Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1/2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na rok 2018  150,27  Zmluva č. 6812917524  02.01.2018 Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 82/25, Banská Bystrica 1         97401
2/2018 Platobný výmer na úhradu členského na rok 2018 ZMOS 84,48 03.01.2018 Združenie miest a obcí Slovenska            Bezručova 9, 811 09 Bratislava
3/2018 Členské na rok 2018 – RVC Nitra 150,00 03.01.2018 RVC Nitra                 Fraňa Mojtu 18, 97901 Nitra
4/2018 Zálohová faktúra za elektrinu na 1/2018 266,25 Zmluva č. 231320021213/2013 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
5/2018 Záloha za plyn na 1/2018 244,11 Zmluva č. P231320021334/2013 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
6/2018 Stravné lístky 120 ks 437,28 Objednávka č. 01/2018 05.01.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
7/2018 Poplatky za telekomunikačné služby – pevná linka za 12/2017 31,36 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 81762 Bratislava
8/2018 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 355,46 08.01.2018 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná č. 20, 97251 Handlová
9/2018 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová 460,36 08.01.2018 HATER Handlová, spol. s r. o. Potočná č. 20, 97251 Handlová
10/2018 Outsourcing IT 308,40 08.01.2018 erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice
11/2018 Tovar do MŠ – jedáleň 265,69 08.01.2018 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
 12/2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobilná sieť za 12/2017 97,80 10.01.2018  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 13/2018 Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 – preplatok  – 416,12  10.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
14/2018 Vyúčtovanie plynu za rok 2017 – nedoplatok 416,57 15.01.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/16, 921 01 Piešťany
15/2018 Vyúčtovanie elektriny     7 b.j. za rok 2017 – nedoplatok 38,80 15.01.2018 SSE stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
16/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 18.01.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
17/2018 Za konzumné zemiaky do MŠ – 100 kg 33,60 18.01.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 Koš
18/2018 Za základnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce 180,00 22.01.2018 BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza
19/2018 Členský príspevok  ZMOHN na rok 2018 101,89 25.01.2018 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V.Clementisa 52 97101 Prievidza 1
20/2018 Nákup stravných lístkov 55 ks 204,32 Objednávka č. 04/2018 29.01.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
21/2018 Sviečka „prezent“ Lipník 480,00 29.01.2018 Ráczko Tibor      Lipník č. 251, 97232
22/2018 3 ks plastový kôš 187,56 Objednávka č. 13444921 31.01.2018 MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574, 04951 Brzotin
23/2018 Plyn – záloha na 2/2018 278,76 02.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
24/2018 Elektrina – záloha na 2/2018 238,76 02.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
25/2018 Služby pevnej siete za 01/2018 31,81 06.02.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
26/2018 Odvoz kO za 1/2018 255,46 08.02.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
27/2018 Zneškodnenie odpadu 389,49 08.02.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
28/2018 Outsourcing IT 51,60 09.02.2018 Erpe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
29/2018 Pracovný stôl ku kuchynskej linke 150,00 09.02.2018 Peter Gramblička Nábrežie sv. Cyrila 179/19, 97232 Prievidza
30/2018 Služby mobilnej siete za 1/2018 40,81 11.022018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
31/2018 Úhrada za služby verejnosti poskytovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,16 12.02.2018 Rozhlas a televízia Mlynská dolina 84545 Bratislava
32/2018 Tovar do MŠ Lipník – potraviny za 1/2018 506,03 13.02.2018 COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
33/2018  Aktualizácia mapového portálu obce pre rok 2018 320,00  15.02.2018  MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214
34/2018  Hasičská prilba + tovar pre DHZ Lipník  174,58 16.02.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
 35/2018 Tovar do MŠ Lipník – potraviny na 2/2018 175,27 19.02.2018  COOP Jednota SD A. Hlinku I. 437 97168 Prievidza
36/2018 Nákup plastových známok pre psa 50 ks 31,10 Objednávka č. 201488668 19.02.2018 Ing. Miroslav Sukeník – KOPEX Centrum 19/24 Považská Bystrica
37/2018 Aktualizácia programov za rok 2018 114,00 19.022018 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava
38/2018 Publikácia: Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018 29,50 19.02.2018 ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
39/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21.60 20.02.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín
40/2018 Nastavenie 1 ks váhy a výmena závažia 34,80 21.02.2018 OPRAVA VÁH – KRÁLIK Východná 63, 97101 Prievidza
41/2018 Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na detskom karnevale 14,40 23.02.2018 SOZA     Rastislavova 3 82108 Bratislava
42/2018 Výplň dverová biela hladká 42,60 26.02.2018 EŠTOK obchodno-montážna firma Školská 47, 972 51 Handlová
43/2018 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 20,40 28.02.2018 SOZA      Rastislavova 3 82108 Bratislava 2
44/2018 Závažia triedy M1 a M2 do 2 kg vrátane – následné overenie, Váhy tiredy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane – overenie 29,16 28.02.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica
45/2018 Odvoz a likvidácia odpadovej vody z MŠ Lipník 65,00 02.03.2018 Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21 Handlová
46/2018 Elektrina – záloha na 3/2018 238,76 02.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
47/2018 Plyn – záloha na 3/2018 278,76 02.03.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
48/2018 Zneškodnenie odpau 389,12 05.03.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
49/2018 Členský príspevok na rok 2018 262,00 06.03.2018 ŽIAR – miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec-Brusno
50/2018 Časť nákladov na spoločenské podujatie Dni kolied kresťanov Slovenska dňa 6.1.2018 58,70 06.03.2018 Obecný úrad

