Administrator

1 2 3 9
  • MAS Žiar vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok za časť PRV SR 2014-2020 na opatrenia:
    • 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry
    • 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
    • 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 1.7.2019 na všetky vyššie uvedené opatrenia. Oficiálna výzva na výber odborných hodnotiteľov  vrátane príloh a spôsobu predkladania dokladov, je zverejnená na stránke  www.masziar.sk

 

Dávame do pozornosti sálu KD Lipník pre rôzne rodinné oslavy, akcie a slávnostné príležitosti.

Kapacita ponúka vybavenie pre 100 hostí (max 120 hostí). Cenník k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nech sa páči…

1 2 3 9

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com