Administrator

 

Číslo zmluvy Nájomca hrob.miesta Číslo hrob.miesta Výška nájmu Prenajaté od: Prenajaté

do:

1/2013 Lenhardt Ľudovít 1-A-1-13 dvojhrob 30 € 17.01.2013 16.01.2023
2/2013 Šovčíková Mária 1-A-3-79

detský hrob

1-A-4-114

dvojhrob

1-A-5-149

jednohrob

1-A-5-149

jednohrob

1-A-5-150

dvojhrob

84 € 25.01.2013 24.01.2023
3/2013 Gregušová Emília 1-A-4-98

dvojhrob

30 € 25.01.2013 24.01.2023
4/2013 Mikuška

Anton

1-A-3-62

detský hrob

8 € 25.01.2013 24.01.2023
5/2013 Melišková

Božena

1-A-1-11

dvojhrob

1A-3-78

detský hrob

38 € 28.01.2013 27.01.2023
6/2013 Mokoš Rudolf 1-a-5-135

dvojhrob

30 €  28.01.2013 27.01.2023
 7/2013 Ťažiar Michal 1A-1-17

dvojhrob

1-A-5-134

60 € 29.01.2013 28.01.2023
 8/2013 Kováčová Marta 1-A-2-38

dvojhrob

30 €  29.01.2013 28.01.2023
 9/2013 Gilanová Marta 1-A-2-39

jednohrob

16 € 29.01.2013 28.01.2023
 10/2013 Dobiš

Ivan

1A-1-8

dvojhrob

1-A-3-84

jednohrob

1-A-4-108

dvojhrob

 

76 € 29.01.-2013 28.01.2023
 11/2013 Lenhartová

Mária

1-A-2-44

dvojhrob

1-A-2-45

dvojhrob

60 € 29.01.2013 28.01.2023
 12/2013 Vysloužilová

Anna

1-A-5-139

dvohrob

30 € 29.01.2013 28.01.2023
 13/2013 Podolec

Blažej

1-A-8-196

dvohrob

30 € 29.01.2013 28.01.2023
 14/2013 Ľahký Ľubomír 1-A-4-89

dvojhrob

1-A-5-122

dvjhrob

60 € 30.01.2013 29.01.2023
 15/2013 Kotianová

Anna

 1-A-4-107

dvojhrob

1-*A-6-151

jednohrob

46 €  30.01.2013 29.01.2023
 16/2013 Dubcová

Mária

1-A-6-156

dvojhrob

1-A-6-157

dvojhrob

60 € 30.01.2013 29.01.2023
 17/2013 Znamenáková Anna 1-A-1-14

dvojhrob

1-A-4-109

jednohrob

46 € 30.01.2013 29.01.2023
 18/2013 Pekárová Božena 1-A-2-33

dvojhrob

30 €  30.01.2013 29.01.2023
 19/2013 Lenharotová

Anna

1-A-2-56

dvojhrob

30 € 30.01.2013 29.01.2023
 20/2013 Podolec

Ján

 1-A-4-102

dvojhrob

1-A-5-124

dvojhrob

 60 € 30.01.2013 29.01.2023
 21/2013 Dobišová

Helena

1-A-1-10

dvojhrob

30 € 30.01.2013 29.01.2023
 22/2013 Oboňová

Eva

1-A-5-144

dvojhrob

 30 €  30.01.2013 29.01.2023
 23/2013 Vojtko

Jozef

1-A-4-111

dvojhrob

1-A-8-191

dvojhrob

 60 €  30.01.2013 29.01.2023
 24/2013 Lacko

Ján

 1-A-5131

jednohrob

16 € 30.01.2013  29.01.2023
 25/2013 Holinová

Anna

1-A-4-106

dvojhrob

1-A-5-137

jednohrob

1-A-5-138

jednohrob

 62 €  30.01.2013 29.01.2023
 26/2013 Šovčíková

Helena

1-A-1-9

dvojhrob

 30 € 31.01.2013 30.01.2023
 27/2013 Mikuško

Ľubomír

1-A-2-59

detský hrob

1-A-7-161

dvojhrob

1-A-7-169

dvojhrob

 

 68 31.01.2013 30.01.2023
 28/2013 Ľahký

Jozef

1-A-2-34

dvojhrob

 30 € 31.01.2013 30.0.12023
 29/2013 Čičmanec

Anton

1-A2-24

dvojhrob

1-A-3-76

detský hrob

 38 € 31.01.2013 30.0.12023
 30/2013 Kozárová Emília 1-A-2-30

dvojhrob

30 € 31.01.2013 30.01.2023
 31/2013 Vojtko

Ľudovít

1-A-1-6

dvojhrob

1-A-4-112

dvojhrob

1-A-8-190

dvojhrob

 

 90 € 31.01.2013 30.01.2023
 32/2013 Pešek

Jozef

1-A-7-160

jednohrob

 16 € 31.01.2013 30.01.2023
 33/2013 Píšová

Anna

1-A-8-194

dvojhrob

 30 € 31.01.2013 30.01.2023
 34/2013 Zacharová

Ľubica

1-A-7-171

dvojhrob

1-A-7-172

dvojhrob

 60 € 31.01.2013 30.01.2023
 35/2013 Lenhartová

Mária

 

1-A-1-205

jednohrob

16 € 31.01.2013  

30.01.2023

 

