Administrator

ROZPOČET na rok 2021 – PRÍJMY – návrh

ROZPOČET na rok 2021 – VÝDAVKY – návrh

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK  na I. polrok 2021 – Lipník

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – Príjmy – návrh

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – Výdavky – návrh

Prevod vlastníctva majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – Oznámenie – Jozef Matiaško a manž. Vilma

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania – výrub – Ladislav Dobiš, Lipník 136

Zámer zriadenia vecného bremena z dôvodu osobitného zreteľa – Chudá Katarína

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny

 

 

 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lipník za rok 2019 je:    19,46 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávame do pozornosti sálu KD Lipník pre rôzne rodinné oslavy, akcie a slávnostné príležitosti.

Kapacita ponúka vybavenie pre 100 hostí (max 120 hostí). Cenník k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nech sa páči…

 

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com