-FACH Róbert Fico, Chrenovec 439, 972 32
89/15 Outsourcing IT 51,60   07.05.2015 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice 972 01
90/15 dopravné výkony 101,92   07.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20,972 51 Handlová
91/15 tovar do MŠ Lipník 472,38   07.05.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza
92/15 za pevnú linku 33,37   11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 93/15 separácia jednotlivých komodít 128,88    11.05.2015  HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová 
 94/15 Dopravné výkony 67,14    11.05.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová 
95/15 Štrúdle na akciu ku dňu matiek 156,52   13.05.2015 Prievidzké pekárne a cukrárne, a. s. Košovská 12, Prievidza
96/15 Predplatné – Naša škola na školský rok 2015/2016 15,00   13.05.2015 Pamiko, Račianska 89, Bratislava, 831 02
97/15 Zneškodnenie odpadu 554,57   14.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
98/15 Odvoz komunálneho odpadu – apríl 2015 355,46   14.05.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
99/15 Informačný systém URBIS 1,00   15.05.2015 MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica
100/15 Mesačný poplatok – mobil 29,50   15.05.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
101/15 Webhostingove služby od 01.06.2015 do 31.05.2016 48,00   15.5.2015 Luneta, spol. s r. o. Ľ. Fullu 9, Bratislava, 841 05
102/15 Predplatné mesačníka VS 2014 39,00   19.05.2015 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina, 010 01
103/15 Tovar – doplnenie riadu do kuchyne – KD 175,08   20.05.2015 CORA – Ing. Jozef Šifra, Košická cesta 28, Prievidza
104/15 Konzumné zemiaky do MŠ 16,80   21.05.2015 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, KOŠ, 972 41
105/15 Stravné lístky 100 ks 329,76   26.05.2015 DOXX Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina, 010 01
106/15 Mäso do MŠ 51,78   26.05.2015

Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

107/15 plyn 6/2015 260,50   01.06.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
108/15 elektrina 6/2015 306,34   01.06.2015 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01
 109/15 Pozvánky na oslavy 660 výročia založenia obce 200 kusov  40,80    03.06.2015  Patria I. Vápenická 8, Prievidza, 97101 
 110/15 Outsourcing IT + náplň do tlačiarne  69,60    03.06.2015  ERPE service, SNP 1153/9, Bojnice 972 01 
 111/15 Mäso a mäsové výrobky do MŠ  46,60    03.03.2015  Mäsiarstvo u Borku, Ladislav Borko, Veľkonecpalská 142, Prievidza 97101 
112/15  Zneškodnenie odpadu  329,82    04.06.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 97251 Handlová 
113/15  Analýza faktorov pracovného prostredia 20,00    05.06.2015  Unipharma Bojnice, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
114/15  Odvoz komunálneho odpadu na skládke za 5/2015  355,46    05.06.2015  Hater Handlová, Potočná 20, Handlová, 972 51 
115/15  Tovar do MŠ – ŠJ  381,91    05.06.2015 

COOP Jednota, SD, A. Hlinku I.

437, 971 68 Prievidza

 116/15 Za nové kukanádoby – 15 ks  383,40    09.06.2015  Ferex, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01 
 117/15 Pevná linka 5/2015  33,13    09.06.2015  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
 118/15 Geometrický plán na oddelenie parciel  270,00    11.06.2015  Geodézia LMPD, s.r.o. pracovisko Prievidza, M. Mišíka 26, Prievidza, Hollého 7 Žilina 
119/15  Kontrola čistenia komína  120,00    11.06.2015  Kominár Jozef Hlinka, Jalovská 2, Chrenovec 972 32
120/15 Separácia jednotlivých komodít 98,08   11.06.2015 Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová
121/15 Ubytovanie – 26. Snem ZMOS v Bratislave 21,32   11.06.2015

Združenie miest a obcí hornej Nitry, Clementisa 52, Prievidza

97101

122/15 Montážne práce na VO a MR, revízie elektrického  zariadenia a bleskozvodov na obecných budovách 1058,86   11.06.2015 EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, Handlová, 972 51
123/15 Mesačný paušál – mobil 29,39   15.06.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 817 62
124/15 Odborné priehliadky a skúšky VTZ plynových a tlak. zariadení 449,90   17.06.2015 Ing. Libor Guniš – REVEX, Kvetová 4, Bojnice
125/15 strom na máj 40,00   18.06.2015 Spolok bývalých urbárnikov BRUSNO, Brusno 605, Chrenovec-Brusno 972 32
126/15 Mäso do MŠ Lipník 14,08   18.06.2015