 36/2013 Líšková

Monika

1-A-1-202

jednohrob

16 €  01.02.2013  31.01.2023
 37/2013 Líšková Jozefína 1-A-1-200

jednohrob

1-A-1-115

dvojhrob

 46 € 01.02.2013 31.01.2023
 38/2013 Melišková Anna 1-A-1-16

dvojhrob

1-A-2-41

jednohrob

1-A4-97

dvojhrob

 76 € 01.02.2013 31.01.2023
 39/2013 Paldaufová

Ľudmila

1-A-7-168

jednohrob

 16 € 01.02.2013 31.01.2023
 40/2013 Hegová

Emília

1-A-2-31

jednohrob

1-A-3-75

detský hrob

1-A-5-127

dvojhrob

1-A-5-147

detský hrob

1-A-5-148

detský hrob

1-A-7-178

jednohrob

 

 86 €  01.02.2013 31.01.2023
 41/2013 Lenhart

Ján

1-A-8-183

dvojhrob

 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 42/2013 Líšková

Anna

 

1-A-8-180

jednohrob

 16 € 04.02.2013 03.02.2023
 43/2013 Mikušková

Anna

1-A-1-15

dvojhrob

1-A-2-15

jednohrob

 46 € 04.02.2013 03.02.2023
 44/2013 Vankušová

Emília

1-A-2-25

dvojhrob

1-A-2-35

jednohrob

1-A-7-167

dvojhrob

 

 76 € 04.02.2013 03.02.2023
 45/2013 Ľachká

Lucia

1-A-8-182

jednohrob

 16 € 07.02.2013 06.02.2023
 46/2013 Mikuško

Ján

1-A-3-88

jednohrob

1-A-6-153

dvojhrob

 46 € 08.02.2013 07.02.2023
 47/2013  Lacková

Emília

1-A-1-20

dvojhrob

 30 €  08.02.2013 07.02.2023
 48/2013 Šovčík

Ján

1-A-8-185

dvojhrob

 30 €  11.02.2013 10.02.2023
 49/2013 Gilanová

Zita

1-A-5-143

dvojhrob

1-A-5-207

jednohrob

 46 €  11.02.2013 10.02.2023
 50/2013 Lacková

Marta

1-A-7-206

dvojhrob

 30 €  11.02.2013 10.02.2023
 51/2013 Lenhardt

Ľudovít

1-A-6-155

dvojhrob

 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 52/2013 Lenhartová

Irena

1-A-7-166

dvojhrob

 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 53/2013 Lenhart

Pavel

1-A-7-162

dvojhrob

1-A-7-163

dvojhrob

 60 €  12.02.2013 11.02.2023
 54/2013 Líšková

Anna

1-A-7-164

jednohrob

1-A-7-165

jednohrob

32 € 12.02.2013

 