Malá Čausa

51/2018 Za stravné lístky 100 ks 363,80 06.03.2018 DOXX Strvné lístky, spol. s  r. o. Kálov 356, 01001 Žilina
52/2018 Tovar do MŠ – potraviny za 2/2018 239,36 07.03.2018 COOP Jedota A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
53/2018 Medaile a odznaky na kultúrne akcie obce poriadané pre deti 52,68 07.03.2018 KOŠÍK – siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové zámky
54/2018 Odvoz KO za 2/2018 355,46 08.03.2018 HATER Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
55/2018 Za publikácie      Čarovná Horná Nitra   35 ks 577,50 09.03.2018 CBS spol., s.r.o. Kynceľová 974 01
56/2018 Outsourcing IT 135,60 09.03.2018 ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
57/2018 Za služby mobilnej siete za 2/2018 40,20 12.03.2018 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
58/2018 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník 21,60 14.03.2018 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
59/2018 Obsluha ČOV v období júl 2017 až február 2018 160,00 14.03.2018 Pavol Bobok ml. Lipník č. 208, 97232
60/2018 Zemiaky konzumné do MŠ Lipník 100 kg 33,60 19.03.2018 AGRODAN, s.r.o. Okružná 117, 97241 KOŠ
61/2018 Nákup stravných lístkov 300 ks 1084,80 19.03.2018 DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina
62/2018 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 39,00 20.03.2018 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14, 82107 Bratislava
63/2018 Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo 7 b.j. 73,00 21.03.2018 Tomáš Masarik TOMFEK Hviezdoslavova 1744/21, 97251 Handlová
 64/2018  Vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt „Úprava hasičskej zbrojnice  600,00  28.03.2018  Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec
65/2018 Plyn – záloha na 4/2018 278,76 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
66/2018 Elektrina – záloha na 04/2018 238,76 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
67/2018 Tovar do MŠ školskej jedálne na 03/2018 703,98 05.04.2018 COOP Jednota Prievidza, SD, A. Hlinku I. 437 971 68 Prievidza
68/2018 Služby pevnej siete za 2/2018 31,36 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
69/2018 Služby pevnej siete za 03/2018 31,36 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
70/2018 Združené poistenie majetku 25,49 09.04.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica
71/2018 Dopravné výkony 93,26 10.04.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
72/2018 Odvoz kom. odpadu za 3/2018 355,46 10.04.2018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
73/2018 Zneškodnenie odpadu 484,63 10.042018 Hater Handlová spol. s r.o. Potočná 20, 97251 Handlová
74/2018 Za služby mobilnej siete za 3/2018 48,01 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
75/2018 Outsourcing IT 51,60 11.04.2018 ERPE servis, s.r.o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice

 

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 524
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com