Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry   Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2020 Hračky pre deti do MŠ Lipník 184,80 Objednávka č. 2191437-Do 07.01.2020 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča
2/2020 Členské na rok 2020 150,00 07.01.2020 RVC Nitra       Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
3/2020 Členské na rok 2020 89,43 07.01.2020 ZMOS              Bezručova 9, 81109 Bratislava
4/2020 Odber kuchynského odpadu 21,60 07.012020 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
5/2020 Outsourcing IT 214,56 07.01.2020 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97101 Bojnice
6/2020 Látka a molitan na podsedáky do Domu smútku 144,00 07.01.2020 Andrea Zimová, AMITEX, Lipník 212, 97232
7/2020 Tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 227,48 07.01.2020 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
8/2020 Za služby pevnej siete v mesiaci 12/2019 34,39 07.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
9/2020 Elektrina – záloha na 1/2020 98,76 07.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
10/2020 Plyn – záloha na 1/2020 271,16 07.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
11/2020 Elektrina – záloha na 1/2020 – Lipník 41 71,92 07.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
12/2020 Nákup stravných lístkov  110 ks 457,76 07.01.2020 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
13/2020 Servis + kanc. papier 42,36 09.01.2020 MeliTech – Ján Meliško, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
14/2020 Dopravné výkony pri zvoze NO 20,50 09.01.2020 HATER spol. s r.o. Piotočná 20, 97251 Handlová
15/2020 Odvoz KO za 12/2019 436,66 10.01.2020 HATER spol. s r.o. Piotočná 20, 97251 Handlová
16/2020 Zneškodnenie odpadu 660,68 10.01.2020 HATER spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
17/2020 za služby mobilnej siete v mesiaci 12/2020 33,51 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
18/2020 Montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase 1 147,16 13.01.2020 EL-MONT Peter Babuljak, Mostná 32 97251 Handlová
19/2020 Členský príspevok ZMOHN na rok 2020 130,75 13.01.2020 ZMOHN            V.Clementisa 52, 97101 Prievidza
20/2020 Kúpa pozemku 115,50 13.01.2020 Helena Boboková, Lipník č. 208, 97232
21/2020 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2019 – OcÚ, DS, MŠ 100,48 15.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
22/2020 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2019 – VO 77,37 15.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
23/2020 Odber kuchynského odpadu za 12/2019 21,60 16.01.2020 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
24/2020 Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – odberné miesto 7b.j. -289,98 17.01.2020 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
25/2020 Plyn – vyúčtovanie za  rok 2019 242,92 20.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
26/2020 Aktualizácia programu topset 4,20 23.01.2020 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava
27/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 27.01.2020 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
28/2020 Členský príspevok na rok 2020 280,00 29.01.2020 Žiar miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno, 97232
29/2020 Elektrina – záloha na 2/2020 105,09 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
30/2020 Plyn – záloha na 2/2020 292,72 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
31/2020 Elektrina – záloha na 2/2020 – VO 64,44 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
32/2020 Tovar do školskej jedálne do MŠ Lipník 599,13 04.02.2020 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
33/2020 Servisno-materiálová zmluva 89,05 06.02.2020 MeliTech, Ján Meliško, Prievidza
34/2020 Vytvorenie geometrického plánu 200,00 06.02.2020 Geodézia LMPD, s.r.o. Hollého 7, 01050 Žilina
35/2020 Za služby pevnej siete za 1/2020 31,36 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
36/2020 Zemiaky konzumné 100 kg 45,10 07.02.2020 Agrodan, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
37/2020 Montáž batérie a ventilu v MŠ Lipník 133,52 07.02.2020 Pavol Bobok ml., Lipník 232, 97232
38/2020 Za služby mobilnej siete za 1/2020 23,57 10.02.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
39/2020 Vlajka SR 19,20 12.02.2020 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok
40/2020 odvoz KO za 1/2020 448,37 12.02.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
41/2020 Zneškodnenie odpadu 451,38 12.02.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
42/2020 Elektrina – vyúčtovanie 67,27 12.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
43/2020 Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SR 224,46 12.02.2020 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545
44/2020 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za 2020 20,40 13.02.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
45/2020 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 13.02.2020 INTA s.r.o. Rybárska 18, 81101 Trenčín
46/2020 Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budovách obce 1 382,39 14.02.2020 EL-MONT, Peter Babuljak Mostná 32 97251 Handlová
47/2020 Outsourcing IT 51,60 14.02.2020 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
48/2020 Plán pohrebiska formát A1 2x 37,20 17.02.2020 3W Slovakia Na vinohrady 692/59, 91105 Trenčín
49/2020 Nákup závažia k váhe do školskej kuchyne 36,00 21.02.2020 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
50/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 416,80 24.02.2020 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356,   010 01 Žilina
51/2020 Sprístupnenie balíčka pre Materskú školu, Lipník č. 47 9,00 28.02.2020 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice
52/2020 Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu 320,00 02.03.2020 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214
53/2020 Tovar do školskej jedálne MŠ Lipník 401,77 02.03.2020 COOP Jednota, Prievidza, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
54/2020 Elektrina – záloha na 3/2020 105,09 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
55/2020 Elektrina pri 41 – záloha na 3/2020 64,44 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
56/2020 Plyn – záloha na 3/2020 292,72 04.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
57/2020 Servisno-materiálová zmluva za 2/2020 42,61 05.03.2020 MeliTech, Ján Meliško           V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
58/2020 Členský príspevok na rok 2020 ZHK SR 20,00 06.03.2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
59/2020 Za služby pevnej siete v 2/2020 31,36 09.03.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
60/2020 Outsourcing IT 111,00 09.03.2020 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
61/2020 Odvoz KO za 2/2020 448,37 09.03.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
62/2020 Zneškodnenie KO 514,13 09.03.2020 HATER – Handlová, spol. s r.o., Potočná 20, 97251 Handlová
63/2020 Za služby mobilnej siete 2/2020 24,04 10.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
64/2020 Elektrina – vyúčtovanie 48,68 12.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
65/2020 Aktualizácia programu za r. 2020 114,00 16.03.2020 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava
66/2020 Viazanie materiálov – Zápisnice OZ Lipník 37,08 18.03.2020 Knihárstvo + kartonáž s.r.o. Vápenická 736/20, 97101 Prievidza
67/2020 Odber kuchynského odpadu z ŠJ MŠ Lipník 21,60 23.03.2020 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
68/2020 Nákup stravných lístkov 100 ks 414,40 24.03.2020 DOXX – stravné lístky, Kálov 356, 01001 Žilina
69/2020 sviečky-erb 100 ks 550,00 25.03.2020 Tibor Ráczko TER-CREATIV Lipník č. 251, 97232

 

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com