11.02.2023
55/2013 Mikuška

Vladimír

1-A-4-96

dvojhrob

 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 56/2013 Šovčíková

Helena

1-A-2-46

jednohrob

16 € 05.03.2013 04.03.2023
 57/2013 Lenhartová

Katarína

1-A-4-92

dvojhrob

1-A-4-103

dvojhrob

60 € 13.02.2013 12.02.2023
 58/2013 Líšková Blažena 1-A-9-197

urnový hrob

6 € 14.02.2013 13.02.2023
 59/2013 Lacková

Mária

1-A-8-192

jednohrob

16 € 18.02.2013 17.02.2023
 60/2013 Dobišová

Elena

1-A-1-12

dvojhrob

30 € 18.02.2013 17.02.2023
 61/2013 Lenhart

Jozef

1-A-5-140

jednohrob

1-A-5-1641

jednohrob

32 € 20.02.2013 19.02.2023
 62/2013 Matiašková Vilma 1-A-3-65

detský hrob

1-A-3-65

detský hrob

1-A-3-85

detský hrob

46 € 19.02.2013 18.02.2023
 63/2013 Dobišová

Vilma

1-A-5-136

dvojhrob

 30 € 20.02.2013 19.02.2023
 64/2013 Dobišová

Mária

1-A-5-142

jednohrob

 16 € 20.02.2013 19.02.2023
 65/2013 Lenhartová

Anna

1-A-7-177

dvojhrob

 30 € 20.02.2013 19.02.2023
 66/2013 Meliško

Ján

1-A-3-80

dvojhrob

1-A-3-86

jednohrob

1-A-8-186

dvojhrob

76 € 21.02.2013 20.02.2023
 67/2013 Kozárová

Emília

1-A-2-32

jednohrob

 16 €  26.02.2013 25.02.2023
 68/2013  Líška

Roman

1-A-3-69

detský hrob

 8 € 26.02.2013 25.02.2023
 69/2013 Melišková

Anna

1-A-7-175

dvojhrob

1-A-7-176

dvojhrob

 60 € 26.02.2013 25.02.2023
 70/2013 Kováčová

Jana

1-A-5-121

dvojhrob

 30 € 27.02.2013 26.02.2023
 71/2013 Lenhart

Stanislav

1-A-2-48

jednohrob

16 € 28.02.2013 27.02.2023
 72/2013 Lenhart

Milan

1-A-3-87

jednohrob

 16 €  28.02.2013 27.02.2023
 73/2013 Jašková

Mária

1-A-3-70

detský hrob

1-A-4-91

dvojhrob

 38 € 28.02.2013 27.02.2023
 74/2013 Dobiš

Ladislav

1-A-4-99

dvojhrob

 30 €  28.02.2013 27.02.2023
 75/2013 Prokeinová

Ľudmila

1-A-9-198

urnový hrob

 6 € 28.02.2013 27.02.2023
 76/2013 Paulíková

Otília

1-A-5-132

jednohrob

1-A-5-133

dvojhrob

 46 € 01.03.2013 28.02.2023
 77/2013 Gatial

Emil

1-A-2-43

jednohrob

1-A-7-159

dvojhrob

46 € 01.03.2013 28.02.2023
 78/2013 Tonhauserová

Mária

1-A-8-193

dvojhrob

30 €  01.03.2013 28.02.2023
 79/2013 Mikuško

Štefan

1-A-3-66

detský hrob

1-A-7-173

dvojhrob

 38 €  04.03.2013 03.03.2023
 80/2013 Mičíková

Katarína

1-A-7-100

dvojhrob

1-A-5-145

dvojhrob

 60 € 04.03.2013 03.03.2023
 81/2013 Gatialová

Janka

1-A-2-29

dvojhrob

 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 82/2013 Dobišová

Mária

1-A-4-120

dvojhrob

 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 83/2013 Líšková

Anna

1-A-1-19

jednohrob

1-A-8-181

dvojhrob

 46 €  04.03.2013 03.03.2023
 84/2013 Lenhart

Jaroslav

1-A-3-68

detský hrob

1-A-4-119

dvojhrob

1-A-8-184

dvojhrob

 68 € 05.03.2013 04.03.2023
 85/2013 Pekárová

Viola

1-A-1-4

dvojhrob

30 € 05.03.2013 04.03.2023
 86/2013 Lenhart

Ján

1-A-4-95

dvojhrob

1-A-4-110

dvojhrob

 60 € 05.03.2013 04.03.2023
 87/2013 Petrášová

Jana

1-A-1-7

dvojhrob

 30 €  06.03.2013 05.03.2023
 88/2013 Poliak

Jozef

1-A-6-154

dvojhrob

 30 € 06.03.2013 05.03.2023
 89/2013 Jackuliaková

Emília

1-A-4-94

dvojhrob

30 € 06.03.2013 05.03.2023
 90/2013 Minichová Ingrid 1-A-5-125

dvojhrob

 30 € 06.03.2013 05.03.2023
 91/2013 Kučeríková

Beáta

1-A-1-1

jednohrob

 16 € 06.03.2013 05.03.2023
 92/2013  Líška

Vladislav

1-A-2-37

jednohrob

1-A-4-170

dvojhrob

 46 € 08.03.2013 07.03.2023
 93/2013 Maxoňová

Ľubica

1-A-1-5

jednohrob

1-A-2-36

jednohrob

1-A-2-47

detský hrob

 40 €  14.03.2013 13.03.2023
 94/2013 Homolová

Eva

1-A-1-21

jednohrob

 16 € 15.03.2013 14.03.2023
 95/2013 Chudá

Katarína

1-A-1-3

dvojhrob

 30 €  19.03.2013 18.03.2023
 96/2013 Mikuška

Anton

1-A-6-152

dvojhrob

 30 € 20.03.2013 19.03.2023
 97/2013 Mikušková

Anna

1-A-2-40

jednohrob

1-A-2-51

jednohrob

1-A-4-104

jednohrob

1-A-4-105

jednohrob

1-A-5-123

dvojhrob

 94 € 20.3.2013 19.3.2023
 98/2013 Lenhartová

Anna

1-A-1-204

jednohrob

 16 € 21.03.2013 20.03.2023
 99/2013 Palušková

Emília

1-A-2-53

dvojhrob

 30 € 22.03.2013 21.03.2023
 100/2013 Gramblička

Bohuš

1-A-4-101

dvojhrob

 30 €  25.03.2013 24.03.2023
 101/2013 Dubská

Libuša

1-A-5-129

jednohrob

 16 € 25.03.2013 24.03.2013
 102/2013 Daubnerová

Helena

1-A-2-57

dvojhrob

 30 € 08.04.2013 07.04.2023
 103/2013 Dobotka

Ján

1-A-4-93

dvojhrob

 30 €  22.04.2013 21.04.2023
 104/2013 Gilan

Ján

1-A-3-82

dvojhrob

1-A-4-83

dvojhrob

 60 €  25.04.2013 24.04.2023
 105/2013 Mertusová

Eva

1-A-8-189

dvojhrob

30 € 16.05.2013 15.05.2023
 106/2013 Šimko

Tibor

1-A-1-18

jednohrob

1-A-2-23

jednohrob

 32 €  20.05.2013 19.05.2023
 107/2013 Šovčík

Ján

1-A-5-126

dvojhrob

 30 € 31.05.2013 30.05.2023
 108/2013 Rusová

Gabriela

1-A-2-27

dvojhrob

 30 € 05.06.2013 04.06.2023
 109/2013 Rusová

Gabriela

1-A-3-77

detský hrob

8 € 05.06.2013 04.06.2023
 110/2013 Chrenková

Lenka

1-A-2-28

dvojhrob

30 € 11.11.2013 10.11.2023
 111/2013 Kováčová

Alena

1-A-1-22

dvojhrob

30 € 14.11.2013 13.11.2023

 

