Oznámenie o uložení Oznámenia o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie Oznámenia o uložení zásielky pre adresáta Romana Gálisa, ktoré si môže prevziať na Obecnom úrade v Lipníku a následne vyzdvihnúť danú zásielku na pošte v Chrenovci-Brusne v lehote do 18 dní.
Dátum vyvesenia: 12.07.2021

Otília Trgiňová – referentka obce

Oznámenie o uložení Oznámenia o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie Oznámenia o uložení zásielky pre adresáta Romana Gálisa, ktoré si môže prevziať na Obecnom úrade v Lipníku a následne vyzdvihnúť danú zásielku na pošte v Chrenovci-Brusne v lehote do 18 dní.
Dátum vyvesenia: 21.07.2021

Otília Trgiňová – referentka obce

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355