Číslo zmluvy Nájomca hrob.miesta Číslo hrob.miesta Výška nájmu Prenajaté od: Prenajaté

do:

1/2013 Lenhardt Ľudovít 1-A-1-13 dvojhrob 30 € 17.01.2013 16.01.2023
2/2013 Šovčíková Mária 1-A-3-79

detský hrob

1-A-4-114

dvojhrob

1-A-5-149

jednohrob

1-A-5-149

jednohrob

1-A-5-150

dvojhrob

84 € 25.01.2013 24.01.2023
3/2013 Gregušová Emília 1-A-4-98

dvojhrob

30 € 25.01.2013 24.01.2023
4/2013 Mikuška

Anton

1-A-3-62

detský hrob

8 € 25.01.2013 24.01.2023
5/2013 Melišková

Božena

1-A-1-11

dvojhrob

1A-3-78

detský hrob

38 € 28.01.2013 27.01.2023
6/2013 Mokoš Rudolf 1-a-5-135

dvojhrob

30 €  28.01.2013 27.01.2023
 7/2013 Ťažiar Michal 1A-1-17

dvojhrob

1-A-5-134

60 € 29.01.2013 28.01.2023
 8/2013 Kováčová Marta 1-A-2-38

dvojhrob

30 €  29.01.2013 28.01.2023
 9/2013 Gilanová Marta 1-A-2-39

jednohrob

16 € 29.01.2013 28.01.2023
 10/2013 Dobiš

Ivan

1A-1-8

dvojhrob

1-A-3-84

jednohrob

1-A-4-108

dvojhrob

 

76 € 29.01.-2013 28.01.2023
 11/2013 Lenhartová

Mária

1-A-2-44

dvojhrob

1-A-2-45

dvojhrob

60 € 29.01.2013 28.01.2023
 12/2013 Vysloužilová

Anna

1-A-5-139

dvohrob

30 € 29.01.2013 28.01.2023
 13/2013 Podolec

Blažej

1-A-8-196

dvohrob

30 € 29.01.2013 28.01.2023
 14/2013 Ľahký Ľubomír 1-A-4-89

dvojhrob

1-A-5-122

dvjhrob

60 € 30.01.2013 29.01.2023
 15/2013 Kotianová

Anna

 1-A-4-107

dvojhrob

1-*A-6-151

jednohrob

46 €  30.01.2013 29.01.2023
 16/2013 Dubcová

Mária

1-A-6-156

dvojhrob

1-A-6-157

dvojhrob

60 € 30.01.2013 29.01.2023
 17/2013 Znamenáková Anna 1-A-1-14

dvojhrob

1-A-4-109

jednohrob

46 € 30.01.2013 29.01.2023
 18/2013 Pekárová Božena 1-A-2-33

dvojhrob

30 €  30.01.2013 29.01.2023
 19/2013 Lenharotová

Anna

1-A-2-56

dvojhrob

30 € 30.01.2013 29.01.2023
 20/2013 Podolec

Ján

 1-A-4-102

dvojhrob

1-A-5-124

dvojhrob

 60 € 30.01.2013 29.01.2023
 21/2013 Dobišová

Helena

1-A-1-10

dvojhrob

30 € 30.01.2013 29.01.2023
 22/2013 Oboňová

Eva

1-A-5-144

dvojhrob

 30 €  30.01.2013 29.01.2023
 23/2013 Vojtko

Jozef

1-A-4-111

dvojhrob

1-A-8-191

dvojhrob

 60 €  30.01.2013 29.01.2023
 24/2013 Lacko

Ján

 1-A-5131

jednohrob

16 € 30.01.2013  29.01.2023
 25/2013 Holinová

Anna

1-A-4-106

dvojhrob

1-A-5-137

jednohrob

1-A-5-138

jednohrob

 62 €  30.01.2013 29.01.2023
 26/2013 Šovčíková

Helena

1-A-1-9

dvojhrob

 30 € 31.01.2013 30.01.2023
 27/2013 Mikuško

Ľubomír

1-A-2-59

detský hrob

1-A-7-161

dvojhrob

1-A-7-169

dvojhrob

 

 68 31.01.2013 30.01.2023
 28/2013 Ľahký

Jozef

1-A-2-34

dvojhrob

 30 € 31.01.2013 30.0.12023
 29/2013 Čičmanec

Anton

1-A2-24

dvojhrob

1-A-3-76

detský hrob

 38 € 31.01.2013 30.0.12023
 30/2013 Kozárová Emília 1-A-2-30

dvojhrob

30 € 31.01.2013 30.01.2023
 31/2013 Vojtko

Ľudovít

1-A-1-6

dvojhrob

1-A-4-112

dvojhrob

1-A-8-190

dvojhrob

 