1/2014  Jackuliaková Emília 1-A-2-54 jednohrob 16 € 01.01.2012  31.12.2021
2/2014 Znamenáková Anna 1-A-7-174

jednohrob

1-A-8-187

jednohrob

 32 €  01.01.2012 31.12.2021
 3/2014 Pechová Anna 1-A-1-2

dvojhrob

30 € 01.01.2012 31.12.2021
 4/2014 Mihálik Peter 1-A-4-90

jednohrob

16 € 01.01.2012 31.12.2021
 5/2014 Jozef Ďurdina 1-A-1-201 jednohrob 16 € 01.01.2012 31.12.2021
6/2014 Jaroslav Lacko a súrodenci 1-A-2-26 30 € 01.01.2012 31.12.2021
1/2015  JUDr. Ľahká Jana 1-A-2-208 16 € 28.02.2015 27.02.2025
2/2015  Lenhartová Mária  1-A-1-209  16 €  02.04.2015 01.04.2025
 3/2015 Skrežinová Iveta 1-A-1-203 16 € 07.09.2015 06.09.2025
4/2015 Ivana Gálisová 1-A-1-199 30 €  08.09.2015  07.09.2025
 5/2015 Kornélia Šovčíková 1-A-1-210 16 € 13.11.2015 12.11.2025
 6/2015 Emília Vankušová 1-A-7-211 16 € 08.12.2015 07.12.2025
 1/2016 Helena Lenhartová 1-A-9-212 6 € 04.04.2016 03.04.2026
 2/2016 Jozef Lenhart 1-A-1-213 16 € 08.09.2016 07.09.2026
 1/2017HM Helena Boboková 1-A-1-214  16 €  05.09.2017 04.09.2027
NZ 1/2018 Ondrej Borko 1-A-7-215 16 € 15.01.2018 14.01.2028
NZ 1/2019 Eva Lenhartová 1-A-1-216 16 € 09.01.2019 08.01.2029

 

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)

 

1/13

 

úprava chodníka a prepravné

 

150,00

 

 

3.1.2013

Ing. Zdeno Lomnický

Diviaky n/Nitr. 618

 

2/13

 

Obecné noviny na rok 2013 – predpl.

 

52,00

 

 

3.1.2013

INPROST s.r.o.

Smrečianska 29

81105 Bratislava

 

3/13

 

Outsourcing IT

 

51,60

 

 

3.1.2013

ERPE servis s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

4/13

 

poplatok za telefón PL OcÚ a MŠ

 

58,03

 

 

7.1.2013

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

5/13

 

separácia odpadu

 

111,43

 

 

8.1.2013

Hater – Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

6/13

 

zneškodnenie odpadu

 

251,62

 

 

8.1.2013

Hater – Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

7/13

 

tlačivá na DzN 2013

 

31,14

 

 

8.1.2013

Foto-Video-Copy_Centrum

Hviezdoslavova 25

97901 Rimavksá Sobota

 

8/13

 

kontrola hasiacich prístrojov

 

251,16

 

 

8.1.2013

Miroslav Vojtko – Elektroservis

95501 Topoľčany

 

9/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

322,28

 

 

8.1.2013

COPP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97168 Prievidza

 

10/13

 

dopravné výkony

 

111,07

 

 

10.1.2013

Hater – Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

11/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

345,48

 

 

10.1.2013

Hater – Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

12/13

 

členský príspevok na rok 2013

 

401,72

 

 

11.1.2013

Združenie obcí Handlovskej doliny

Morovnianska 464/1

97231 Ráztočno

 

13/13

 

poistné: Zodpovednosť FO a PO

 

155,05

 

 

11.1.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

14/13

 

poistenie majetku

 

29,54

 

 

11.1.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

 15/13

 

predplatné Manažment školy v praxi

 

56,16

 

 

11.1.2013

IURA Edition, spol.s.r.o

Oravská 17

82109 Bratislava

 

16/13

 

aktualizácia programu KEO nosičom

 

13,50

 

 

11.1.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

99106 Záhorce

 

17/13

 

odber el. energie – vyúčtovanie

 

22,73

 

 

15.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

18/13

 

mesačný paušál – starosta

 

30,07

 

 

15.1.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

19/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie DS

 

25,18

 

 

15.1.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

20/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie OcÚ

 

– 8,09

 

 

15.1.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

21/13

 

elektropráce na VO a vianočná výzdoba

 

401,44

 

 

16.1.2013

EL-MONT Peter Babuljak

Mostná 32

97251 Handlová

 

22/13

 

mesačný paušál OcÚ – 0911364655

 

13,99

 

 

17.1.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

23/13

 

ročný poplatok za ved.účtu CP r. 2013

 

39,96

 

 

17.1.2013

Prima banka, a.s.

Hodžova 11

01011 Žilina

 

24/13

 

elektrická energia 7bj – vyúčtovanie

 

168,96

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

25/13

 

elektrická energia 250/1 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

26/13

 

elektrická energia 250/2 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

27/13

 

elektrická energia 250/3 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

28/13

 

elektrická energia 250/4 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

29/13

 

elektrická energia 250/5 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

30/13

 

elektrická energia 250/6 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

31/13

 

elektrická energia 250/7 – prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

32/13

 

členský príspevok na r. 2013

 

97,11

 

 

18.1.2013

Združenie miest a obcí hornej Nitry, V.Clementisa52

97101 Prievidza

 

 33/13

 

stravné lístky DOXX

 

389,40

 

 

21.1.2013

 DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

34/13

 

elektrická energie 7bj – vyúčtovanie

 

129,16

 

 

23.1.2013

SSE, a.s. Pri Rajčanke 8591/4B, 01001 Žilina

 

35/13

 

paušál za MT 0905789362 – starosta

 

54,08

 

 

23.1.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

36/13

 

elektrická energia – VO vyúčtovanie

 

-152,87

 

 

