Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2019 Za služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany za obdobie 2018/10 do 2018/12 162,00 07.01.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
2/2019 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 168,13 07.01.2019 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 81105

Bratislava 1

3/2019 Členské na rok 2019 87,34 07.01.2019 Združenie miest a obcí Slovenska  Bezručova 9, 81109 Bratislava
4/2019 Členstvo v RVC Nitra na rok 2019 150,00 07.01.2019 RVC Nitra Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra
5/2019 Za služby pevnej siete v 12/2018 31,36 07.01.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
6/2019 Pomerná časť verejného obstarávania k projektu OPKZP-P01-SC111-2017-23 198,00 07.01.2019 Združenie obcí Handlovskej doliny Morovnianska 464/1, Ráztočno
7/2019 Elektrina – záloha na 1/2019 238,76 07.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
8/2019 Plyn – záloha na 1/2019 278,76 07.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
9/2019 Tovar do MŠ (strava) 266,13 07.01.2019 COOP Jednota Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
10/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 11/2018 21,60 07.01.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
11/2019 Aktualizácia programov na rok 2019 4,20 07.01.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava
12/2019 Cateringové služby – Dni kolied kresťanov Slovenska dňa 06.01.2019 560,00 07.01.2019 Elena Chovancová Údernícka 332/8, 97251 Handlová
13/2019 Zneškodnenie odpadu 494,74 08.012019 HATER HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
14/2019 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2019 355,46 08.01.2019 HATER HANDLOVÁ, spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
15/2019 Nákup stravných lístkov 412,70 Objednávka č. 1/2019 08.01.2019 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
16/2019 Outourcing IT 51,60 08.01.2019 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
17/2019 Za služby mobilnej siete 46,34 10.01.2019 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava
18/2019 Elektrina – vyúčtovanie za rok 2018 -239,91 11.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
19/2019 Snehová fréza 713,00 11.01.2019 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
20/2019 Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 2018 19,02 16.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
21/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 12/2018 21,60 17.01.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
22/2019 Montážne práce na VO a MR + montáž a demontáž vianočnej výzdoby 459,80 18.01.2019 EL – MONT Peter Babuljak, Mostná 32, 97251 Handlová
23/2019 Plyn – vyúčtovanie za rok 2018 -52,68 18.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
24/2019 Dodanie bezpečnostného materiálu 7,69 18.01.2019 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
25/2019 Nákup benzínovej kosačky 265,80 21.01.2019 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin
26/2019 Nákup konzumných zemiakov do MŠ Lipník 38,40 21.01.2019 AGRODAN s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
27/2019 Nákup stravných lístkov 375,84 Objednávka č. 2/2019 21.01.2019 DOXX – stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina
28/2019 Náklady hlavného kontrolóra za rok 2018 329,60 21.01.2019 Obec Chrenovec-Brusno, 97232
29/2019 Tlačivá do MŠ – Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 6,10 24.01.2019 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
30/2019 Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus 9,00 29.01.2019 KOMENSKY, a.s. Park Mládeže 1 04001 Košice
31/2019 Elektronický prepis obecnej kroniky – digitálna archivácia 250,00 30.01.2019 SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ, s.r.o. Palisády 733/42, 811 06 Bratislava
32/2019 Plátená taška s tlačou 360,00 30.01.2019 HANEL s.r.o. Volgogradská 13, 08001 Prešov
33/2019 Účasť zástupcov obce (starostu a poslancov) na školení Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov 37,50 31.1.2019 Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová
34/2019 Tovar do MŠ Lipník na 1/2019 537,27 05.02.2019 COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
35/2019 Za služby pevnej siete za 1/2019 31,36 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
36/2019 Zneškodnenie odpadu 345,85 07.02.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
37/2019 Záloha za plyn na 2/2019 271,16 08.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
38/2019 Záloha za elektrinu na 2/2019 224,28 08.02.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
39/2019 Služby mobilnej siete za 1/2019 47,40 11.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
40/2019 Odvoz KO za 1/2019 364,90 11.02.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová
41/2019 Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,16 14.02.2019 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava
42/2019 Outsourcing IT + repas toneru 80,40 14.02.2019 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
43/2019 Odber kuchynského odpadu z MŠ za 1/2019 21,60 14.02.2019 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
44/2019 Použitie hudobných diel 20,40 15.02.2019 SOZA                pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
45/2019 Toner do tlačiarne 67,20 20.02.2019 MeliTech Ján Meliško V.Benedikta 208/22, Prievidza, 97101
46/2019 Nákup stravných lístkov 120 ks 449,57 20.02.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
47/2019 Členský príspevok na rok 2019 272,00 27.02.2019 ŽIAR, miestna akčná skupina Chrenovec 367 97232
48/2019 Nákup LED trubíc na pouličné osvetlenie 15 ks 430,20 05.03.2019 AB-COM s.r.o. M. Rázusa 4795/34, Topoľčany
49/2019 Obsluha ČOV za 2/2018 – 2/2019 240,00 05.03.2019 Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232
50/2019 Záloha za elektrinu na 3/2019 224,28 06.03.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
51/2019 Záloha za plyn na 3/2019 271,16 06.03.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
52/2019 Za služby pevnej siete za 2/2019 31,36 08.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
53/2019 Za služby mobilnej siete za 2/2019 47,74 08.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
54/2019 Za tovar do MŠ za 2/2019 496,33 08.03.2019 COOP Jednota SD Prievidza, A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
55/2019 Odoz KO za 2/2019 364,90 11.03.2019 HATER HANDLOVÁ spol. s r. o. Potočná 20, 97251 Handlová

 

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com