 90 € 31.01.2013 30.01.2023
 32/2013 Pešek

Jozef

1-A-7-160

jednohrob

 16 € 31.01.2013 30.01.2023
 33/2013 Píšová

Anna

1-A-8-194

dvojhrob

 30 € 31.01.2013 30.01.2023
 34/2013 Zacharová

Ľubica

1-A-7-171

dvojhrob

1-A-7-172

dvojhrob

 60 € 31.01.2013 30.01.2023
 35/2013 Lenhartová

Mária

 

1-A-1-205

jednohrob

16 € 31.01.2013  

30.01.2023

 

 36/2013 Líšková

Monika

1-A-1-202

jednohrob

16 €  01.02.2013  31.01.2023
 37/2013 Líšková Jozefína 1-A-1-200

jednohrob

1-A-1-115

dvojhrob

 46 € 01.02.2013 31.01.2023
 38/2013 Melišková Anna 1-A-1-16

dvojhrob

1-A-2-41

jednohrob

1-A4-97

dvojhrob

 76 € 01.02.2013 31.01.2023
 39/2013 Paldaufová

Ľudmila

1-A-7-168

jednohrob

 16 € 01.02.2013 31.01.2023
 40/2013 Hegová

Emília

1-A-2-31

jednohrob

1-A-3-75

detský hrob

1-A-5-127

dvojhrob

1-A-5-147

detský hrob

1-A-5-148

detský hrob

1-A-7-178

jednohrob

 

 86 €  01.02.2013 31.01.2023
 41/2013 Lenhart

Ján

1-A-8-183

dvojhrob

 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 42/2013 Líšková

Anna

 

1-A-8-180

jednohrob

 16 € 04.02.2013 03.02.2023
 43/2013 Mikušková

Anna

1-A-1-15

dvojhrob

1-A-2-15

jednohrob

 46 € 04.02.2013 03.02.2023
 44/2013 Vankušová

Emília

1-A-2-25

dvojhrob

1-A-2-35

jednohrob

1-A-7-167

dvojhrob

 

 76 € 04.02.2013 03.02.2023
 45/2013 Ľachká

Lucia

1-A-8-182

jednohrob

 16 € 07.02.2013 06.02.2023
 46/2013 Mikuško

Ján

1-A-3-88

jednohrob

1-A-6-153

dvojhrob

 46 € 08.02.2013 07.02.2023
 47/2013  Lacková

Emília

1-A-1-20

dvojhrob

 30 €  08.02.2013 07.02.2023
 48/2013 Šovčík

Ján

1-A-8-185

dvojhrob

 30 €  11.02.2013 10.02.2023
 49/2013 Gilanová

Zita

1-A-5-143

dvojhrob

1-A-5-207

jednohrob

 46 €  11.02.2013 10.02.2023
 50/2013 Lacková

Marta

1-A-7-206

dvojhrob

 30 €  11.02.2013 10.02.2023
 51/2013 Lenhardt

Ľudovít

1-A-6-155

dvojhrob

 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 52/2013 Lenhartová

Irena

1-A-7-166

dvojhrob

 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 53/2013 Lenhart

Pavel

1-A-7-162

dvojhrob

1-A-7-163

dvojhrob

 60 €  12.02.2013 11.02.2023
 54/2013 Líšková

Anna

1-A-7-164

jednohrob

1-A-7-165

jednohrob

32 € 12.02.2013

 