23.1.2013

Slovakia energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

37/13

 

elektrická energia – MŠ vyúčtovanie

 

-13,76

 

 

23.1.2013

Slovakia energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

38/13

 

zemný plyn – vyúčtovanie

 

-91,19

 

 

25.1.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

39/13

 

zemný plyn – vyúčtovanie

 

290,99

 

 

25.1.2013

 SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

40/13

 

aktualizácia programu KEO 2/2013

 

13,50

 

 

25.1.2013

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

99106 Záhorce

 

41/13

 

tlačivá – kancelárske potreby

 

21,76

 

 

25.1.2013

Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT

92541 Kráľov Brod

 

42/13

 

predplatné ŠKOLA 2013

 

22,00

 

 

1.2.2013

JurisDat – M. Medlen

Ondavská 8

82108 Bratislava

 

43/13

 

 aktualizácia program KEO 3/2013

 

13,50

 

 

1.2.2013

KEO, s.r.o

Poľná, 91106 Záhorce

 

44/13

 

zemný plyn

 

587,00

 

 

4.2.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

45/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

58,67

 

 

4.2.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

46/13

 

outsourcing IT a tonery

 

83,88

 

5.2.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

47/13

 

zneškodnenie odpadu

 

502,71

 

 

 

6.2.2013

 

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

48/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ

 

680,53

 

 

7.2.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I. 437

97168 Prievidza

 

49/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

64,57

 

 

7.2.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 

50/13

 

techn. dozor na stavbe 7bj Lipník

 

1.920,00

 

 

8.2.2013

PROJEKTING

Ing. Stanislav Poliak

97232 Chrenovec 242

 

51/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

11.2.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 

52/13

 

paušál za MT 0911364655

 

13,99

 

 

14.2.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

 53/13

 

odmena za licenciu – obecný rozhlas

 

20,40

 

 

15.2.2013

SOZA. Hviezdoslavova 3

82108 Bratislava

 

54/13

 

paušál MT 0905789362 – starosta

 

6,00

 

 

20.2.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

55/13

 

stravné lístky DOXX

 

158,18

 

27.2.2013

DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

 56/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

71,36

 

 

4.3.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

57/13

 

aktualizácia programu KEO 4/2013

 

13,50

 

 

4.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

58/13

 

zemný plyn

 

573,00

 

 

4.3.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

59/13

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

5.3.2013

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

60/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

421,23

 

 

 7.3.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97168 Prievidza

 

61/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

8.3.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

62/13

 

zneškodnenie odpadu 

 

278,06

 

 

8.3.2013

 HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

63/13

 

obl. 1+ 1 

 

136,80

 

 

11.3.2013

 HONOR, s.r.o.

Slovanská cesta 1341

02201 Čadca

 

64/13

 

mesačný paušál MT 0911364655

 

19,02

 

 

15.3.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

65/13

 

aktualizácia programu KEO 5/2013

 

13,50

 

 

15.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

66/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

79,31

 

 

15.3.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

67/13

 

mesačný paušál MT 0905789362 star.

 

46,00

 

 

20.3.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

68/13

 

aktualizácia programu KEO 6/2013

 

13,50

 

 

20.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

 69/13

 

stravné lístky DOXX

 

188,52

 

 

26.3.2013

DOXX – stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

 70/13

 

kniha: Takto chutí Horná Nitra

 

90,00

 

 

 

2.4.2013

 Ľuboš Lieskovský – MagicLine, Francisciho 15

97101 Prievidza

 

71/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

61,32

 

 

4.4.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

72/13

 

dodávka elektriny

 

317,11

 

 

 8.4.2013

MAGNA, s.r.o.

Beethovenova 5

92101 Piešťany

73/13

dodávka zemného plynu

348,29

 

8.4.2013

MAGNA, s.r.o.

Beethovenova 5

92101 Piešťany

 

 74/13

 

poistenie majetku

 

25,49

 

 

8.4.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

75/13

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

8.4.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

76/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ

 

385,12

 

 

9.4.2013

COOP Jednota Prievidza

A. Hlinku I: 437

97168 Prievidza

 

77/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

119,70

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

78/13

 

zneškodnenie odpadu

 

315,64

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

79/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

80/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

58,39

 

 

12.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

81/13

 

mesačný paušál MT 0911364655

 

13,99

 

 

15.4.2013

Slovak Telekom, a.s. 

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

82/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie VO

 

1800,02

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

 83/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie OcÚ

 

25,82

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

84/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie DS

 

16,02

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

85/13

 

elektrická energia – vyúčtovanie MŠ

 

77,63

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

86/13

 

audit účtovnej závierky rok 2012

 

400,00

 

 

18.4.2013

Ing. Milena Korcová

Š. Moyzesa 38/9

96501 Žiar n/Hronom

 87/13 mesačný paušál MT 0905789362 starosta

 

46,00

 

 

 

19.04.2013

 

Orange Slovensko

Metodova 8

82108 Bratislava

 88/13 aktualizácia programu KEO 7/2013  13,50   22.04.2013

KEO, s.r.o, Poľná 151/5

99106 Záhorce

 89/13 likvidácia odpadovej vody 93,90    23.04.2013  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza
 90/13 stravné listky  188,52   29.04.2013

DOXX, spol. s r.o. 