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

127/15 zemiaky konzumné do MŠ 13,80   23.06.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
128/15 zemiaky konzumné do MŠ 27,60   23.06.2015 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 972 41 Koš
129/15 za stravné lístky 329,76   29.06.2015 DOOX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
130/15 poistné: Majetok a zodpovednosť podnikateľov 395,37   29.06.2015 Uniqa posťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07  Bratislava
131/15 Systémoová podpora URBIS (01.07.2015 – 30.09.2015) 100,00   01.07.2015 MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 974 01
132/15 PLYN 7/2015 260,50   02.07.2015 Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
133/15 ELEKTRIKA 7/2015 306,34   02.07.2015 Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
134/15 za zneškodnenie odpadu 392,93   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
135/15 odvoz KO 6/2015 355,46   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
136/15 separácia jednotlivých komodít 135,05   06.07.2015 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
137/15 mäso do MŠ Lipník 30,16   06.07.2015

Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142,

971 01 Prievidza

138/15 COOP Jednota tovar do MŠ – ŠJ 595,08   06.07.2015 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
139/15 Outsourcing IT 51,60   06.07.2015

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9,

972 01 Bojnice

140/15 Za vyhotovenie geometrického plánu č. 53/2015-PD 270,00   07.07.2015

Geodézáia LMPD, s.r.o. Pracovisko Prievidza, Mišíka 26,

Hollého 7, Žilina 010 50

141/15 Poplatok za pevnú linku za mesiac 6/2015 33,54   07.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62
142/15 zosilovač SKYTEC SPL-1000 45,00   14.07.2015 Matúš Lackovič, LAC-AUDIO, A. Bernoláka 304/4, 971 01 Prievidza
143/15 Misy polievkové 81,42   14.07.2015 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1, 058 01 Poprad 1
144/15 mesačný poplatok za mobil 29,50   15.07.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
145/15 Stožiar + spojka kablova lisovacia 1058,10   16.07.2015 Elektro kocian s.r.o. Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77
146/15 poistenie  – Majetok a zodpovednosť podnikateľov 82,98   20.07.2015 Uniqa poisťovňa, a.s. LOazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
147/15 COOP Jednota tovar do MŠ – ŠJ 40,29   20.07.2015

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

148/15

refáundácia mzdy 6/2015 za školenie

Ján Mikuško – preventivár obce

220,33   24.07.2015

LINEA Slovensko, spol. s r.o. Dolný Šianec 1

911 01 Trenčín

149/15   Nakládka a vykládka tekutého odpadu  91,82    27.07.2015 StVPS, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 
150/15  za stan biely 6×3 m  280,00    29.07.2015  Easy Tens s.r.o. Kpt. Nálepku 2027/12, Liptovnský Mikuláš 
151/15 za 100 ks straných lístkov 329,76   29.07.2015

DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 010 01 Žilina

152/15 za stolárske výrobky do KD 617,00   29.07.2015

Trgiňa Milan Stolárstvo DOZANA

Chrenovec-Brusno č. 682, 97232

153/15 za vrecia na separáciu 80,60   30.072015

FEREX, s. r. o. Vodná 23, 94901

Nitra

154/15 Elektrina za 8/2015 306,06   03.082015 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
155/15 PLYN za 8/2015 260,50   03.08.2015

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01

Piešťany

156/15 za stoklárske výrobky do KD 735,00   04.08.2015

Trgiňa Milan Stoárstvo DOZANA

Chrnovec-Brusno č. 682

972 32

157/15 za pevnú linku 7/2015 33,13   07.08.2015

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, Bratislava 817 62

158/15 kultúrne vystúpenie na oslavách 660. výričia obce 300,00   08.08.2015 Stanislav Vitáloš, Textilná 9, 934 05 Levice
159/15 ozvučenie podujatia – 8.8.2015 oslavy 660. výročie 350,00   10.08.2015 Juraj Grom, M. Hodžu 6/16, Prievidza 971 01
160/15 separácia jednotlivých komodít 220,73    10.08.2015  Hater Handlová, Potočná 20, 972 51 Handlová 
161/15 zneškodnenie odpadu na skláke 564,04   10.08.2015

Hater Handlová, Potočná 20

972 51 Handlová

162/15 Outsourcing IT 51,60   10.08.2015

ERPE servis, s. r. o. SNP 1153/9

972 01 Bojnice

163/15 montáž VO na IBV 943,79   11.08.2015 EL-MONT Peter Babuliak, Mostná 32, 972 51 Handlová
164/15 spoločenské podujatie s kombinovanéu alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na oslave 660. výročia obce 80,40   12.08.2015 SOZA, Rastiásavova 3, 821 08 Bratislava 2
165/15 Moderovanie podujatia venovaného 660. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Lipník – 8.8.2015 100,00   13.08.2015

Mgr. Branislav Čukan,

Kvetná 20, 972 51 Handlová

166/15 mesačný popoatok za mobilnú sieť a hovory 29,59   14.08.2015

Slovak Telekom, a. s.