11.02.2023
55/2013 Mikuška

Vladimír

1-A-4-96

dvojhrob

 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 56/2013 Šovčíková

Helena

1-A-2-46

jednohrob

16 € 05.03.2013 04.03.2023
 57/2013 Lenhartová

Katarína

1-A-4-92

dvojhrob

1-A-4-103

dvojhrob

60 € 13.02.2013 12.02.2023
 58/2013 Líšková Blažena 1-A-9-197

urnový hrob

6 € 14.02.2013 13.02.2023
 59/2013 Lacková

Mária

1-A-8-192

jednohrob

16 € 18.02.2013 17.02.2023
 60/2013 Dobišová

Elena

1-A-1-12

dvojhrob

30 € 18.02.2013 17.02.2023
 61/2013 Lenhart

Jozef

1-A-5-140

jednohrob

1-A-5-1641

jednohrob

32 € 20.02.2013 19.02.2023
 62/2013 Matiašková Vilma 1-A-3-65

detský hrob

1-A-3-65

detský hrob

1-A-3-85

detský hrob

46 € 19.02.2013 18.02.2023
 63/2013 Dobišová

Vilma

1-A-5-136

dvojhrob

 30 € 20.02.2013 19.02.2023
 64/2013 Dobišová

Mária

1-A-5-142

jednohrob

 16 € 20.02.2013 19.02.2023
 65/2013 Lenhartová

Anna

1-A-7-177

dvojhrob

 30 € 20.02.2013 19.02.2023
 66/2013 Meliško

Ján

1-A-3-80

dvojhrob

1-A-3-86

jednohrob

1-A-8-186

dvojhrob

76 € 21.02.2013 20.02.2023
 67/2013 Kozárová

Emília

1-A-2-32

jednohrob

 16 €  26.02.2013 25.02.2023
 68/2013  Líška

Roman

1-A-3-69

detský hrob

 8 € 26.02.2013 25.02.2023
 69/2013 Melišková

Anna

1-A-7-175

dvojhrob

1-A-7-176

dvojhrob

 60 € 26.02.2013 25.02.2023
 70/2013 Kováčová

Jana

1-A-5-121

dvojhrob

 30 € 27.02.2013 26.02.2023
 71/2013 Lenhart

Stanislav

1-A-2-48

jednohrob

16 € 28.02.2013 27.02.2023
 72/2013 Lenhart

Milan

1-A-3-87

jednohrob

 16 €  28.02.2013 27.02.2023
 73/2013 Jašková

Mária

1-A-3-70

detský hrob

1-A-4-91

dvojhrob

 38 € 28.02.2013 27.02.2023
 74/2013 Dobiš

Ladislav

1-A-4-99

dvojhrob

 30 €  28.02.2013 27.02.2023
 75/2013 Prokeinová

Ľudmila

1-A-9-198

urnový hrob

 6 € 28.02.2013 27.02.2023
 76/2013 Paulíková

Otília

1-A-5-132

jednohrob

1-A-5-133

dvojhrob

 46 € 01.03.2013 28.02.2023
 77/2013 Gatial

Emil

1-A-2-43

jednohrob

1-A-7-159

dvojhrob

46 € 01.03.2013 28.02.2023
 78/2013 Tonhauserová

Mária

1-A-8-193

dvojhrob

30 €  01.03.2013 28.02.2023
 79/2013 Mikuško

Štefan

1-A-3-66

detský hrob

1-A-7-173

dvojhrob

 38 €  04.03.2013 03.03.2023
 80/2013 Mičíková

Katarína

1-A-7-100

dvojhrob

1-A-5-145

dvojhrob

 60 € 04.03.2013 03.03.2023
 81/2013 Gatialová

Janka

1-A-2-29

dvojhrob

 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 82/2013 Dobišová

Mária

1-A-4-120

dvojhrob

 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 83/2013 Líšková

Anna

1-A-1-19

jednohrob

1-A-8-181

dvojhrob

 46 €  04.03.2013 03.03.2023
 84/2013 Lenhart

Jaroslav

1-A-3-68

detský hrob

1-A-4-119

dvojhrob

1-A-8-184

dvojhrob

 68 € 05.03.2013 04.03.2023
 85/2013 Pekárová

Viola

1-A-1-4

dvojhrob

30 € 05.03.2013 04.03.2023
 86/2013 Lenhart

Ján

1-A-4-95

dvojhrob

1-A-4-110

dvojhrob

 60 € 05.03.2013 04.03.2023
 87/2013 Petrášová

Jana

1-A-1-7

dvojhrob

 30 €  06.03.2013 05.03.2023
 88/2013 Poliak

Jozef

1-A-6-154

dvojhrob

 30 € 06.03.2013 05.03.2023
 89/2013 Jackuliaková

Emília

1-A-4-94

dvojhrob

30 € 06.03.2013 05.03.2023
 90/2013 Minichová Ingrid 1-A-5-125

dvojhrob

 30 € 06.03.2013 05.03.2023
 91/2013 Kučeríková

Beáta