Kálov 356

01001 Žilina

 91/13 tlačivá na daňové priznania z nehn.  19,00   02.05.2013

FVCC, Hviezdoslavova 25

97901 Rimavská Sobota

 92/13 servis na tlačiareň Minolta 138,60   03.05.2013

Tesco copiers, s.r.o

97202 Opatovce n/Nitr.

 93/13 mesačný paušál pevná linka OcÚ a MŠ + internet

 

56,96

 

 

 

06.05.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 94/13

montážne práce na verejnom osvetlení, revízia elektroinštalácie MŠ

 

312,64

 

 

06.05.2013

 

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 95/13 outsourcing IT  51,60    07.05.2013

ERPE servis, s.ro.

SNPO 1153/9

97201 Handlová

 96/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 432,29   09.05.2013

COOP Jednota, SD

A. Hlinku I. 437

97168 Prievidza

 97/13 dodávka elektriny 317,11   09.05.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 98/13 vodné a stočné (ihrisko)  0,00   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 

 

99/13

 

vodné a stočné (7bj)

 

 

247,85

 

 

 

09.05.2013

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 100/13 vodné a stočné (cintorín) 1,34   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 101/13 vodné a stočné (MŠ Lipník) 84,72   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 102/13 vodné a stočné (OcÚ, kult.dom) 29,46   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 103/13 dodávka plynu 348,29   10.05.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 104/13 zneškodnenie oidpadu 368,50   13.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 105/13 montáž prípojky NN na stavebný pozemok p. Raczka (Píšová Zuzana)

 

 385,47

 

 

 

14.5.2013

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 106/13 odvoz komunálneho odpadu  355,46    14.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 107/13 výmena rozbitého skla na vchodových dverách

 

42,10

 

 

14.05.2013

 

Bonas, s.r.o.

Cesta poľnohospodárov 8

97101 Prievidza

 108/13 dopravné výkony 176,45   15.05.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

109/13 mesačný paušál za MT 0911364655  OcÚ Lipník

 

13,99

 

 

 

15.05.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513  Bratislava

 110/13 náklady spojené so separáciou odpadu 170,27   16.05.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 111/13 dopravné výkony  67,82   16.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 112/13 obsluha ČOV pri 7bj 90,00   17.05.2013

Pavol Bobok ml.

Lipník č. 208

 113/13 mesačný paušál za MT0905789362 starosta

 

50,64

 

 

21.5.2013

 

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 114/13

webhostingové služby

prevádzka webstránky old.lipnik.sk

48,00    21.5.2013

Luneta s.r.o.

Ľ. Fullu 9

84105 Bratislava

 115/13 stravné listky 404,76   27.05.2013

DOXX s.r.o. 

Kálov 356

01001 Žilina

 116/13 nedoplatok za odber plynu 959,80   29.5.2013

SPP, as.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava

 117/13

montáž odbočky miestneho rozhlasu

bytovka – smer IBV

 

324,04

 

 

 

03.06.2013

 

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 118/13 mesčný poplatok za pevnú linku OcÚ a MŠ Lipník

 

55,63

 

 

04.06.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

119/13 náklady spojené so separáciou 98,47   06.06.2013

HATER, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 120/13 zneškodnenie odpadu 304,55  

06.06.2013

 

HATER, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

121/13 outsourcing IT 51,60   6.6.2013

ERPE servis

Nábrežná 4

971 04 Prievidza

 122/13 elektrická energia 317,11   7.6.2013

Magna E.A. s.r.o. 

Piešťany

 123/13 plyn 348,29   11.6.2013

Magna E.A. s.r.o. 

Piešťany

124/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 894,47   11.6.2013

COOP Jednota

Prievidza

 

125/13

 

revízia a úradná skúška plynovodu

IBV II

 

2140,80

  11.6.2013

EMS komplet, s.r.o

Mojmírova 12

97101 Prievidza

 126/13 dopravné výkony 66,43   13.6.2013

Hater, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 127/13 odvoz komunálnheho odpadu

 

355,46

   13.6.2013

Hater, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 128/13 mesačný paušál za MT 0911364655 19,80   17.06.2013

Slovak telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 129/13  poistenie majetku 395,37   24.06.2013

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

82007 Bratislava 27

 130/13 mesačný paušál za MT 0905789362 starosta   46,85   24.06.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 131/13 odmena za znalecký posudok 119,22   24.06.2013

Ing. Pavol Jurkovič

97228 Valaská Belá 593

 132/13 príspevok za ROEP 31,28   25.06.2013

Správa katastra Prievidza

M.Mišíka 28

97101 Prievidza

 

133/13

 

plyn za júl 2013

 

348,29

 

 

2.7.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethoveova 5/1810

92101 Piešťany

 

 134/13

 

elektrina za júl 2013

 

317,11

 

 

2.7.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethoveova 5/1810

92101 Piešťany

135/13 outsourcing IT 51,60   4.7.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 136/13 mesačný paušál PL OcÚ a MŠ 58,93   8.7.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 137/13 náklady spojené so separáciou odpadu 86,70    8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

138/13 zneškodnenie odpadu 236,55   8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 139/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 140/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník  31,09    9.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97101 Prievidza

 141/13 potraviny pre ŠJ MŠ 288,36   10.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97101 Prievidza

 142/13 aktualizácia programu KEO 2013/08 13,50   12.7.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

99106 Záhorce

 143/13 mesačný paušál MT ocÚ 0911364655 13,99   16.7.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 

144/13

 

osadenie odvodovacieho žľabu na ceste pri IBV

 

1188,43

 

 

17.7.2013

 

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

97101 Prievidza

 

145/13

 

oprava výtlkov po zimnom obodbí

 