Bajkalská 28, Bratislava 81728

167/15 osvoz KO za 7/2015 355,46   14.082015 Hater – Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
168/15 za 130 ks stravných lístkov 426,53   17.08.2015 DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina
169/15 Fotokniha A4 na šírku – z osláv 660. výročia obce 21,64   17.08.2015 Happy foto Slovensko spol. s r.o., Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov
170/15 za krátkodobý prenájom mobilných WC – oslavy 660. výročie obce Lipník 108,00   17.08.2015 EKETOALETY, s.r.o. Šamoirínska 39, 903 01 Senec
171/15 Za dodávku a distribúciu elektriny k oslavám 660. výročia obce – 8.8.2015  7,61    20.08.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
172/15 dopravné výkony  105,23   28.08.2015 

Hater – Handlová spol. s r. o.

Potočná 20, 972 51 Handlová

173/15  za elektrinu 9/2015  308,34    03.09.2015  Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
174/15  za plyn 9/2015  260,50    03.09.2015  Magna energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
175/15 Poistenie malých a stredných podnikateľov – MŠ Lipník 58,66    04.09.2015  Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 
176/15  Za pevnú linku – 8/2015  33,13    07.09.2015  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
177/15 Outsourcing IT  51,60    07.09.2015  Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice 
178/15 Verejná správa roční 2016 č. 1 až 13 78,00   07.09.2015 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
179/15 Zneškodnenie odpadu 480,87   08.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
180/15 separácia jednotlivých komodít 146,06   10.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
181/15 Odvoz komunálneho odpadu za 8/2015 355,46   10.09.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
182/15 Pripojenie krátkodobého odberu elektriny – priamy elektromer (oslavy 660. výročie) 117,60   14.09.2015 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
183/15 za kalendáre pre rok 2016 7,24   16.09.2015 Nová práca, s. r. o. P.O. Box 80 Barónka 12, 830 05 Bratislava

184/15

za mobil – mesačný poplatok 29,50     18.09.2015  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 185/15  Prevod údajov DCOM 150,00    23.09.2015  MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica 
 186/15 mäso a mäsové výrobky do MŠ 23,22    23.09.2015  Ladislav Borko – Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, Prievidza 
 187/15 za stravné lístky  329,76    30.09.2015  DOXX – stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 
 188/15  systémová podpora URBIS  100,00    02.10.2015  MADE spol. s r. o. Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01 
 189/15 plyn 10/2015  260,50    02.10.2015  Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
190/15  elektrina 10/2015  306,34    02.10.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
191/15 dopravné výkony 15,84    05.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51 
192/15  odborná literatúra a kanc. potreby do MŠ  36,85    06.10.2015  Maquita s. r. o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno 
193/15 mäso a mäsové výrobky do MŠ 29,34    06.10.2015  Ladislav Borko – Mäsiarstvo u BORKU, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 
194/15 potravinový tovar do MŠ 646,53    06.10.2015 

COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437,

971 68 Prievidza

195/15 pevná linka za 9/2015 39,71    07.10.2015  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislkava 
 196/15 Outsourcing IT  51,60    07.10.2015  eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, Bojnice, 972 01 
197/15 zneškodnenie nebezpečného odpadu 217,67    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
198/15 zneškodnenie odpadu 387,83    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
199/15  separácia jednotlivých komodít  167,89    08.10.2015  Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
200/15  odvoz komunálneho odpadu za 9/2015  355,46    08.10.2015  Hater Handlová, spol,. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová 
201/15 poplatok za mobil 29,80    15.10.2015 