1-A-1-1

jednohrob

 16 € 06.03.2013 05.03.2023
 92/2013  Líška

Vladislav

1-A-2-37

jednohrob

1-A-4-170

dvojhrob

 46 € 08.03.2013 07.03.2023
 93/2013 Maxoňová

Ľubica

1-A-1-5

jednohrob

1-A-2-36

jednohrob

1-A-2-47

detský hrob

 40 €  14.03.2013 13.03.2023
 94/2013 Homolová

Eva

1-A-1-21

jednohrob

 16 € 15.03.2013 14.03.2023
 95/2013 Chudá

Katarína

1-A-1-3

dvojhrob

 30 €  19.03.2013 18.03.2023
 96/2013 Mikuška

Anton

1-A-6-152

dvojhrob

 30 € 20.03.2013 19.03.2023
 97/2013 Mikušková

Anna

1-A-2-40

jednohrob

1-A-2-51

jednohrob

1-A-4-104

jednohrob

1-A-4-105

jednohrob

1-A-5-123

dvojhrob

 94 € 20.3.2013 19.3.2023
 98/2013 Lenhartová

Anna

1-A-1-204

jednohrob

 16 € 21.03.2013 20.03.2023
 99/2013 Palušková

Emília

1-A-2-53

dvojhrob

 30 € 22.03.2013 21.03.2023
 100/2013 Gramblička

Bohuš

1-A-4-101

dvojhrob

 30 €  25.03.2013 24.03.2023
 101/2013 Dubská

Libuša

1-A-5-129

jednohrob

 16 € 25.03.2013 24.03.2013
 102/2013 Daubnerová

Helena

1-A-2-57

dvojhrob

 30 € 08.04.2013 07.04.2023
 103/2013 Dobotka

Ján

1-A-4-93

dvojhrob

 30 €  22.04.2013 21.04.2023
 104/2013 Gilan

Ján

1-A-3-82

dvojhrob

1-A-4-83

dvojhrob

 60 €  25.04.2013 24.04.2023
 105/2013 Mertusová

Eva

1-A-8-189

dvojhrob

30 € 16.05.2013 15.05.2023
 106/2013 Šimko

Tibor

1-A-1-18

jednohrob

1-A-2-23

jednohrob

 32 €  20.05.2013 19.05.2023
 107/2013 Šovčík

Ján

1-A-5-126

dvojhrob

 30 € 31.05.2013 30.05.2023
 108/2013 Rusová

Gabriela

1-A-2-27

dvojhrob

 30 € 05.06.2013 04.06.2023
 109/2013 Rusová

Gabriela

1-A-3-77

detský hrob

8 € 05.06.2013 04.06.2023
 110/2013 Chrenková

Lenka

1-A-2-28

dvojhrob

30 € 11.11.2013 10.11.2023
 111/2013 Kováčová

Alena

1-A-1-22

dvojhrob

30 € 14.11.2013 13.11.2023

 

1/2014  Jackuliaková Emília 1-A-2-54 jednohrob 16 € 01.01.2012  31.12.2021
2/2014 Znamenáková Anna 1-A-7-174

jednohrob

1-A-8-187

jednohrob

 32 €  01.01.2012 31.12.2021
 3/2014 Pechová Anna 1-A-1-2

dvojhrob

30 € 01.01.2012 31.12.2021
 4/2014 Mihálik Peter 1-A-4-90

jednohrob

16 € 01.01.2012 31.12.2021
 5/2014 Jozef Ďurdina 1-A-1-201 jednohrob 16 € 01.01.2012 31.12.2021
6/2014 Jaroslav Lacko a súrodenci 1-A-2-26 30 € 01.01.2012 31.12.2021
1/2015  JUDr. Ľahká Jana 1-A-2-208 16 € 28.02.2015 27.02.2025
2/2015  Lenhartová Mária  1-A-1-209  16 €  02.04.2015 01.04.2025
 3/2015 Skrežinová Iveta 1-A-1-203 16 € 07.09.2015 06.09.2025
4/2015 Ivana Gálisová 1-A-1-199 30 €  08.09.2015  07.09.2025
 5/2015 Kornélia Šovčíková 1-A-1-210 16 € 13.11.2015 12.11.2025
 6/2015 Emília Vankušová 1-A-7-211 16 € 08.12.2015 07.12.2025
 1/2016 Helena Lenhartová 1-A-9-212 6 € 04.04.2016 03.04.2026
 2/2016 Jozef Lenhart 1-A-1-213 16 € 08.09.2016 07.09.2026
 1/2017HM Helena Boboková 1-A-1-214  16 €  05.09.2017 04.09.2027
NZ 1/2018 Ondrej Borko 1-A-7-215 16 € 15.01.2018 14.01.2028
NZ 1/2019 Eva Lenhartová 1-A-1-216 16 € 09.01.2019 08.01.2029
NZ 2/2019 Anna Pipíšková 1-A-4-218 16 € 05.08.2019 04.08.2029
NZ 3/2019 Mária Líšková 1-A-1-217 16 € 08.05.2019 07.05.2029

 

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00
Základné info
počet obyvateľov: 544
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

 

Počasie Lipník - Svieti.com