1695,48

 

 

17.7.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

97101 Prievidza

 

 

 

146/13

 

 

poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov

 

82,98

 

 

19.7.2013

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

82007 Bratislava

147/13 mesačný paušál za mobil 0905789362 – starosta

 

48,48

 

 

22.7.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 BRATISLAVA

 

148/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

49,37

 

 

23.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97168 Prievidza

149/13 stravné lístky 188,52   24.7.2013

DOXX – stravné lístky sro

Kálov 356

01001 Žilina

 

150/13

 

špeciálna doprava a likvidácia odpadovej vody na 7bj Lipník

 

61,45

 

 

25.07.2013

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 97401 B.Bystrica
151/13 dopravné výkony  87,65   2.8.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

152/13

 

poplatok za telefón pevná linka OcÚ a MŠ Lipník + internet

 

57,08

 

 

 

5.8.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 

153/13

záloha za modul Register obyv. programu KEO WIN

 

 54,90

 

 

5.8.2013

KEOO, s.r.o. 

Poľná 151/5

991 06 Záhorce

 

154/13

 

odber elektriny za mesiac august 2013

 

317,11

 

 

5.8.2013

MAGNA E.A. sr.o.

Beethovenova 5/810

92107 Piešťany

 

155/13

 

odber plynu za mesiac august 2013

 

348,29

   5.8.2013

MAGNA E.A. sr.o.

Beethovenova 5/810

92107 Piešťany

156/13 outsourcing IT 51,60   6.8.2013

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 157/13 zneškodnenie odpadov za júl 2013 413,85   7.8.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

158/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

14.08.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

159/13

 

náklady spojené so separáciou

 

80,98

 

 

14.08.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

160/13

 

mesačný paušál za MT – OcÚ

 

14,09

 

 

15.8.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 

161/13

 

mesačný paušál za MT – starosta

 

46,00

 

 

21.8.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

82108 Bratislava

162/13 stravné lístky 143,18   22.8.2013

DOXX – stravné lístky

Kálov 356

01001  Žilina

 163/13 poistenie podnikateľov Mš lipník č. 47 39,60   23.8.2013

Kooperatíva Trenčín

Piariksticlká 16

Trenčín

 164/13 náklady hlavného kontrolóra 22,40   23.8.2013

Obec

972 32 Chrenovec-Brusno

 165/13 dopravné zrkadlo 175,20   30.08.2013

AD značenie s.r.o.

M.R. Štefánika

971 01 Prievidza

 166/13 dodávka elektrickej energie za 9/2013 317,11   2.9.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 167/13 dodávka plynu za 9/2013 348,29   2.9.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

168/13 ročné predplatné mesačníka „Verejná správa“ – zálohová faktúra

 

   369,00

 

 

02.09.2013

Poradca, s.r.o.

Pri celulózke 40

010 01 Žilina

169/13 outsourcing IT 51,00   04.09.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 170/13 stĺpik na dopravné zrkadlo 33,00    05.09.2013

AD značenie s.r.o.

M.R. Štefánika

971 01 Prievidza

 171/13 mesačný paušál za pevnú linku a internet OcˇU as Mš lIPNíK

 

55,63

 

 

09.09.2013

 

Slovak Telekom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 172/13 zneškodnenie odpadu 428,64   9.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová

 173/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   10.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová

174/13 predplatné časopisu Naša škola 2014 13,72   10.9.2013

PAMIKO, s.r.o.

Račianska 89

83102 Bratislava

175/13 náklady spojené so separáiou 172,48   16.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová 

 176/13 mesačný paušál za MT 0911364655 13,99    16.9.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 177/13 mesačný paušál za mt 0905789362 starosta obce

 

46,93

 

 

 

20.09.2013

 

Orange Slovensko,a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

178/13 terénne úpravy pri 7bj Lipník 84,00   27.09.2013

Si.To.Ro. s.r.o

č.d. 177 Veľká Čausa 97101

 179/13  stravné lístky 188,52   30.09.2013

DOXX – stravné lístky,sro.

Kálov 356

01001 Žilina

180/13

dodávka plynu za 10/2013 

348,29    2.10.2013

MAGNA E.A. sro.

Beethovenova 5/1810

82101 Piešťany

 181/13 dodávka elektriny za 10/2013 317,11   2.10.2013

MAGNA E.A. sro.

Beethovenova 5/1810

82101 Piešťany

 182/13 outsourcing IT 51,60   3.10.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 183/13 aktualizácia programu KEO 13,50   4.10.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151

991 06 Záhorce

 184/13 zneškodnenie odpadu  290,43   7.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

 185/13 potraviny pre ŠJ MŠ 961,47   8.10.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

 186/13

mesačný paušál pl + internete

OcÚ a MŠ

 

56,22

 

 

 

11.10.2013

 

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 187/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

 188/13 náklady spojené so separáciou 187,86   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

189/13 dopravné výkony 77,86   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

190/13 predplatné mesačníka „Manažment školy v praxi“ na rok 2014

 

64,20

 

 

11.10.2013

IURA EDITION s.r.o

Mlynské Nivy 48

821 09 Bratislava

191/13 ročné predplatné „Škola a stravovanie“ 98,00   11.10.2013

RAABE nakladateľstvo

Trnavská cesta 84

82102 Bratislava

 192/13

mesačný paušál MT 0911364655

OcÚ kancelária

 

14,24

 

 

 

16.10.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava

           
 193/13

mesačný paušál MT 0905789362

starosta obce Ľudovít Vojtko

 

46,00

 

 

 

22.10.2013

 

Orange )Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 194/13 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

 

188,40

 

 

 

25.10.2013

 

M.Vojtko – Elektroservis

opravy a údržba el.zar.