Slovak Telekom a. s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

202/15  predplatné – január 2016 až december 2016  68,40    20.10.2015  wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
203/15  vyúčtovanie vody – MŠ Lipník 73,01    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
204/15 vyúčtovanie vody – bytový dom  404,35    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
205/15  vyúčtovanie vody – cintorín  28,08    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
206/15  vyúčtovanie vody – kultúrny dom 73,01    20.10.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
207/15 mäso a mäsové výrobky 44,23    22.10.2015  Mäsiarstvo u Borku, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza
208/15  za stravné lístky – 100 ks   329,76    29.10.2015 DOXX-stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina
209/15 vyúčtovanie vody – cintorín 4,21    02.11.2015  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 
 210/15 Magna Energia – plyn 11/2015 260,50    02.11.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 211/15 Magna Energia – elektrika 11/2015  306,34    02.11.2015  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
 212/15  COOP Jednota – tovar do školskej jedálne  307,39    09.11.2015  COOP Jednota, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza 
 213/15 CD – príhovory, prejavy, vinše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce  19,90    9.11.2015  Gabriela Kohajdová – MONEX, Banícka 14/7, 971 01
214/15 Udržiavací poplatok KEO DOS 2016 + ročná licencia programu KEO WIN 2016 244,98   9.11.2015 KEO s. r. o.Poľná 151/5, Záhorce, 991 06
215/15 Outsourcing IT 51,60   9.11.2015 ERPE service SNP 1153/9, Bojnice 972 01
216/15 Za pevnú linku 10/2015 33,88   9.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
217/15 Odvoz komunálneho odpadu za 10/2015 355,46   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
218/15 separácia jednotlivých komodít 143,06   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
219/15 zneškodnenie odpadu 602,35   9.11.2015 Hater – Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová 972 51
 220/15 za sieťky na okná proti hmyzu  122,94     11.11.2015 Milan Koša M+M, Uhlištná 31, 971 01 Prievidza
 221/15 dopravné výkony  143,06    13.11.2015  HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
 222/15 Kontrola požiarnotechcnických zariadení  109,20    13.11.2015  BOZPO, s. r. o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 
223/15  mesačný poplatok za mobil  29,59    16.11.2015  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 
 224/15 certifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky  103,20    18.11.2015  Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
 225/15 Predplatné – Predškolská výchova, Vrabček  15,60    26.11.2015  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
 226/15 Plyn – 12/2015  260,50    02.12.2015  Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany
227/15 Elektrina – 12/2015 306,34   02.12.2015 Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany
228/15 Predplatné – Obecné noviny r. 2016 67,60   02.12.2015 Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 811 05
229/15 za konzumné zemiaky do MŠ 36,00   04.12.2015 Agrodan, s.r.o., Okružná 117, 972 41 KOŠ
230/15 separácia 83,93   04.12.2015 Hater Handlová, spol. s.r.o. Potočná 20, Handlová
231/15 COOP tovar do MŠ 451,36   04.12.2015 COOP Jednota, A. Hlinku I. 437, 971 68, Prievidza
232/15 Poplatok za pevnú linku 38,94   07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
233/15 Zneškodnenie odpadu 262,32   07.12.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
234/15 Dopravné služby 225,19   07.12.2015 Hater Handlová spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
235/15 Outsourcing IT, router, repas 232,20   07.12.2015 Erpe service, SNP 1153/9, Bojnice, 972 01
236/15 Dopravné služby 92,23   09.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Handlová
237/15 VS 2015 39,00   09.12.2015 PORADCA s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina
238/15 CD – Smútočná správa 13,20   09.12.2015

ČePE MUSIC, s.r.o.

Súhradská 381/8, Horné Srnie

239/15 Odvoz KO – 11/2015 355,46   10.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, Prievidza
240/15 Ohňostroj na Silvester 2015 101,00   11.12.2015 RWO Team, s. r. o. Oldřichovice 869, 739 61 Třinec
241/15 Zákusky na predvianočné posedenie pre dôchodcov 73,63   15.12.2015 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s., Košovská 12, Prievidza
242/15 poplatok za mobil 29,69   16.12.2015 Slovak Telekom, spol. s r. o. Bajkalská 28, Bratislava
243/15 Náklady HK za rok 2015 129,51   16.12.2015

Obec Chrenovec-Brusno,

972 32

244/15 Zvoz nebezpečných odpadov 17,98   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
245/15 Zberové kalendáre (separácia 2016) 21,60   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 32 Handlová
246/15 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 188,17   18.12.2015 Hater Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová
247/15  Faktúra č. OPS/2147/2015 – poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov  25,65    21.12.2015 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 1, 010 11 Žilina
248/15 Za diár samosprávy 2016 6,65   29.12.2015 RVC Nitra, Farská 7, 949 01 Nitra
249/15 Za tovar od COOP Jednota 180,08   29.12.2015 COOP Jednota, SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
250/15 Odvoz a likvidácia odpadovej vody  78,48    31.12.2015  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Clementisa 52,971 55 Prievidza

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com