Clementisova 2005

95501 Topoľščany

 195/13 stravné lístkyDOXX 158,18    30.10.2013

DOXX-stravné lístky, s.r.o.

Kálov 356

0101 Žilina

 196/13 odber plynu za november 2013 348,29   4.11.2013

MAGNA E.A., s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 197/13 odber elektriny za november 2013 317,11   4.11.2013

MAGNA E.A., s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

198/13 vodné a stočné „KD“ 61,66   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 199/13 vodné a stočné „MŠ“ 68,36   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 200/13 vodné a stočné „cintorín“ 28,14   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 201/13 vodné a stočné „7BJ“ 388,68   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 202/13 outsourcing IT 51,60    5.11.2013

ERPE servis, s.r.o

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 203/13 mesačný paušál PL ocÚ qa MŠ + internet 57,83   5.11.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 204/13 oprava svietidiel verejného osvetlenia 335,67   08.11.2013

EL-MONT, Babuliak Peter

972 51 Handlová

 205/13 zneškodnenie odpadu 997,82   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 206/13 náklady spojené so separáciou 120,37   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 207/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 208/13 dopravné výkony 488,78   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 209/13 potraviny pre ŠJ – MŠ Lipník 606,29    

 COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97101 Prievidza

 210/13 mesačný paušál MT 0911364655  OcÚ 25,19   13.11.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 211/13 ročná licencia programu KEO 222,31    

KEO, s.r.o. Poľná

91106 Záhorce

 212/13 stravné lístky 158,18   29.11.2013

DOXX – Stravné lístky

Kálov 356

010 01 Žilina

 213/13 mesačný paušál za MT 0905789362 46,43   20.11.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08  Bratislava

 214/13 betonáž základu  150,00   21.11.2013

ŠEGITA FRANTIŠEK

Kamenárstvo

958 53 Skačany

215/13 odber a analýza vzorky OV ČOV 7bj 62,19   27.11.2013

Libor Lackovič

Balovská 96/19

97246 Čereňany

 216/13 revízia a čistenie komínov 127,00   27.11.2013

Hlinka Jozef -kominár

Jalovská 2/3

97232 Jalovec

 217/13 refakturácia autobusovej dopravy  – školenie RIS.SAM B.Bystrica 19,70   29.11.2013

Obec Jalovec

Mlynská 636

972 31 Jalovec

218/13

Dodávka plynu MŠ, DS, OcÚ 348,29   4.12.2013

MAGNA EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

219/13 Doddávka elektriny 12/2013 317,11   4.12.2013

MAGNA EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

 220/13  Outsourcing IT 51,60   4.12.2013

eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9

Bojnice

 221/13 Za Obecné noviny rok 2014 52,00   4.12.2013

INPROST S.R.O

Smrečianska 29

811 05 Bratislava 1

222/13 Dopravné výkony 104,74   5.12.2013

Hater – Handlová,

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

223/13 Náklady spojené so separáciou 90,43   5.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

224/13 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 116,16   5.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

225/13 Mesačný paušál ST 11/2013 67,93   6.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

226/13 Odvoz KO 11/2013 355,46   9.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

227/13 Zneškodnenie odpadu 11/2013 279,57   9.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

228/13 Elektromontážne práce na VO – IBV 587,06   9.12.2013

Lachký Ján – REZUM

Tajovského 593, Jalovec

972 31 Ráztočno

229/13 Kalendár zvozu druhotných surovín 32,40   10.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

230/13 Vrecia na separáciu odpadu 74,93   10.12.2013

Hater – Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

231/13 Predplatné časopisov pre MŠ 31,50   10.12.2013

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

232/13 Združené poistenie majetku 147,32   10.12.2013

Komunálna poisťovňa

Štefánikova 17

811 05 Bratislava 1

233/13 Za tovar pre ŠJ MŠ Lipník 539,96   10.12.2013

COOP Jednota Prievidza

A. hlinku I. 437

971 68 Prievidza

234/13 Za betonáž pätiek VO 540,00   16.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

235/13 Odvoz a likvidácia odpadovej vody 67,73 6.12.2013 16.12.2013

StVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

236/13 Mesačný paušál – mobil 0911 364655 15,17   16.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

237/13 Udržba hasiacich prístrojov 251,40   18.12.2013

M. Vojtko-ELEKTROSERVIS

Opravy a údržba el. zar.

Clementisova 2005

955 01 Topoľčany

238/13 Výkony mechanizmov 729,60   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

239/13 Osadenie rúr na stĺpy VO 826,80   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

240/13 Oprava mostu cez potok Lipníček 981,60   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

241/13 Mesačný paušál – mobil 0905 789 362 46,78   23.12.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

242/13 Tovar pre ŠJ MŠ – zemiaky 55,50   23.12.2013

Ing. Daniel Leitman- AGRODAN

Okružná 838/117, KOŠ

243/13 Protisnehová zábrana TČ 230,40   23.12.2013

Ing. Ladislav CENTÁR

s.c.s.

Šimonovianska 5/18

958 03 Partizánske

244/13 Klampiarske práce na objekte MŠ 90,00   20.12.2013

Ján Kotian

pokrývačské a klampiarske práce

Tajovského 565,

972 31 Jalovec

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com